tisdag 20 december 2016

Stiftshistoriskt i Lund

Jag är stolt medlem av Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift. Efter söndagens avrättning av professorer i Svenska Dagbladet är jag stolt docent också. Vad en professor är, vet man inte. Men man vet vad en docent är.

Nå, till medlemmarna i sällskapet kom småskrift nr 8, memorabilier av kontraktsprosten em F. Han har varit präst i 40 år och reflekterar över denna tid. Kontraktsprosten em F tycker inte om mig, har jag förtäljts. Jag bråkar för mycket och är otidig, tror jag han menar. Han har inte sagt något till mig så jag får med docentkompetens försöka pussla ihop hans bild. Med så mycket större spänning kastade jag mig över hans minnesbilder. Han skriver väl och inte utan udd.

F. är prästvigd 18 maj 1975 av Olle Nivenius i Lunds domkyrka. Biskop Olle Nivenius hade i sitt herdabrev beskrivit klockklangen söndag förmiddag över Skåne och Blekinge. Den var som ett paraply över landskapen. Det har gått rejäla hål i Nivenii paraply: "I merparten av Lunds stifts kyrkor firades 2015 inte längre söndaglig gudstjänst." (s 5) I värsta fall, menar F., ses gudstjänstlivet som ett dyrt och besvärande bihang till administrationen. (s 6) F. letade en söndag efter en högmässa inom en radie av 20 km. Där finns 21 kyrkor. 14 av dem hade ingen gudstjänst. Övriga? "I fyra annonserades mässa, i en familjemässa, i en musikgudstjänst och i ett fall hänvisning till gudstjänst i en bygdegård." (s 5)  F. håller det för sannolikt att det ser ut så här, söndag efter söndag.

F. tar fram den kyrkliga vardag som inrymmer allt, också sön- och helgdagar. Det gör småskriften till ett tidsdokument som beskriver det vanliga. Det är värdefullt. Då och då kommer det små konstaterande som att F som kontraktsprost stötte på problem som kan följa när prästerna bor långt från sina församlingar och förblir okända för många också efter flera år på tjänsten (s 30). Men F har varit lyckligt lottad i församlingar där han tjänstgjort och sluppit situationen "när kyrkorådets ordförande velat bestämma inom kyrkoherdens ansvarsområde, ofta orsakat av att kyrkoherden inte har velat eller kunnat ta sitt ansvar." (s 24) F. mötte problemen som kontraktsprost men vet, att samtal kan lösa det mesta och skriver: "Man måste välja sina strider." (s 24)

F. är nog en typisk präst, som tänker sig ett liv där han kan välja sina strider och inte ett liv där striden väljer honom. Det han ser har fallit samman - gudstjänstlivet t ex - har föga bäring på hans egen prästtjänst. Vilka processer som lett till det som nu är, grottar han inte ner sig i.

F. gjorde sin militärtjänst på P 6 i Kristianstad. Var detta det faktum som ledde mig att förstå att jag läser memoarer från kriget skrivna av en etappofficer, som alltså befunnit sig långt ifrån slagfältet? Det är rättvisemärkt fotboll till den lokala fotbollsföreningen, konfirmandkåpor och insamlingar till Lutherhjälpen. Syföreningen finns kvar i Kvidinge. Ibland insmyger sig en undran t ex om varför också de sekulariserade i Kvidinge menar att konfirmanderna inte ska få kommunicera innan konfirmationen (s 20) och med visst välbehag noteras att F. kunde ha skolavslutningar utan att göra avkall på ett centralt kristet innehåll, samt att skolan med personal och elever sjöng för F. i prästgårdens trädgård när F. fyllde 50. (s 20)

F. smyger in små kritiska reflektioner. "Känslighet för lokala traditioner tillhör inte de nybildade storpastoratens styrkor." Det är sant. Men ska detta bara konstateras? Vad med den revolutionära hållningen att inte bara förklara hur det är utan förändra? Nja, F. väljer sina strider. Detta är den prästerliga hållningen, som Thomas O'Dea konstaterade i sin bok om Religionssociologi (som jag själv första gången läste just på P 6!) Ska berättelsen om KG Hammar, som hade en begravningsgudstjänst med trätofflor på fötterna och därmed skapade undran hos en av deltagarna, som rådfrågade sin församlingspräst om saken, förstås som kritik eller bara som ett konstaterande av ett exempel på förändringar i begravningsskick? (s 17)

F. skriver och beskriver väl också prästfrurollen, en tidigare men nu försvunnen självklarhet i församlingarna. (s 29) Det är en text som skulle kunna bli citerad många gånger för den förklarar inte bara hur det var utan också att det varit så trögt att få en kvinnlig kyrkotjänst, Margit Sahlins gamla klagan från 1940- och 50-talet får sin materiella förklaring: Varför inrätta något som redan finns och dessutom utan att kosta något? "Kvinnofrågan" är sorgligt försummad i Svenska kyrkan och ersatt av detta att kvinnor ska bli präster. Här finns det många anledningar att tänka kritiskt. Fast inte för alla. Somliga har vett att välja sina strider. Det är, fortfarande följer jag O'Dea, skillnad på den prästerliga och den profetiska funktionen.

