fredag 1 september 2017

Ruiners skönhetsvärde

I Visby finns det en del sköna kyrkoruiner, har jag mig bekant. Sedan späda år har jag besökt dem (och väntar nu på inbjudan till Visby då jag för ett Koskinenarvode ska hålla en dubbelföreläsning om ämbetsstriden i Svenska kyrkan med tillfälle att åny besöka en ruin och i någon mån ruinera den kasa som ska betala). Det som kännetecknar ruinen är att den är en öppen kyrka för alla, i varje fall för alla som betalar inträde.

Det finns en nomineringsgrupp, utbrytare från POSK på sin tid anförda av en docent i engelska språket, som kallar sig just Öppen kyrka för alla. Till den gruppen inkommer tydligen frågor om vad öppenheten betyder. "För alla?" tycks vara den preciserade frågeställningen. I svar på fejjan ser jag då hur gruppen drar ut på cybernätet för att närmast filosofiskt förklara att det "självklart" finns gränser.  Mer precist tycks det handla om "den prästvigde mannen som inte accepterar att ha en prästvigd kvinna vid sin sida när det firas nattvard". Debiliteten firar triumfer, men det kan de väl få göra. Förstår man att frågan är denna, så förstår vi alla hur det står till med förståndsgåvorna (och detta ska inte uppfattas som en kritik av Skaparen utan mer som en insikt om hur fallen den blev i allt).

Principen slås fast:
"Ska öppenheten göras möjlig måste vi ha vissa gemensamma regler och ställningstaganden att förhålla oss till. Det här är fortfarande inte självklart för alla som ställer upp i kyrkovalet så din röst är viktig!" Brydd blir jag efter detta svar. Vilka regler talar vi om? Lag och författning i Sverige? Något annat? Finns det regler som i vår tid inte får ifrågasättas? Vad menar nomineringsgruppen mer explicit? Och vad är det för en öppenhet som görs möjlig, dvs hur ser den omöjliga öppenheten ut?

En antydan till svar ges i svaret på fejjan:
"Prästen (han som inte accepterade att ha en prästvigd kvinna vid sin sida när det firas nattvard, ni minns) är givetvis välkommen att fira gudstjänst, fira mässa och vara med på alla Svenska kyrkans aktiviteter men att åsikterna eller handlandet går ut över någon annan tolererar vi inte."

Kan man göra något annat än älska detta. Vi är öppna för alla men somligt "tolererar vi inte". Åsikter t ex. Det öppna demokratiska samhället av svensk typ (inte tysk eller rysk) sätter en ära i att öppenheten ger utrymme för alla slags åsikter och ger ett betydande utrymme att handla också. Pacifism och rätt vill vapenvägran t ex. Journalister har rätt att vägra journalistiskt kränkande uppdrag. Åsikter hanteras genom att de dras fram i ljuset och kan granskas, debatteras, kritiseras. Men för Öppen kyrka gäller inte riktigt detta.

Ska man inte vara noga med att saken gäller om en åsikt går ut över någon annan? Men hur gör en åsikt det? I ett öppet samhälle, menar jag. Beteenden och handlingar är det lite annat med. Då tar vi exemplet med prästen. Det är en konstruktion, förstås. Saken gäller inte att acceptera att ha en prästvigd kvinna vid sin sida - oavsett om det firas nattvard eller inte. Men kör i vind.

Pastor X vill inte ha pastor Y vid altaret när han celebrerar. Varför skulle han egentligen ha det? Om han inte vill det, på vilket sätt går denna handling ut över pastor Y? Och varför står pastor Y:s rätt i så fall över pastor X:s? Jag menar, om det är en öppen kyrka för alla. Och hur kommer det sig att detta är en fråga i år, 60 år efter det att kyrkomötet avvisade förslaget om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst? Medge att allt ter sig en smula  gåtfullt. Om det inte helt enkelt ter sig dumt.

Det ger mig problem med statsministern. Vad är det han säger? Och vad är det han inte säger när den rejäla, räknekunniga och välorienterade maktutövaren Emma Lennartsson får gå? Nå, vad ger ni mig för detta uttalande:
"Vi socialdemokrater anser att den öppna folkkyrkan ska vila på samma värden som den svenska modellen - solidaritet, öppenhet mot omvärlden."
Han fortsatte:
 "Vi vill ha en modern folkkyrka som utstrålar framtidstro."
Och så var det där med med kulturbärare och kyrkobyggnader. Är karln så dum som han låter? Vi ska säga "ja till alla människors lika värde" genom att rösta i kyrkovalet, förstår jag. Och hans hotbild är att "hatet och intoleransen" annars flyttar fram sina positioner. I Svenska kyrkan? Verkligen?

