måndag 10 augusti 2015

Chemtrails

Cornelia Dahlberg har i kyrkomötet ingen grupptillhörighet. Hon är, antar jag, som Axel W Karlsson, fd SD. I en motion till kyrkomötet tar hon upp frågan om chemtrails, alltså förekomsten av inblandning av aluminium, barium och strontium i flygplanens kondens i syfte att motverka uppvärmningen av jorden. Denna förekomst förnekas kraftfullt av myndigheterna och i Sverige råder tystnad. Den som tar upp problemet idiotförklaras. Men vem vill inte ha goda konspirationer att fundera över?

Dahlberg förklarar:
"Eftersom kyrkan både vill inkludera alla samt ta miljöhoten på allvar så vill jag uppmana Kyrkomötet att uppmärksamma både denna häxprocess samt det eventuella hotet och inte böja sig för det politiska etablissemanget. Det kanske är svårt eftersom kyrkan till stor del styrs av detsamma, men jag anser att Svenska kyrkan bör ta dessa människors oro på allvar genom att våga se även på de efterforskningar som inte gillas av nämnda etablissemang i symbios med vår skattefinansierade media."

Nu räcker inte denna förklaring. Dahlberg föreslår konkret att en oberoende vetenskapligt arbetande utredning ska tillsättas (av Kyrkomötet, antar jag, DS) och att ännu en utredning "angående varför en del människor eventuellt uppfattar sig som exkluderad av kyrkan pga specifika åsikter". Vad det kan det vara? Jo, exempelvis "iakttagarna av förändringarna i vårt luftrum samt även människorna som anser nuvarande politiskt vållade massinvandring vara inhuman."

Nog har Kyrkomötet fått något att bita i.
Må vara att Dahlberg går några steg längre när hon för upp konspirationsteorin på agendan - men avviker hon så påtagligt från andra politiker som vill ha upp klimat- och miljöfrågor? Kyrkomötet blir arena för all ackumulerad snällism.

Jag läste lite på Dahlbergs blogg. Ett återkommande tema tycks vara vad saker och ting kostar. Det är inte utan att jag funderar över vad denna motion kostar i reda pengar - den tekniska hanteringen, handläggande, utskottsarbete, förhandlingar i plenum och beslut. Men främst funderar jag över vilket styrsystem vi fått i Svenska kyrkan där en motion som denna blir möjlig. Det blir liksom groteskt när tanken att alla ska inkluderas får till följd att ingen och inget kan tas på allvar. Och vilken kyrkosyn avtecknas - den statsabsolutistiska eller ayatollornas värld! Kyrkan tar vid där staten och myndigheterna sviker eller sviktar!

Men en gång till: hur avviker Dahlberg från vad andra politiker vill använda kyrkomötet till? Mer av samma - ja, det fattar jag. Är det just det som är problemet. Nu blir det inte tydligt. Det blir övertydligt.

För egen del är jag tacksam att jag 1982 reserverade mig mot konstruktionen av det nya kyrkomötet. Det var förresten på den frågan Svenska Kyrkans Fria Synod kom till. Synoden och dess folk var en resurs Svenska kyrkan inte förmådde ta till vara. Gnäll inte, engagera er nu i frågan om chemtrails. Ni har spottat i kålen. Ät upp kålsoppan.

Arma Svenska kyrka. Det hette att motionerna till kyrkomötet visade bredd. "Spretade" hade man kanske kunnat säga. Och ville man vara noga och på humör att sortera, kunde man försöka lägga motionerna i olika högar - allmänpolitiska för sig, idiotiska för sig, sådana som handlar om Svenska kyrkans problem för sig och sådana som handlar om tron för sig. Ni kan kolla hur ni skulle vilja sortera. Motionerna finns på svenskakyrkan.se/kyrkomotet.

Jag har skrivit motioner. Den gamla ordningen var den att ledamöter av styrelsen skulle avhålla sig från motionsskrivande. Vi konstaterade att den regeln inte behöver gälla ersättare, som ju inte har förslagsrätt i styrelsen. Nytt för året är att socialdemokraterna i kyrkostyrelsen engagerat sig i frågan om vigselskyldigheten. Där kan man dock mer lita på folkpartisterna som vill införa denna skyldighet rakt av medan socialdemokraterna nöjer sig med skyldigheten för den som ska prästvigas.

