tisdag 27 december 2016

Docenter och bönder

Det finns, har docenten O lärt mig, sådant man kan lura i landets docenter men inte lura i Sveriges bönder. Julafton bar syn för sägen då docenterna Hägerland och Wassén under strecket gjorde reklam för sin nya bok. Redan titeln ger mersmak om man är i branschen. Den okände Jesus. Berättelsen om en profet som misslyckades.
Det var sådant som slog på 1800-talet när den bildade medelklassen behövde argument för den uppgörelse med kristen tro som redan begynt - och det i blod i 1790-talets Frankrike.
Finns det några med detta behov av kristendomsuppgörelse kvar eller tog de slut på 1950-talet. Det är inte utan att man skulle vilja veta. Den urbana medelklassen gäller väl för den delen inte som bildad längre.

Docenterna börjar med ett för historiker fatalt misstag. De tror att julevangeliet läses i alla kyrkor. De har inte fattat att i många kyrkor är det ingenting. Sedan kommer de in på det vi lärde oss i söndagsskolan, men gör det lite märkvärdigt. Inte Messias utan Masiach för att beteckna den smorde. Raskt in i födelseberättelserna, men där har +Göran redan röjt i en tidigare kommentar. Han röjde också i talet om legendariskt material. Läs nu Lukas 1:1-4 och fundera ett par varv, menar jag. Lukas kommer med anspråk. Vem vill falsifiera - för det måste väl vara den vetenskapliga uppgiften nu? Hur kan vi veta att Lukas har fel?

Maria var jungfru. Det bekymrar tydligen tiderna igenom men docenterna får fram att "Matteus och Lukas tar metaforen bokstavligt". Om de nu tar den bokstavligt - i vilken mening är den då en metafor. För dem? För oss? Bara om vi gör antagandet att den som är jungfru, oskuld, inte kan bli gravid. Sedan kommer det anslående att Markus och Johannes menar att Jesus är Guds son "vilket alltså inte innebar en relation i en biologisk bemärkelse. Argumentio e silento kallas dteta och hör det förbjudna sättet att argumentera. Intresseklubben noterar. Det finns en docenternas underliggande tankefigur som det vore av intresse få redovisad.

Docenterna granskar evangeliernas uppgifter med historikerns kritiska blick, får vi veta. Min vän JM skulle skrattat om han läst och hänvisat till Krylovs fabel Den nyfikne (Tidskriften Syn Otetjevesto år 1814). Den nyfikne mannen hade på Naturhistoriska museet noga och med särkskilt intresse studerat de små krypen. Tillfrågad vad han tyckte om Naturhistoriska museets elefant undrade han om det verkligen funnits någon.
- Har dom verkligen en sådan?
- Jajamen?
- Jag måste erkänna, bror: Någon elefant lade jag inte märke till.
Det är beskedet att Jesus har uppstått som gör att det berättas om honom.
Såg docenterna någon uppståndelse?

Tanken att riket skulle upprättas inom en generation återges, men saken avfärdas med ett bibelord. Mk 9:1. Den läsningen har ställt till det för många men man ska inte låta lura sig av den långt senare tillagda mellanrubriken. Berättelsen fortsätter (v 2) med vad som hände sex dagar senare. Ska det verkligen vara så svårt att se det sambandet? Guds rike har kommit och ska komma - men på ett annat sätt än vad folk tänkt sig.

När docenterna kommer fram till att Jesus själv måste ha funderat på om han var den väntande Messias, når komiken nya höjder. Det är inte första gången det i vetenskapens namn ska konstateras hur Jesus tänkte. Docenterna tänker sig att gudsriket är inomvärldsligt och konstaterar "men så blev det inte". Nå, men om Guds rike är inuti och mitt ibland oss och ska födas fram genom de födslovåndor som går över världen? Och då undrar en nyfiken, var det framgår att "Nya testamentets texter kretsar kring frågan varför Jesus tycks ha misslyckats med sitt uppdrag". Kan man inte, rent vetenskapligt naturligtvis, tänka sig att texterna handlar om hur han, överraskande nog, har lyckats? Apg 1:8 beskriver väl rätt precist vad som faktiskt har hänt och det borde självklart kunna intressera just en historiker med kritisk blick?