Jag håller många socialdemokrater för att vara kloka och omdömesgilla, somliga av dem kyrkokristna och fromma - men detta? Ska det bli en socialdemokraternas svenska kyrkan, offentligt bekänd och utövad MTD-religion som något som kallas "öppen folkkyrka"? Då ynkar jag både Einar Billing och JA Eklund, men mest känner jag det svårt när jag tänker på barnbarnen. Den kyrka Löfven vill ha, kan en allvarligt syftande kyrkokristen knappast höra hemma i. Må nåden komma! Men jag tröstar mig med att den kyrka Löfven förvandlar till en kyrkoruin ändå kan ha sitt skönhetsvärde. Genom kultur och kyrkobyggnader. Ska Människosonen när han kommer åter finna tro på jorden?
41 kommentarer:

 1. Om den "prästvigde mannen" blir kyrkoherde och inte anställer en prästvigd kvinna just för att hon är kvinna eller blir biskop och tror sig veta att Gud inte kallat henne som han kallade honom - så går det väl i högsta grad ut över någon annan?

  SvaraRadera
 2. Men detta var inte exemplet och kyrkoherdar anställer inte, det gör kyrkoråd. Alldeles bortsett från att kallelser ska prövas och det ska göras skillnad på människor i den meningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vet att kyrkorådet anställer, men jag trodde att kyrkoherden har väldigt mycket att säga till om när det gäller anställningar. Eller är hade ett riktigare ord?

   Radera
  2. Nä förresten, jag tar tillbaka. "Redan på min tid" anställdes faktiskt en kvinnlig präst i församlingen där jag jobbade, trots att kh var kvinnoprästmotståndare. Naturligtvis inte utan viss mobbning som att kalla henne "prostatan".

   Radera
  3. Begreppet "prostatan" har jag aldrig hört användas om någon annan än prostens fru, då som en - måhända billig - ordlek kring "prostens ragata".

   Jag i Halland

   Radera
  4. Idag blir du inte kyrkoherde om du inte accepterar att arbeta tillsammans med kvinnliga präster, så ditt problem, Anna, kan inte uppstå.

   Radera
  5. Gammakyrklige Henrik Nelson sa "köksan". Berit

   Radera
  6. Maria: Nej och jag tänker att det är rätt så, att problemet inte kan uppstå. (Därför tycker jag att onödigt att i partiprogram hela tiden ta avstånd från ett problem som inte längre kan uppstå. Det är att försöka ta poäng på annans, dvs kvinnoprästmotståndarnas, bekostnad.)

   Jag vet inte hur det är i dag. Kanske utgör åsikten att kvinnor inte får bli präster i dag ett hinder. Men formellt är det väl så att man ska vara villig att "samarbeta fullt ut" med andra präster, dvs även kvinnliga sådana.

   Och där förstår jag inte hållningen hos bloggaren med flera på denna blogg när man beklagar att kallade män inte kan bli präster p g a denna fråga. Jag menar, har Gud kallat dig så har han, eller? Men denna kallelse slänger du på sophögen på grund av en enda fråga, att du inte delar kyrkans inställning till kvinnliga präster! Men är det inte så att ingens tro är identisk, att det kan skava både lite här och där när vi människor samlas för att försöka förstå Guds vilja? Så varför ska denna fråga göra att du "skiter i det" som Gud kallat dig till?

   OM Gud kallat dig vet han med säkerhet om att ordningen i den kyrka du kallats till tillåter kvinnor att inneha prästämbetet. Låt det vara en sak mellan Gud och den kvinnliga prästen i fråga eller de som har beslutat om denna ordning, och gör ditt jobb ändå, om Gud har kallat dig. Således, samarbeta "fullt ut"! Skulle Gud inte, när han vet omständigheterna, förlåta detta om det nu är så att han ogillar att kvinnor blir präster? Jag tror nästan att Paulus också skulle ha hållit med.

   I stället för att göra er till offer och martyrer.

   Radera
 3. Mycket är väl egentligen åtminstone hyfsat bra?

