måndag 19 februari 2018

Högsta kvalitet på komplikationerna

Kort repetition. Svenska kyrkan har copyright på kyrkohandboken hävdades. Detta kunde läsas när vi fick tillgång till kyrkohandboken på nätet. Påståendet var och är felaktigt. Så kunde man också förstå, att somliga upphovsrättsliga frågor ännu inte var lösta. Nu fanns det till yttermera visso författare/översättare vars texter använts i kyrkohandboken, ibland förändrats, och detta gillades inte allra minst som ingen kontaktat vederbörande men inte heller när de såg förändringarna. Som bäddat för konflikt alltså.

Nu spaltar vi upp frågeställningen.
En sak är att Svenska kyrkan knappast kan göra anspråk på den böneskatt som är hela Guds folks. Det hör till det kyrkliga utan nationalitetsprefix, om man så säger. Bibelord lever i liturgin och detta helt utan copyright. Tvärtom ska de kopieras så mycket som möjligt för så många som möjligt. Världen över! Detsamma gäller i det kyrkliga för bärande liturgiska formuleringar.

En annan sak är tidigare liturgiska formuleringar från till exempel Svenska kyrkans så kallade försöksverksamhet under 1970-80-talen, de som lyfts in i den nya kyrkohandboken. Ingen har någonsin hävdat copyright på dessa formuleringar eller hävdat upphovsrätt. Jag antar att det varit med formuleringar som en handbokskommitté fått eller som formulerats i liturgiska texter på annat sätt, att de uppfattats vara som andra formuleringar t ex i böner eller förkunnelse. Om Svenska kyrkan nu hävdar copyright innebär detta, att en upphovsman måste begära tillstånd för att använda sin egen text i något annat sammanhang. Detta "övertagande" av upphovsmannens text (för det är i detta fall en man) sker utan förhandling och utan överenskommelse. Texten är snodd helt enkelt. Detta är lika enkelt utsagt orätt.

En i sammanhanget mycket besvärande omständighet är att Kyrkostyrelsen fick veta att upphovsrättsfrågorna var lösta. Så sades för ett år sedan, när materialet var sammanställt i bokform och skulle hanteras av utskott och kyrkomöte. Är det i fler sammanhang oriktiga besked har lämnats eller lämnas till styrelsen? Har detta varit ett genomgående drag i kyrkohandboksarbetet? Blottas här interiörer? Om inte – vad blottas då? Kravet på högsta kvalitet tycks resultera i att det blivit högsta kvalitet på komplikationerna i detta utdragna och av ständiga problem kantade arbete. Tänker man så,  och det gör man nog, faller det sig naturligt att hänvisa till revisionsrapporten, den som inte gav grönt ljus på en enda punkt när kyrkohandboksarbetet granskades. Det är faktiskt inte gnällspikar som haft fest utan kompetenta musiker och teologer som bekymrats. Kanske är de folk av det där slaget som tänker att om det blir många fel kring ett arbete så kanske det avspeglar många fel i arbetet?

Frågan om jäv har ställts upprepade gånger. Den handlar i detta sammanhang om vilken roll Wanja Lundby-Wedin spelat, som 1 vice ordförande i Kyrkostyrelsen och styrelseledamot i Berlings. Berlings fick den stora beställningen. Hon föredrog den fiffiga idén att församlingarna som "gåva" skulle få ett exemplar av den fina kyrkohandboken, den för altarbruk. Missalet alltså. Jag kan inte minnas att det gavs någon ekonomisk kalkyl av vilken framgick vad bokförlaget Verbum skulle tjäna på detta. Verbum är dotterbolag till Berlings. Det är möjligt att saken inte ska betraktas som jäv, men argumenten emot ett sådant betraktelsesätt har knappast lagts fram. Jag kan nöja mig med att konstatera att kretsarna är små och att det blir på det viset då. S-representationen i bolaget har alltid varit tydlig efter år 1983, tänker jag.