F. har skrivit memorabilier som fungerar som tankestimulantia. Han sätter igång sina läsare. Det har sagts att aktstycket ska läggas ut på sällskapets hemsida, men jag hittar det inte där. Håll utkik dock. Och fundera över hur också beskedliga kontraktsprostar alls inte är okritiska. Det dånar - om än modest - också i den kyrkliga kratern.


30 kommentarer:

 1. Svenska Kyrkan står vid en vändpunkt.Ska det hällas nytt vin i gamla läglar, ska det hällas gammalt vin i nya läglar eller ska det hällas nytt vin i nya läglar?
  Eller ska vi med F hälla gammalt vin i gamla läglar...
  Svenska Kyrkan står på tröskeln till 2017 och Martin Lutherfirande.,
  Det är hög tid att kasta gammalt slagg överbord och lätta ankar..
  Ulf H Berggren Lund /Hälleberga

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Det är hög tid att kasta gammalt slagg överbord och lätta ankar."
   Snarare en hög med tid. Så länge jag har levat (64 år) har folk sprungit omkring och kastat gammalt slagg överbord. Problemet är att ingen riktig visste vad som är "gammalt slagg" och vad som var viktigt. Överbord åkte det iallfall,och när ankaret ska lättas, visar det sig att man kastat både sjökort och ankartrossen överbord, och att styrman och kapten har mönstrats ut. Lycklig resa!

   Radera
 2. Så inte ens den något syrlige kontraktsprosten vidhåller att trosbekännelsen läses i kyrkan varje söndag?
  Knappast i någon av de 21 kyrkor inom vettigt reseavstånd på exempelsöndagen åtminstone?

  Vi får kanske nöja oss med att likt profeten Jeremia välja våra strider?
  Eller inte?
  Då kanake SvK ock§å behöver välja vilka strider som ska tas visavi lagstiftaren Staten om Lagen om Svenska kyrkan?
  För utan strider med staten är väl kyrkan bara ett lydigt redskap, eller? Då tänker jag främst på strid om lagtexten om Svenska Kyrkan, inte vare sig migrationspraxis eller Israelhandel.

  SvaraRadera
 3. -Prästmakarna tycks inte ha velat fylla prästfrurollen, anmärker Maja spetsigt.

  Ingen i sällskapet knyster något. Säkrast så.

  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
 4. Tanken går till min farmor som var småländsk prästfru med utmärkt görberedelse - hushållsskola och kantorsexamen.

  Sedan är det ett sorgligt faktum att kyrkan dragit sig tillbaka. En av de stora drivkrafterna i sekulariseringen är okunskap. Diskuterade förra året kring pingst med ett antal välutbildade tjugo, tjugofemåringar - ingen hade koll på varför pingsten firas.
  Tror kyrkan missade möjligheten med friskolereformen. Om man på 90-talet hade börjat starta skolor, så hade det sett bättre ut i dag.
  Konfirmation med fem träffar och ett veckolångt läger kan inte reparera 15 år av noll kontakt med kristendom.
  Canutus Hahn

