lördag 17 februari 2018

The Bodians och the Bodianism

I Oxford finns, som ni vet, Bodleian Library. Detta bibliotek kan tänkas vara en bildningsoas och fungerar så för många. Vyer vidgas. Men det finns en kategori som uppsöker biblioteket för att få sina fördomar bekräftade genom att välja just de böcker och de tidskrifter som bekräftar deras världsbild. Dessa människor går i Oxford under beteckningen "The Bodians". och deras åskådning kallas sålunda "Bodianism". Det finns sådana skönandar som retar sig på detta och menar, att bibliotekets möjligheter till fördjupning och förnyad förvirring avhånas genom oviljan att ställa sig kritisk till de egna fördomarna. Jag hör inte till dem av ett enkelt skäl. Jag är en generös personlighet.

Jag bad en av vännerna, en doktor men vem i Oxford är inte doktor, analysera en del av den svenska kyrkodebatten. Denne lärde man, vår engelske doktor F ("do you think I will be called Doctor Fiction on your blogsite?", sa han, men jag försäkrade att så blir det inte) satte tänderna i texter och kom fram till följande. Jag översätter från engelskan, som ni anar.

Dr F ser några genomgående drag i det bodianska sättet att argumentera. Grundläggande är dels oförmågan att kunna problematisera, dels en låsning vid att lagt kort ligger (att beslut tillkomna i demokratisk ordning inte får ifrågasättas).

Jag frågade Dr F om folkkyrkan. Han fattade inte. 
- The Peoples Church, ropade han synbarligt skrämd. 
- Well, sa jag, more a Folk Church. 
- Like Folk Music? undrade dr F. 
- Something like that, sa jag.

När vi talat färdigt hade vi kommit fram till att folkkyrka för The Bodians är detsamma som en förening av religiöst slag och i den har alla medlemmar en röst. Dr F häpnade. Här var ett kyrkligt medlemskap skilt från gudstjänst och tro och alla kunde utifrån sitt nominella medlemskap rösta på samtliga nivåer i direktval. Det var dr F inte van vid. Än mer chockerande fann han det vara att vanliga politiska partier ställde upp i ett kyrkoval. 

För The Bodians finns städese bara två poler i argumenteringen, och inget continuum eller en glidande skala och inga egentliga problem eller behov av att problematisera. Det är detta som är själva poängen eller kvintessensen i bodiansimen. Doktor F förklarade tekniken så att också jag förstod. Jag kunde då illustrera med Svenska kyrkan.

* Antingen har vi tre direkta val till tre nivåer (lokal, regional och nationell) eller ingen demokrati alls.
* Antingen har vi en prästkyrka eller en demokratisk organisation.
* Antingen har vi kvinnlig kyrkotjänst, dvs kvinnliga präster eller inte kvinnliga präster och därmed ingen kvinnlig kyrkotjänst.
* Antingen talar man med stöd av 6 milj tillhöriga bakom ryggen och därmed bärkraft i argumenteringen eller så är man en minoritet om ett psr hundra högkyrkliga och/eller en missionsprovins utan täckning i folket.
* Antingen finns det fri nominering till kyrkovalen från i första hand politiska partier eller så pläderar man för en prästkyrka.

Enten – eller.

Samma mönster gäller för Svenska kyrkans 6 miljoner medlemmar. De är genom sitt medlemskap kristna. Punkt. Skulle definitionen anföras att "jag kallas kristen därför att jag är döpt och med församlingen tror och bekänner Jesus som min Frälsare"är detta ett kraftfullt icke-argument eftersom medlemskap eller tro inte kan och inte ska värderas eller klassificeras. Hörs trosbekännelsen föredras eller Gud och Jesus nämnas, är det en kristen gudstjänst utan några som helst komplikationer. Här är vad som gäller oavsett förkunnelsens innehåll eller sakramentsförvaltningens element. Själva uppgörelserna med gnostiker och svärmandar och falsk lära Kyrkans historia igenom blir betydelselösa eller i vart fall utan någon som helst betydelse i aktuella frågor.

Så vad säger vi nu?
Dr F fick tröstas. Att det fanns bodianism hade han ju klargjort för mig från ett akademiskt Oxfordperspektiv. Effekten av bodianismen när The Bodians kan definiera Kyrkan hade han inte riktigt varsnat. Men det måste bli så här när fakta sorteras in under de stabila fördomarna. Det gäller i det kyrkliga liksom i allt annat. Det är till exempel valår i Sverige och högsäsong för bodianismen. Jag tror doktor F inte riktigt insett konsekvenserna när The Bodians ger sig på Kyrkan och den tro som en gång för alla anförtrotts de heliga.

