söndag 11 februari 2018

Bauta-heresi

"Bauta-heresi" måste det kallas, tänker jag, som är den odelade Kyrkans gemensamma insikt att det som läres alls icke är kristen tro utan något annat. Visserligen kan i postkristendomen, att skilja från epistelkristendomen, en sådan kategori som sant och falskt upprätthållas, men att somliga inte fattar behöver inte begränsa den egna fattningsförmågan, som de begåvade omedelbart inser. Jag säger bara Marcion, en heretiker av högsta rang.

Marcion levde ca 85-160, exkommunicerades år 144 och betraktades av kyrkofäderna som den allra farligaste av heretiker.

Vi lärde oss i våra teologiska studier att Marcion klippte bort sådant ur Nya testamentet som han inte gillade. Han räknade också med två gudar, den i Gamla testamentet och så den okände, den gud som kom i det nya förbundet: Kärlekens Gud. Kristus har inte uppstått kroppsligen för hans kroppslighet är bara ett sken. Självfallet utmönstrar Marcion hela Gamla testamentet men allt utom tio Paulusbrev samt Lukasevangeliet (fast kap 1 och 21 ryker förstås).

Det påstås att marcionitiska åskådningar bevarades ända till 1100-talet. Det tror jag inte. Marcion framträder i full frihet i Svenska kyrkan också på 19- och 2000-talen.

1. Marcion menade att han förde det äkta evangeliets talan till skillnad från de andra, de gammaltroende. Sak samma nu, evangeliet ska höras, det som handlar om alla människors lika värde och är ett modernt evangelium.

2. Frälsningens fasthet till skillnad från skapelsens och de yttre ordningarna, som växlar och är föränderliga förkunnade Marcion. Sak samma. De yttre ordningarna kan vi ändra som vi vill för det ändrar på inget sätt den stabila frälsningen.

3. Marcion kunde på förhand välja tolkning av bibelord och tog bort det som inte passade med mallen. Så nu. Tolkning gäller (allt är tolkning!) och bibelordens relevans värderas sålunda. Det finns viktiga och oviktiga bibelord, allt i Bibeln är inte Guds ord men Guds ord finns i Bibeln. Den biskop som säger så, framträder som marcionit. Heretiker.

4. Kyrkans yttre ordningar och allt annat i sinnevärlden är i grunden oväsentligheter som hanteras i frihet, menade Marcion. Exakt så i Svenska kyrkan. Exakt.

5. Utifrån ett givet bibelställe, Gal 3:28, höll sig Marcion och håller sig Svenska kyrkan med kv*nnl*g* pr*st*r. Detta är konsekvent givet utgågspunkten.

Quod erat demonstrandum.

Det finns en del i dogmhistorien förfarna som skulle säga att det är intressant att se likheterna men om de är kyrkfromma finna att det ur kyrklig synpunkt är "kusligt" att se de väsentliga dragen hos Marcion komma tillbaka med full kraft och detta utan att Kyrkans biskopar, väktarna på Sions murar, fattar vad de ser eller själva framträder som Marcions trogna följeslagare.

Vad säger ni? Skulle kyrkofäderna med Marcion förklarat Svenska kyrkan heretisk?  Detta är inte en fråga att ropa och skrika om. Det är en fråga att reflektera över i all stillhet under den fastetid som på onsdag bryter in med ansenlig kraft. Men skulle inte prästerna, teologiskt utbildade, borra lite extra i det där med gnostikerna i tanke att detta är samtidens uppgörelse. Vad gör de då om de vill stå för det apostlarna läde?