  SvaraRadera
 5. Tyvärr har jag ännu inte hunnit läsa själva memorabilierna, men även dessa kommentarer fungerar som tankestimulantia. Jag måste erkänna att jag omedvetet följt i KG:s fotspår i det att jag en gång förrättade begravningsgudstjänst iförd trätofflor, inte för att införa några nymodigheter utan på grund av akut skoskav. Min huvudreflexion gäller dock detta att den tidigare kyrkoherden i Bredaryd skriver att det faktum att kyrkorådets ordförande klampar in på kyrkoherdens område ofta beror på att denne inte kunnat ta sitt ansvar. Det stämmer säkert, men just det kan ju bero på att kyrkoordningen inte respekteras i pastoratet. Personalen går direkt till ordföranden, som älskar att leka chef och som inte uppskattar kompetens i sin närhet. Den kyrkoherde som vill bli kvar på sin post gör kanske klokast i att anpassa sig efter situationen. Den 23 januari kommer som ett inslag i jubileumskursen i Lund professor Mats Alvesson att föreläsa över ämnet "Varför dominerar okritiskt tänkande på jobbet?" Alvesson sysslar med "dumhetsforskning". Det finns säkert insikter i detta som går att tillämpa även i kyrkliga sammanhang.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har tyvärr upplevt den situationen där kyrkorådets ordförande spelades ut mot kyrkoherden av illojal personal som visste hur de skulle få igenom saker som kyrkoherden inte skulle gå med på. Ordföranden gillade att vara chef och vara viktig så han spelade glatt med. Att det fanns lagar och regler som utan vidare åsidosattes bortförklarades med att "vi är bara en liten stad och en liten församling så det är inte så noga". När det sades rakt ut så blev ordföranden arg och kränkt.
   Vad gör man när ens församling blir laglöst land där det enda viktiga var att vi präster hade fel kön (vi var män...)och uppenbarligen fel teologi (vi ansåg att gudstjänsten på söndagen och inte den närmast sekulära barnverksamheten på vardagar var det centrala i Kyrkans liv). Det gick inte. Sorgligt men tyvärr ett inte helt ovanligt skeende i Sv kyrkan.
   F Pierre

   Radera
 6. Ulf H Bergren

  "Det är hög tid att kasta gammalt slagg överbord och lätta ankar."

  Du menar överge den apostoliska läran och konstruera något nytt som Du och dina gelikar kallar kristendom?

  Ja, du får säkert alla politruker inom SVeK med dig. BOD inte minst.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. "mosaik bekännare"

   PP

   Radera
  2. PP
   Tänker du på mosaiken i Lund domkyrkas högkor?
   Se, han kommer åter för att göra allting nytt...
   Ulf

   Radera
  3. "Hen" Berggren är allt annat än kristen och ett övertydligt symptom på Svkys fördärv!
   Antony

   Radera
 7. Ja, //HH,NYTT VIN i NYA LÄGLAR.Du har fattat mig rätt..
  Ulf H

  SvaraRadera
 8. Ulh H

  Alltså -icke den lära som Kristi Kyrka bygger på utan "tidsandans?". Den som den gamle draken styr över?

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo,draken är nedkastad. Som jag uppfattar draken vill den få oss att tänka i lärobanor. Där skapas den oenighet som skiljer oss åt.
   Mikael har besegrat draken och nu är vidundret nedkastat och där står vi i kampen
   Mikael är tidsandan :Följ mig, är hans vink till oss.
   Ulf H B

   Radera
  2. Är det här bibliskt?

   Radera
 9. BOD är ovanligt tyst för en gångs skull...
  Arg kyrkomedlem

  SvaraRadera
 10. Kontraktsprosten F är både medlem och har kandiderat i flera kyrkoval för Frimodig kyrka. BEskedliga prostar platsar bra i FK.
  /SM

  SvaraRadera
 11. Alphadeltagaren,

  Nej, nu skriver han UHB återigen något som varken är kristet, bibliskt eller sant utan just fria fantasier.

  Visst, Mikael var med och störtade draken men det är sannerligen inte Mikael som är tidsandan.

  Tidsandan, den som förändrar psalmer i sekulär riktning, förhindrar kristendomsundervisning, förföljer Guds tjänare och vränger den apostoliska läran , ja tom helt förnekar den när den inte går att vränga. Det är sannerligen inte en Guds ärkeängel som gör utan just den gamle draken.

  //HH

  SvaraRadera
 12. Åh tack, HH!
  Jag misstänkte att det var något sådant, då inläggen låter som tagna ur en haschpsykos. Jag får väl slå dövörat till :-).

  SvaraRadera
 13. Passar inte andra än präster i FK?

  Frågan ställs apropå en kommentar ovan som slår fast att en viss prost F passar utmärkt som kandidat i den nämnda gruppen.

  Jo, FK:s rekryteringsbas tycks ju vara just präster - manliga sådana - och andra teologer. Det är med viss förvåning sådant noteras; har inte gruppen någon företrädare som förstår att en kandidatlista skall vara bred och företräda allmänheten?
  DS exempelvis - han bör ju inse detta.
  Eller vill FK även i fortsättningen vara en ren prästgrupp eller - om benämningen tillåts - ett prästparti?
  Om så är fallet, tror jag faktiskt att FK får fortsätta att tillhöra KM:s marginalgrupper.

  Sedan noteras, att en viss icke obekant signatur påstår att det han kallar tidsandan uppenbarligen förändrar psalmer, blockerar kristendomsundervisning och - läs och häpna! - "förföljer Guds tjänare".
  Allt, om det stämmer - kriminellt, såvitt jag förstår. Förfalskning av texter, sabotage av undervisning och personförförföljelse.

