måndag 10 februari 2014

Kvällslektyr del II


Dag Sandahl                                                                    2014-02-10

Ö Järnvägsgatan 18

342 61 Moheda

 

                                                                                       Till

                                                                                       Åklagarkammaren i Växjö

                                                                                       Krukmakaregatan 4

                                                                                       352 32 Växjö

 
Anmälan

 

Växjö Domkapitel har den 31 jan 2014 beslutat tilldela mig en skriftlig erinran för vad jag skrivit på bloggen Bloggardag. (bil 1) Det hade kunnat stå Domkapitlet fritt att göra så, med hänvisning till mina avlagda prästlöften, men endast om Domkapitlet förebragt några skäl som relaterat till vad löftena bottnar i: Bibel och bekännelse.

Detta har Domkapitlet inte gjort utan ger sig ut på spekulationer om vad som kritik skulle kunna leda till (”kan uppmuntra till angrepp mot ärkebiskopen och kyrkan”).

Några bestyrkanden av denna förmodan lämnas självfallet inte. Inte heller motiveras hur detta skulle kunna vara opassande i ett öppet samhälle som vårt
 
Domkapitlet är av den uppfattningen att vad jag skrivit ”indikerar” en koppling mellan Antje Jackelén och det gamla Nazityskland. Detta bottnar uteslutande i lösryckta ord, som t ex ”Machtübernahme” och ”Herrefolksfasoner”, men kapitlet bemöter ingenstädes den av mig framförda uppfattningen att tyska talas av 100 miljoner människor och gott kan användas.[1]

Det är dock orimligt, att Domkapitlets inläsningar i mina texter ska utgöra grund för klander av mig, som jag för delen påpekat för kapitlet i mitt yttrande. Vi har grundlagsfäst yttrandefrihet.

Jag behöver i detta sammanhang inte gå in på att negerade satser i mina texter av Domkapitlet läggs mig till last som om de skulle vara affirmativa men att Domkapitlet alltså vänt på deras meningsinnehåll. Litterära referenser går också Domkapitlet totalt förbi.

Vad Domkapitlet i Växjö gör är att - utan att kunna beskriva brottet mot ämbetsansvaret - klandra mig för att jag skrivit inom ramen för grundlagsfästa fri- och rättigheter.

Detta torde i vårt land vara ett rätt allvarligt brott och jag ber Åklagarkammaren pröva fallet.

Anmälan motiveras också därav, att Domkapitlet för ett tiotal år sedan skarpt klandrades av JO efter att ha försökt gripa in mot kyrkoherden Jan-Åke Karlsson, som författat en insändare som av Domkapitlet uppfattats som förgriplig.

Att Svenska kyrkan har en ordning för överklagande är en sak.

Vad jag här tar upp är frågan om Domkapitlets författningsvidriga agerande.

Att Domkapitlet hålls med juridisk sakkunskap blir i sammanhanget besvärande. Här försöker Domkapitlet nämligen hindra mig från att utöva mina fri- och rättigheter därför att mina texter i sak och utformning ogillas. Det kan en kompetent jurist antagligen enkelt se.

Jag ber sålunda Åklagarkammaren pröva ärendet.

Med vänlig hälsning

Dag Sandahl
[1] Parentetiskt: Jag har rätt flitigt använt tyska på bloggen sedan Dag Sandahl vid Lunds universitet la fram en doktorsavhandling i tyska. Och det var långt innan vi valde ärkebiskop!
 

4 kommentarer:

 1. Detta var inte bra för Domkapitlets anseende. Ordet "inkompetensnivå" har nu fått inte ett ansikte utan sju, eftersom beslutet var enigt. Samtidigt har man tilldelat denna blogg stor betydelse. Gratulerar, f Dag!

  SvaraRadera
 2. Kommer det någon överklagan av domkapitlets beslut till Överklagandenämnden?
  Noterade för övrigt i Kyrkans Tidning att en stiftsjurist i Linköpings stift blivit utköpt. Var det inte hon som var jurist i fallet med prästerna som avstått att gå till nattvarden på något konvent?! I så fall säger kanske utköpet något även om hur hon där ansåga ha skött sina arbetsuppgifter. / Markus

  SvaraRadera
 3. Även ett domkapitel ser dunkelt som i en spegel. Även ett domkapitel kan brista i att tolka allt till det bästa. Även ett domkapitel kan agera lika klumpigt som Cajetan gjorde mot Luther.

  SvaraRadera
 4. För en mindre bevandrad så verkar det som att många kör i det numera bekanta diket.
  Hela detta ärende är i behov av som numera framlidne Agell vid de första
  texterna, sändes i retur med röda streck över hela sidorna, med kommentaren STRINGENS. Ingen utpekad men vissa på en viss geografisk ort bör gå hem på kammaren och fundera en gång till.

  SvaraRadera