Nu får Gud i så fall hålla till godo med att endast kalla sådana till präster som 1. tror 1958 års riksdagsbeslut om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst (ett beslut som avskaffades 1982!) och 2. tror att äktenskapet också av Gud är tänkt enkönat. Var det inte lättare för Gud förr i världen - eller hur ska vi uppfatta saken?

43 kommentarer:

 1. Chemtrails, ja ja...
  En gång i tiden träffade jag en kyrkopolitiker (C) som var fullkomligt övertygad om att kondensstrimmorna var avgaser från flygplanen. Inga fakta bet på den mannen. Och detta är nu, tillsammans med en massa annat oväsentligt, en fråga för kyrkomötet. Man kan konstatera att det i kyrkomötet sitter många som inte ens förstår vad ett kyrkomöte är till för.

  Och apropå Gud och allt prat om att Gud är kärlek så bör man betänka att Gud visserligen älskar oss men att Han också kan bli väldigt vred. Hans tålamod är stort men det finns en gräns. Det fick Israel erfara många gånger. Frågan är när Gud har fått nog av Sverige och Svenska kyrkan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gud har, får man förmoda, fått nog redan.

   GG

   Radera
 2. Väntat att vigselskyldigheten kommer upp på agendan. Nu väntar vi med spänning på vad som blir nästa stora och viktiga fråga. Vad tror du, DS?/ Maria

  SvaraRadera
 3. En av årets mest intressanta motioner är skriven av en centerpartist(!).
  Intressant att se om utskottet yrkar bifall till att påvisa vad som är specifikt Lutherskt inom SvK.
  Samverkan mellan världsligt och kyrkligt styre?
  För det kan ju efter 2009 knappast sägas vara Sola Scriptura (skriften allena).

  SvaraRadera
 4. BloggarDag,

  Som jag tidigare skrev är huvudfrågan - fast den möjligen inte stod i centrum vid bildandet 1983 - för synoden kvinnoprästfrågan, alltså motståndet mot kvinnors rätt till prästämbetet. Officiellt var det dock den påstådda politiseringen av KM och aversionen mot det trygga kyrka-statäktenskapet som åberopades. Alltså fanns det en skillnad mellan den officiella anledningen och den reella.

  Bloggaren undslipper sig personlig glädje och tillfredsställe över att ha varit reservant rörande KM:s nya konstruktion. Vill man vara en smula elak, vilket jag normalt inte vill, har han alltså reserverat för något som i intet avseende blev verklighet (KM-konstruktionen) eller blev ett fiasko för kyrkan (skilsmässan) eller ej var i närheten av att ens vara påtänkt (kvinnostopp till prästämbetet).

  Alltså förlustreservation gånger tre (3), om jag denna måndagsmorgon skall spetsa elakheten ännu en gång.
  Fast bloggaren har ju faktiskt många förtjänster också . . .

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. I verkligheten var det inte så som Dike påstår. Men det var många som ville vrida till det så. Verklighet eller fördomer, Dike? fm

   Radera
  2. "Alltså fanns det en skillnad mellan den officiella anledningen och den reella."

   Om du nu skulle veta att det fanns en sådan skillnad måste det ju innebära att du var med i synoden och så var det väl ändå inte?

   Dessutom innebär ditt påstående att du indirekt beskyller synodmedlemmarna för att ljuga och det är inte särskilt trevligt gjort.

   Även om jag inte var involverad i synoden och förhållandena i Svenska kyrkan då var avsevärt bättre än i dag vet jag dock att det fanns tillräckligt mycket förfall inom Svenska kyrkan för att den "officiella anledningen" är den sanna.

   Radera
  3. Tyvärr så är motionen till kyrkomötet angående chemtrails allt för snävt tilltagen.

   Jag däremot kan rekommendera kyrkomötet att de också utreder chemtrails förhållande till de reptoider som har infiltrerat de styrande representanterna i sveriges ekonomiska och politiska ledning, samt de styrande klasserna i den ekonomiska och politiska ledningen av hela vår jord.
   .
   Dessa reptoider som också har en plan att utrota 90% av jordens befolkning.

   Dessa reptoiders förhållande med Illuminati samt New World Order.

   Det är väldigt viktigt att denna världsavgörande fråga inte bara betraktas som ett hjärnspöke.

   Det är ju sant.

   Beviset är just det att ingen tar det på allvar!

   Radera
 5. Det är lite synd att Gud inte är valbar till kyrkomötet.
  Det skulle vara intressant att se vilka motioner som kommit från det hållet.

  LG

  SvaraRadera
 6. Elisabeth,

  Du glömde nämna att Guds nåd, att vi ber - och får den, att Gud förlåter, om vi ärligt biktar och ber om förlåtelse, att vi kan få upprättelse, etc, etc.

