söndag 8 april 2018

Kyrkohandbokssammanbrott och kyrkohandboksbrott

Söndagssol över Halland och en afton med halländsk gästfrihet men det får inte gå för lång tid mellan kommentarer om kyrkohandboken. aKF:s ordförande är teol dr Björn Fyrlund. Bloggardag gav sig in i intervjuarbranschen apropå kyrkohandboksdebaclet. Frågan om eventuella likheter mellan Svenska Akademien och Svenska kyrkan – förutom att båda anlitar advokatbyråer för att lösa sina problem! – ställdes inte. Den första frågan har Bloggardag genom flitigt tv-tittande lärt sig att ställa:

Hur känns det?
Jag säger som aKF:s förste ordförande: Ju sämre, desto bättre! 

Om jag preciserar. Hur känns beslutet om kyrkohandboken?
Ja, då blir ju svaret mer komplext. 
För den kyrkliga förnyelsen har det alltid varit viktigt att uttryckssätt och former i liturgin uppgraderas med syfte att ge församlingarna möjlighet att komma närmare ett fördjupat trons hemspråk i bön och lovsång. I den nya kyrkohandboken ser jag något annat: inlåsningar, insnävningar och ideologistyrning, dvs ideologiskt styrda mer eller mindre obligatoriska uttryckssätt.

Det var skarpt men poetiskt sagt: ”Inlåsningar, insnävningar och ideologistyrning”. Men vad säger du?
Förändring i Lovsången och sjungen förbön vid vigsel syftar till något mer än uppdatering av språket; att få makt över den teologiska uttolkningen.

Inlåsning och inläsning. Du anar kyrkopolitiskt maktspråk?
Vi får en kyrkohandbok som i sin helhet och detaljer är en sammanhållen enhet, förstärkt genom upphovsrättsanspråk. Menar man att teologin och en levande liturgi sitter i rätt innantillläsning och inte i att prästen utifrån en integrerad teologi och liturgisk klangbotten kan be i överensstämmelse med Kyrkans tro? 

Läronämnden har dessutom sagt att inte varje text, men just helheten, uttrycker kyrkans tro. Man förväntar sig tydligen att prästen skall kunna kombinera och genom liturgiskt kunnande välja texter som uttrycker Kyrkans tro. Det konstiga är ju bara att prästen inte längre får göra detta med uttryckssätt som fram till 19 maj 2018 angetts uttrycka Svenska kyrkans tro, lära och bekännelse. Dessa böner är efter 20 maj obsoleta.

Du menar att om någon ber på det tidigare sättet efter den 20 maj så bryr sig inte Gud om den bönen?
Det får du nog fråga biskoparna om.

Vad händer nu? Hinner du lära om till 20 maj?
Felläsningar om Andens person har väl använts också i dagens liturgi och läsningar. Det kanske får bli några fler sådana. Om det nu kan vara fel att säga om Anden vad som faktiskt står i trosbekännelsen, den som ska läsas! Och så får vi se om domkapitlen har resurser att språkgranska varje församlings gudstjänstliv och har verktyg för att fälla präster som tror detsamma före och efter 20 maj.

Vad skulle du önska hände i den bästa av världar, vad skulle exempelvis biskoparna kunna göra?
Jag menar att det är nödvändigt om nya kyrkohandboken skall få tillbörlig legitimitet att biskoparna samlar sig till ett verkligt herdabrev kring liturgins väsen och innehåll. Ett brev där de beskriver vad det innebär att Guds folk igenom tiderna ber och lovsjunger. Ber med ord och begrepp som binder samman trons folk genom tiderna. Att de anger hur liturgin kan vara katolicitetsmsrkör, svenskkyrklighetsmarkör och trosmarkör samtidigt.

Men det klarar väl inte biskoparna?
Jo, i den bästa av världar i en kyrka som är episkopal både till namn och gagn.

Så den nya kyrkohandboken har inte rimlig legitimitet?
Sannolikt inte. Den kom till utifrån en annan agenda, i arbetet är somliga tydligt och medvetet bortvalda, problem har kantat hela processen och nu sägs det vara sannolikt att materialet klarar en tvist om upphovsrätten. Vad händer om det blir en rättsprocess och materialet inte klarar den granskningen? Kyrkohandbokssammanbrottet leder till kyrkohandboksbrott i mer än en betydelse.