  Hedningarna/de kristna ateisterna och de MTD-religiösa betalar det tunga fastighets- och kulturunderhållet. Lite diakonala insatser upptill kan väl inte skada? Det statsbärande partiet ger trots allt mot ideologiska gentjänster "kristendom" visst skydd och lä i snålblåsten. I det skyddet kan en del tradkristendom överleva lite i skymundan och under radarn. Nästan som i det gamla sovjetiska "Nära Utlandet". En hårt hållen kyrka tilläts, och i skuggorna kunde viss äkta kyrklig kristendom röra sig.

  Det värsta blir att detta hårt hållna, värdegrundskorrekta utges för kristendom, alltså äkta vara, och lurar många. Andra attraheras av just det förbjudna, radikala alternativet.

  Varför då denna idoga Saulus-iver att tvinga in de traditionellt Kristustroende i MTD och Värdegrund? Att släcka ner den ena sakramentalt säkra utposten efter den andra?

  Det får inte ropas att kejsaren är naken. Lika lite som Sverige kan erkännas ha växande no go-zoner, kan Svenska Kyrkan erkännas ha sakramentalt osäkra miljöer. Ett erkännande rubbar det vacklande samhällsbygget, liksom den vacklande folkkyrkan.

  De kyrkokristna får satsa på Missionsprovinsen, fristående EFS-föreningar och underjordisk verksamhet likt den kinesiska, icke statskontrollerade skuggkyrkan.

  Sovjetväldet föll. De illegala kinesiska kristna vågar sig allt mer ut i ljuset. Saulus blev en Paulus.

  Kanske behöver ändå den svenska kristenheten inte följa Mellanösterns kristna ut ur historien? Den som lever får se.

  Lars Jensen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alla välden faller. Snart även SvK.
   Berit

   Radera
  2. Nåja, Svky har aldrig varit något välde, men väl ett riktigt hyggligt lutherskt samfund som mer och mer utvecklats till en postkristen "polisstat". Tja, det är klart att Svky går under då samfundet går emot vår Herre och vägrar att ledas av den Helige Ande!
   Antony

   Radera
  3. Svk var i hundratals år ett terrorvälde som organiserat och medvetet förtryckte människor. Hög tid att den ställs till svars. Berit

   Radera

 4. - "- Vi - utvecklas och - vi - går framåt, men - vår - jämlikhet och - vår - jämställdhet har ännu inte kommit så - långt - som - vi - skulle önska oss"....

  - "Alla som inte vill ansluta sig till - vår - utveckling mot än större jämlikhet och än mer och större jämställdhet mellan män och kvinnor, är enbart - kvinnohatande barbarer - "....

  - "- De - är endast kvinnohatande barbarer, samt inskränkta, reaktionära, bakåtsträvande, okunniga, förtryckande och till största delen enbart intoleranta manssvin, vilka - vi - naturligtvis inte kan - tolerera - i - vår - kyrka" ....

  - "Vadå, skulle - vi - vara - intoleranta - ...? Nej nu......."

  - " Vi - , som är så goda, så upplysta, så framåtsträvande, så intelligenta, så progressiva, så toleranta, så kärleksfulla och så - öppna - ...Nej, nu......Nu får det verkligen vara nog... ...Gå ut ur - vår - kyrka...Gå bort från - vår - fina, toleranta, öppna, förstående och kloka kyrka, som är - öppen för alla - , utom självklart och naturligtvis för sådana intoleranta, dumma, korkade, elaka, fula, förtryckande och bakåtsträvande konservativa svin som - ni - ..., Alla - ni - , som har mage att, och som har oanständigheten att, alla - ni - som har fräckheten att, samt alla - ni - , som vill ställa er frågande till eller ställa er kritiska inför, eller alla - ni - , som vill göra er undrande inför om Gud i sin organisationsintelligens, sin församlingsintelligens, verkligen menade, ville eller önskade Sig, att det skulle vara kvinnors uppgifter att behöva påta sig det stora och det organisatoriskt komplicerade och påfrestande uppdraget att behöva ställa sig själva - framför - en församling, såsom varande innehavare av just en - prästerlig roll i en Kristi Kyrka - .... - Nej, fy och usch för sådana tankegångar...Fy, fy och fy igen...Era barbariska manssvin..."....

  Jo, jo...