Doktor F såg blek ut. Det blir så när de akademiska resonemangen plötsligt inte bara blir ofarligt akademiska, om ni förstår hur jag tröstade. Det finns en verklighet att inte bara förklara utan också förändra, sa jag, och återknöt till Feuerbach och Marx. Nå, lite mer handfast tröst fick han också, den gode doktorn. Vila, värme, vätska. I Oxford finns det särskilda ställen för en sådan behandling. Men doktor F var skakad. Då hade jag ändå inte berättat om kyrkohandboksdebaclet i Sverige, något som pågår ända in i kaklet. Eller kacklet.

Bodianismen kan illustreras med hjälp av SD-ledamoten i kommunfullmäktige i Älmhult, Gun-Britt Tranvik. Hon ställde upp i kyrkovalet och kommenterade vad Modéus II sagt om böneutropen.

Tranvik menade att muslimer ska lära sig vår kristna tro. Redaktören Westergren på Smålandskomposten (17/2) ringde upp och frågade vad hon menade. "Jag menar att när de har invandrat hit tycker jag att de ska komma in i det svenska samhället. Vi har ju våra kyrkor här i Sverige och vår kultur och då tycker man ju att det mesta ska vara svenska kyrkan. Så tycker jag i alla fall." Kontentan blev att muslimer inte offentligt bör visa sin tro och övriga frågor hänvisades till distriktsordföranden. Tycker Modéus II också att "det mesta ska vara Svenska kyrkan"? Det är inte utan att man skulle vilja veta. Ska muslimer i Sverige lära sig vår kristna tro? Antingen – eller, liksom.

34 kommentarer:

 1. BOD:iansimen har onekligen sina svenska ansikten också.
  Lite problematiskt blir det dock för bloggarens argumentation med den avslutande bodianska frågan.

  Men visst kunde utbildning i kultur och kulturella koder vara nyttigt för invandrare. Så att man som gästarbetare i USA inte direktöversätter det svenska "vuxenlitteratur" med "adult literature".

  SvaraRadera
  Svar
  1. :-)
   Min notariekompis föreslog, när hon var utbytesstudent i USA, att de skulle baka negerbollar (direktöversatt). Det väckte visst uppseende.

   Radera
  2. Vill Peter T berätta det?

   - Hur ser de svenska BOD ianismens svenska ansikten ut?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. Nja, det är ju inte möjligt att lägga upp bilder här som kommentator vad jag vet, men för de osäkra kan det säkert duga lika bra med en spegel.

   Radera
  4. https://w.cdn-expressen.se/images/38/11/3811ba98c18c451a816d2b1eb4b31ce6/16x9/680.jpg

   Radera
 2. Varför inte inrätta samma styre för alla samfund? Moskémöte, moskéfullmäktige, moskéråd? Sedan får alla politiska partier ställa upp, man kan gå med några veckor innan, rösta på t ex FI, och gå ur. Det är ju orättvist om inte muslimerna/buddhisterna/hinduerna/asatroende, horoskopläsarna och andra ska få åtnjuta den oerhörda kompetens, vägledning och fasta hand som partipolitisk styrning innebär. Ok, det blir lite Nordkorea över det hela, men hallå, vi värnar alla religioners lika värde!!!

  Apropå upphovsrätt; slog nyss på teven och möttes av budskapet; "Präst, ett av Arla registrerat varumärke".

  Kan någon kolla med Gud?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ha, ha dagens bästa. Ett uppiggande förslag, man undrar ju hur många FI-ledamöter som vill sitta med i moskéfullmäktige?
   Pelle S.

   Radera
  2. Gudrun hade säkert trivts.

   Radera
 3. Genom att använda den "binära" metod som Dag återger, utesluter man all nyansering och kan lätt osynliggöra de alternativ som är obekväma och, kanske just därför, bättre.
  Detta är politiskt taskspeleri i sin prydno och en av skälen till varför folk inte har någon högre tanke om politik och politiker: ”De värnar sitt!” Med denna metod gör man just detta.
  Omvändelse till verkligheten, tack! Poliik är för allvarliga saker för att hanteras som trollerier på Kiviks makrnad.

  SvaraRadera
 4. Problematisera?

  -Oförmåga att problematisera behäftar tydligen alla andra är bloggaren, hans (fiktive?) brittiske vän och - naturligtvis, vilka annars? - doakörens pålitliga solister.