Varför fick någon för sig att för första gången hävda copyright för Svenska kyrkan? Finns det en mängd intressenter som vill tillskansa sig frukterna av kyrkohandboksarbetet? Nej det finns det inte. Men en grupp sticker ut: arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse, aKF. Det är i den kyrkliga förnyelsens sammanhang en uppsättning mässböcker getts ut. Så med Blennows insats för att binda in något i Gleerups missale, så med liturgimaterial under 1970-talet, typ boken Svensk Mässa och så fortlöpande efter 1986 med Noterias missale som sedan blev Artos missale. Genom material i dessa böcker har det liturgiska arbetet fortgått. Man kan till dels se frukterna av detta arbete i den nya kyrkohandboken även om frukterna skurits och hackats till fruktsallad. Sådant som (understundom i bearbetad eller förvanskad form) är infogat i den, har sitt ursprung i aKF:s liturgiska arbete. Om vi hatar slumpen, är det en rimlig tanke att avsikten med copyright är att förhindra alternativa missalen, de som alltid varit en nagel i ögat på systemmänniskorna. Om detta kan något läsas i Torbjörn Axners avhandling Ordo Missae; missalen och missaletillägg 1942-1967, Artos 2014.

Om ni vill veta så gick förresten arbetet i gudstjänstutskottet så till att en detaljfråga diskuterades en stund varpå S-mannen sa: "Det finns en del som nu går förlorat genom den formulering som föreslås men en del annat viktigt tillkommer. Jag föreslår att vi går till beslut." Så röstades det och röstningen utföll 7-7 varpå ordföranden, S, lade utslagsrösten och det blev 8-7. Märkvärdigare än så var inte de teologiska resonemangen. Reservationernas och de särskilda meningarnas mångfald bär budskap.

Hur står vi nu i hela processen? Antagligen har tryckeriet börjat trycka, heter det från sakkunnigt håll. Det är ett högriskprojekt när någon som uppenbarligen har upphovsrätt inte accepterar detta. Då måste det tryckta makuleras. Skadeståndet blir annars ansenligt och drabbar Svenska kyrkan. Skadeståndet sätts efter den organisationens ekonomiska potential. Ni fattar! Allt måste stoppas i väntan på klarhet. Nu är det kris. Med upphovsrätter dribblar man inte.

Kan man komma till en förlikning? Det är tänkbart. Men om en upphovsrättsinnehavare upptäcker att en text ändrats eller kompletterats på ett sätt som innehavaren ogillar, vad händer då?
* Kan något av det av kyrkomötet antagna plockas bort?
* Kan det ens justeras som en slags konsekvensändring?
* Är det möjligt för Kyrkostyrelsen att träda fram och ordna upp komplikationerna och sedan i höst gå till kyrkomötet och redovisa vad som gjorts i strid med det av kyrkomötet fattade beslutet samt begära accept på denna handläggning i efterhand?
* Eller ska styrelsen helt sonika dra mössorna över öronen och köra på i förhoppning att det inte blir rättsligt efterspel? Det tror jag är att hoppas för mycket, inte minst när Frimodig kyrka sitter på en ordinarieplats och det dessutom i POSK finns en erfaren jurist. Jurister drar ogärna mössor över öronen. Men jag skulle kunna tänka att det egentligen skulle behövas en Daniel, en med utomordentlig begåvning och förmåga att lösa svåra problem. (Dan 5:12). Folkbibelns översättning skriver "reda ut problem". Kan det vara en fråga om Anden helt enkelt? När Guds gode Ande inte riktigt vill, så vill det sig inte. (Apg 16:7) Så vad säger Antje?

Det första styrelsen kunde göra, förutom att först be om Vishetens Ande och fundera över om det i de ständiga motgångarna finns ett budskap att ta till sig, är förstås att inte längre hävda copyright och beklagande deklarera att termen alls införts i det liturgiska arbetet. Det var anspråket på copyright som ställde till allt från början med irriterade författare/översättare. Men därefter har fler komplikationer varsnats. Att det är komplikationer av högsta kvalitet torde vara ställt utom allt tvivel.

Det kommer mera, förstås. Kan frågan vem som alls petade in det där med copyright besvaras? Finns det detaljer och instämplad korrespondens att  studera? Vad säger revisorerna? Denna vecka ska det dessutom bli intressant att se om några journalister gör sitt jobb i frågan. Annars får ni komma ihåg var ni läste det först eller alls fick läsa om saken.

Alla hoppas naturligtvis på det bästa. Somliga att det inte ska hända att journalister skriver. Andra att det ska hända. Så konstigt det är i denna värld. Vi kan i alla fall enas om att vi hoppas på det bästa allihop.

29 kommentarer:

 1. Vi är många som fortfarande inte kan förstå varför man lägger tid på en kyrkohandbok när det inte längre ens finns någon kristen Svensk kyrka. Vad ska man med den boken till? Och vem betalar den? Antje?