  JB

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det anas en anstrykning till likhet med polska regeringspartiet. Lag och Ordning, d.v.s. den ordning man får genom att inte tillåta kritiska frågor genom interpellationer.

   Radera
  2. Heter det inte "Lag och rättvisa"? https://sv.wikipedia.org/wiki/Lag_och_r%C3%A4ttvisa
   Kh på landet

   Radera
 5. Ps.
  En feminism som vill genomsyra hela samhällets alla sfärer, och kanske särskilt en kyrklig sfär, eller religiös sfär, riskerar att bli en ism som blir motståndare till kvinnor, till flickor, till moderlighet och till ....

  Detta därför att den ismen verkar att vilja mana flickor, kvinnor,mödrar och tanter till att alltför mycket sträva efter att likna, eller att härma, alla former av manlighet och maskulinitet, samt manliga och maskuliina ideal, för att därmed kunna anse sig själva vara - lika värda - som just män.... .

  Därmed kan sägas att en feminism i själva verket vill förneka alla de grundläggande olikheter som verkligen finns mellan män och kvinnor.

  Den vill framför allt sträva efter att bekämpa kvinnlighet och kvinnors s.k. svagheter...

  Den vill också förneka alla de val av livsstilsideal som sker spontant för pojkar och flickor. Det som ger dem meningsfullhet och glädje i tillvaron, vilka alltså generellt sett skiljer sig åt mellan könen...(både pga psykologiska, biologiska, existentiella och också sociala faktorer, som påverkar välbefinnande, glädje, stimulans , meningsfullhet och harmoni i tillvaron, för respektive kön.....)


  Det är de biologiska grundläggande skillnader som finns, som vill både förnekas och bekämpas inom en feminism...Men det är endast flickor och kvinnor som skall sträva efter att bli mer - jämlika med - och bli mer - jämställda med - , män, för att därmed anses kunna uppnå - lika värde som - , män, och aldrig tvärtom....

  Män kan ju aldrig någonsin tävla med eller konkurrera med kvinnor, eller skapa det som kvinnor kan skapa, nämligen barn för att män då skulle kunna uppnå ett - lika värde - , som, eller en - jämställdhet med - , eller en s.k. - jämlikhet med - kvinnor.....

  Dessutom är en biologisk verklighet den att kvinnor kan i princip föda barn mellan endast, i stort sett, en 20-årsperiod av sina liv... Nämligen mellan ca 18-38 år.....


  Därför är en feminism i grund en kvinnoförekande ism, där det då endast är flickor, kvinnor, mödrar och tanter, som skall tävla med och konkurrera mot män, när det gäller olika slag av - framför - placeringar, eller - första- positioneringar i alla olika sammanhang...

  Detta vilket alltså är någonting som egentligen en stor majoritet av flickor och kvinnor inte först och främst alls är så särskilt intresserade av, eller ens egentligen har - tid med - ...


  Däremot är detta någonting som många män oftast har både naturliga intressen, för, samt anser sig ha tid för, där just en tävlan mot framför allt andra män, om olika typer av förstaplaceringar i t ex företag, i församlingar och i föreningar och deras organisatioriska strukturer, är någonting för dem stimulerande och meningsfullt att ägna sig åt..

  Det finns hos en majoritet män ofta då en inneboende vilja att kunna gestalta manlighet och maskulina förmågor, ideal, inklusive då inte minst faderlighet, samt också viljor till ordning, disciplin och reda som kräver tålmodighet, självkontroll och förmågor till frimodighet, oblyghet, mod, samt viljor till ansvar och myndighet. Att vilja vinna segrar och att övervinna svårigheter och utmaningar, ses ofta också av många, kanske de flesta män, som någonting stimulerande och är då vad som driver många män, både på ett medvetet och ett omedvetet plan....

  Det är människovänligt att tillerkänna pojkar och flickor, samt män och kvinnor, mödrar och fäder, tanter och gubbar, deras generellla olikheter...Det är inte enbart människovänligt, utan också en förutsättning för både nationers, släkters, klaners, ätters och famljers överlevnad i ett längre perspektiv, över fler än endast några få generationer....

  Därför är en feminism en absurd ism, som i en förlängning riskerar att bli en självmördande ism, eller riskerar att bli en ism som verkar självutplånande på just familjer och därmed också i en förlängning även inverka negativt på hela nationers överlevnadsförmågor....

