tisdag 21 oktober 2014

Ett sorgligt domkapitel - egentligen ingen nühet

Växjö domkapitel framhärdar förstås i sitt svar till Överklagandenämnden. Jag tilldelades en skriftlig erinran för att det jag skrivit på bloggen "kunde komma att uppfattas som att han anser att det skulle finnas en koppling mellan tillsättandet av ärkebiskopen och nazityskland."

Det var en förändring av tidigare skriftliga erinran, den som undanröjdes. Då var beslutet, och jag tar det ord för ord från det justerade beslutet, kopplat till person och förunderligt i sin behandling av svenska språket:

"Ovan citerade blogginlägg indikerar enligt domkapitlets uppfattning en koppling mellan Antje Jackelén och det gamla Nazityskland att en präst i Svenska kyrkan uttalar sig så är både anmärkningsvärt och synnerligen klandervärt."

I brev från domkapitlet anmodades jag svara på "följande anklagelse" och så anfördes ett antal från sina sammanhang lösryckta ord på tyska språket. Däremot återfanns inte anklagelsen att det jag skrivit skulle kopplat samman Antje Jackelén med nazismen, det som var den tidigare men nu undanröjda domen.  Jag skulle på något förunderligt sätt ta ställning till en tysk vokabelsamling samt till ett icke korrekt återgivet citat.

Vid företräde inför domkapitlet ställde jag två gånger frågan om det fanns några andra anklagelser än de som formulerats i brevet, vokabelsamlingen alltså. Det fanns det inte. Likväl döms jag nu för något som "kunde komma att uppfattas" - nämligen att det skulle finnas (kursiverat här) - en koppling mellan tillsättandet av ärkebiskopen och nazityskland. Men anklagelsen formulerades inte så att jag kunde bemöta den. Anklagelsen återfinns först i beslutet.

Hur svarar domkapitlet på detta konstaterande?
"Vad domkapitlet känner till är det inte vanligt att skälen för ett beslut i förväg ska underställas den som beslutet rör för synpunkter."

Är det inte? Beslutet är en sak. Skälen för besluten ska vara genomgångna just i förväg. Det ska inte dyka upp andra skäl som inte kommunicerats med den anklagade. Denna enkla princip ställer sig domkapitlet oförstående till. Vill någon häpna, är det läge för det nu.

Nu var det alltså så att jag i sällskap med advokaten fick företräde inför domkapitlet. Det sades då uttryckligen att inga minnesanteckningar fördes och att det som sades inte protokollfördes. Ledamöterna lyssnade. En ledamot var inte närvarande och missade den nära timslånga genomgången. Hon hade inte tillgång till hela processmaterial. Likväl dömde hon. Hur kunde detta ske? Nema problema!

"Det som Dag Sandahl framförde muntligen vid mötet sammanfattades av domkapitlet tillsammans med vad han tidigare framfört även i skrift, vid ett senare möte när domkapitlet fattade beslut i ärendet. Beslutet föregicks i vanlig ordning av en föredragning av stiftsjuristen."

I klartext: Den 22 augusti fördes inga minnesanteckningar och inget i sak protokollfästes men den 12 september sammanfattade domkapitlet saken och då kunde den ledamot som varit frånvarande kvickt fatta vad saken gällde. Om hon nu fattade - för anklagelsen i beslutet avvisar ju advokaten och jag. Hur sammanfattade domkapitlet saken alltså? Satt domkapitlet i grupp och rekonstruerade vad som sagts av advokaten och mig med hjälp av sina minnesbilder - eller vad? Det hela tycks inte riktigt rättssäkert, inte i princip och inte när det praktiska resultatet redovisas: "Skulle kunna komma att uppfattas som att han anser att det skulle finnas en koppling mellan tillsättandet av ärkebiskopen och nazityskland". Nu menar jag inte detta, har inte skrivit det heller - men dömas för saken ska jag. Däremot tar domkapitlet inte upp anklagelsen att det på denna blogg finns en rad kvinnofientliga inlägg (anmälaren Toivo Jokkala). Inte heller kommenteras att man "gång på gång [får] bevis för hans motstånd och kränkning av kvinnliga kollegor"  (anmälarna Gunilla Aquilon Elmqvist och Linda Nilsson). Är inte detta väl så allvarligt och varför förbiser Växjö domkapitel den saken när jag anmäls i syfte att förklaras obehörig som präst? En rad kvinnofientliga inlägg som gång på gång bevisas - det vore väl ett gott skäl att fälla mig - men av detta blir intet, intet, intet. Förklara det den som kan!