  Allt fler lämnar Svenska kyrkan. Och det kommer att bli fler. Och de sista tar pengarna med sig för att kunna förvalta åtminstone det som finns kvar. Byggnader, kyrkogårdar och övrig mark.

  Sedan får väl överheten stå där med sin handbok. Med eller utan upphovsrätt.

  PPP

  SvaraRadera
 2. Sofia Lilly Jönsson19 februari 2018 kl. 08:07

  Om man hoppas på att journalister skriver så får man hjälpa till att backa upp och sprida det journalister skriver, när de gör det. Det gör man alldeles för lite. Alltså skriver nog inga journalister.

  SvaraRadera
 3. En sådan makalös inkompetens Svenska kyrkan besitter. Men det blir lätt så i politiskt styrda organisationer. Kompetent folk söker sig till bättre arbetsplatser. När jag kom ut som ung jurist ville ingen, för pest och pina, arbeta som kommunjurist t.ex.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och den f d generalsekreteraren då Elisabeth?

   -Är han (Lars Friedner) kompetent eller inte? Du påstår ju att Svenska kyrkan rymmer en "makalös inkompetens".

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Är inte det informationsbärande de små bokstäverna "f d"? Lars är exempel på en jurist som rök.

   Radera
  3. Jag skulle säga att Lars rök på grund av att han är kompetent. Sådant folk vill varken kyrkopolitikerna eller kyrkoledningen veta av. De föredrar att kunna leva rullan efter eget gottfinnande.

   För övrigt var Lars redan hovrättsråd när han blev generalsekreterare i Svenska kyrkan. Dessförinnan hade han handplockats till sekreteraruppdrag i Kyrkomötets besvärsnämnd av Carl Axel Petri. Det var inte precis så att han sökte sig till Svenska kyrkan.

   Vad gäller kyrkopolitikers kompetens kan nämnas den kyrkopolitiker som vid ett sammanträde sa: Nu står det ju så här i lagen så då är det väl inget som hindrar att vi beslutar att följa den. Suck!

   Radera
  4. Märklig slutsats, Elisabeth!

   Till slut erkände alltså Elisabeth, att Svenska kyrkan rekryterat en kompetent jurist, självaste generalsekreteraren Friedner.

   Men Friedner "rök på grund av att han är kompetent", hävdar hon därefter.

   Jaså minsann - efter hela sex år som chef för Kyrkokansliet? Hade man alltså där stått ut med hans kompetens så länge?

   Nej Elisabeth, Du bör nog fråga vår vän Dag, ty han vet bättre varför Friedner "rök".

   Officiellt var ju orsaken att han inte hos KS-ordföranden, Wejryd, hade förankrat avskedandet av dåvarande informationschefen. Och visst kan man tycka att ordföranden borde ha fått förhandsinformation om Friedners planer på att sparka en hög chef i kansliet.

   Men när den duktige juristen tvingades ta sin hatt och gå, gick han till något ännu bättre, ekonomiskt sett: 68.000 kronor i månaden fram till pensionen (han var då 62 år) plus 50.000, som han fick i lön från hovrätten, hans tidigare arbetsgivare, vilken genast tog hand om honom med titeln hovrättsråd. Där löpte han heller inte risken att få sparken, då domare som bekant ej blott har fri arbetstid utan också i praktiken är oavsättliga. De kan alltså inte likt exempelvis kyrkligt förtroendevalda, få sparken vart fjärde år av uppdragsgivarna/väljarna.

   Summa 118.000 i månaden! Inte dåligt efter att ha fått sparken.

   Om jag minns rätt - och det gör jag nog - har också en viss känd präst med initialerna DS haft offentligt uttryckta åsikter om kyrkans generösa fallskärm till Lars Friedner.

   Vilken naturligtvis inte efter hela sex år fick sparken för att han var kompetent.

   Ibland är Du riktigt dråplig, bästa Elisabeth, i Dina slutsatser - särskilt då de inte uttrycker juridisk konsekvens (märk väl att jag skriver konsekvens och inte inkompetens).

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 4. När det nu gång på gång visar sig att den nya handbokens tillkomst är förbunden med problem och oegentligheter, finns inget annat att göra än att vägra använda den, menar jag. Om man skulle göra det gör man sig medskyldig, sysslar med ett slags andligt häleri.

  Det räcker inte med att åka slalom mellan acceptabla alternativ i den nya, utan man får fortsätta att använda 86 års handbok, tills det har kommit en ny, framtagen i en hederlig process.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Innan dom har fallit, Göran?