  JB

  SvaraRadera
 6. Jag vet en biskop, som alltid frågade, när denna nomineringsgrupp var på tapeten: Får JAG vara med? (den är ju öppen för alla) Denna biskop var känd, för sin inställning i kvinnoprästfrågan.
  Dessutom får ju sossarna gratisreklam i alla tidningar, radio o TV idag!!! Det är otroligt fräckt tycker jag.
  Undrar om du Dag kan göra ett utspel, som ger samma genklang????

  SvaraRadera
 7. Inte en enda - ännu!

  -Jag skrev för ett antal dagar sedan att endast en skribent på denna bloggs öppna torg står upp för folkkyrkan. Min blygsamhet förbjuder mig att nämna hans namn. Samtidigt undrade jag varför det är så utomordentligt sorgligt. Här träder präster och prästfruar fram i parad! Här syns dagligen texter av andra kyrkoerfarna personer! Här kan man läsa deras åsikter som verkligen är kyrkvana och är djupt troende!

  Men ingen, säger ingen av dem, sätter ett försvarets ord på pränt för Svenska kyrkan, som de döpts i, konfirmerats i, prästvigs i och predikat i (de som alltså är präster)
  Däremot kritik, ibland oförskämd och otillständig sådan. Utfall, anklagelser och en nedvärderande attityd präglar deras texter.

  Obegripligt, oförklarligt, oroväckande! Är detta tacken till den kyrka, som gjort så mycket för dem, som försörjt dem, och givit dem trygghet?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Allt som oftast finns kopplingar till den billingska folkkyrkan - kyrka för folket - i det f Dag och många andra skriver.
   Kh på landet

   Radera
  2. "Men ingen, säger ingen av dem, sätter ett försvarets ord på pränt för Svenska kyrkan, som de döpts i, konfirmerats i, prästvigs i och predikat i (de som alltså är präster)."

   Försvaret av Svenska kyrkan ligger i kritiken, käre Bengt Olof. Svenska kyrkan är ute på mycket djupt vatten och vi kritiker säger till henne att vända om, vända in mot land istället för att fortsätta färden ut mot avgrundens djup. Det är omsorg.

   Radera
  3. Jo, Svenska kyrkan har försörjt mig, men så har jag också utfört ett hederligt arbete. Särskilt imponerande var dock inte den försörjning jag fick. Jag slutade min tjänst som enkel adjunkt. Detta trots att jag vid ett tillfälle av kyrkorådet i en domkyrkoförsamling ansågs ha kompetens att bli domprost.

   Och så mycket trygghet blev det inte till sist! Jag är glad att inte kyrkan själv hade hand om pensionskassan, så att de inte kunde krångla med den också.

   Radera
  4. Även om kritiken mot SvK varierar här beroende på ämne, så är den ända kompakt enig om behovet av förändring av den demokratiska styrningen av SvK.
   Lika enig som hela POSK i denna fråga, d.v.s. med ett högljutt men isolerat undantag.

   Radera
  5. De pengar som svk avlönat sina hycklare med genom åren med är inget annan än Judaspengar. Den girige BOD har uppenbarligen aldrig slagits av det. Berit

   Radera
 8. Att sörja, att känna en bedrövelse och en sorg över att en - kär kyrka - vill kritiseras, kanske egentligen skulle kunna betecknas vara en sorg som liknar deras sorg, de som vill kritisera kyrkan....
  Egentligen vill dessa kanske inte kritisera kyrkan, utan mer någonting annat som för dem verkar ske inom deras - kära kyrka - ...
  Kritiker vill kritisera det som för dem upplevs som varande mer eller mindre att - deras kära kyrka - verkar vara erövrad, eller mer eller mindre dominerad av en slags främmande - ism - ... som för dessa då verkar vilja sätta sig över, framför och före den kristendom som de uppfattar, ser, förstår och tror, samt anser, vara en kristendom....
  Därför upplevs detta då som ett svek mot just den kristendom som de själva uppfattar vara just en kristendom och blir ett skeende som kan kännas en bedrövelse inför, ja, kännas en sorg inför...

  Någonting som som upplevs har gått fel med - deras kristna kyrka - ....(som då för dem ter sig som numera innehållande en annan undervisning, en annan slags ism, eller annan slags lära som alltmer verkar vilja vandra bort från en det som för dem är - en kristendom - ...)...

