onsdag 6 mars 2013

Jag frågade

Det var alltså sammanträde med Kyrkostyrelsen. Jag är osäker på vad jag får skriva när protokollet inte justerats och efrtersom det jag skulle kunna skriva nog kan uppfattas vara känsligt, får jag bara mana till tålamod och och hoppas på att mitt minne inte sviker mig om det går några dagar. Mitt sÄrskilda yttrande ska jag dock snart sätta ihop och nu på morgonen skicka till Uppsala. De som röstat partipolitiskt inte tanke på att detta ger det egna partiet fördelar säger jag inget om. De som röstat på ett politiskt parti för att man tror att det är bra för Svenska kyrkan, ynkar jag. Vi drar in en struktur i Svenska kyrkans beslutsfattande som Kyrkan inte behöver. Och jag talar struktrur, inte personer. Vi hålls med trevliga personer i vår stora beslutsapparat. Det är strukturerna som förröder.

Min fråga? Öppet mål. Ärkebiskopen meddelade att alla biskopar tillfrågats och alla befogenhetsprövar efter Kyrkoordningen. Arbetsgivarorganisationen hade fått tillsägelse att det besked som lämnats av organisationens förhandlare var felaktigt. Jag fick för mig att Arbetsgivarorganisationen skulle få den saken påpekad för sig än en gång. Jag fick ett tack för att jag tagit upp frågan, kan man också notera.

Nu hade Det Sanna och Trovärdiga Vittnet hunnit ringa och peka på att Växjö domkapitels protokoll berättat om ännu ett utköp. Där hade komministern varslats innan befogenhetsprövningen. Växjö domkapitel beslöt att inte vidta några särskilda åtgärder utan menade att "ett planerat beslut om uppsägning ... inte strider miot kyrkoordningens regler." Problemet är väl att komministern varslats och här såg Kyrkostyrelsen bekymrad ut. Styrelsen har ju en del juridisk och arbetsrättslig kompetens.

Får jag påminna om att jag frågade Kyrkostyrelsen för sju år sedan om utköpen och att Kyrkostyrelsen då inte ville svara. Jag återkom för sex år sedan och då fanns sig Kyrkostyrelsen ändå behöva ge svar. I så uppenbart känsliga frågor som de om de många utköpen, finns det goda skäl för formalism eller - om man hellre vill - åtgärder för att främja rättssäkerheten.

Vad jag annars gjorde? Iakttagelser. Detta är den svagaste kyrkostyrelsen under 2000-talet - och kompetensmässigt under dåvarande Svenska Kyrkans Centralstyrelse. Är detta ett elakt och illvilligt konstaterande eller en bedömning gjord av en man som varit med och vet vad han talar om? Välj själv.

Räkna mig till godo att jag ingenstans i blogginlägget skrivit att man i kyrkovalet ska rösta på Frimodig kyrka - det verkliga alternativet i kyrkovalet.

8 kommentarer:

 1. Hur man röstar kan säkert finnas delade meningar om, jag avser inget yttra alls om det men däremot yttra följande: om man gör sig mödan att läsa hela boken om Ingvar Hector av Christian Braw ( ny på Artos) kan man bland mycket annat matnyttigt , intressant och givande, finna en av de absolut viktigaste tankegångarna som tryckts på bra länge, nämligen redogörelsen Braw gör för hectors syn på Kristi preexistens. Det är en del av teologins grundbultar som lyser med sin frånvaro i de flesta immanenta analyser av kyrkoorganisationer och dess strukturer. Denna infallsvinkel har betydligt större betydelse än det kan verka. Det Braw gjort med sin bok, är en insats som heter mer än duga, det är välsignat. / Magnus Olsson

  SvaraRadera
 2. Det problematiska för god kyrklig ordning är väl att i vårt land av i dag står arbetsrätt, särskilt när den förenas med avtalsrätt, över all annan laglig reglering. När det gäller ekonomiska avtal ger lagarna en rad begränsningar, tycker jag mig förstå, men inte när det gäller arbetsrättssammanhang. Vi har ett land där särskilt fackföreningarna, men också arbetsgivarorganisationer vid deras sida, har en makt som står över det mesta av de offentliga organen.

  På den här grunden har man i många fall kunnat gå runt den kyrkliga ordningen – "Vi har tecknat ett avtal …" Därför menar jag att vi nu skall vara tacksamma mot Mattias, att han inte går med på att ett avtal träffas, utan har krävt att bli avskedad (gärna avgångsvederlag, men först ett rejält avsked). Vi ser hur systemet skärs upp – det verkar ju som om till slut även kyrkostyrelsen är bekymrad.

  Det skall bli intressant att se vad det kommer för beslut från Arbetsdomstolen, dit ärendet väl är på väg. Kommer den fackliga representanten vid Mattias sida att ta upp den speciella kyrkliga ordningen? Eller vill facket inte att den frågan berörs, då den ju kan ses som inskränkande fackens rättigheter och möjligheter?

  SvaraRadera
  Svar
  1. " du skulle inte ha någon makt över mig om den ej var dig given ovanifrån". I allt kristetliv står valet oss att inför lidande skönja han som går före med segerns baner. / Magnus Olsson

   Radera
  2. Dessvärre är det så att de som makten haver har en sällsynt förmåga att använda denna, given ovanifrån, för andra ändamål än vad den är avsedd för. När det gamla gudsfolkets profeter angrep dem som missbrukade makt för egen vinning skull, kan det nog vara en uppgift också inom det nya gudsfolket. Vi har en Herre som både rev omkull köpmännens bord i templet och lät sin kropps tempel rivas ner.

   Radera
  3. Ärade +Göran,

   Absolut!!! När templet desekreras av månglarna och enkönat vigsel då är det fara å färde.

   Tänk om Jesus blev förbannade på oss, Han som kom till jorden för att frälsa oss, istället blir Han "Åklagaren"? Vem har vi då att försvara oss när Guds Faders vredesmod väcks mot oss?

   Vladimir Pravdoljubov

   Radera
  4. Självklart! Insikt och helgelse hör samman. / Magnus Olsson

   Radera
 3. Dag, Du har nu i flera inlägg propagerat för att man i kyrkovalet skall lägga rösten på Frimodig kyrka, som du kallar "det verkliga alternativet".

  Kan Du vänligen förklara närmare på vilket sätt nomineringsgruppen utgör ett "alternativ"? Alternativ till vad? Vår kyrka finns ju med en kyrkoordning (KO)som grund, en organisation med kyrkostyrelse, kyrkomöte, stift och församlingar. Vad är "alternativet" till allt detta?

  Tacksam för klargörande svar

  SvaraRadera
 4. Även jag vill gärna ha klargörande svar likt ovan ^^

  SvaraRadera