måndag 3 augusti 2015

Gudstjänstliv

I dag får väl spaningsarbetet om ärendet Lindahl fortgå men så här i morgonväkten behöver jag nog delredovisa sommaren. Här är jag när jag varit på besök hos överste Salander i Vedborm. Överste Olofsson anslöt. Han låg med sin båt i Sandvik. Överstarna hade med sig en håva till mig. Ni ser den på bilden. Och så finns det tydligen folk som tror att Salander och Olofsson inte finns. Tröjan är bevis på motsatsen. Kolla själva! Det är jag inuti.

Slutsnackat, liksom.

Trosbekännelsen? Läses i varje gudstjänst. Jojo. Har ni varit i Kristberg, där bekänns detta:

Jag tror på Fadern och Modern
som skapat varje människa
med mening i hennes liv.
Jag tror på Sonen
som gick korsets väg
genom lidandet och döden.
Jag tror på Anden
som håller min hand
när jag inte vågar gå framåt
och som leder mig
när jag inte finner vägen.

Det är inte utan att jag längtar efter 300-talets kristologiska strider! Eller i varje fall lite teologisk medvetenhet, medvetenhet om vilka katolicitetsmarkeringarna är, de som markerar var Svenska kyrkan och vår lokala församlingar hör samman och vilka kristologimarkeringar som därmed är självklara. Fast, slår det mig, inte så självklara att de aldrig förklaras/förkunnas förstås.

Och så kyrkohandboksarbetet.
Man kan kolla bunkervideon och förfäras eller uppmuntras men hur eller hur så har nog Svenska kyrkan problem när ett youtube-inslag som detta kan komma till. Ni förstår nog hur jag menar. Jag skrev motion om kyrkohandboksarbetet och vill se gudstjänstarbete i församlingarna, dvs att man tar vara på tillfället att arbeta med det grundläggande. Det är en klok motion. Kommer den att avslås eller kommer den att avslås? I klarhetens intresse: Det är inte jag som är Elof Sundin och det är inte jag som producerat bunkervideon. Men jag erkänner att jag skrattade. Först. Sedan funderade jag. Har vi inte problem när satiren blir denna? Problem att ta på allvar.

https://www.youtube.com/watch?v=ooCebjkyk7A

Nu till arbetet med Lindahl-ärendet! Vad nytt? Jag får kolla Tobbes blogg och så ringa några samtal.
Har ni kyrkligdokumentation.nu present? Nuförtiden gäller att den som vill veta, kan veta. Det är bara att läsa dokumenten.

22 kommentarer:

 1. Tack vare Bloggardag kan vi se vad som sker under ytan i vår tid. Likaså med Torbjörn Lindahls blogg, vilken Stig Strömbergsson fördömligt samlat det senaste årets inlägg till ett dokument som kan hämtas från Kyrklig Dokumentation. Dessa "bloggar" är informatilnsbärande om samtidens nöd och Guds nåd som överflödar mer än synden. Av Bloggardag har jag lärt mig vem Victor Klemperer är. Kusinen Otto Klemperer kände jag redan till. Victor Klemperer var först med att "blogga". Hans "Tagebucher" 1945-1959 kan motsvara bloggen och hans avhandling Lingua Tertii Imperii avslöjar nazismens eufemismer. Gud vare tack för dem som idag avslöjar vår tids totalitära språk.

  SvaraRadera
 2. Bloggardag: "Det är inte utan att jag längtar efter 300-talets kristologiska strider! "

  Även här, på kommentarsfältet?

  En anonym en

  SvaraRadera
 3. BloggarDag,

  -Ja, jag är också mycket förvånad över denna text för Trosbekänmnelsen. Förmodligen ett enstaka exempel i landet. Ett tips dock: låt domkapitlet pröva saken ochj uttala sig om texten!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tyvärr byts apostolicum och nicenum ibland ut mot t.ex. "Jag tror på en Gud, en enda..." och "Jag tror på en Hud som är helig och stark". Detta vet jag en präst som gjorde konsekvent vid de dop han hade. Tyvärr är han nog inte ensam. / Markus

   Radera
  2. Felskrivning ovan. Naturligtvis ska det vara Gud och inte Hud. En del av problemet med utbytta trosbekännelser hänger ihop med möjligheten att byta apostolicum eller nicenum mot en trospsalm. Tanken var väl bl.a. att man vid dop i direkt anslutning till ordinarie gudstjänst inte skulle behöva ha trosbekännelsen dubblerad. Dock har det i dessa fall varit tänkt att det enbart ska vara officiellt godtagna psalmer och inte sånger från Verbums privata tillägg eller dylikt. / Markus

   Radera
  3. Markus: Jag gör tyvärr väldigt många felskrivningar själv, men i ditt fel blev den väldigt rolig. Man tänker sig lätt att det kan bli L'Oréals nästa reklamslogan för hudkräm: "Jag tror på en Hud som är helig och stark."

   I gengäld kan SvK få ta över L'Oréals slogan: "Svenska Kyrkan - because you're worth it".

   Radera
 4. Underbar tisha, får nog åka ut till Ekerö och tigga till mig en.

  Det är inte utan att man undrar hur ovanstående trosbekännelse behandlats i Nicea 325 eller i Konstantinopel 381.
  Märk väl att framför allt Nicea handlar om att markera avstånd mot en felaktig trosbekännelse. Finns liknande avståndstagande över huvud taget i "bunkern" rörande samma heresier?

  SvaraRadera
 5. Och en god idé hade varit att göra som "Christer VDM" skrev, att ta bort det sista stycket som bara var en vendetta på mig eller eftersträvade en sådan. Publicerar man angrepp på andra personer bör i rimlighetens namn den som blir angripen få försvara sig.