Domarledamoten Charlotte Brokelind var med på domkapitelsammanträdet i augusti men inte i september och har ingen del i beslutet, men då  kom sålunda inte hennes minnesbild av vad vi sagt kapitlet till godo. Domkapitlets formulering ska sparas: Domkapitlet hade "inte exakt samma sammansättning vid de båda tillfällena." Nej, det kan man säga.

Här svajar dock kapitlet och skriver till Överklagandenämnden: "Om denna ordning inte är godtagbar emotser domkapitlet givetvis de synpunkter som överklagandenämnden kan ha i frågan." Det finns kanske mer från Överklagandenämnden som domkapitlet skulle emotse?

Det har inte framkommit några omständigheter som innebär att domkapitlet skulle ompröva beslutet, heter det så till sist. Där fick advokaten besked, han som talat om grundlagsfäst yttrandefrihet. Nå, saken ska upp i Överklagandenämnden så något återstår.

Jag undrar om Överklagandenämnden särskilt mödar sig att kontrollera vad som står i det brev jag fick från domkapitlet angående anmälan (2014-06-12). Det var dessa anklagelser som jag bemötte och hade att bemöta. Och för att till trötthet upprepa: Två gånger frågade jag och två gånger svarade biskop Johansson att det inte fanns något annat och skulle något annat komma fram, skulle jag få möjlighet att bemöta det också. Så blev det inte. "Vad domkapitlet känner till är det inte vanligt att skälen för ett beslut i förväg ska underställas den som beslutet rör för synpunkter."

När jag var ute i skogen i lördags med hundarna hade jag ingen bössa med mig så tjuvskytte kan jag inte dömas för. Men annat? Döm mig för våldtäkt också, som gubben sa.

24 kommentarer:

 1. Jag tror att domkapitelsledamöterna insett att domkapitlen tid är förbi och påskyndar därför genom sitt agerande dess avskaffande!
  Någon annan tolkning som kan göras sannolik finns inte.

  Rudbeckius

  SvaraRadera
 2. Om DS var ute i skogen med hundarna i lördags, borde han ha insett, att detta kunde komma att uppfattas som om han var ute på tjuvjakt. Härmed har han förbrutit mot det anseende en präst bör åtnjuta, och skiljas från ämbetet.

  Att han inte hade bössa med sig, är ovidkommande, liksom hans deklarerade syfte med promenaden. Det väsentliga är hur något kunde komma att uppfattas, och så uppfattar åtminstone jag det. Alltså bör Domkapitlet i Växjö nu en gång för alla sätta dit DS, enom till straff och androm till varnagel.

  GG

  SvaraRadera
  Svar
  1. Göteborg/Eckerdahl och Växjö/Johansson söker säkert mota Olle i grind f a rädda organisationen. Eckerdahl mera fanatiskt och Johansson mera snällistiskt.

   Sätter man åt någon välkänd orosstiftare, skrämmer man de övriga och presumptiva till följsamhet. "Enom till straff och androm till varnagel".

   Anklagelserna, som leder till åtgärd, är lappri, som Carl XII skulle ha sagt. Men för trovärdighet gentemot massmedia och Folk räcker de. Tilliten till myndigheter och institutioner är hög i Sverige. Det viktiga blir att sätta dit och pricka.

