söndag 21 augusti 2016

Solens Dag

Solens Dag, det är jag det.
Och så är det söndag. Solens dag, den dag då kristenfolket för-samlas för att fira gudstjänst. Kristna har den egenheten, att de samlas just så, för att ta emot det som finns att hämta i kyrkhuset: förlåtelse, liv och välsignelse. Det de får, bär de sedan med sig hem och till alla sina sammanhang veckans alla dagar.
Det är så fint att man blir tårögd.
Dessa de tårögdas fäder och mödrar i tron kunde entusiastiskt erövra lagsökningsområdet, socknen, och tolka socken som området för dem som sökte tillsammans - och hittade!
Sol ute, sol inne, sol i hjärta, sol i sinne.

På söndagar är Bloggardag snäll. Strukturutskottet vill ha det så.
Maxat snällt bör det alltså denna söndag, Diakonins söndag, påpekas att Barbara Tuchmanns beskrivning av tillvaron besannas i Svenska kyrkan.
När det går illa för ett land eller en organisation kan man i efterhand alltid se en minoritet (en individ eller en gemenskap) som haft rätt och som varnat i tid.
Det är roligt att veta.
Tuchmanns maning som historiker var, att vi alltid ska lyssna efter den rösten men göra det i tid. De som säger det vi inte vill höra, kan faktiskt ha rätt. Lämmeltåget hamnar i en annan situation. Vår kanske.

Så vad om det som nu händer i Svenska kyrkan? Skräck från alla sidor?
Nja, det vore ju inte en glad och solig nyhet, så låt oss i stället fokusera på att det funnits folk i Svenska kyrkan, som marginaliserats i syfte att elimineras, och att just deras påpekanden nu slår igenom med full kraft. Det blev verkligen så illa som de sa.

Det har handlat om Svenska kyrkans idenititet.
De kritiska har hela tiden haft kunskap om vad som är kulisser som skyller verkligheten. De känner ju sedan unga år dem som steg fram och blev stora i Svenska kyrkan. De har inte gått på bluffarna. Men de har kunnat fösas undan genom att framställas som något de i all mänsklig svaghet dock inte är.
På en punkt har de odlat sin förvåning, att de medkristna inte sagt ifrån och tagit avstånd från de propagandistiska lögnerna. De lättlurade har då inte haft en chans att genomskåda propagandan och ingen möjlighet att se konsekvenserna av lögnerna. Nu kan det sägas att sådant håller så länge det håller.

Det kan tyckas vara harmlöst att rigga biskops- och prästval med den sortens propaganda som lögner utgör, men det fungerade och resultatet är en omfattande kompetensförlust.
Det kan tyckas vara generöst att rekrytera brett och få in präster med annan bakgrund (som det heter), men när frikyrklighet och okyrklighet samsas, blir det något som i vart fall inte är klassisk svenskkyrklighet. Dessa de havliga identifierar inte katolicitetsmarkörerna (Björn Fyrlund utmärkta uttryck,men så är han också systematisk teolog) eller svenskkyrklighetsmarkörerna (mitt påhak till Björn).

Vad mera var, så kunde få i tid uppfatta vilken kyrkosyn som började torgföras, dvs uppfatta det underliggande paradigmet för religionsutövning i välfärdsstaten.

Lars G Linder, socialdemokratisk ledamot, hjälpte mig förstå vad jag tidigare läst i avhandlingen om Warthegau. Som vanligt är det på Facebook jag hämtar mina djupa insikter. Där finns en offentlig grupp som heter Kyrkomötet. Eva Hulthén ställde frågorna om de politiska kraven för prästvigning, som förs fram i en motion.

"För oss socialdemokrater är det viktigt att Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Alla människor är skapade till Guds avbild och i Svenska kyrkan ska alla känna sig välkomna."
Detta är en kyrkosyn på första artikelns plan, skapelseplanet.
Jesus då?
Han finns inte med.
Detta blir en kyrka utan klargörandet att Jesus är Herren, för så tänker ju inte alla och då är inte alla heller välkomna. En kyrka utan kristendom, alltså.

Men räcker det inte med att präster tror på och pratar om denne Jesus?
Jag läser Linder:
"Svenska kyrkans tro och lära som den är fomulerad och beslut ska samtidigt vara den som företrädare för kyrkan står upp för när de företräder kyrkan."
Exemplifieringen blir kvinnliga präster och samkönad vigsel. Det betyder att det är "dags att avveckla rätten att inte stå upp för kyrkans tro och lära".
Så är "kyrkans lära" klart framställd i sina essensialiteter.

