fredag 12 april 2013

Dokumentation

Dag Sandahl                                                                                          2013-04-10
Högby Sjögata 9
387 73 Löttorp


Till
Domkapitlet i Stockholms stift
Box 163 06
103 25 Stockholm


Gärningen jag inte anmäler

Upprepade gånger har jag sedan hösten 2012 utpekats som klandervärd av Dagens Seglora/Seglora smedja, där pastorerna Helle Klein och Ewa Hotz Lindqvist som chefredaktör respektive verksamhetsansvarig, driver verksamheten tillsammans med redaktören Mattias Irving.

Jag anklagas för att publicera antisemitisk propaganda och kallas ”knähund till högerextremister” (Dagens Seglora 5 april)
Jag anklagas för att sprida antisemitism. (Dagens Seglora 8 april)
Det talas om min ”gränslöshet gentemot samhällets mest extrema element” (Dagens Seglora 8 april) – varmed avses högerextremism.
Nu har jag visserligen skrivit en bloggpost där jag tar avstånd från atisemitism men Helle Klein menar i sin kommentar på bloggposten ”Dag Sandahl publicerar antisemitisk propaganda” (5 april) att ”det om något är ohederligt” eftersom Helle Klein fått för sig att först sedan ”vi” påpekat det hela, tar ”han” avstånd från kommentaren.

Jag behöver inte gå in på detaljer. Den sammantagna bilden är begriplig:
Jag framställs som ohederlig, som medlöpare till högerextremism och som en som sprider antisemitism/antisemitisk propaganda.
Ingenting av detta är sant.

Jag noterar skillnaden i uppträdande när det handlar om Omar Mustafa, som ifrågasatts därför att Islamiska förbundet, vars ordförande han är, kallat föreläsare som anfört t ex Sions Vises Protokoll som källa för en antisemitisk hållning.
Omar Mustafa manas förtydliga sig.
Jag, och den nomineringsgrupp jag tillhör, får inte motsvarande maning. När det gäller mig, räcker de osanna beskyllningarna. Att jag i ett blogginlägg på Bloggardag (5 april) tagit avstånd från all antisemitism blir i kommentaren framställt som en ohederlighet.

Kritik mot makt kan gott bedrivas med skarpa vapen, ironi som ett av dem. Traditionen från Bengt Lidforss är viktig när det handlar om maktgranskning. Jag uppfattar att denna tradition förvaltats av August Strindberg, Jan Myrdal och Dr Gormander – de senaste två i Aftonbladet. Annorlunda är det med de personligt illvilliga lögnkampanjerna.

Naturligtvis är det som Dagens Seglora skriver riktat mot min person i avsikt att offentligt framställa mig som en klandervärd, ohederlig person.
Det är präster i Svenska kyrkan som står bakom beskyllningarna.
I sak är beskyllningarna osanna.
Till sin natur är de avsedda som förolämpningar. Att de inte är sanna, förtar inte den kränkande effekten.
Det är också denna effekt som avses drabba inte bara mig utan nomineringsgruppen Frimodig kyrka.
Jag kan inte se att de präster som agerar så, motsvarar vad de lovat vid sin prästvigning att bli ”vittnen om Guds kärlek och försoningens hemlighet”.

Inga av de gärningar som utförts i det organ där Klein och Hotz Lindqvist är ansvariga anmäler jag dock till domkapitlet.

Problemet jag anmäler

Det är allmänt känt att preses och vice preses i Stockholms domkapitel varit med om att bevilja Seglora smedja/Dagens Seglora betydande ekonomiskt understöd. Den jävsituation som uppkommer vid en anmälan, gör situationen absurd. Kan man verkligen tänka sig att det skulle finnas en beredvillighet att fälla företrädarna för en institution, som fått dessa subsidier och därmed skada också Stockholms stift och den auktoritet som biskop och stiftsstyrelse skulle tänkas ha?

Jag kan inte se hur situationen skulle hanteras. Vi har ingen rättsordning där ett annat domkapitel träder in och tar över prövningen om ett betydande jäv kan misstänkas.

Min fråga till Domkapitlet kan alltså ställas mycket personligt:
Vad ska jag, som utsatts för lögner och förtal av Dagens Seglora, vars verksamhet är ett ansvar för två präster i stiftet, göra för att frias från de falska anklagelserna och för att de inte ska fortsätta spridas till nya läsare via nätet?

Om Domkapitlet i övrigt avser att agera, är en fråga för just Domkapitlet.