   "Die Partei", ni vet...

   J

   Radera
 3. Om Växjö och Göteborgs domkapitel är representativa för Svky så kan jag bara konstatera att det inte finns någon som helst rättssäkerhet i den postkristna organisationen!
  /Antony

  SvaraRadera
 4. Att Sandahl gått över gränsen vad beträffar ÄB och ev Stasi-kopplingar, anser jag rimligt. Mot detta kan DK inte inskrida. ÄB:s små sliranden på sanningen riskerar hennes anseende. Stasi är en skugga, som allt framgent (orättvist) kommer att följa henne.

  Alltså måste Sandahl nu fällas för något han knappast skrivit, nazikopplingar. Och dessutom inte för vad han sagt, utan hur det KUNNAT uppfattas. Det mesta kan nog uppfattas lite hur som haver. Dessutom fälls han inte för det han anmälts för, utan för annat, sekundärt hittepå-gods. Bör i så fall inte anmälningarnas påståenden avvisas efter DK:s undersökning?

  Om plan ett inte kan användas, körs plan två. Att den senare planen är dålig och illa underbyggd, har, räknar man med, inte så stor betydelse. Det viktiga blir att fälla. För vad som helst. Blir man fälld i ett, blir man i Opinionen fälld i allt. Avsikten blir att stämpla bloggen som icke trovärdig. Att markera avstånd till personen Sandahl och hans idéer. Om det inte skulle vara något fel på idéerna, är det namnet som vidlåder dem, det är fel på.

  Det hela påminner om rättegångar mot oppositionella under Franska Revolutionen. Är vi på väg mot skräckvälde inom den lågtrösklade, högt-i-taket-kyrkan? Eller är det vi ser en ruttnande Ancien Régime som tillgriper sina sista maktmedel för att söka förlänga sina redan utmätta och förbrukade dagar?

  GG

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är en "revolutionär" Ancien Régime, dvs en närmast schizofren nomenklatura, som "vevar åt alla håll"!
   /Antony

   Radera
  2. Att det sedan lång tid och i allt högre grad i Svenska kyrkan räcker med att vara misstänkt går knappast att ifrågasätta. Exempelvis när någon inte kan kallas till intervju för en tjänst eftersom man haft en annan misstänkt som chef. Eller när man har gått på fel kurs, har fel umgänge, bor på fel ort, är prästvigd i fel domkyrka o s v, o s v.

   Radera
 5. Jag tycker att Domkapitlet är bra!

  Om katter dyker upp där de inte skall vara, eller ställer till problem, tas de till vetten för avlivning. Eller får kommunjägaren göra sitt under tidiga morgnar, då ingen ser. Ingen tillfrågar katten.

  Så va' gnäller Sandahl om, egentligen?


  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
 6. Frågan är väl, om inte domkapitlet genom sina ageranden i i avsevärd mån skadat det anseende som ett domkapitel bör ha? fm

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är igen fråga, det är ett faktum.
   Om inte Överklagandenämnde kraftigt slår ner på domskäl av typen "kunde komma att uppfattas som" så skulle jag bli förvånad.
   Ingen jurist med självaktning kan skriva under på ett sådant domskäl.

   Radera
  2. Juristerna i Domkapitlet har ju redan skrivit under? Men de är väl inte precis de skarpaste hjärnorna i kåren...

   Radera
  3. fm har enligt min mening fullständigt rätt. Problemet är väl bara den att anseende som dumbom eller illvillig knappast är straffbar enligt nuvarande lagstiftning.

   A Pa

   Radera
 7. Detta är för Antony, som brukar propagera för den romerska kyrkans infallibilitet:

  http://www.creators.com/opinion/pat-buchanan/-the-price-of-papal-popularity.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. När har jag hävdat att Katolska Kyrkans infallibilitet?
   Buchanan rycker lös en liten del ur påvens tal och vrider till det! Om du vill ha lite mer "objektiva" analyser tycker jag att du t.ex. läser Catholic Heralds kommentarer eller varför inte de "liberala" tyska kommentatorernas slutsatser att påven är allt annat än en liberal!
   /Antony

   Radera
 8. Men - hur stavas det i rubriken!!!