Om det kyrkavgiftsbetalande folket nu skulle uppfatta ställda krav blir det hela lite komplicerat:
"Var och en får självklart ha vilken uppfattning den vill, och ska varmt och innerligt hälsas välkommen till Svenska kyrkan. Alla ska mötas med respekt och kärlek."
Detta avser de kyrkoavgiftsbetalande, det behöver man inte vara marxist för att fatta. Man behöver inte ens vara kristen för att se att Jesus alls inte nämns.

"Men däremot menar vi att kyrkan inte kan ha företrädare som inte står upp för allas lika rätt och värde och som inte står upp för hennes tro och lära som den är beslutad."
Man behöver inte vara docent i kyrkovetenskap för att inse att det handlar om beslut fattade i en nationalkyrka med den beslutsordning Svenska kyrkan har. Den som läst avhandlingen Folk och kyrka (Verbum, Stockholm 1986) kan förstå lite mer och påminna sig, att denna syn inte delades av t ex Gustaf Wingren.
Den som var med i kyrkomötet 1982 kanske minns reservationen, att beslut fattade i den nya ordningen för beslut i grunden ifrågasattes som kyrkligt legitima.
Motsättningen är en motsä'ttning i sak.

Linders kyrka är en nationalkyrka i ett välfärdssamhälle. Vi har sett en sådan kyrkokonstruktion tidigare. Jag ska skriva mer om den, men boken finns å lantegendomen... Jag kan dock för den internationella läsekretsen markera att "wir haben das früher gesehen".

Nog är det fascinerande att se hur en kyrka med några enkla filosofiskt dunkla tankegångar och några simplicistiska slagord som ledstjärna sekulariseras och ideologiseras.
Troheten mot bekännelsen till den tro som en gång för alla anförtrotts de heliga, ersätts med att var och en självklart få ha vilken uppfattning den vill.
Det blev resultatet i en kyrka som tydligen bara pro forma vill höra samman med apostlar, helgon och martyrer.
Partipolitiseringen av Svenska kyrkan har lett inte "bara" till substansförlust, som vi sagt tidigare, utan till identitetsbyte. Kyrkkorrigering genom en enkel operation. Kanske bättre så: När substansförlusten var genomförd, var det enkelt att kyrkkorrigera. Märk mina ord! Kyrkkorrigera.

Fördelen med Solens Dag är att den kastar ljus över det som legat i mörker och skugga.
Det går att veta nu. Går det också att förstå, fatta?

10 kommentarer:

 1. Tack för denna utläggning!
  Jag känner mig hedrad o klappar mig själv på axeln för att jag la ut mailet där när svar inte ficks privat.
  Eva
  Hultén

  SvaraRadera
 2. ...vi tro ock på Jesus Kristus, hans enfödde son vår Herre.
  Jag är 74 år, en kristen fattigpensionär. Nu har jag tackat för mig. Varför skall jag stödja en ickeautentisk organisation, där ord och handling är helt disparata?
  Googlade på Svek + arbetsmiljö= 47 400 träffar. Svek + psykosocial arbetsmiljö= 7 100 träffar.
  Det finns en riktigt bra historia om grandet och bjälken. Kanske värt för Svek att börja där, istället för att aktivt jobba för antisemitism?
  Efter min utgång hittade jag denna blogg. Förunderlig ton i kommentarerna. Det påminner mycket om tonårspojkars *u*mätartävling. Resultatet här, är att man skall ha rätt, mest rätt, allt utöver är av ondo.
  Jag har varit med på konfirmation av 4 barnbarn. Makalösa spektakel, alla konfirmander skulle framträda, alla lika mycket, i någon form av showinslag.
  Sista gången var jag tvungen att fråga konfaprästen, vad meningen med dessa snuttframträdanden, var.
  "Konfirmationsundervisningen har gjorts roligare för att få konfirmander och för att kunna behålla dem." VAF. Livet är inget tivoli, eller hur?
  Ok, ungarna hade hört talas om 10 Gudsbud. Inget, av 4 välbegåvade och välartade barn, kunde räkna upp dem alla.
  Grundbultarna i människolivet är moral och etik.
  Moral är personburet och finns inom dig. Exempelvis så kan du tycka att det är helt ok att vältra dig, på ett 5-stjärnigt hotell med Thaimassage, då medlemmarna betalar, men du skulle aldrig rycka handväskan av en gammal tant.
  Etik är hur du förhåller dig till den näste. Etik syns. Det är overta handlingar. De 10 Gudsbud är en utmärkt checklista, under förutsättning, att du fått lära dig dem.
  Uppsala- och Lundpräster håller nu på med BDS/Kairodokumentet. Antisemitism är Sveks nya trend. Hbqt är nu så vanligt att det är banalt.
  Som sagt, vem betalar dessa träffar? Man skulle nästan kunna tro att Södertörn tagit över prästseminarierna.
  BDSM råkade Jesus helt ofrivillig ut för.
  Eva Brunne, har med emfas berättat att hon är korsbärare. Tacka för det. Det är ju därför hon lyfter sinn lön. Att se henne förrätta ett dop, är som att delta i filmen "Rosemarys baby". Att rita pilar i Sjömanskyrkan, för att muslimer skall veta åt vilket håll Mekka finns, är bara....För att inte tala om att lyfta ut/ned kors och andra kristna symboler.
  Idag är det diakonidagen. Där jag bor, stödjer de flesta, diakonissorna aktivt. Dessa jobbar med/mot hemtjänsten och soc. De samlar in kläder, skor och pengar för att "kissgubbar" skall ha något att byta med, att eftersatta barn skall kunna ha både gympaskor och utestår, att alkisar, som supit upp soc bidraget, åtminstone skall få en matkasse mm mm.
  All heder och ära till dem!!
  Du milde, vad jag vräker ur mig. Den här kommentaren kommer nog aldrig att gå igenom. Ändå vill jag ha detta sagt.//Länsmansdjäveln