  Så, förmodligen skulle man kunna säga att både kritiker och försvarare av den nuvarande Svk, (försvarare som sörjer över att kyrkan vill kritiseras, och kritiker som sörger över att deras kyrka verkar bli alltmer - främmande- ...), ändå i en verklighet delar en sorg med varandra.....

  En liknande bedrövelse och en likartad sorg verkar alltså delas mellan både kritiker och försvarare, som då tar sig olika uttryck och har olika motiv, olika anledningar, olika orsaker, men som ändå kan ses vara en likartad sorg ...

  JB

  SvaraRadera
 9. Jag lägger min kommentar till Dag på egen server: Samexistens eller inte?

  SvaraRadera
 10. Vad gäller den i övrigt hedervärde Löfvén kommer man att tänka på uttrycket "Skomakare, bliv vid din läst!"
  Men problemet här är ju att från denna löfvénska skomakeriverkstad ska tillverkas skor för hela nationen.

  LG

  SvaraRadera
 11. -Försök inte med glidningar och krumbukter komma undan!

  Kritikerna ovan mot Svenska kyrkan försöker på flera sätt komma undan den mer än berättigade sanningen om deras - och andras på denna blogg - groteska utfall mot Svenska kyrkan. Elisabeth, som tid efter annan inte har sett något positivt om vår kyrka, kryper undan med att kritiken mot kyrkan är ett försvar för den. (Sic!)

  -Pyttsan, svarar jag. Var finns helheten och perspektivet i beskrivningen av Svenska kyrkan? Var finns tacksamheten över kyrkans generositet och öppenhet, värme och närhet - bildligt och bokstavligt - till folket? Var skådar vi glädjen över det ideella engagemanget för tröskan, alla folkliga insatser, alla kyrkans körer, barn- och ungdomsverksamhet? Och vem har någonsin här uttryckt tillfredsställelse över kyrkans demokratiska organisation? Och Svenska kyrkans kulturbärande insatser - har de fått några lovord här?

  Nej, nej, nej! Allt är fel med och i kyrkan, allt, allt, allt. +Göran erkänner visserligen att han har varit försörjd av kyrkan men visar ingen tacksamhet över detta. Signaturen Berit (John?)kan som vanligt inte producera något annat än destruktiva personattacker, medan andra(s) kommentarer vittnar om en hart när obegriplig vilja att se det minsta positiva som kyrkan gör.

  Det är som om en åskådare vid vägkanten skulle beskriva en förbipasserade, ny och modern bil med orden - här kommer det en åsna!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då Bengt Olof Dike ovan bland kyrkans förtjänster räknar upp vare sig gudstjänst eller erbjudande om frälsning och evigt liv, kan jag bara understryka att jag endast håller med honom om de avslutande fem orden i hans sista bisats.

   Kyrka är inget som definieras av "generositet och öppenhet", "värme och närhet", "ideella engagemanget"(sic!), "folkliga insatser"(?), körer, barn- och ungdomsverksamhet, "kulturbärande insatser" eller demokratisk organisation.
   Förutom "körer" skulle väl ovanstående näst intill kunna beskriva vilket politiskt parti som helst, t.ex. SD eller MP.
   T.o.m. SvK självt definierar sina huvudområden till gudstjänst, undervisning, mission och diakoni. det går med nöd och näppe att koppla ihop någon av dessa punkter med Bengt Olofs uppräkning ovan, så han ska behöva ha en kyrka till för att åstadkomma det förundrar. Den dag jag ser en kyrka som gör kraftansträngningar för påkristnande och ökat gudstjänstdeltagande över hela landet, så kan jag börja stämma in i hyllningskören för Kyrkan SvK. Den kulturbärande hembygdsföreningen får redan mina hyllningar, men den blir inte mer kyrka för det.