  Jag blir också förvånad över frågan om när Gud fått nog av Svenska kyrkan. Där behöver Du faktiskt förklara Dig. Menar Du att Gud har planer på att överge vår, och Hans, älskade folkkyrka - och därmed oss alla?

  Väntar med spänning på Din förklaring.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD,
   vad gäller nåd och förlåtelse har du givetvis rätt. Det ligger ju också i Guds kärlek.

   Vad gäller Svenska kyrkan kan varken du eller jag veta hur länge Gud har fördragsamhet. Vad vi däremot vet är att det finns en gräns för Guds tålamod. Det fanns, som jag nämnde, t.ex. gränser för hur länge Israels folk kunde strunta i Gud. De fick uppleva mycket elände tack vare sin ohörsamhet mot Gud.

   Radera
 7. BOD

  Förlustreservationer ggr tre? Tja om man har reserverat sig har man i vartfall markerat och slipper höra Du sa ju inget när det begav sig.

  Du är politruk och anser väl som sådan att man alltid skall hålla sig på "vinnande sidan? Bäst för karriären? Själv ser jag dock en DS som en nyttig bromskloss om inte annat inför det totala raset. Dig däremot ser jag tyvärr mera som en nyttig idiot som inte ser varthän det barkar och inget förstår av vad som sker inom SVeK.Det enda Du beklagar är minskningen av antalet ännu betalande medlemmar . En minskning Du skyller på allt utom SVeK självt och dess följsamhet till tidsandans krav . Dess oförmåga att tala klarspråk i teologiska frågor. Det enda klarspråk de har är avkragning och i lindrigare fall marginalisering av de präster som ännu tar sina prästlöften-ännu formellt gällande NB, liksom bekännelseskrifterna som SVeK lögnaktigt påstår sig lyda under.

  Vad sedan gäller din fråga till Elisabeth. Jag själv tror nog att det börjar bli dags att dra sig ur SVeK för att inte bli medansvarig för deras trots och olydnad inför sin Herre.

  Betänk allvarligt att förlåtelsen visserligen ges för alla synder utom just en enda. En synd som jag nog menar SVeK åtminstone tangerar.

  Övriga synder gäller ju som du påpekar att de skall ärligt och uppriktigt ångras. Tyvärr ser jaginte något av detta hos SVeK som organisation- tvärtom syndar de medvetet och stoltserar med detta.

  //HH

  SvaraRadera
 8. "Somewhere over the rainbow" kunde vara en passande sång som initialt hjälper att lyfta blicken uppåt i en av sekularism skadad kyrkogemenskap som hellre sjunger "Proud Mary" än ber "Ave Maria"

  SvaraRadera
 9. Finns det ingen motion om att präster inte längre ska få viga två karlar till ett kristet äktenskap? Är det bara FISK-arna som värnar om kyrkans lära om äktenskapet? (Att kyrkan ska ha en lära om äktenskapet, alltså, och se till att dess präster tror, lär och bekänner den?).

  Det kan väl inte vara så att Frimodig Kyrka nu även i denna fråga är "mångfaldens" försvarare? Att Svenska kyrkan ska proklamera både queera och heteronormativa läror om äktenskapet?

  SvaraRadera
 10. Ett resonemang som är logiskt är att man som luthersk kristen inte kan konvertera till Rom därför att man då (bildligt) behöver skriva under på dogmer som knappast har den styrkan. T ex Marie himmelsfärd som är en god from fantasi, men med svaga belägg och inte bibliska sådana.

  Problemet blir nu när man i sin egen kyrka kan känna sig på samma sätt tvingad att skriva under dogmer (t ex de båda bloggaren avslutar med) som är lika svaga eller svagare, så till den grad att de står mot Bibelns lära. Vad gör man då? Än finns det platser som fungerar som kyrka inom Svenska kyrkan. Men snart? Vad gör man? Vart konvertera? Är det så att de som bestämmer anser att var och en som tar sin kristna tro på allvar bör försvinna och om de mår dåligt är det inte av intresse?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns ju välfungerande lutherska gudstjänstgemenskaper inom t.ex. EFS och Missionsprovinsen. Längre behöver du inte gå.

   Annars anser jag att man ska stå kvar om så bara till medlemsskapet. Förr än många tror rasar allt och vi får börja bygga upp det andra raserat.