Mitt tentativa svar är att Marcions gnosticism vann år 1958, precis som biskop Anders Nygren sa. Därefter har den gjort sig hemmastadd på alla nivåer och träder fram som MTD-religion. Det betyder att jag håller före att de som sa att frågan om kv*nnl*g* pr*st*r bara är symtom på en annan skada, hade rätt. Om de hade rätt, hur ska de då nu får rätt? Och kom nu inte och säg att jag pratar ämbetsfrågan. Jag aktualiserar den större frågan. Sa vad tycker ni om Marcion? För eller emot? Är han bautaheretiker att ta avstånd från, den allra farligaste,  eller en god kristen att hålla ihop med? Måste man bestämma sig? Obetingat! Lärostrider utkämpas för Guds skull. Och heresier följer Kyrkan på hennes färd som skuggan följer vandraren, påpekade den lärde professor Hjalmar Lindroth en gång.

Det går förresten inte bra för den romersk-katolska kyrkan. Förra veckan Edward Blom och nu den med det påffuiiska via Mark Levengood affilerade Jonas Gardell. Ska Mello ses som informationsbärande?

58 kommentarer:

 1. Att kritisera, ifrågasätta, se vad som händer i det som händer är viktigt. Det förändrar inget i sak.
  Vad är då nästa steg? Vad kan vi tex lära av profeten Nehemja? Kan Nehemjas bön i kap 1 lämna någon oberörd i Dags doakör? Sanballat kommer förvisso att vara aktiv. Det finns ytterligare lärdomar att dra ur resten av boken, frågan är om någon vill? Prästänka

  SvaraRadera
 2. Informationsbärande i allra högsta grad.
  I Mello bestämmer majoriteten vad som är kvalitet. För säkerhets skull två gånger. Är det i de demokratiska valen fastställt att Samir & Victor är det som gäller så är det det vi ska rätta oss efter. Från och med nu ska de ha vår fulla lojalitet tills nästa val. Annars kan vi avkra... jag menar förlora fjäderboan. Det vill vi väl inte?

  Förresten så var det visst någon J. Halldorf som gjorde anspråk på Jonas Gardell för de frikyrkligas räkning. Han var tydligen redan paxad. Vem tävlar för oss?

  SvaraRadera
 3. - " Skall mellon ses som informationsbärande"...

  Absolut allting som produceras inom en underhållningsindustri, dvs., teater, filmer, reklam, musikfestivaler, tv-serier, barnprogram, rock-pop-musik, caféprogram, samtalsprogram, samt även mode, tävlingsprogram av alla de slag, låtsasparskapande program, är just - informationsbärande - ...eller rättare sagt - propagandabärande - , samt förmedlare av grundläggande livshållningar, ideologier, åsikter, läror, synpunkter och ideala och eftersträvansvärda ideal... (som, när och om barnen, ungdomarna, föräldrarna, far- och mor-föräldrarna osv., lever upp till vad som denna s.k. underhållningsindustri föreskriver, propagerar för, förmedlar, undervisar om och pådyvlar alla som tar del av dera - läror - , kommer att förleda, förföra, förvirra och förstöra de flestas livsuppfattningar, förståelser och insikter om vad som är viktigt att värna ....för just fortsatta livsmöjligheter.....men en underhållningsindustri är inte intresserad av sådana mål....dess mål är att just kunna skapa så mycket kaos, så mycket förvirring och så mycket - oförtåelse - , som möjligt, samt att kunna degradera, förringa, förråa och bastardisera människor, genom att bespotta dem, defamera dem, kasta avsky mot dem och på så sätt kunna, förhoppningsvis, öka just avsky, hat, förakt, misstro och misstänksamhet människor emellan i de flesta västerländska samhällen av idag....
  Det har tagit endast ca fyra till fem generationer från 1900-talets början, och mängder och åter mängder av människor har dödats både genom krig på den vägen, men också genom dekadens, drogkultur, pop-rock-kultur och genom en konstant sexpropagandakultur...
  Det mentala tillståndet inom en västvärld är mycket illavarslande....för möjligheter till framtida segrar, eller framgångar...
  Men, men, det är nog absolut inte några framgångar, eller några segrar som en underhållningsindustri är inriktad på att försöka skapa... utan absolut tvärtom....nederlag, undergång, upplösning genom söndring....och genom just trasighetsskapande förhållanden, överallt och på alla nivåer...