  N Ü H E T

  Vem vet hur denna Neuordnung skulle kunna komma att uppfattas, kanske som en kåppling till Nazi-Tyskland?

  SvaraRadera
 9. De flesta tröttnar. Ger upp. Vänder sin frustration inåt. Drar sig undan.

  Och så har myndigheten räddat sitt anseende. Skulle någon mot förmodan orka fortsätta bråka, sker alltid lite personalförändringar. Då kan de nya säga, att de inte är insatta i ärendet. Att man inte kan ta upp något redan avslutat.

  Att bråka med myndigheter, även kyrkliga, är inte lätt. Skulle man någon gång möjligen få rätt, frågar man sig i slutänden om det hela var värt det.

  Sen måste man fundera på, om inte nuvarande rätts-osäkra maktutövning i domkapitlena mår ytterst väl av att några av dess offer orkar stå emot? Sådant höjer onekligen taket i Svenska Kyrkan!

  Lars Jensen

  SvaraRadera
 10. Till J, Antony och GG!

  Utan att alls diskutera domkapitlets handläggning och slutsatser i det aktuella fallet, konstaterar jag bara de fullständigt groteska slutsatser som trion ovan gör beträffande rättssäkerheten inom Svenska kyrkan. Att jämföra den med DDR-systemet, förhållandena under franska revolutionen och "skräckvälde" säger mycket mer om skribenterna än om vår kyrka.

  På ren och oförfalskad svenska denna slutsats:
  -Att ni inte skäms för att sätta slikt på pränt!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD: Det är nog värre att vägra se hur verkligheten ser ut, men jag antar att det ingår i tillvaron för en "totalitär" politruk?!
   /Antony

   Radera
  2. Tja...

   1789 års män och kvinnor ansåg sig stå för det goda, toleransen, friheten, demokratin, förnuftet och politikerväldet. Man ville röja bort bromsklotsar för Utvecklingen och Förnuftet. Nog vore Svenska Kyrkan i dagens tappning en våt dröm för revolutionens arkitekter?

   Nä. Jag skäms inte ett dugg för detta mitt präntande.

   GG

   Radera
 11. Antony och GG!

  -Upp flyger de komposterade och flitigt använda orden och tillmälena: "politruk", kyrkan en "våt dröm" för revolutionen", "skäms inte ett dugg", etc, etc!

  Tanken, omdömet, återhållsamheten, moderationen, försiktigheten då?

  Bort allt detta! Här skall Svenska kyrkan stämplas, smutskastas, här är dess rättssystem utdömt från början av dem, som själva vill skipa rätt!
  Här vet omdömeslöshetens frontsoldater mycket mer än de kyrkliga rättsinstanserna!

  De öppnade munnarnas och den totala tanklöshetens datoraktivitet kan vi utan minsta tvekan undvara i en seriös debatt.
  Ingen skulle nämligen sakna oförskämdheterna, om de inte fanns!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oj, oj, oj....vilka tirader! Finns det möjligtvis någon terapeut i den postkristna organisationen som kan ta sig an en person som verkligen har "kört ner sig"?!
   /Antony

   Radera
 12. Har omdömeslöshetens frontsoldat och politruk talat?

  SvaraRadera
 13. -Antonys och Anonyms kommentarer innehåller, som läsarna kan konstatera, inget sakligt substantiellt - dvs förklaringar till deras smutskastning av kyrkan, utdömandet av kyrkans rättssystem och den aggressiva attityden mot vår kyrka.

  De har inget annat i sina respektive repliker att komma med än hån, ironi och den egna otillräckligheten.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 14. Endast Dike saknar "otillräcklighet".

  SvaraRadera