  Jaså, och alla vi andra som är trygga med att allmänna demokratiska val och demokratin aldrig skall problematiseras! Gömmer sig månne tvivlare på detta i kyrkokläder?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD. Hur var det med folkomröstningen om högertrafik? Problematiserades inte detta demokratiska val, och tolkades istället som rådgivande?
   Björn Fyrlund

   Radera
  2. När blev Svenska kyrkan en folkkyrka? År 2000 med direktvalen på alla tre nivåer, 1983 med nya kyrkomötet eller med kyrkofullmäktigen på 1930-talet. Och hur ser du på de lutherska folkkyrkorna i övriga Norden och Baltikum vilka har öppna val till församlingens styrelser, men inga politiska partier? / Markus

   Radera
  3. Inte många rätt för Markus:
   Sv"k" är vare sig en folkkyrka eller en kyrka. Sv"k" är en politiskt maktapparat som på djävulens uppdrag plågat befolkningen i 500 år.
   Ingenting kan heller kallas "lutherskt" eftersom den förvirrade avfällingen inte på några villkor ville att någonting skulle uppkallas efter honom, allra minst en ny kyrka.
   Så är det med det lille "protestant". /John

   Radera
  4. Fyrlund upplyses härmed om att högertrafiksfrågan var en folkomröstning och inte ett val, där företrädare till beslutsinstanser skulle utses. Därtill hade man att ta hänsyn till att nästan alla andra stater i Europa hade högertrafik. Ingen i dag sörjer heller övergången till sådan i vårt land.

   Markus behöver knappast ställa en fråga, som han redan har svaret på. Svenska kyrkan kan i öppenhet och med demokratiska val till dess organisatoriska beslutsinstanser knappast jämföras med någon annan kyrka.

   Den avgörande fråga, som folkkyrkans motståndare har att svara på är om de demokratiska kyrkovalen har skadat kyrkan och dess 6 miljoner tillhöriga? Den som svarar ja på frågan har att visa på vilket sätt demokratin har varit skadlig.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. BOD. Nu var ju inte frågan har många som sörjer. Och om antalet sörjande skulle införas som en kategori om ett beslut är rätt eller fel, vad händer då? Frågan gällde ju om demokrati kan problematiseras?
   Citat från sverigesradio.se
   "Den 3 september 1967 bytte trafiken sida i Sverige. Trots att 80% av svenskarna röstade nej till högertrafik i folkomröstningen 1955 fattade riksdagen åtta år senare, den 10 maj 1963, beslutet om att byta körriktning."
   Är det alltså legitimt att bortse från 80% såvida inga sörjande finns?
   Björn Fyrlund

   Radera
  6. Nu ställde jag inte bara en fråga utan två och du har valt att inte besvara någon av dem. / Markus

   Radera
  7. Kanske tekniskt misstag, Fyrlund och Markus!

   -Era frågor är besvarade av mig på söndagsförmiddagen men har av kanske något tekniskt fel inte publicerats. Men detta får väl signaturen John/Berit, att jubla!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  8. Har inte sett något svar men en del annat i skräpposten, somjag nu räddat! Ni slipper dock en del som handlar om en berömd doktor som hjälper er i era äktenskapliga problem...

   Radera
 5. Allas vår vän, AK4an av den ärkebiskopliga familjen har glunkat om att en partipolitiskt styrd demokrati på sikt vore fint att införa även inom islam. Det är ungefär lika klyftigt som politisk analys som hennes kamp för att SvK ska bygga hus åt palestinier i Jerusalem. Säga vad man vill om de muslimska vännerna, men de förstår att plocka ut medel från Broderskaparna utan att ge dem något som helst inflytande över teologi och inriktning. Kvinnliga och lesbiska imamer snart i en moské nära dig? Knappast.

  /TD

  SvaraRadera
  Svar
  1. Min provtanke var tydligen redan tänkt. Suck.

   Radera
 6. Gustaf Björck (Göteborgssläkten)17 februari 2018 kl. 13:39

  När vi fick en större arbetskraftsinvandring och bland dem många katoliker, yttrade Gunnar Sträng i kammaren - protokollet går att hitta - att de bör bli lutheraner som vi svenskar. Intet nytt under solen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack och lov förstod de bättre än att bli tvångsförvaltade "lutheraner". /John

   Radera
  2. Associerade också till Sträng när jag läste om SD-kvinnan. Men sa han inte att de ”kunde använda den ab Kungl. Maj:t tillhandahållna statskyrkan”? Han talade nog mest om romerska katoliker och ortodoxa.