  Hurra för västerlandets undergång, tillsammans med alla s.k. vita människors undergång, och fram för alla de s.k. färgade folkens framgångar, segrar, övertag.....det är inte mer än rättvist..... säger nog många idag.... och särskilt många inom en underhållningsindustri, en modeindustri, en reklamindustri, en musikindustri, en livsmedelsindustri, en läkemedelsindustri osv., et cetera....

  Död och förintelse åt hela västerlandet, kanske blir de mer nyare, mer direkta, parollerna att skrika på Europas och Skandinaviens gator och torg.....förutom då inom en högproducerande och - informationsbärande - ...massmedieindustri......

  Den som lever får se, brukar det väl heta....
  JB

  SvaraRadera
  Svar
  1. Wenn der Kampf verloren geht, werde auch das Volk verloren sein... Denn das Volk hätte sich als das schwächere erwiesen, und dem stärkeren Ostvolk gehöre dann ausschließlich die Zukunft.

   /AH

   Radera
 4. Vilka avses med ordet?

  -På ett ställe i dag använder bloggaren ordet "kyrkfromma". Märk väl inte Guds- eller Kristusfromma.

  Nu undrar jag bara stillsamt vilka de är som avses med ordet?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD använder ofta ordet "Högkyrkliga". Nu undrar jag bara stillsamt (för tror jag 3:e eller 4:e gången) vad som menas med ordet?

   Radera
  2. Kanske samma sak som "kyrkfolket"? Dvs. de som - på plats - deltar i söndagens gudstjänst?/Paul

   Radera
  3. Den notoriske gudstjänstskolkaren herr Dikes hycklande lek med för honom helt obegripliga uttryck ord som "högkyrkliga", "gudsfromma" och "Kristusfromma" framkallar vämjelse. Denne på ytterst tveksamma grunder "förtroendevaldes" ogenerade hyckleri och motbjudande hybris framkallar närmast en känsla av äckel. /John

   Radera
  4. Vet inte Du det, Christer?

   -Svaret på frågan får Du nog enklast genom att ställa Dig framför en helfigursspegel. Då lär en företrädare för den angivna teologiska tillhörigheten synas.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. Upplysande om bloggaren hade definierat ordet!

   Tyvärr definierade inte bloggaren ordet "kyrkfromma". Han kanske nöjde sig med och instämde i Pauls beskrivning.

   Är det så, kan bara konstateras, att de som inte så ofta deltar i gudstjänsten då INTE är kyrkfromma.

   Behöver det sägas, att jag inte instämmer i denna uppdelning av Svenska kyrkans medlemmar?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Fromma kan folk vara på många sätt, somliga kyrkfromma.

   Radera
  7. BOD - JAG vet vad högkyrklighet innebär och vad som definierar en högkyrklig präst. Om jag tittar mig i spegeln ser jag INTE en högkyrklig präst. Låt nu detta mitt ärliga svar få sjunka in, och avstå vänligen från att använda ordet tills Du vet vad det står för - vilket Du uppenbarligen inte vet.

   Radera
  8. Då är vi ju båda nöjda!

   -Tack för Ditt ärliga svar, då är vi ju båda nöjda. Du för att Du INTE är högkyrklig, jag för att jag hade fel.

   Jag vet vad ordet innebär, men många vill kanske inte själva karakterisera sig som högkyrkliga fast de i grunden är det.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 5. Intressant med konstaterandet att SvK tagits över av markionism/gnosticism. Under långeliga tider var i fornkyrkan gnosticismen/kärleksevangeliet större än den ortodoxa kristendomen. Hur länge till bekännes symbola i gudstjänsten?

  PP

  SvaraRadera
 6. 1+ på JBs kommentar.
  Huvudet på spiken minst sagt. Det intressanta är dock från vilket håll denna sörja kommer...

  SvaraRadera
 7. Vad betyder påffuiiska? Något jag bör lära mina elever?