   -Vägra använda den nya handboken, eftersom den är förbunden med oegentligheter, manar +Göran och tillägger att man annars blir medskyldig och ägnar sig åt andligt häleri.

   Denna bok är inte framtagen i en hederlig process, avslutar han sin maning.

   Har dom fallit, som bekräftar oegentligheterna? Och har en domstol slagit fast att de som använder boken blir hälare och att den är resultatet av en ohederlig process?

   Svaret på båda frågorna är nej!

   Därför är +Görans anklagelse anmärkningsvärd, faktiskt mycket anmärkningsvärd med tanke på hans ordval. Beskyllningarna är riktade mot Svenska kyrkan men är alltså på intet sätt styrkta. +Göran tycks bara ha anammat bloggarens uppgifter med hull och hår, skyndat sig att dra egna, långtgående slutsatser, vilka utmynnat i beskrivna anklagelser mot just Svenska kyrkan.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. I vardagslivet händer att man får klart för sig att någon är en skojare eller på annat sätt har tvivelaktigt rykte. Då gör man klokt i att hålla man sig borta från honom/henne, även om personen i fråga inte har blivit åtalad och dömd.

   Radera
  3. Dom kanske inte har fallit, men väl revisionsberättelse.
   Hade en lika kritisk revisionsberättelse uttalats över något med lagkrav, som t.ex. bokföring, så hade åtalet kommit som ett brev på e-posten.
   Nu har väl kyrkoadministrationen ett spam-filter som filtrerar bort allt kritisk, så det lär ju inte bli någon "dom" i detta fall.
   De medlemsvalda i kyrkomötet sviker och låter vad som helst passera, märkligt.

   Radera
  4. Allt verkar läsas in och avfärdas som "tråkig attityd".

   Hur går det med Dag Sandahls spretiga fingrar, förresten? Hur hanteras de vidare i KM (Kamel & Mygg)?

   Radera
  5. Vi inväntar fortfarande. Det senaste är väl att saken kan bli ett polisiärt ärende. Jag kanske ska forska vidare?

   Radera
  6. Ja. Lämna för det första inte Dag Sandahl ensam. För det andra är det inte bra för rättssäkerheten om sådana anklagelser ska få passera.

   Radera
 5. "Högsta möjliga kvalitet på komplikationerna", en lysande formulering.
  Synd bara att den möjliga kvaliteten inte är så hög på allt annat som har med handboken att göra.

  SvaraRadera
 6. Att den nationella nivån har haft ohyggligt svårt att finna sin roll o plats har ju varit tydligt länge. Dock, att det (om denna information stämmer) är så amatörmässigt hade jag ingen aning om.

  Jag är övertygad om att vi kommer få läsa om detta i pressen, definitivt i de kyrkliga bladen, men detta kan nog platsa även i de mer sekulära publikationerna.
  Finns ju många av oss som både stöder o sprider journalistik. Prenumeration är ju ett ganska vanligt o bra sätt

  SvaraRadera
 7. Kan komplikationer kvalitetsbestämmas?

  I dag läser vi igen en önskan om att journalister skall skriva om det som bloggaren har blottlagt. Eller är det inte han som har gjort det? Men då måste jag igen fråga varför han inte tipsar någon kollega om saken, lägger fram materialet och därefter lutar sig lugnt i fåtöljen och inväntar artikeln. Lätt som en plätt för bloggaren, som uppenbarligen har kvalitetsstämplat komplikationerna i saken.

  Kan man sätta högsta och lägsta kvalitet på en komplikation? Jag bara undrar.
  Elisabeth anser tydligen att man kan göra det på jurister, eftersom kompetenta jurister söker sig till andra arbetsplatser än Svenska kyrkans. Var alltså inte hennes tidigare kollega, generalsekreteraren i Svenska kyrkan, Lars Friedner om vilken bloggaren har lagt ut texten rörande dennes fallskärm, kompetent?
  Se där Elisabeth, en vänlig s k samvetsfråga till Dig!

  För övrigt kan noteras, att min och många andras tilltro till dagens rättsväsen har tydliga sprickor. Felaktiga slutsatser, förutfattade meningar och märkliga domslut är inte ovanliga, noterar undertecknad med egen erfarenhet och efter att ha följt flera rättsfall. En god vän, själv kyrkligt aktiv, är ännu hårdare i sitt omdöme. En annan god vän, själv juristutbildad och sedan några år tyvärr avliden, klagade ofta över att juristerna inte har någon utbildning i psykologi och därför gör stora misstag i bedömningen av vittnens utsagor.
  Ett har jag sedan länge lärt mig: att juridik är en sak, sanning en annan - och att de långt ifrån alltid sammanfaller i domstolars utlåtanden.