   Det kristtrogna svaret på böneutropen är väl att det är underbart att dessa muslimer placerats här så att vi kan bedriva mission, predika och omvända dem.
   I detta instämmer även lagen om svenska kyrkan.
   Så det är väl detta Biskop Modeus skall tillfrågas: hur skall du se till att omvända muslimerna?
   Canutus Hahn

   Radera
  3. Den viktigaste frågan: VAD ska de "omvändas" till?
   De får tveklöst en påtagligare upplevelse genom att luta sig mot ett draperi. /John

   Radera
  4. Länder med vänstertrafik, där 1/3 av världens befolkning bor (blå markering):

   https://www.hyrbil24.se/bilder/karta-vanster-hoger-trafik-varlden.png

   PP

   Radera
 7. Eftersom det står i lagen om Svenska kyrkan att det är en öppen demokratisk folkkyrka är det en folkkyrka. Något positivt i detta finns dock inte. Apropå folkomröstningen om högertrafik och andra så är de rådgivande och det enda rätta är att inte bry sig så mycket om resultatet när folket röstar fel utifrån att folket som regel inte är tillräckligt upplysta för att göra rätt val eller röstar fel av någon annan anledning. Att det var rätt att införa högertrafik är ett obestridligt faktum.

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Att det var rätt att införa högertrafik är ett obestridligt faktum." ??? Höger=rätt? Vänster=fel? Det är väl bara ett högst godtyckligt val, där man får vara tacksam om det åtminstone körs lika inom varje land. Ungefär som med sommartid och sånt.

   Radera
 8. Markus Allard och Malcolm Kyeyune analyserar begåvat Svenska Kyrkans undergång i aktivism, entrism och normkritik. Från min 37.20:

  https://soundcloud.com/markus-och-malcom/afghaner-amnesti-aktivism

  Belyser mycket av det som sägs på denna blogg. /smun

  SvaraRadera
 9. Muslimer kommer att visa sin tro och får politisk makt. De kommer att integrera, inte integreras. Kristendom i Europa är gammal och trött. Islam är ung och har stake. Europas elit är för europeisk islam:

  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/6332/federica-mogherinis-remarks-at-call-to-europe-v-islam-in-europe-feps-conference_en


  /It's all about demography, baby!

  SvaraRadera
 10. Andreas de som är insatta i trafiksäkerhet vet att omläggningen av trafiken har bidragit till förbättrad trafiksäkerhet.

  Jonas M

  SvaraRadera
 11. Jonas M,

  Att omläggningen av trafiken (Vänster till höger) har bidragit till förbättrad trafiksäkerhet vet alla(?) som är insatta i trafiksäkerhet.

  Detta är ett sådant där påstående som baseras enbart på statistik utan analys av vad som egentligen torde ha ökat trafiksäkerheten.

  Den stora skillnaden torde istället varit att i och med högeromläggningen försvann den fria farten för att inte tala om alla ombyggnader, fartgupp,rondeller och andra regleringar av trafiken.

  //HH

  SvaraRadera
 12. HH, det kom inte en massa ombyggnader, fartgupp, rondeller och andra regleringar åren efter 1967. Regeringens proposition Nollvisionen och det trafiksäkra samhället är för övrigt från 1996/97 även om åtgärder vidtogs innan (samt att det infördes krav på bilbälten m.m.)

  Nu tycker jag att vi kan sätta streck i trafiksäkerhetsdebatten.

  Jonas M

  SvaraRadera
 13. Jonas M

  Nej men det stora var som jag skrev att den fria farten försvann. Förr var i praktiken bara två gränser. 50 inom tättbebyggt område och utanför fri fart.

  Det tog sedan lång tid innan man släppte på "lite fart" handlade om år men det blev aldrig fri fart igen däremot på sikt fler och fler regleringar.

  Farten dödar onekligen . En avåkning i 70 km/h gör kanske bilen till skrot men förare och passagerare lär klara sig om inte något exceptionellt tillträder.

  Avåkning i 150 km/h lär i normalfallet göra både bil och förare med passagerare till "skrot".

  Jag släpper gärna ämnet-visst men jag vägrar godkänna tesen att detta att vi gick från vänster till höger i sig innebar ökad trafiksäkerhet. En bättre trafiksäkerhet berodde på hur den genomfördes och står trafiken stilla händer knappast några allvarliga olyckor i just trafiken.

  Du resonerar ungefär som han som konstaterar att när läkare och sjuksköterskor strejkar händer mindre dödsfall inom sjukhusets väggar, framförallt mindre i samband med operationer!

  //HH

  SvaraRadera
 14. HH du behöver inte godkänna någon tes, men du har fel. Slut på diskussionen.

  Jonas M

  SvaraRadera