  Jag har de senaste dagarna tittat igenom en rad youtube-videor där en tjock liten gråbroder från Jönköping undervisar i den katolska tron. De är bra, på något sätt. Jag fortsätter att titta och känner att de ger mig något. De är inte urvattnade. Och ingen igångsatt tvättmaskin på söndagarna, punkt!

  Människan dras till det lugn som finns i disciplinen. P g a detta kan såväl islam som Rkk vinna framgångar, utan övriga jämförelser, och Svk ligger i lä.

  Men jag hävdar fortfarande att Svk redan sabbade det som Rkk har i och med att celibatet upphävdes för präster och senare att man får skilja sig och gifta sig hur många gånger som helst. Jag ser att ni vill tillbaka halvvägs, inga samkönade äktenskap och inga kvinnliga präster men man ska kunna fortsätta att gifta sig både två och åtta gånger och vara sambo (har inte sett någon protestera mot det här). Det går inte. Det blir en halvmesyr utan dess like!

  Ni inser inte det utan ser bara felen i Svk som "tagit bort det som inte passar med mallen".

  Dessutom inser ni inte anledningen till att det blivit som det blivit i SvK med detta urvattnade budskap som inte är "riktig kristendom". Ni tror att det bara är politikernas och de kvinnliga prästernas fel. Jag tror att det också har att göra med graden av civilisation som vi nått i Sverige. Vissa saker i den klassiska tron ter sig för vår tid så pass orimliga och primitivt grymma att även präster känt sig tvungna att förbigå dem och "tolka". P g a tidsandan och dit samhället kommit.

  Hur ska ni lyckas med att dra folk till kyrkan och samtidigt hävda att hela Bibeln är Guds ord? Jag har letat på nätet till förklaringar till hur vi ska förhålla oss till GT:s mer svårsmälta texter, men det är samma snömos överallt. Och förklaringarna är nästan identiska med dem jag läser när imamer förklarar Koranen (egentligen upphöjde GT/Koranen kvinnan som skulle haft det mycket sämre annars och krigen som Gud uppmanade till handlade egentligen om inre krig och bla bla bla). På den här sidan säger ni väl i allmänhet ang detta: Svälj och ifrågasätt inte!

  Men nog vill ni att den som blir itutad Koranens tro och lagar ska ifrågasätta dem? Och kanske komma på att Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed? Hur kan man då fördöma ifrågasättanden?

  I vilket fall borde ni kanske syssla lite med era egna problem än att bara peka på felen hos era "fiender" i den Svk. Om ni fick makten i morgon skulle ni inte ha en chans så länge ni inte kan ge annat än snömosförklaringar till de svåra bibelställen som får människor att vända sig till "allmän andlighet" och "tron på något större" i stället för den kristna läran.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kyrkoherde p. Joseph Maria Nilsson, Sankt Franciskus Församling i Jönköping:

   https://www.youtube.com/user/Grabroderna/videos

   Radera
  2. Det går alldeles utmärkt att locka folk till kyrkan med Guds Ord. Vad som däremot inte går, är att bjuda liberal lättvälling och tro att man kan lura allmogen. Du själv, Anna, får ut något värdefullt av den runde och glade franciskanens undervisning. Guds Ord vänder inte tillbaka verkningslöst.

   Lars-Gunnar

   Radera
  3. Anna: Celibatet kan omöjligen gälla i sv"k" eftersom den varken är en kyrka eller har några präster i ordens äkta bemärkelse.
   Vad vi betraktar är en 500-årig velepotta som driver med vinden. /John

   Radera
  4. Jag tror att människor generellt gillar att bli tydligt tillsagda vad som är rätt och fel samt bli uppläxade av glada och tjocka små munkar som har uppsynen av en lillgammal skolpojke. Men vid närstudium skulle även denne Fader Joseph få problem tror jag. För en normal svensk framstår det som försiggår i svenska katolska kyrkan nu, men "lilla helgonet Thérèse relikfärd" där inte bara hon själv utan även hennes föräldrar! flyger runt i de nordiska länderna, som fullkomligt tossigt. Jag själv undrar om de åker ekonomiklass eller businessklass - i det senare lär det vara "mera plats för benen"? (Det var en ordvits).