   Radera
  2. EFS fungerande??? Som Svenska kyrkan i övrigt, möjligen på några ställen, men knappast i princip.

   Missionsprovinsen? Allt för väl definierad av motståndet mot kvinnliga präster för min smak. Framför allt, dock, små gemenskaper av den typen har vi så ofta i kyrkans historia sett förbli små och så tyna bort. Tyvärr misstänker jag därför att det inte är ett hållbart och långsiktigt alternativ.

   Tänk om biskopsmötet för några decennier sedan sagt: "Hej svejs, politiker! Nu bildar vi något nytt. Ni får gärna vara med, men Era partikongressbeslut har inte med Kyrkan att göra. Behåll husen om Ni vill. Vi älskar dem, men inte de regler Ni vill införa för att vi ska kunna bruka dem."

   Radera
  3. EFS, MPr och även Svenska Kyrkan är mänskliga organisationer befolkade av människor med människors brister. Man får dock hålla till godo med de alternativ som finns. Eller är du biten av sekterismflugan så att endast den gemenskap där alla tycker exakt som du kan vara något att ha? Sådana gemenskaper brukar bli ytterligt små. Faktiskt endast bestående av individer...

   Kanske är det bekvämt att hitta fel hos och välja bort alla tillgängliga alternativ. Det är en mycket vanlig inställning bland svenska kristna syns det mig. Man slipper ta ställning. Man slipper sticka ut. Man slipper rent av gå till kyrkan om söndagarna (för ingen duger). Men är man då inte ljummen? Och skall man inte då spys ut?

   Radera
  4. Problemet, om Du läst första kommentaren, är att önskan inte är att krav ska ställas på människors uppfattningar, utan tvärtom att kyrkor och framför allt Svenska kyrkan har gått från att ställa modesta och rimliga krav (och gjort detta medvetet, tänk t ex på Billings argumentation vid KM 1893) till att ställa hårdare, och i Svenska kyrkans fall orimliga, krav.

   Radera
  5. Jo men man kan ju inget annat göra än att söka de sammanhang där bäst förkunnelse ges idag. Vilka orimliga krav ställer de alternativ som finns idag? Vill man inte ställa upp på de krav som möjligen kan ställas för medlemskap så kan man ju hoppa över det och nöja sig med att vara en ständig besökare.

   Radera
 11. Bloggardag:: "Var det inte lättare för Gud förr i världen - eller hur ska vi uppfatta saken? "

  Om man tror att Gud når ut med sitt budskap genom prästers verksamhet så borde det vara självklart (för Gud) att så många som bara klarar av jobbet ska få vara präster. Även kvinnor. Skulle Gud själv vilja begränsa sitt eget handlingsutrymme?
  Det måste vara människor som vill begränsa det, inte Gud. Männen vill känna sig speciella och viktiga, någonting lite mer än kvinnor och därför vill de utesluta kvinnor från prästämbetet. När några rader som ger stöd på ett sådant uteslutande en gång skrivits i stor och viktig en bok så är de svåra att radera ur folks tänkande. Oavsett vilka motiv och vilken kvinnosyn dessa raders författare har haft. Gud tycks ha det lika svårt i dag som då.

  En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. Värt att notera är att Gud ända sedan den kristna kyrkans begynnelse tycks ha "begränsat sitt handlingsutrymme" i det att Han anförtrott den viktiga uppgiften att sprida Hans Ord till bräckliga och syndiga människor. Eller skulle präster vara undantagna från sådana svagheter?

   Intressant och belysande också att "En anonym en" tycker sig veta mer om Guds vilja än den man som personligen fick möta Gud i ett ljussken på vägen mellan Jerusalem och Damaskus.
   /Per H

   Radera
  2. Per H: ".... Han anförtrott den viktiga uppgiften att sprida Hans Ord till bräckliga och syndiga människor. "

   Intressant. Ordet var till för precis sådana människor och för att kunna sprida Ordet så måste dessa människor först själva ta emot det och göra bruk av det. Det är först då som man egentligen trovärdigt kan sprida Det vidare. Då är det inte bara tomma ord som mekaniskt uttalas med munnen (eller skrivs med bokstäver) utan Ordet går direkt från hjärta till hjärta samtidigt som munnen talar.
   Även en kvinna kan vara "bräcklig och syndig", möta Jesus och bli befriad och sedan redogöra för hela händelseförloppet. Och en man kan klä ut sig till en präst, ställa sig på en upphöjd plats längst fram i en kyrka och rabbla saker utantill utan att egentligen själv förstå vad han pratar om.