  Men veterligt finns inga åtal i frågorna väckta, inga domar avkunnade och ingen journalistik om signaturens påståenden.
  Far han alltså med osanningar?
  Jag överlämnar frågan till läsarna.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD
   Det känns inget vidare att du måste hitta fel och aldrig försätter en chans till att medvetet hacka. HH klargjorde en grej när diskussionen gick över (?) min nivå. Synd att det gav dig tillfälle till ogrundade anklagelser. Igen. Ledsen, HH.

   Radera
 14. Bengt Olof Dike kunde kanske närläsa listorna och se att några är präster men de flesta inte. FK har den bredd som POSK hade fordomdags och de spänstiga debatter som då fördes där. Nu hörs det glada från FK:s rum i Kyrkomötet.
  Nu behöver knappast Bengt Olof Dike bekymra sig. Han har aldrig röstat FK och avser säkerligen inte att göra det 2017 heller.

  SvaraRadera
 15. BOD,

  Spelar som vanligt dum för inte kan han väl vara så dum? Stackars journalistkär om han representerar denna -tom redaktör?

  Åtal. för vad- Juridiskt finns inget som hindrar någon att förvanska ,göra sekulärt eller blasfemera en psalmvers när upphovsrätten är utgången.

  Det torde inte heller vara BOD okunnigt att inom skolans väggar- vilket jag alluderade på är katekesundervisningen sedan länge förbjuden- direkt förbjuden vill minnas detta skedde 1919 men det må vara osagt. Kristendomsundervisningen tillika med morgonbön avskaffades på sextiotalet och ersattes med religionsundervisning där läraren tillstaddes påpeka att allt handlar om sagor och myter.

  Förföljer präster, ja kan BOD påminna sig några andra präster än de som ännu hävdar att det som gäller för en Kristi Kyrka är bekännelsen, den apostoliska läran och sina vid prästvigningen gällande löften som är det som skall styra prästgärningen, några andra som avsatts, tvingats till förtidspensionering , avkragats eller "bara" hotats med detta. Präster som trots att de friats av ÖKN fortsatt jagas av domkapitlet i GTBG, några andra.

  Jfr detta med klart olämpliga sådana som begått tom i sekulär mening kriminella handlingar och likväl varken avskedats eller avkragats.

  Ingen journalistik i ämnet? Tja BOD om det nu vore sant är ju i sig själv svar på frågan varför. Blind och döv för verkligheten.Annars borde han ha sett att det faktiskt skrivits en hel del om missförhållandena inom SVeK och då inte "bara" om vidlyftiga resor och traktamenten utan om hur präster behandlats. Det tom av icke kristna sådana men dock sådana som försöker vara ärliga och förfasar sig över hur SVeK behandlar /behandlat dessa sina trognaste tjänare.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD påminner mycket om den gamle klassiske tänkaren Cenilitus Minor. /John

   Radera
 16. Nu tar vi det igen, bäste bloggare - FK: prästgrupp i KM!

  -För ett ögonblick hajade jag till inför bloggarens svar ovan: "några år präster men de flesta inte.
  Hade jag så fel?
  Därför slog jag upp FK:s hemsida och läste vilka som är ordinarie, respektive ersättare i KM. Och vad de har för profession.
  Nej, jag hade inte fel, möjligen med undanta för ordet "kandidater". Alla ordinarie ledamöter i KM-gruppen, utom en - Berit Simonsson - är präster eller teologer. Den nämnda, som jag känner som en kunnig, mjuk och vänlig person, är å andra sidan gift med en präst och är själv mycket aktiv som inspiratör i OAS-rörelsen. Alltså ändock ett slags präst.

  Så visst, bäste DS, kan vi kalla FK-gruppen i KM för en prästgrupp eller ett prästparti. Verkligen talar: den blottas i FK:s egen presentationsregi.

  Slutligen tror sig bloggaren veta vad jag INTE kommer att rösta på. Då skall han veta, att jag ingalunda dömer - vem är för övrigt min ringa person att döma? - FK-gruppen. Det är en fröjd att höga flera av dess företrädare. De är kunniga som få, vill säkert kyrkan allt gott men har svårt för att realistiskt visa vägen dit, behärskar predikokonsten till fullo och avhåller sig därför tacksamt från flum i predikstolen.
  Visst betyder FK en del i KM. Ingen kan ta ifrån dem det.
  Men vi måste vara ärliga och alla erkänna att FK huvudsakligen är prästernas och teologernas KM-familj, som säkert har mycket roligt och producerar många skratt på sina möten.
  Det ser nog bloggaren till . . .