   Radera
 8. Jag brukar inte göra jämförelsen med Markion utan med Arius.
  Det blir så mycket tydligare då ety den Niceanska trosbekännelsen är bokstavligen avståndstagandet från Arius läror.
  "Allt i Bibeln är inte Guds lära, men Guds lära finns i Bibeln" är ett uttryck som Arius av allt att döma skulle avskytt. Så skulle vi idag kalla Arius anhängare för kristna? Möjligen som någon obskyr sekt inom kristenheten. Alla kyrkor som inte vill tro enligt trosbekännelsernas bokstavliga lydelse, är en sekt avskild från den "ortodoxa" kristenheten.

  SvaraRadera
 9. Anna vad klokt av dig att se videorna med pater Joseph Maria OFM, kan rekommendera ävem andra som Katolsk horisont har gett upp. Som du antyder är det motsatsen till MTD-religion, gnosticism, heresier m.m. Du har också rätt angående halvmesyren även om kanske en del tycker det är fel.

  Jonas M

  SvaraRadera
 10. Någon biskop var den siste som vigde präster som inte gör somliga osäkra. Någon var den siste som vigdes. Någonstans skedde det. Någonstans skedde det efter 1958 men före beslutet sommaren 1994. Den biskopen behövde inte avkräva besked om att bejaka beslutet 1958. Den som vigdes behövde endast avstå att ifrågasätta det. Biskopen Anders Nygren uttalade sin mening. Hur handlade eller agerade han sedan som pensionär? Vigde gjorde han inte. Deltog han i de handlingar prästvigda kvinnor utförde? Avstod underkänna dem?

  Utan signatur

  SvaraRadera
  Svar
  1. Us, du drar en korrekt slutsats gällande när riktiga (i en generös luthersk tolkning) prästvigningar upphörde, även om gnosticismens början ska vara 1962. Jag lutar åt att det blir allvarligt defekt redan 1962 eftersom att de "ortodoxa" biskoparna saknade ryggrad för att förklara heretikerna för schismatiker. 1994 är definitivt spiken i kistan eftersom att allaa "biskopar" då är gnostiker, varför man med en generös luthersk tolkning kan konstatera att Svky varit postkristet i snart 24 år!

   Antony

   Radera
  2. Vigningar kan omöjligen vara giltiga när de aktivt har berövats sitt grundläggande sakrament.

   Med signatur

   Radera
 11. Jag ser att Bengt Olof Dike här ofta beskylls för att vara gudstjänstskolkare och liknande. Utan att just nu blanda mig in i debatter här vill jag bara konstatera att under den tiden jag hade tjänst i Hedvigs församling i Norrköping ( 1993-2006) mötte man honom i gudstjänsten tämligen regelbundet.
  Mikael Alm, komminister i Norra Tjust

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den gravt prästinnelierade "komminister" Alm ger intryck av att ha livlig fantasi. Eller är han på moderat vis köpt för att säga de rätta sakerna vid rätt tillfälle? /John

   Radera
  2. Varför ska komminister Alm misstros? Han är en ärlig själ, tänker jag. Enda frågan som kunde ställas är väl vad ordet ”tämligen” betyder.

   Radera
  3. Mikael Alm - Det gläder mig att BOD går i kyrkan! Du kan ju tipsa honom om att sluta skriva/posta sina inlägg under högmässotid på söndagar, så att han slipper bli misstänkliggjord här./Paul

   Radera
  4. Till den anonyme ovan!