   Det finns flera sätt att få reda på Guds vilja än i ett ljussken på vägen mellan Jerusalem och Damaskus.


   En anonym en

   Radera
 12. HH,

  -Från Din front intet nytt: Av väljarna i fria val utsedda företrädare är politruker, kyrkan talar klarspråk genom blott avkragning, och kyrkan ljuger när den säger sig lyda under bekännelseskrifterna.

  Själv kallas jag nyttig idiot, medan BloggarDag är en nyttig bromskloss. Båda är vi alltså, enligt Dig, nyttiga på något sätt.

  Som analytiker av Svenska kyrkan och dess företrädare står Du nog inte i första rummet, men jag har inget behov av att, som Du gör, använda stämpeln mot dem, som itne faller Dig i smaken.

  Sedan ett vänligt påpekande: det var Elisabeth, som jag ställde en fråga till, inte Dig.
  Elisabeth har svarat vänligt, medan Du alltså ej var tillfrågad.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 13. Kyrkomötet bör göra ett auktoritativt uttalande om att olja och kol är precis lika förnybara bränslen som nyhuggen ved och biomassa.

  Kyrkomötet bör göra ett suktorativt uttalande om att vindkraft är ett slöseri med jordens ändliga resurser, eftersom de ledningar som leder strömmen från ett vindkraftverk måste överdimensioneras fem gånger genomsnittsproduktionen för att klara topproduktionen (när det blåser som mest). Metall är en ändlig resurs.

  Kyrkomötet bör göra ett auktoritativt uttalande om att moderna tåg inte kan köras på vindkraftel, eftersom tyristorerna kopplar ner vid spänningsfall, d.v.s. när elproduktionen i vindraftverket sjunker.

  Kyrkomötet bör göra ett auktoritativt uttalande om att IKEA ljuger i sin reklam, när man påstår att man är självförsörjande på el. Det är man inte, eftersom man säljer el när de egna vindkraftparierna producerar mer än företaget förbrukar, och köper el, när de producerar mindre än företaget förbrukar.

  Kyrkomötet bör göra ett auktoritativt uttalande mot företaget Jämtkraft, som talar om "Urkraften från Norrlad" och visar orörda vattenfall i sin reklam. Ingen el levereras i oröda vattenfall.

  Kyrkomötet bör göra ett auktorativt uttalande att all kärnkraft är av Gud.

  Kyrkomötet bör göra ett auktoritativt uttalande att Gud är energi.

  Kyrkomötet bör besluta att alla präster ska rätta sig efter kyrkomötets beslut och förkunna att Gud är energi, samt att präster som fortsätter med sin subversiva verksamhet och påstår att Gud är kärlek ska avkragas.

  SvaraRadera
 14. En annan intressant motion är deån Nasein Sjögren (FK) om att erkänna människovärdet alltidrån befruktningen.
  Inte för att jag hyser något större hopp om att den går igenom, utan för vilka argument mot motionen som utskotten åberopar.
  Däri finns nog en riktigt skarp linje mellan SvK och de flesta andra kyrkor.

  SvK "går före", men i vilken riktning? Kidrons dal eller Hinnoms dal?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har inte läst motionen, men på din korta beskrivning verkar den mycket intelligent. Precis så här ska man jobba!

   Radera
 15. Det är sannerligen många och viktiga frågor som kyrkan måste engagera sig i, gärna med ett bibelcitat som motivering. Det är de teologiska tjänstemännens uppgift, inte att komma dragandes med religiös larv om "Guds vilja". Såsom religionssocilogin tillämpas i Svenska kyrkan, så är ju "Gud" en mänsklig konstruktion, och då kan ju "Guds vilja inte vara något annat" än kyrkomötets vilja.

  Återigen krävs att kommunernas vetorätt mot vindkraftverk avskaffas.
  I Arvidsjaur ansökte bolaget Kraftö AB (dotterbolag till engelska Wind Energy Resources) om tillstånd för att bygga sjutton vindkraftverk på Brattberget. Planerade verk skulle enligt kommunens utredning komma alltför nära spelplatser för tjäder och boplats för duvhök, liksom områden för lavskrika, tretåig hackspett och fjällvråk.

  Här handlar det om att skydda skapelsen. Jag föreslår alltså kyrkomötet att säga unisont nej till att vindkraftexploatering. Sabotage-aktioner (vilka som bekant är en diakonal specialitet) rekommenderas mot all vindrkaftverk som är högre än kyrktornen.

  Gud är energi.