Docenterna har vetenskapat och fullgör universitetets tredje uppgift genom att popularisera sitt vetande. Återstår den kritiska frågan: Hur firar docenterna jul och varför? Är det Guds son, av samma väsen som Fadern, som ligger i krubban, kan jag förstå vad jag firar också med kritiskt skolat sinne. Om det inte är så - vad firar docenterna? Det vore rätt intressant att få veta.

I den julstämning som snabbt infinner sig när man brukat både evangeliet, gudstjänsterna, skinkan, doppet, ålen, laxen, sillen, köttbullarna, prinskorven, grönkålen, nubben, julölen och annan öl, brännvinet, glöggen, Glühwein och några glas Commandaria till julens gotter, allt annat att förglömma, vill man ogärna bli elak. Jag säger därför bara att vi är tacksamma att docenten Bengt Lidforss inte fick tag på artikeln i Svenska Dagbladet. Då hade han skrivit en fortsättning på sin granskning Modärna apologeter. Och den som läst boken, vet att med granskning avses offentlig avrättnng och därefter stegel och hjul. Men lite saknar jag docenten Lidforss, som den vet som har sitt ex av boken Dagsedlar (1998) present. Ni som inte har det får uppsöka sockenbiblioteket.

Har jag nu avslöjat mig mer som bonde än docent, är jag nöjd.

18 kommentarer:

 1. Det är mycket tack vare Wassen och Hägerland (och deras kolleger) som Svkys "nybakade" prelater är fullständigt oförmögna att förstå och förmedla kristen tro!
  Antony

  SvaraRadera
 2. Jungfrufödsel är vad jag vet fullt möjlig. Ta ut en äggcell från vilken kvinnlig oskuld som helst. Klona den eller blås ur innehållet och fyll på med önskad arvsmassa. Återplantera den i oskuldens livmoder och nio månader senare föder hon ett barn.
  KM

  SvaraRadera
  Svar
  1. Liberalteologer är för fantasilösa för sådana funderingar. Det är ju rent av möjligt att tänka sig att en jungfru blir gravid helt ovetandes. Låt säga att jungfrun tar ett bad i en sjö samtidigt som en man tillfredställer sig själv i vattnet bakom en vassrugg. Naturligtvis kan inte en enda spermie överleva i vattnet och dessutom ta sig in i jungfruns livmoder. Eller är det verkligen fullständigt otänkbart? Nog är det bara ohyggligt osannolikt. Så osannolikt att det för omgivningen blir fullt logiskt att ana Guds hjälpande hand bakom.

   Nu menar jag inte att jag själv tror så. Jesus fick hela sin mänsklighet från sin moder, men det är intressant att liberalteologer inte ens klarar av att inse att det finns osannolika men möjliga orsaker till jungfrufödelsen som inte kräver strikt övernaturliga händelser. Att direkt avfärda berättelsen som mytisk tyder på att man helt räknat bort Gud som aktör och utgår från en helt ateistisk världsåskådning.

   Radera
  2. Ägguttag sker via slidväggen. Insättning av befruktade ägg sker via livmoderhalsen.
   Jungfruligheten kan åtminstone det senare fallet stark ifrågasättas även om det inte är en manslem som penetrerar slidkransen.

   Radera
 3. Eftersom islam inte sticker under stol med att vara intresserad av just s.k. världsligt styre, så som även kommunism, socialism, nationell socialism inte heller stack under stol med sina önskningar om att kunna dominera och styra det s.k. världsliga samhället, så är islam kanske därför lättare att förstå sig på, för just kommunister?...

  En kommunism som ville kunna rasera en s.k. borgerlig kultur, rasera en konservativ kultur eller rasera ett s.k. kapitalististiskt samhälle, gick fram ganska så hårt åt kristendom och ville försöka rasera ett kristet samhälles samhälleliga dominans...

  På så sätt vet den kristna läran, med sin världsbortvändhet som ideal, eller i alla fall just inte ett sökande efter just världslig makt som ideal, vad den har att ta ställning till?...