   -Utfärdar Du detaljdirektiv rörande klockslagen för när mina epostmeddelande skall skickas?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. Nej, BOD, jag ger ett vänligt råd om hur man (om man vill) kan undvika helt onödiga gliringar./Paul

   Radera
  6. Ha ha, "BOD går i kyrkan"!, de få gångerna på året det inträffar skryter han om det i dagar här på bloggen. Förra året blev det bara julottan. de andra söndagarna på gudstjänsttid utnyttjade BOD sin "åsiktsfrihet" här på bloggen. Berit

   Radera
 12. "Kyrkans yttre ordningar och allt annat i sinnevärlden är i grunden oväsentligheter som hanteras i frihet"
  Yttre ordningar är inte oväsentligt, men ordningar påfund av människor kan aldrig jämställas med gudomlig lag, något som tyvärr ofta sker. Ständigt detta problem med att hålla sig mellan två diken.

  SvaraRadera
 13. Har mina kommentarer "råkat" hamna fel igen?
  Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hittades i skräpposten. Automatiskt.

   Radera
  2. Tack, men jag skrev två kommentarer?!
   Antony

   Radera
  3. Jag såg det. Men vill inte sitta på kåken för din skull, om man så säger. Må vara att biskopskandidaterna i Visby är som de är, men sa inte din påve någonting om barmhärtighet?

   Radera
  4. "Sitta på kåken"?! Det var bara några ödmjuka reflektioner över vad som kandidaterna själva hade svarat. Medge att de var träffande! Nåväl, får väl försöka igen.

   Antony

   PS. Barmhärtighet visar jag gärna med det stackars kyrkfolket på Gotland, som har att välja mellan pest eller kolera, men inte med heretiska charlataner och kappvändare som för sin flock bort från evangeliet!

   Radera
  5. Dr Sandhl blev, överdrivet, orolig för rättsliga efterspel så här kommer en självcensurerad ny kommentar om vad om väntar de stackars Gotlänningarna och utlandssvenskarna.

   "Biskopskandidaterna" till Visby stift presenterar sina "teologiska profiler" som följer:

   Psykoterapeut Linder är "skapelseteolog" (som en zoroast, muslim, jude....etc).

   Mandarinen Lindberg är "mångkyrklig" (vilket nog är en typisk arbetsskada pga korruptionen i Kyrkans hus där de tror att de är allt med alla, men i sanning är inget med någon).

   Den lille hovnarren Bjerkhagen (den store hovnarren finns som bekant i Strängnäs) är "varmkyrklig" (vilket kan bero på den temperaturökning som vissa lär erfara då de struttar runt i Prideparader).

   Kappvändaren Petterson säger att "Jesus ger riktningen" (jag som trodde han är målet?) och slingrar sig så att självaste Houdini, vid en jämförelse, liknar en reumatiker!

   Hur i hela friden kommer det bli möjligt för Katolska kyrkan att föra ett ekumeniskt samtal med någon av dessa MTD-prelater?!

   Antony

   Radera
  6. ;) Tackar!

   Antony

   Radera
  7. Oj - om detta var nyanserat, så kan man ju tänka sig hur Antony tidigare formulerat sig :-)!/Paul

   Radera
  8. Antony nyanserad?
   Nåväl, någon gång ska ju vara den första.

   Radera
 14. Kan du inte räkna ut det Paul? Jag var bara något mindre ödmjuk och nyanserad i min första kommentar, men ibland är ju gränsdragningen trådsmal! ;)

  Antony

  SvaraRadera
 15. Anthony ställer relevanta frågor. Katolska stiftet i Sverige har ju hittils endast haft ekumeniska relationer med Svenska kyrkan som sådan, och inte grupper inom kyrkan eller så. Kanske bör man överväga att frångå den praxisen och börja samtala med seriösa grupper inom och i anslutning som har mer av den kristna tron i behåll, inklusive Missionsprovinsen då.

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jonas M, det är precis vad jag också menar, men här är det också lätt att hamna i fel sällskap, särskilt bland den senaste generationens "högkyrkliga" kvasikatoliker som (med ytterst få undantag) blivit mästare i lögnens och kompromissandets "konst" med påföljd att deras lång- och pekfingrar närmast vuxit ihop och att man inte ens med magnetröntgen kan finna några ryggrader!