   Radera
  2. Glidningar och krumbukter? är det allt vad en av landets avgjort största bidragstagare av Judas- och blodspengar har att säga? Här ser vi hur makt korrumperar och girighet leder till blindhet. Berit

   Radera
 12. Vi är en del som aldrig blivit försörjda av Svenska kyrkan. Vi har sålt vårt arbete och fått betalt för det. Jag tror distinktionen är viktig. Men därtill undrar jag varför mitt lilla påpekande om MTD-religionen i Svenska klyrkan inte fått Dike att reflektera. Tänk om religionsskiftet ägt rum, fromt och fint förstås, men alltså inte den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga? Vad säger Dike om den analys sociologerna Christian Smith och Melinda Lundquist Denton gjorde 2005 och följde upp 2011. Böckerna kom på Oxford University Press, som ni kanske minns. Det brukar borga för kvalitet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD läser inget annat än sina egna insändare. Det förstår vi alla av hans skrivande här. Andra människors intryck och erfarenheter slängs direkt på hälleberget. berit

   Radera
 13. BloggarDag och Peter T (signaturen Berit (John?)negligeras, då han ej diskuterar i sak):

  -Det är helheten och människornas uppfattning om kyrkan som är det väsentliga. Svenska kyrkan dissekeras bara av det lilla fåtal - gissa vilka? - som inte vill eller förmår ta till sig dess teologiska synsätt och beslut i ett par frågor. vilka går på tvärs mot nämnda fåtals lilla minoritet. Accepten hos densamma för Svenska kyrkan blir därmed, tragiskt nog, minimal och utlöser de angrepp som jag har erinrat om. Minoriteten har en förvånansvärt ytterst begränsad vilja att lyssna och se det goda, det som förenar, och kräver esomoftast tolkningsföreträdare, inte sällan med hänvisning till Herren och Hans ord.

  I Frimodig Kyrkas program föreslås för övrigt en s k försoningskommission. Jag har funderat på vilka som skall försonas med vilka i kyrkan; förslaget motiveras inte ytterligare.

  Överfört till denna bloggs diskussioner kan man dock tänka sig, rent av utgå ifrån, att FK:s baktanke är att Svenska kyrkan skall "försonas" genom att anamma den självutnämnda motpartens kyrkosyn. Att denna motpart skulle kunna tänka sig att lyssna mer på den teologiskt fastlagda syn, som sedan länge är signerad av majoritetskyrkan, förefaller ju vara en oframkomlig väg.

  Att komma överens, nå bestående framsteg, kräver nämligen just en lyssnande ödmjukhet, fjärran från bombastisk hårdhet, som kan liknas vid en scen, där den ena med slägga slår den andre i huvudet.

  Bloggarens doakör skulle kunna lära mycket av erfarna diplomater. Varför inte anordna ett par dagars seminarium med föreläsare från UD; kanske går det i bästa fall att få med den nyligen från FN pensionerade vice generalsekreteraren Eliasson.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Det är människornas uppfattning om kyrkan som är det väsentliga", påstår Dike och ansluter sig därmed oreserverat till en MTD-religion som klarar sig lika bra utan den uppståndne Jesus Kristus.
   Skönt med klarspråk från BOD.

   Radera
 14. Vad var felet med ansatsen i Kyrka Ämbete Enhet då, menar Bengt Olof Dike? Och vad med MTD-religionen?

  SvaraRadera
 15. BOD´s råd..?

  Ja det är som att först konstatera att någon eller några "fuskar" och den vägen skaffar sig "fördelar" men konstatera att fuskaren / fuskarna förmodligen blir "ledsen" om han avslöjas och att därför det enda att göra är att svara med samma mynt- dvs fuska tillbaka.

  BOD kanske inte förstår det men oavsett -det är inte den kristna vägen. Den kristna vägen är svårare. Den kanske inte kräver i något fall att fuskaren avslöjas. NB detta kanske men den tilläter aldrig att svara med samma mynt när det är ett falskt sådant.

  Det är däremot politrukens väg.

  //HH

  SvaraRadera
 16. Peter T och BloggarDag,

  -Nej, jag har inte anslutit mig till ett religiöst synsätt, som utesluter Jesus Kristus. Hur kan dra en sådan slutsats?