  Allteftersom industrialismen växte fram och den s.k. Upplysningen, samt också den s.k. Moderniteten, (som i sig nog vill bekämpa alla former av religion?), så har obönhörligen så sakta religion, och särskilt då i form av kristendom, för många s.k. moderna människor blivit någonting alltmer obegripligt....
  JB

  SvaraRadera
  Svar
  1. forts.

   Kristendom bortmotades till förmån för en s.k. effektiv. förnuftig och rationell vetenskaplighet....

   I en s.k. social vetenskaps namn, samt också i en s.k. psykologisk vetenskaps namn, ökade både en sociologisk och en psykologisk massmanipulation, s.k. propaganda...

   Kommunistiska och socialistiska samhällen sökte skapa fram största möjliga vinstkapacitet ur samhället, i enlighet med vad som då ansågs vara mycket vetenskapliga och rationellt ekonomiska s.k. femårsplaner...

   Men egentligen har i princip en kamp mot religion, och främst då kristendom, pågått i Europa mycket längre än upplysningens 1700-tal...

   Kanske från och med början runt 12-, 13-, , 1400, 1500, 1600- talen, och med en rejäl skjuts i det sena 1700-talets samhälleliga konvulsioner och inbördeskrig, i bl.a. Frankrike med flera länder...

   S.k. revolutioner som fortsatte vidare under 18- och 1900-talet, inklusive de diktaturer och de vetenskapliga, rationella, vinstintresserade, effektiva och drastiska hemskheter som följde i dess tankespår......

   Både islam och judendom blev förbjudna i Spanien i slutet av 1400-talet...

   De kontroverser som förekom inom kristna nationer mellan kristendom och den judaiska läran, fanns nog spår av och tendenser till, redan i kristendomens början..

   Det som kanske växte sig allt starkare århundraden efter det att kristendom börjat bli just en statsreligion i det Romerska Imperiet... Alltså ca 300, 400, 500 och 600-talen...
   Detta är nog ett fenomen i sig som man skulle behöva försöka att förstå sig på...

   När en religion, eller när en lika religiös men s.k. vetenskaplig kommunism, blir just statsbärande, så vill den gärna avkräva alla medborgare i staten att omfatta den....

   Detta för att staten skall kunna känna sig vara på den säkra sidan mot inre söndring. ...

   Dvs., nationer vill inte inom sig ha några eventuella rebelliska rebeller, som kanske vill förstöra, eller som kanske vill undergräva staters auktoritet genom att söndra och splittra dess religion, eller dess religiösa övertygelser, (om så dessa religiösa övertygelser är i former av s.k. vetenskaplig kommunism..)..

   Dessa övertygelser som menas vara vad som kan hålla samman nationer, just genom deras deklarerade s.k. - Värdegrunder - ....

   Den kristna läran bar inom sig vissa anklagelser mot den mosaiska läran, mot den judaiska läran....

   Kanske det ändå kan det vara viktigt att försöka förstå sig på för att i sin tur kunna lite förstå historiens olika händelseförlopp och utvecklingar....
   JB
   forts.

   Radera
  2. Ber DS om ursäkt för min alltför långa kommentar, som också kanske på något sätt blev dubblerad, och därför extra långlång, på något vis...
   JB

   Radera
  3. Snygg ursäkt. Fokusera, säger en som själv inte sällan skriver innan ärendet är helt klart. an.

   Radera
 4. Bloggardag: "Det är inte första gången det i vetenskapens namn ska konstateras hur Jesus tänkte."

  Och hur ofta har de som tycker att klassisk teologi är vetenskap i vetenskapens namn konstaterat hur självaste Gud tänkte eller tänker?

  Jag funderar om nu Maria kunde bli gravid och behålla sin oskuld så varför kunde inte Josef lika gärna ha gjort sitt för projektet utan att förlora sin oskuld? Eller är det så att arvsynd alltid ärvs från pappan?

  Bloggardag: "Och då undrar en nyfiken, var det framgår att "Nya testamentets texter kretsar kring frågan varför Jesus tycks ha misslyckats med sitt uppdrag".