  SvaraRadera
 6. Intressant detta med Viktor Prinzell i "Bortom protestantismen".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och nu knyts det an till en uppsats i aKF;s årsbok 2015 som kom med posten idag. Jag skrev om en rätt bortgld präst och vill inte säga emot något enda gott omdöme om boken eller uppsatsen. Bortom protestantismen heter boken. Artos

   Radera
 7. Detta är inget som förekommer på enstaka platser. Det blir mer och mer utbrett. Jag är kyrkomusiker och längtar till pensionen. Gångna söndag utgjordes trosbekännelsen av psalm 218. Syndabekännelse och avlösning är helt borta och efter offertoriepsalm vidtager enbart instiftelseorden följt av en blandning av Fader vår och Vår Fader. Det är en gudstjänst som hör hemma i frikyrkan, inget sagt om detta, men Svenska Kyrkan har en annan ordning. Anmäla till domkapitlet, ingen mening. En samling politiker och s k ämbetsbärare som inte har koll på något.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Här uppmanas vi att stå upp och bekänna vår tro genom att sjunga Psalm 219!

   Radera
 8. Nu finns kyrkofullmäktiges ordförandes anmälan upplagd på Kyrklig dokumentation och jag har nyss läst den. Den innehåller inget som helst av substans. Torbjörn Lindahl påstås ha skadat förtroendet för kyrkan men någon konkret uppgift om på vilket sätt detta skulle ha skett finns inte, enbart en hänvisning till två harmlösa skärmdumpar från bloggen. Anmälan kan enkelt sammanfattas i en mening: "Vi är några som tycker illa om Torbjörn och därför ska han inte få vara präst".

  SvaraRadera
 9. Kul att du är tillbaka Dag. Din aktivitet och ämnet fick mig att återvända till min egen mindre flitigt använda blogg för att skriva om något som malt i min hjärna en tid.

  SvaraRadera
 10. Nu får ju stiftschef Stiglund snart ta bladet från munnen! I domkapitlet i alla fall, menar jag. Inte kan han väl ändå förnedra sej till att delta i en prickning av ungdomsvännen Lindahl? På så här lösa och fnissframkallande boliner?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Andreas: "Stiglund" känner jag ej. Men om han är stiftschef torde han också vara biskop. Är han inte det?

   Finns det något som tyder på att "Stiglund" kommer att "förnedra sej till att delta i en prickning av ungdomsvännen Lindahl"? Annat än typ - semester? Eller andra skäl.

   Varför verkar du och andra vilja ta ut i förskott att Lindahl kommer att bli prickad? För så uppfattar jag det. Lindahl kommer inte att bli prickad p g a dessa tossiga anmälningar. För även om jag inte har samma ståndpunkter som Lindahl så är anmälningarna just tossiga. I synnerhet den kyrkoarbetande kvinnliga anmälatrn bär ett särskilt ansvar. Anser jag.

   Men har jag fel och Lindahl fälls så kommer jag att som man säger "äta upp min hatt".

   Radera
  2. Anna, jag tar verkligen inte ut något i förskott! Jag skriver ju: "inte kan han väl ändå förnedra sej..." o.s.v. Jag uttrycker därmed faktiskt en förhoppning om att sunda förnuftet ska segra, även om jag tyvärr inte är lika bombsäker som du att Lindahl slipper undan utan anmärkning.

   Och jag har notoriskt svårt att kalla dem som efter 2009 jamsat med i de helqueera riksdags- och kyrkomötesbesluten för något annat och sublimare än stiftschefer (och det gäller då naturligtvis än mer de personer som faktiskt drev på!). De har ju inte alls tryckt på för att återställa den äktenskapsdefinition som de agiterade för INNAN kyrkomötet beslutade annorlunda - och som de väl i all sin dar står fast vid när de nu hävdade att det som beslöts stred mot Bibeln? - vilket givit majoriteten blodad tand och nu har lett till förslag om förbud mot prästvigning av aldrig så moderat heteronormativa (som de själva alltså) prästkandidater.

   Är de biskopar - nå, så må de visa det! "Bli vad du är" (Luther efter Aristoteles). Som vanligt hänvisar jag i detta sammanhang till den trots allt hoppinvigande Runeberg-dikten Sandels.

   Radera
  3. Ok. Men det ser lite provocerande ut för mig. Ungefär som jag antar att det skulle se ut för dig om jag skrev "stiftschefen Giertz" eftersom jag inte delar hans syn och uttalanden i ämbetsfrågan och tycker att vissa uppmaningar om bojkott är direkt obehagliga. Men han var biskop ändå.

   Radera
 11. Angående trosbekännelsen à la Kristberg skickade jag en insändare till KT om "behovet" av en ny handbok.
  Vi får se på torsdag om de tagit in den.

  SvaraRadera
 12. Först: jag är mycket glad att du skriver. Tack.
  Sedan: vi får se var detta slutar. Det finns intressanta motioner till årets kyrkomöte. Det är viktigt att behålla lugnet, men också sträva efter urskiljning och skärpa.

  Hälsar
  Anders Lundberg

  SvaraRadera
 13. Att det finns överstar som heter Salander resp. Olofsson har jag inte funnit anledning att betvivla. Däremot att det finns någon ort med det erbarmligt svåruttalbara och -uttydbara namnet Vedborm. Vilket väl dock genom det föredömligt tydliga fotot ovan nu får anses bevisat. Tack för det, Televerket, nej, jag menar FRA!

  SvaraRadera