  Däremot hade Lina Sandell rätt i sin psalm (Sv Ps 45), som avslutade gårdagens söndagsgudstjänst, där jag var: "Jesus för världen givit sitt liv"
  Och i vers 2: "O vilken kärlek, underbar sann!
  Aldrig har någon älskat som han."
  Här sätter den fantastiska Sandell huvudet på spiken:
  den underbara sanna kärleken!
  Sanning och inte juridik!
  Kärlek och inte svek!
  Rättfärdighet och inte orätt!
  Kristendom och inte MTD-religion!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 8. Det tycks som om Anden inte varit med kyrkoapparaten i handboksfrågan. När profeterna profeterar sitt eget, blir resultatet därefter.

  Lars Jensen

  SvaraRadera
 9. +BOD: kan du förklara din syn på Kristi kyrka också när du ändå är inne på avdelningen pinsamheter? Är den en eller två?

  sign. "någonting att dölja"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Pinsamheter, påstår Du!

   -Vilka pinsamheter då? Att Svenska kyrkan är Kristi kyrka? Vilken kyrka är den annars?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 10. Kyrie eleison, Herre, förbarma dig!

  Det är synnerligen upprörande, SYNNERLIGEN upprörande, vill jag mena, hur "arbetet i gudstjänstutskottet [enligt BloggarDag i blogginlägget gick] så till att en detaljfråga diskuterades en stund varpå S-mannen sa: 'Det finns en del som nu går förlorat genom den formulering som föreslås men en del annat viktigt tillkommer. Jag föreslår att vi går till beslut.' Så röstades det och röstningen utföll 7-7 varpå ordföranden, S, lade utslagsrösten och det blev 8-7. Märkvärdigare än så var inte de teologiska resonemangen."

  Hur KAN man förfara på detta vis i lärofrågor?! Det styrker min uppfattning att vårt nuvarande kyrkomöte, i stort utan (traditionell) teologisk kompetens och hållning, är nästintill totalt felaktigt tillsatt, när människor som inte är kunniga i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära tillåts styra gudstjänstlivet och i praktiken lärofrågor. Demokrati i all ära, frånsett dess brister (det är som Churchill sägs ha sagt, att demokrati är det sämsta styrelseskicket, men likväl det bästa vi har), men demokrati kan inte tillåtas på sådana premisser att olärda (lekmän) kan RÖSTA om hur de vill ha (sin) kyrkas lära och teologi, vilket blir följden av kyrkomötets sammansättning.

  Inte nog med det; det skall dessutom tilläggas den värsta aspekten: de som faktiskt har beslutandemakten i vår kyrka tycks, enligt citatet från BloggarDags inlägg, inte bry sig om kyrkans lära och teologi; "en del går förlorat men viktigt tillkommer". Tro det. Det handlar gissningsvis om traditionell svenskkyrklig lära som får stryka på foten för liberalteologi, MTD och alltför ensidigt immanent gudssyn. Eller? Det KAN inte tolereras att man ratar kristendom på detta nonchalerande vis som vi ser i BloggarDags inlägg (ej blott idag, utan även tidigare, har dylikt ventilerats, ändock gör det mig upprörd).

  Helige, nådige, barmhärtige, evige Gud och Fader, förbarma dig över oss och din heliga Kyrka, genom vilken du, genom din Helige Ande, vår Hugsvalare och tröst, Herre och livgivare, låter oss få del i den frälsning din enfödde Son, Kristus Jesus, vår broder, Herre och Frälsare, skänker oss och en dag låter de rättroende undfå saligheten. Led oss och din kyrka på Dina vägar, o Herre, att vi gåves kraften att emotstå heresin.
  Därom bedja vi för Din, vår och alla människors skull, i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.

  Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
  Amen.

  Ung präststuderande

  SvaraRadera
 11. Detta brev till kyrkostyrelsen får mig att ana att vi ännu inte har någon ny kyrkohandbok. http://kyrkligdokumentation.nu/pahlmbladupphovsratt2018.pdf

  SvaraRadera
 12. BOD,

  Citat: -Vilka pinsamheter då? Att Svenska kyrkan är Kristi kyrka? Vilken kyrka är den annars?" Slut citat.

  Du återkommer med samma infantila fråga som alltid. Det tragiska är att Du tycks tro att den är intelligent? Inte ens bland rent medelmåttiga politruker skulle den anses som något sådant.