   Det är med de verkligt svenskkyrkliga, inkl Missionsprovinsen, som jag tror att Katolska kyrkan kan föra en fruktbar ekumenik och möjligen hjälpa till med en "räddningsinsats". Men hur många av dessa är fortfarande i tjänst i Svky och hur många finns i beslutande församlingar?

   Inte ens Frimodig kyrka blir trovärdig då de accepterat den gnostiska ämbetsordningen.
   Det är nog redan försent att hindra Titanics undergång, men det vi kan göra är att undsätta de som obönhörligen kommer att hamna i livbåtarna!

   Antony

   Radera
  2. Ekumenik med de många liberala i RKK eller de som håller sig till KKK? RKK är en mycket splittrad kyrka!
   Mpr:are

   Radera
  3. 1,3 miljarder medlemmar innebär väl en viss bredd i debatten, men att beskriva Katolska kyrkans Magisterium som "mycket splittrat" är en protestantisk nidbild. Bland Missionsprovinsens 2000 (max?) medlemmar lär råda olika uppfattning mellan "hög-", "låg-" och "gammalkyrkliga" lutheraner!

   Antony

   Radera
  4. PS. Om man med "katolska" liberaler menar heretikerna i Katolsk Vision så representerar de bara sig själva!

   Antony

   Radera
  5. Mpr:are - Vad är KKK? Ku Klux Klan?/Paul

   Radera
 16. KKK är Katolska Kyrkans Katekes! Katolsk vision är alls praktiserande katoliker och har sympatier även inom hierarkin

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 20:24 skriver strunt. Vem eller vilka inom Katolska kyrkans hierakri sympatiserar med "Katolsk vision" - namn tack, annars får du hålla käft din flane!

   Antony

   Radera
 17. Reinhard Marx och Franz-Joseph Bode är två biskopar, Marx t o m kardinal har uttalat sympati för t ex samkönade äktenskap som framförts av Katolsk vision. Antony - visa inte din okunskap alltför tydligt

  SvaraRadera
 18. Den anonyme tramsar och ljuger, Kardinal Marx har vad jag vet aldrig uttalat sympati för samkönade äktenskap! Källhänvisning tack!
  Antony

  SvaraRadera
 19. Ett exempel ur tidskriften Der Spiegel: ”Kardinal Marx stellt Segnung homosexueller Paare in Aussicht”. Intervju med kardinal Marx. Om den obildade och ohyfsade Anthony kan tyska vet jag inte men han kan kanske be någon översätta.

  SvaraRadera
 20. Ett exempel ur tidskriften Der Spiegel: ”Kardinal Marx stellt Segnung homosexueller Paare in Aussicht”. Intervju med kardinal Marx. Om den obildade och ohyfsade Anthony kan tyska vet jag inte men han kan kanske be någon översätta.

  SvaraRadera
 21. Kardinal Marx är förvisso rätt så "liberal" men inte alls som Goebbelsinspirerade anonyme hoppas, och som tydligen tar sin världsbild från der Spiegel?!Min tyska är alldeles utmärkt, men vi får se hur det står till med lögnhalsens engelska: www.catholicnewsagency.com/news/cardinal-marx-endorses-blessing-ceremonies-for-same-sex-couples-40772 hämtat från den liberala CNS, som fortsätter med fel rubriksättning, men där det tydligt framgår att kardinal Marx inte förespråkar samkönade äktenskap!

  Antony

  SvaraRadera
 22. Den anonyme lögnaren påstod att "kyrkans hierarki" hade sympatier för Katolsk Vision. Nämnda biskopar utgör inte någon hierarki i fråga om katoliker i Stockholms stift och de känner knappast till Katolsk Vision överhuvudtaget, än mindre har sympatier bloggen och dess aktiva. Stockholms Katolska stift har offentligen uttryckt att man överhuvudtaget inte hyser några sympatier för vad man framför. I övrigt har ju Antony rätt.

  Jonas M

  SvaraRadera