 Dag Sandahl 

21 kommentarer:

 1. Likt Annika Borg, som redogjorde för Seglora Smedjas övergrepp i den skakande artikelserien "Åttonde budet", lär du nog ropa i öknen.

  Det är uppenbart att det finns makthavare inom SvK som vill se en annan kyrka än den vi fått i arv. Denna kyrka ska ha en tydlig koppling till den socialdemokratiska ideologin och de delar av den kristna läran som upplevs som stötande ska dessutom rensas ut.

  Tyvärr bedöms nog du, Dag, tillhöra de delar av SvK som det saknas plats för i denna vision.

  SvaraRadera
 2. "Domkapitlet noterar anmälan men kan inte ställa sig själv till svars då ordning för detta saknas.
  Domkapitlet lämnar anmälan utan åtgärd. "

  Jag drar mig till minnes brevväxlingen mellan Augustinus och Hieronymus, där den förra anklagar den senare för att feltolka bibelordet och då i förlängningen fara med osanning. Det handlar om att Paulus skall ha tillrättavisat Kefas (Petrus), som då var äldre och mer erfaren. Att tillrättavisen en äldre lärare var otänkbart inom den grekiska bildningen och det påpekar den äldre Hieronymus för Augustinus. Det hela slutar dock med att Hieronymus till slut ger Augustinus rätt efter att ha blivit överbevisad om att "Sanningen skall göra er fria".

  Något från kyrkohistorien att styrkas av.

  SvaraRadera
 3. Dag Sandahl - Varför har du inte bemött Bengt Olof Dike? Dike talade ju om din tidigare inställning till Stazi och att du år 2000 inte alls var för en undersökning om svenska kyrkan varit involverad i något med Östtysklands regim. Efterlyser alltså ett öppet gensvar på det Dike publicerat i ämnet. Fundersam

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finns det inget spamfilter på den här bloggen?

   Radera
  2. Det har han ju, flera gånger, senast 11 april.
   Lite mindre Fundersam

   Radera
 4. Bra. Nu saknas bara en sekulärjuridisk förtalsprocess mot förövarna knutna till kotteriet runt Seglora S.

  SvaraRadera
 5. Dag!
  Tag inte åt Dig. Låt det rinna av Dig. Mig har man skällt på sedan 1943. Jag påpekade för länge sedan att detta med ett judiskt "folk" var nonsens (omvändelserna fram till fyrahundratalet, kazarer, berber och så vidare)och att det enda "folk" som nu var samma som vid Kristi tid var palestinerna. Det faktiska alltså. Omedelbart angrepp på mig som antisemit. Du är som jag minns Dig sedan decennier troende kristen. Av ett slag som delvis ligger närabefrielseteologer och andra kristna som förenar vad utomstående kan kalla bokstavstrohet med ställningstagande för såväl enskilda lidanden som förtryckta och kämpande folk och grupper.
  Det är klart att man från myndighetskristet håll (Guds kärlek näst min lön) kommer att angripa Dig.
  Hälsningar
  Jan Myrdal

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skillnaden är att din ståndpunkt med rätta kan betraktas som antisemitisk och Sandhals inte på något vis.   Radera


  2. Åtminstone jag får en känsla av att återuppleva Fidel Castro ivrigt väntande på Johannes Paulus II på Havannas Jose Marti-flygplats inför islossningen i de diplomatiska relationerna. Castro lär ha yttrat: "Han är den ende som är min like!"

   Visst är de svenska jämförelseobjekten av mindre dignitet, men nog känner Jan Myrdal igen en i mångt och mycket besläktad själ, när han möter honom?
   Har det inte gått rätt långt utför med (s)v K, när dess etablissemang handlar kleinmodigt och förkleinande som det gör? Eller har vi i stället med en socialdemokratisk tradition av lågt i taket att göra? Den som tvang den munkavlebelagde lärdomsgiganten Jan Myrdal att skriva i SvD i stället för i den förment radikala vänsterpressen? En Myrdal som hotade Rörelsens själv- och världsuppfattning?

   Och nog sitter den träffsäkra Myrdalska smockan mitt i det kyrkliga plufsplytet, precis där den skall:

   "Guds kärlek näst min lön".

   (Hehe!)

   Tant Svart

   Radera
 6. Smart, mycket smart. Lite impad, faktiskt.