  Vinet i nattvarden skall hädanefter bytas ut mot lämplig energidryck. Symboliskt!

  Gör kyrkan till ett slagfält mellan de olika åsikterna i energifrågan. Men glöm inte det kristna kärnbudskapet: Gud är energi.

  Jag yrkar att kyrkomötet tillsätter en expertkommitt´med uppgift att utreda vindkraftens negativa påverkan på miljö och natur.

  SvaraRadera
 16. BOD

  Ja, det är riktigt att Ni båda är nyttiga på var sitt sätt. Där stoppar dock likheten. Du är nyttig för de subversiva krafter som inte bryr sig om ngn Kristi Kyrka och de krav man kan / måste ställa på en sådan. Idiot därför att inte ens jag i de nattsvartaste stunderna tror att det är vad Du önskar bidra till men din oförmåga ,ovilja att förstå vad som sker gör att det är vad du bidrar till.
  DS är förvisso också nyttig men det är i egenskap att förhindra att de subversiva krafterna helt tar över, tvingar upp dem till ytan och med sina skrifter och reservationer inte minst (de du gottade dig över inte hade haft någon verkan) visar på avstegen från den apostoliska läranoch måhända något kan bromsa raset.och vem vet ? Förr eller senare kanske kan få de mera sansade kristna att se skillnaden mellan en organisation som SVeK , styrd av tidsandan och dess sekulära ideal och en kyrka som åtminstone eftersträvar att vara en Kristi Kyrka.

  Tyvärr tror jag inte att Du någonsin kommer att kunna förstå skillnaden mellan att vara en kyrka till namnet och att vara Kyrka..Därtill är Du alltför fångad i din egen förträfflighet . Du är som skocken som beundrar kejsarens fina kläder och visserligen inte ser några sådana men vägrar att inför någon annan eller ens dig själv(?) erkänna att det du ser är ingenting.

  //HH

  SvaraRadera
 17. En anonym en,

  Det Du uttalar med påståendet / förmodandet citat:

  "Om man tror att Gud når ut med sitt budskap genom prästers verksamhet så borde det vara självklart (för Gud) att så många som bara klarar av jobbet ska få vara präster. Även kvinnor. Skulle Gud själv vilja begränsa sitt eget handlingsutrymme?"

  Slut citat.

  Det Du hävdar har ingenting med logik att göra , dvs slutsatsen följer inte på något sätt av premisserna även om man godtar dem som sanna.

  Detta bara som ett påpekande av ett enkelt faktum, Sedan är det alltid farligt när man börjar försöka "övertala" i stället för "övertyga" med giltiga argument.

  Själv har jag påpekat att jag visserligen aldrig skulle ha röstat för ämbetsreformen om jag blivit tillfrågad eftersom jag inte varit övertygad om att det varit i enlighet med Guds vilja och under inga omständigheter övertygats av resonemang om jämlikhet vilket hela diskussionen emanerade ur. Det är först nu när kvinnorna sitter säkert på sina platser som de högljutt kräver att vi andra tveksamma till reformen skall acceptera/ erkänna deras kallelser. Dvs övertalas utan att ha blivit övertygade.

  Personligen ser jag reformen som ett stretchande av bibeltexter -försök att utifrån oklara resonemang hävda att bibeln stöder kvinnor som präster. Ett svagt resonemang när man t ex vet att kvinnor som präster inte var något okänt på biblisk tid i de kringliggande länderna.

  Oavsett, ett mera logiskt antagande är att Gud inte bara skapade man och kvinna olika. Han gjorde det för att de skulle komplettera varandra och med sina olika förmågor tjäna Honom på olika sätt.

  Det betyder sannerligen inte att kvinnan inte skulle vara del i det "allmänna prästadömet" snarare är det så att om det genom historien varit några som aktivt bidragit till Kyrkans bevarande är det kvinnan som hållit ihop hemmen och sett till att samla familjen inför gudstjänsterna.

  Kvinnan har nu vunnit tillträde till "ämbetet" . Frågan man kan ställa är om det är ngt ämbete hon nu förvaltar eller om det blivit ett "jobb" i stil med andra? Klart är att kvinnan satt sig i en svår situation den dagen -den tycks f.ö vara nära när även kvinnorna börjar protestera mot alla "underligheter" som tidsandan vill tvinga /tvingar SVeK att acceptera och anamma som kristendom. Protester baserade på att det ju står "Så säger Herren" kommer att bemötas med kanske inte hånskratt men åtminstone med en fnysning och påpekandet att vid tidigare reformer och då framföralt just ämbetet var det inte så noga med det apostoliska eller vad bibeln överhuvudtaget lärde. Den enkla frågan varför det då skulle vara betydelsefullt just nu torde helt enkelt inte kunna besvaras.