  SvaraRadera
 3. Broder Dag faller i den försåtliga men ack så bekväma fällan att glömma bort historien. Politiseringen av sv"k" är ingen nyhet. Den inleddes redan vid de “reformatoriska” övergreppen 1517. Skillnaden nu mot tidigare är att den har eskalerat i allt högre fart och utvecklats till en självklar karriärväg i den politiska världen. Idag ser vi också tydligt de politiska och inomkyrkliga fallfrukterna av “reformationen”. Det är detta som så ofta med beklagande debatteras idag, inte minst i denna blogg.
  Däremot sållas gärna den historiska bakgrunden till detta bort av dem som vill forma om historien efter eget tycke i syfte att påvisa något som i grunden är falskt. Ett ofta använt borgerligt knep. Idag kan “kyrkopolitik” som bekant fungera som vilken politisk språngbräda som helst. Många betraktar även styrandet av sv"k" som vilken partiverksamhet som helst. I de flesta fall är det en helt korrekt bild av verkligheten. /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den s.k. "högkyrkligheten" är mästare på selektiv ecklesiologi och revisionistisk historieskrivning, vilket är uttryck för ett hycklande önsketänkande!
   Antony

   Radera
  2. John,

   Vänligen ge exempel på Ditt utkastade påstående, att Svenska kyrkan utnyttjas som karriärbräda för politiker. Och vilka betraktar styrandet av kyrkan som en partiverksamhet?

   Båda påståenden som skall bevisas.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 4. Kyrkan har sin grund i Herren Jesus Kristus. Att försöka konstruera en ideologisk gemenskap på en annan grund än Herren Jesus Kristus är som att bygga på lösan sand. Förr eller senare rasar detta bygge.

  SvaraRadera
 5. Det hade väl varit mer spännande motion om de skulle stå .."att stå upp för kyrkans lära som den bokstavligen är beslutad."
  Det står i Uppsala mötes beslut att trosbekännelserna ska tolkas bokstavligt så det hade väl varit bra om präster och biskopar fått press på sig att försvara den bokstavliga tolkningen om t.ex. jungfrufödelsen?

  Frågan är varför Uppsala mötes beslut 1593 inte fortfarande gäller i tolkningsfrågan.
  Linder undviker nogsamt att nämna att präster skulle offentligen stödja Ordningsfrågor i alla lägen offentligen.
  Det skulle nämligen i praktiken innebära ett motionsförbud till kyrkomötet för präster och biskopar.
  Skulle då en präst eller biskop kunna vara ledamot av kyrkostyrelsen?

  SvaraRadera
 6. Borde inte SvK klargöra sina dogmer i ett fastslaget dokument för att skilja lärofrågor från ordningsfrågor och policy(tyckanden)?
  Anser SvK att Maria var evig jungfru?
  Att jungfrufödelsen bokstavligen har ägt rum?
  Det är först när det finns en utförlig dogmsamling med förklaringar som man kan beordra prelater att inte avvika från dogmerna.
  Man skulle kunna ta utgångspunkt i Olssons Credo och formulera en "att-sats" till beslut för varje lärosats.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Käre Broder Peter menar Du inte Folke T Olofssons Credo?

   Radera
  2. Jo, tack för nödvändig korrigering.
   Någon sorts referensmaterial verkar behövas.

   Radera