  SvaraRadera
 7. I vårt grannland Danmark hör bataljer som dessa mellan olika synsätt till det normala. Skillnaden är dock den att man skiljer mellan sak och person. Så kan t. ex vänsterfolk vräka ur sig mängder av otidigheter gentemot prästen Sören Krarup eller mot Pia Kjaersgård från Danske folkeparti för att en stund senare ta en öl tillsammans. Sådant går knappast i Sverige, men så har vi inte haft en Grundtvig./ Roland Kristensson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och inte så god öl heller!

   Radera
  2. Fel, vi har haft många Grundtvig men de som följer KANT på båda sidor har inte lyssnat till dem. / Magnus Olsson

   Radera
 8. Läge för ett par motioner om domkapitlen till höstens kyrkomöte? En om en utredning om rättssäkerheten i domkapitlen. En om en utredning om domkapitlens roll efter KO 2000. Och kanske en som helt sonika föreslår att de avskaffas. Jag tror att det kunde vara bra att sätta igång processen.

  SvaraRadera
 9. Läs Marcus Birro från Dagen Debatt.

  http://www.dagen.se/opinion/debatt/kyrkans-seglorastod-ett-problem/

  SvaraRadera
 10. SS var, är, och förblir en cancersvulst på samhällskroppen fram tills dess det avlägsnas och likaså en viss biskop vars namn ska inte yttras av kreti en pleti men vi alla vet vem som det är...

  Nina Svensson

  SvaraRadera
 11. Detta är ju egentligen lysande, men det kommer att falla eftersom den överordnade kristna moralen i vår kyrka lär att "might is right". Alltså så länge det finns majoritet i domkapitlen för en viss linje så kommer det också att vara den moraliskt riktiga linjen. Stiftsjuristernas uppgift är att få den linjen att framstå som laglig och i enlighet med kyrkoordningen.
  Men detta brev och ständiga påpekanden om orättfärdigheten i systemet kan vara små droppar som till sist urholkar stenen...

  SvaraRadera
 12. Jag har ju inte med detta att göra, men som en betraktare utifrån tror jag ni i Frimodig Kyrka och du Dag backar för mycket för Kleins och hennes vapendragares attacker. Det KAN vara så att hon faktiskt fått er dit hon velat hela tiden. Fäktandes i ett hörn.

  Låt mig exemplifiera:
  Klien kallar er/dig för att liera er med högerextrema krafter. Själv är hon ju uppenbart vänsterextrem och fört in politik i kyrkan som kanske ingen annan (i hård konkurrens). HON skall anklagas. Men ni går inte till attack, ni försvarar er bara. Ett gott försvar består i försvar och attack. Båda delar måste finnas för en framgångsrik kampanj.

  Har hon förklarat vad "högerextrem" är, vad menar hon? Är det tillåtet att vara höger? Eller MÅSTE man vara vänster? varför då inte införa diktatur? Det här är frågor som Klein skall ställas mot väggen med. Spotta i nävarna nu och tänk på den gamla religiösa sångtexten "Tack för prövningar och strider, tack för stridens klara låga,". Tack min gud tror jag den heter. Var en slagdänga en gång när jag var barn.

  SvaraRadera
 13. Idag på morgonen når oss nyheten att Omar Mustafa lämnar sina uppdrag. Han har tydligen sagt något om att "muslimer och andra troende" får tänka sig för. Det fanns inte plats för honom och hans tro i sammanhanget, typ. Och han verkar inse att andra människor av annan tro kan hamna i samma situation. För mig ligger det nära till hands att se det hela som att den nya sekulära (tämligen totalitära) statsreligionen har hårdare renlärighetstvång och bedriver mer energisk kättarjakt än det mesta. Naturligtvis menar de att de gör rätt. Jag anar vilket rättfärdighetspatos som kan ha drivit inkvisitionen...
  Fjelle

  SvaraRadera
 14. Bra tips Robsten.
  Seglora Smedja och Expo är nog de mest onda organisationerna som finns i Sverige. De skall attackeras och fördrivas med ord.

  SvaraRadera
 15. Nä men nu får du väl lugna dej, Foklig? Även om du förvisso får attackera och fördriva bäst du vill och kan så länge det bara sker med ord (d.v.s. tillåtna sådana - hot om våld är exempelvis otillåtet), så verkar du mer än lovligt enögd om du ser Seglora Smedja och Expo som onda organisationer, därtill de mest onda vi har i vårt land! Skärp dej; tyvärr finns det värre organisationer än så, bl.a. bland dem som Seglora Smedja och Expo med varierande framgång försöker bevaka.

  SvaraRadera