  Den är lika stupid som att jag på konstaterandet att fågeln som nu botaniserar bland mina talgbollar inte är en domherre avkrävs svaret -om det inte är en domherre-vad är den då? Inte vet jag , jag känner igen såväl herr som fru domherre och kan konstatera att det inte är någondera men det finns 100-tals andra arter-någon av dessa är det säkert fråga om ty jag tror inte jag upptäckt en ny art.

  Du kanske behöver ett enklare exempel? Mitt hus är inte rödmålat! Nog är jag i min fulla rätt att påstå detta när det nu råkar vara ett faktum och behöver rimligtvis inte sedan svara på om det är gråmålat,vitmålat, gulmålat eller vilken färg det kan röra sig om.

  Jag konstaterar att SVeK är mycket men någon Kristi Kyrka är det inte. Det kan jag påstå eftersom det finns kriterier för vad som menas med en Kristi Kyrka och SVeK uppfyller inte dessa.

  Vad det är om inte en Kristi Kyrka är sedan en annan fråga som inte jävar det första påståendet även om jag inte kan svara på vad det är. (Jag kan ge många försök till svar men knappast något heltäckande därför att SVeK just blivit en mix av så mycket.)

  Kanske Du skulle läsa på om skillnaden mellan kontär och kontradiktorisk?

  Eller för att ta ett drastiskt exempel. Jag konstaterar att Du knappast är den vassaste kniven i lådan-betyder det att jag hävdar att Du är en idiot?

  Väl,väl, jag har kallat dig "nyttig idiot" flera gånger men tom Du inser väl att ""nyttig idiot" inte har så mycket med hjärncellernas aktivitet att göra som andra saker. Många ,tom genier har ibland agerat nyttiga idioter.

  Nu behöver du inte ta åt dig. Jag tror förvisso inte att du är något geni.

  //HH

  SvaraRadera
 13. Så har HH då konstaterat detta:


  -Just så, att jag inte är en vass kniv och inget geni!

  Varpå jag återigen slår fast att Svenska kyrkan är Kristi kyrka, ty det behöver man varken vara ett geni eller ha en vass kniv för att vara trygg i.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu läste jag fel i hastigheten och tyckte att det stod något om en vass kniv att sätta i en rygg.
   Den upplevelsen har nog någon upplevt i SvK, kanske exemplifierat med ett forskaruppdrag på visstid?

   Radera
 14. BOD,

  Nej men man kanske bör läsa skrift och bekännelse och se hur de rimmar med den politrukiska organisationen SVeK och dess agenda och dess sammansättning av KM, KS och läronämnd.

  Studera vad de havliga biskoparna uttalar sig i frågor som just handllar om den lära de förbundit sig att rätt utlägga och försvara.

  Det är väl dock för svårt för en politruk.

  //HH

  SvaraRadera
 15. BOD,

  ett litet tillägg. Det är ju bra att vi kan enas om det enkla att du varken är någon vass kniv i lådan eller ett geni.

  TYvärr och det säger jag med beklagande får man nog leta i andra änden av den sk IQ-skalan för att hitta någon som så trosvisst och med förkastande av alla "tråkiga" fakta tycker sig "bevisa" att organisationen SVeK skulle vara en Kristi Kyrka.

  Det kan man bara hävda om man blundar för alla fakta eller helt enkelt är oförmögen till att ta till sig sådana. I det första fallet är man "bara" i vanlig politrukiskordning ohederlig i det andra fallet ,ja då är man mest att beklaga att det tyvärr tycks saknas en del av vanligt sunt förnuft.

  //HH

  SvaraRadera
 16. Ja, HH, nu har Du deklarerat att jag är oförmögen att ta till mig fakta, i politrukisk ordning ohederlig, saknar sunt förnuft och förkastar trosvisst alla Dina fakta om att Svenska kyrkan inte är Kristi kyrka.

  Kommer det flera beskrivningar av mig som person?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 17. BOD,

  Ja det skulle vara det ofta beklagade. Din oförmåga att läsa innantill! Eller är det bara ovilja? En politrukisk önskan att skapa sig en halmgubbe man sedan angriper och kanske av lika politrukiskt ohederliga kolleger får en klapp på axeln av och vem vet något nytt uppdrag ,välarvoderat sådant av dessa.

  De som tagit makten över SVeK. Makten och kanske tror sig ha rätten men den äger de inte.

  //HH

  SvaraRadera