  Själv, men det är personligt tyckande och svårt att bevisa tror jag att mycket av de klara avsteg från det apostoliska vi nu ser och SVeK lider av, åtminstone borde lida av om dess ambition vore att vara vad den stolt deklarerar sig som: En helig ,allmännelig och apostolisk kyrka,tillika evangelisk och Luthersk.

  //HH


  SvaraRadera
  Svar
  1. HH: "Oavsett, ett mera logiskt antagande är att Gud inte bara skapade man och kvinna olika. Han gjorde det för att de skulle komplettera varandra och med sina olika förmågor tjäna Honom på olika sätt. "

   När det gäller KROPPENS utseende så är mannen och kvinnan förvisso olika och i barnalstrandet använder de sina olika förmågor och de måste komplettera varandra för att det ska kunna bli barn.

   Men jag förstår inte vad dessa olikheter har att göra mäns och kvinnors förmågor att sprida evangeliet. Både män och kvinnor har en hjärna och en mun och alla andra organ som behövs i det arbetet.
   Egentligen tror jag inte ens på något "prästämbete" som någonting instiftat av Gud. Det enda som Gud har instiftat är hans Kärlek som här på jorden bäst kommer till uttryck genom att vi förlåter som Jesus förlät. Och det är möjligt hela tiden i alla rum.
   Det att människor hittar på en massa ämbeten har med det mänskliga egot att göra. Egot vill ha en identitet som skiljer sig från andras identiteter och därmed faktiskt från Guds Kärlek som som alltid omfattar allt och alla överallt.

   En anonym en

   Radera
 18. Inte så illa att bli smädad medan man går ikring här i paradiset (ni har väl era kunskaper i persiska till hands här?). Då brukar man ha gjort någonting korrekt.

  Brukar inte herr bloggaren ta upp den svenska kyrkans förtjänster för analfabetismens utrotande, spridandet/grundandet av högre utbildning, kyrkan som värn mot världslig råhet...? Nåå, vi tog till oss dessa råd så fort vi fått bort föreställningen om shahen som Allahs skugga här på jorden. Numer beundras vi av omvärlden för våra universitet och för att vi förde ett land där halva befolkningen var analfabeter till fullständig läskunnighet. Ack ja, då får man leva med att bandhundarna och det gamla maktgarnityret skäller på oss och försöker vilseleda de icke insatta.

  //Ruhollah K.

  SvaraRadera
 19. Kyrkomötet bör ta upp chemtrails relation i reptoidernas vilja att manipuera människornas uppfattning att de inte finns.

  Reptoiderna gömmer sig mitt i bland oss.

  De vill infiltrera de styrande i världen.

  Jag misstänker att de också har infiltrerat kyrkan samt kyrkomötet, just för att de inte vill diskutera chemtrails.

  Vi måste öppna människornas ögon så att de kan se de reptoider som gömmer sig mitt ibland oss.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns säkert en naturlig förklaring.

   Radera
 20. Re mitt inlägg //HH 10:46

  I sista stycket föll själva "slutklämmen" bort . Jag gissar att intresserade kunde gissa sig till vad jag avsåg. Nämligen att ämbetsreformen fick till resultat att prästerskapet gjordes "tandlöst". Det av flera skäl. SvK blev ett SVeK . Politikerna hade tagit greppet och visat att det var politik som gällde inom SVeK inte teologi och / eller vad gudstjänstfirarna tyckte. Visat att det nu gällde att vara "försiktig" och se till att hålla sig till de nya synliga makthavarna med sin agenda.

  Det och det faktum att nu handlade det mycket om kvinnor i karriären som visste vem, vilka och vad de hade att tacka sina tjänster för och som därför var lättmanövrerade iför tidsandanspropåer. De stod ju i tacksamhetsskuld till dessa.

  Även att alla biskopar män såväl som kvinnor nu visste att det främsta kravet var följsamhet till tidsandan och att då var detta med att agera som några Sions väktare betydelselöst, ja diskriminerande om man önskade bli biskop.

  Det kom att bli ett prästerskap som inte vågade ta strid för sanning och rätt men tröstade sig med att de kunde göra livet surt för de som gav dem dåligt samvete. Visste att vad dessa nu sade och trakasserades för intill avkragning var sådant de själva borde ha sagt.och framförallt försvarat.
  .