  Det här är den stora frågan ju. Folk förstår ju inte ens vad Jesu uppdrag var. Sida upp och sida ner i evangelierna, med hjälp av många olika liknelser och inte minst praktiskt exempel på korset försöker Jesus förklara för sina åhörare att människan kommer till Gud genom att förlåta och att om man inte förlåter till punkt och pricka (eller sista öret som det står uttryckt nånstans) kommer man INTE till Gud. I stället för att ta vara på denna tydliga undervisning och handla därefter, tycks många även nu, två tusen senare, resonera som så att om man lyckas plåga ihjäl Jesus kan man både behålla sitt individuella ego på andras bekostnad och på något sätt komma till Gud ändå bara man tror att det fungerar. Och trots att det inte ser ut att ha fungerat försöker folk ihärdigt.

  /En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var också en vinkel! Statistiskt uppmanar han oftar folk att tro än att förlåta. Dessutom säger han, att det han begär av oss är omöjligt för människor-men inte för Gud. Det finns ett mysterium här!

   Radera
 5. Det finns alla sorters exegeter. Det finns några som jag med stort förtroende läser t. ex R Brown, Sanders, Dunn, NT Wright, Fitzmyer, JP Meier. Några kan kanske tipsa om fler?
  Roland K

  SvaraRadera
  Svar
  1. NT Wright är en mycket bra exeget, som den liberala anglikanska eliten gör allt för att "begrava"
   Antony

   Radera
  2. Richard Bauckham, Gregory Beal, Mark Seifrid på NT-sidan, Gordon Wenham, Gordon McConville, Jacob Milgrom & Craig Bartholomew på GT-sidan Bartholomew är väldigt bred, kunnig i allt från GT till religionsfilosofi.

   Johannes Hellberg

   Radera
 6. "Raskt in i födelseberättelserna..."
  I Uppslagsdelen till Nt citerar jag under ordet Messias:;det förekom t.ex.att man tänkte sig två messiasgestalter, en kung och en
  präst. "
  +Göran underskattar de flera markanta oöverensstämmelser som finns mellan stamtavlorna i Lukas och Matteus. Skillnaderna i Lukas och Matteus om Josef,Maria och Jesusbarnet är så markant olika att det ligger nära till hands att tala om två Jesusbarn.Läs, jämför och tänk efter...
  Ulf H Berggren Lund /Jerusalem ( så kallades huset i Orrefors, som jag bodde i under mina första fem år. Exempel på andra husnamn :Betlehem, Fästampen, Snokabo...)

  SvaraRadera
 7. UHB,

  För det först."Problemet?" med stamtavlorna har inget att göra med det faktum att göra att att båda uttryckligen hävdar att Jesus är född utan mans medverkan.

  Vad det sedan gäller stamtavlorna så bör man minnas att även Jesu fiender aldrig har ifrågasatt dem. Något man kan vara förvissad om att de skulle ha gjort om de sett något konstigt med dem. Lika lite som de har ifrågasatt den tomma graven.

  //HH

  SvaraRadera
 8. //HH
  Det hävdas på intet ställe att Jesus är född utan mans medverkan!
  Josef hette alltså båda Jesusbarnens medverkande fäder.
  Ulf

  SvaraRadera
 9. UHB

  I din bibel med två Jesusbarn kan man nog utläsa vad som helst och förneka vad som helst men jag hänvisar här exempelsevis till Matt 1:18 ; 1:20 ; 1;22-23

  Behåll i övrigt dina fantasier för Dig och kalla dig inte kristen när Du så förvanskar vad bibeln lär.

  //HH

  SvaraRadera


 10. Mikael Liljeström27 "Statistiskt uppmanar han oftar folk att tro än att förlåta. Dessutom säger han, att det han begär av oss är omöjligt för människor-men inte för Gud. Det finns ett mysterium här!"
  Det mysteriet är Jesus själv. Det är bara med Hans hjälp som vi klarar av att förlåta. Vi kommer alltså inte till Gud utan Jesus. För att vi ska ens försöka be Honom om hjälp så måste vi ju TRO på Honom. Åtminstone lite grann. Det är bara så lätt att lura sig själv och ersätta Jesus med andra saker, ritualer och religiösa tankeformuleringar.
  Jesus viker dock inte en millimeter från sitt ENDA krav. Andra offer begär Han inte för allt det andra, t ex att bli god och snäll, följer lätt och smidigt så småningom. Sök först Guds rike...

  /En anonym en

  SvaraRadera