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 17. Nu blandar du. Jag svarade på hur listorna ser ut, det FK påverkar. Sedan röstar folk. Detta röstande kallas - demokrati. De röstande har aldrig fel, kan inte ha fel! Touché! Att sedan prästerna från FK i Kyrkomötet skulle predika väl kan vara möjligt, troligt rentav. Kompetensen överstiger, det tror jag. Hoppas nu att valmanskåren inser att det är just detta Svenska kyrkan behöver och kanske allianser med fler kompeten ta i andra grupper. Vi är aldrig omöjliga.

  SvaraRadera
 18. Om det nu vore så att det enbart vore präster och biskopar i FK, vad skulle det göra? Kristi kyrka är inte en demokrati där alla i det allmänna prästadömet ska ha bestämmanderätt. Jesus utsåg apostlar att leda hans kyrka och bland dem Petrus att leda apostlakollegiet.

  Det är alltså de Gudsvigda klerkerna som har att bestämma i de teologiska frågorna.

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det undrar jag också. Vad är problemet med att överlåta till expertisen?

   Radera
 19. Om alla kandidatlistor skulle återapegla "allmänheten" så undrar jag hur de cirka 40% av allmänheten som inte är medlemmar ska representeras?
  (Eller också har jag och BOD lite olika syn på "allmänheten")

  Är det inte dags att slopa nomineringsgrupper och gå på rena personval, ett mandat per församling?
  Kan någon peka på någon nytta med nomineringsgrupperna förutom det skandalösa penningflödet till den?

  SvaraRadera
 20. Bara en liten kommentar re FK

  Jag själv sympatiserar med FK och ser inga som helst problem med att de valda till olika poster där till största delen är präster. Det tyder mest på att de med både kompetens i teologiska frågor och intresse för att verka för en Kristi Kyrka söker sig till FK vilket bara är glädjande.

  Det visar dessvärre också att intresset för detta är minimalt inom SVeK. De flesta tycks vilja ha en politisk lekstuga eller bryr sig överhuvudtaget inte utan lägger rösten som de lägger den i de sekulära valen.

  När detta är sagt så vill jag dock i ärlighetens namn påpeka att självklart styr FK liksom alla grupperna i stor utsträckning vilka som väljs. (Det är sannolikare att den förste på listan blir vald än den siste) Det skall nog extraordinära omständigheter till att nr ett på listan inte väljs. Framförallt då till förmån för den siste på samma lista. (Teoretiskt är det väl möjligt men praktiskt knappast).

  Sedan som en kommentar ytterligare re ändring av psalmverser som BOD tycktes vara helt okunnig om. Jag tänkte då inte så mycket på gårdagens kommentarer även om de borde ha gett honom åtminstone ngn input.

  Nu är det inte så att jag är direkt motståndare till revidering av psalmverser. Det kan ibland vara nödvändigt. En psalm från 1600-talet t ex måste rimligtvis ha reviderats ett flertal ggr ty annars lär knappast ngn ens förstå texten.

  Nej , vad jag reagerar mot är när man reviderar så att andemeningen försvinner eller som nu senast vid luciafirandet. Barnen inte fick sjunga om Gud , Jesus eller Kristus, Betlehems stjärna ströks från texten.

  Allt för att inte icke kristna, främst då muslimer inte skulle störas. Vad är detta för anpasslighet? Psalmerna sjöngs alltså i en kyrka.

  Det mest "idiotiska(?) i sammanhanget är att denna missriktade anpasslighet till f.o.f muslimer är något de inte är det minsta intresserade av. Inte ens de mest rabiata. De vill hellre ha att göra med kristna som de tror sig kunna omvända till islam än sekulära tokar som i vart fall aldrig skulle kunna bli muslimer.

  Anpassning till ateister å andra sidan.Ja de flesta skrattar åt detta medan de mera seriöst tänkande bara får vatten på sin kvarn och bekräftelse av sin uppfattning att kristendomen bara är trams.

  De dömer SVeK efter dess ledare och där ser de bara flams och PK-tjafs. En ÄB som likställer Jesus, en person som aldrig grep till våld, som utförde gott med en stråtrövare, krigshetsare och mycket mera. Klart de sätter likhetstecken mellan kristen tro och lära och rent trams. Speciellt som de sedan barnsben fått lära sig att all religion bara är myter och sagor och att de enda man kan lita på är det "nya prästerskapet" dvs vetenskaparna och deras teorier.

  //HH

  SvaraRadera