  En helt annan sak. "//Ruhollah K". Har Du inte hamnat i fel blogg? Svarat på något Du sett i en annan blogg eller så? Eller är det så fint ironiskt skrivet att det är därför jag inget begriper av vad Du vill ha sagt? Förklara gärna för mig.

  //HH

  SvaraRadera
 21. En anonym en

  Trevligt att du replikerade på mitt inlägg. Däremot tycker jag att det är minst två saker -egentligen säkert flera vi knappast kan enas om .

  1, Du antyder att skillnaden bara ligger i "barnalstrandet". Knappast , kvinnor och män skiljer sig åt på många andra sätt.

  2, Även om det "bara" , enligt Dig ,skulle handla om biologi i form av barnalstrande är det sannerligen inte "bara".. Inget som avklaras på en kvart ens med nattis.dagis och bröstmjölksersättning. Det kan kanske få barnet att "överleva" något så när men knappast mer. (Men för allt i världen jag vill inte starta en diskussion om vad pappan skulle kunna göra).
  3, Jag är inte enig i din "förmodan" att ämbetet inte är instiftat av Gud. Visserligen säger Jesus inte så mycket -Kyrkan började ju efter uppståndelsen men apostlarna säger en hel del- och de var befullmäktade och man får ha klart för sig att på den tiden betydde det om möjligt mer än idag.

  Vänligen

  //HH

  SvaraRadera
 22. HH: "1, Du antyder att skillnaden bara ligger i "barnalstrandet". Knappast , kvinnor och män skiljer sig åt på många andra sätt."

  Bortsett från just barnalstrande, så är min fråga HUR då? Hur skiljer sig kvinnor och män åt? Speciellt med tanke på att stå vid altaret och göra det som där görs.

  En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. En framstående kvinnlig läkare (neurokirurg eller neurolog) fick för några år sedan stark kritik av diverse feminister för att hon visade vetenskapliga fakta för sitt påstående att " den största skillnaden mellan kvinnor och män sitter i hjärnan, inte nedanför midjan".

   Så de insatta neurokirurgerna anser att det är stor skillnad i kopplingarna i hjärnan mellan könen och att detta ger skillnader i tänkande och reaktioner.

   Sedan kan man ju alltid fråga sig när denna skillnad gör nytta eller skada. Mångfald eller enfald? Olika köns syfte i skapelse förutom barnalstrandet?

   Radera
  2. Röstar på en anonym en... Det hjälper inte med hjärna utan hjärta. Följder av sådant lär de flesta i yrket med bådadelarna se resultatet av. Leta egna bibelcitat! /Fallen kvinna? Eller?

   Radera
  3. Denna kvinna lär fått lämna sin tjänst. Kanske hon inte fråntogs sina examina. Men det hela verkar likna lite av Gillbergs forskning - den som gick genom papperstuggen... Men även HAN får nya pokaler och utmärkelser. Det behöver han nog - men litenheten inuti växer nog ändå inte. Alla diplom till trots. Denna kvinna var nog inte vid sina sinnens - och det är både ovärdigt och onödigt att dra in henne i denna debatt. Då kan vi väl lika gärna prata etik likt Heberline? Eller?

   Radera
  4. Tack gode Gud att det INTE bara var feminister som kritiserade....

   Radera
  5. Tack gode Gud att det inte bara var feminister som kritiserade...

   Radera
 23. Det som är så tråkigt med saken är att Målnsådd https://sv.wikipedia.org/wiki/Molns%C3%A5dd
  och besprutning med gifter i militärt ändamål ex. ”Agent Orange”
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Agent_orange
  eller i jordbruk är välkända och potentiellt farliga fenomen och annat vidrigt som varit alltför verkliga och påtagliga om man ex. besöker
  American War Crime Museum i Ho Chi Minh City.

  Dessa ”foliehattar” flyttar tyvärr fokuset bort från allt som har med vetenskapliga undersökningar att göra till ovetenskapliga observationer riktade mot ex. flygplans fullkomligt normala kondensstrimmor.

  Ibland förvärrar de saken ytterligare med att ex. blanda in teorier om rymdödlor etc. mitt i alltihop.

  Vetenskapliga observationer av saken skulle naturligtvis inte gå till på detta vis och givetvis vara betydligt mer intressanta.

  Sprutas det?
  Med vad?
  När?
  Var?
  Hur?
  Varför?

  SvaraRadera