  Bloggaren, som i ett stort antal texter har uppehållit sig mer vid det som varit än det som är och komma skall, måste förhoppningsvis komma till en slutsats, som avviker från den som han drog för femtio eller sextio år sedan. Annars är det svårt att gå vidare. Eftertanke, som är ett resultat av lyssnandets konst, kan leda in honom på den vägen.
  Analysen över sakförhållandet - dvs i reell mening i kyrkan en dvärg mot en jätte (jämförelsen inte satt på pränt i nedvärderande syfte) - bör påskynda resan på den nya vägen. Ty en kyrka måste, för att ha framgång och vinna anklang hos människorna, också vara förankrad, förutom givetvis i Jesus Kristus, i realismen. En kyrka vid sidan om människorna vill väl ingen ha. Ej heller bör väl i längden normalt kloka - och även de mer intellektuellt avancerade - stå fast som bildstoder utan att sakfrågorna rör sig framåt. Tänk på lyssnandet här och motpartens synpunkter; denne är väl ute i goda avsikter, eller hur?
  Det nedtonande, resonerande samtalet, helhetsbilden - parternas totala enighet om tron på Jesus Kristus och vetskapen om Hans närvaro - är ju faktiskt det väsentliga, det som är allt annat överskuggande, kan man säga.
  Enighet förutsätter vilja till viss förflyttning i åsikter, flexibilitet i tanken, smidighet i umgänget.

  Sedan, bästa trätobröder, bör väl den personliga viljan, den egna trons styrka leda fram till ett engagemang för just helheten. Viss oenighet i smått men på samma linje i det stora! Gud i centrum, missionen i vardagen och tron alltid närvarande.
  Varför då träta, vara envis och kasta sten eller ärtor på den som man ändock har kanske 90 procents åsiktsgemenskap med?

  Därmed har jag också svarat på bloggarens frågor. Följande bör tilläggas:

  -Om bloggaren går ute i Moheda och frågar mannen eller kvinnan på gatan vad MTD är, lär han inte få något annat svar än "det vet jag inte".

  Men om han går ut och ställer frågan om den tilltalade tror på Gud får han svar. Tron är alltså inte så komplicerad som vissa plägar göra den. Enkelhet, tydlighet och rättframhet är något att tänka på för kyrkans företrädare.
  Bloggaren kan åstadkomma mycket genom sin humor och charm och ett personligt vinnande sätt. Mindre genom att orda om MTD.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Parternas totala enighet om tron på Jesus Kristus" är ju nu inte detsamma som "partiernas totala enighet om tron på Jesus Kristus".
   En liten bokstav gör stor skillnad och det

   Radera
  2. ...och det är svårt att ta någon på kyrkligt allvar som mer propagerar för partierna än för Jesus Kristus i kyrkan.
   Glöm inte bort att de uttalade ateister som väljs till kyrkomötet vill ha mindre av Kristus i kyrkan, något de flesta av oss anser vara en bra mycket större förlust för kyrkan än indirekta val enligt POSKs förslag.

   Radera
 17. BOD,

  Realism är att inse att Kyrkan har en enda herre. Jesus Kristus och att Kyrkan har uppgiften att klart och utan sneglande på vad som är PK framföra vad Jesus och på hans uppdrag undervisat om.

  Detta gör inte SVeK styrd som den är av politruker med annan agenda. Att Du inte inser det utan agerar nyttig idiot för de som vill omvandla och utnyttja detta SVeK till något annat är beklagligt.

  Du talar om realism men vägrar att förstå att realism inte är det samma som acceptans av nuvarande system.

  SveK är en ockuperad organisation där Du ingår och lyfter dina arvoden men sällan -aldrig(?) deltar i dess gudstjänster.

  De som bara ser SVeK som en humanitär organisation och kulturbärare må göra så men det har inget med kristendom att göra utom indirekt som exempel på missbruk av vår Herres namn.

  //HH

  SvaraRadera
 18. HH,

  -Svenska kyrkans uppgift betonas i de fyra grundpelarna som finns i KO. Där understryks bland annat det som kyrkan gör - tvärtemot vad du hävdar - nämligen undervisar om Jesus och Hans budskap.

  Svenska kyrkan har INGEN politisk agenda eller styrs av vad Du envist som en grävlingshund i grytet kallar "politruker". Läs KM:s agendor och annat relevant material.

  Elementära fakta som härmed sätts på pränt till dock - som jag förmodar - ingen nytta!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inte riktigt rätt, KO anger vad SvK ska pyssla med i huvudsak; gudstjänst, undervisning, mission & diakoni.
   Grundtanken är att JK ska stå i centrum i alla fyra.
   Utan Jesus skulle de fyra huvudområden vara muslimska och med ett undantag även vara sekulära.
   Hur stor del av t.ex. missionsbudgeten har som huvudsyfte att sprida budskapet om den uppståndne?
   Så bara för att en intention är nämnd i KO, innebär inte det att det automatiskt omsätts i praktiken.

   Radera