Kommer aKF med ett nytt gudstjänstmaterial?
Detta har varit den kyrkliga förnyelsens ansvar för den svenskkyrkliga traditionen år 1942,1954, 1968, 1976, 1988 och 2002. Så är det fortfarande. Det kommer nytt. Redaktörerna bakom missalet år 2002 nominerades till priset som ”Årets förnyare i Svenska kyrkan” för sitt arbete. aKF fortsätter förnya, fördjupa och återföra till apostolisk och katolsk ordning och tar de kapaciteter till vara som Svenska kyrkan inte vill använda.

Så vad då, ”ju sämre, desto bättre”?
Mer arbete för den kyrkliga förnyelsen och livet är som bäst när det är möda och bekymmer. Visionen består. Kallelsen till kyrklig förnyelse förändras inte på något sätt när det går Svenska kyrkan illa. Tvärtom!

Antje och du promoverades vid samma tillfälle och ni gick i processionen sida vid sida.
Gick hon i takt med dig då?
Jag vet inte, men vi skulle gå i takt med dem som gick före oss, jubeldoktorerna. De gjorde jag. Det gick att gå framåt med dem som var före, märkte jag. Detta gäller kyrkolivet i sin helhet.


Fem snabba till aKF:s ordförande
Ja, nej eller avstår är alternativen

Uppfattar du att komplikationerna kring kyrkohandboken är över nu?
Nej

Uppfattar du att kyrkohandboken tas emot med entusiasm i kyrkolivet?
Nej

Uppfattar du kyrkostyrelsen som ignorant arrogant?
Ja

Uppfattar du att kyrkostyrelsen hade både kompetens och material i sak för att kunna fatta något beslut om upphovsrättsfrågorna?
Avstår

Uppfattar du att experten har rätt när han säger att det är ett faktum att Svenska kyrkan i upphovsrättsfrågorna beter sig illa?
Ja


30 kommentarer:

 1. Du glömde frågan: "Uppfattar du att Kyrkostyrelsen anser att handboksprojektet förlupit på ett bra och ändamålsenligt sätt?"

  Har ens kyrkostyrelsen uttryckt någon åsikt om handboksprojektets eventuella förträfflighet?
  Eller ska man göra en tolkning av fakta som intern revisionsgrupp (när det redan sitter en biskop i styrgrupprn) och extern revisionsbyrå? Hur många andta projekt i kyrkokansliet råkar ut för det?

  SvaraRadera
 2. Två böner i handboken har fått bloggaren att producera mot kyrkostyrelsen och-kansliet kritiska och ironiska texter, mot vilka inga dämpande nedtoningsmaningar har hjälpt. Och, som jag tidigare har nämnt, har vi aldrig läst några beklaganden och förhoppningar om att problemen snabbt skall kunna lösas.

  Ju mer man tänker på denna kritik, desto mer förvånad bli reaktionen. Varför formligen frossa i och tugga ett problem, som kan drabba de flesta som sysslar med texter, tryckning och kontakt med författare.

  Två böner, inga flera, har alltså sysselsatt bloggaren så till den milda grad att man undrar om han - med sin långa kyrkliga och samhälleliga erfarenhet - inte förmår skilja mellan viktigt och mindre viktigt i kyrkofrågor.

  Prästbristen en annan, liksom för övrigt bristen på annan personal i kyrkan, inte minst musiker.
  Missionsfrågan - hur den på bästa sätt skall intensifieras, breddas och drivas - är en annan fråga som borde diskuteras.

  Men som getingen håller till i den öppna läskedrycksflaskan, suger och suger bloggaren i nästan vällustiga utläggningar på handbokskaramellen, ty den förefaller vara just en karamell för honom.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Detta var alltså ett falsifikat. Men det är Dikes text. Hur ska det gå att förstå at det då var falsifikat? Att synpunkterna framförts tidigare kanske inte skulle vara så överraskande. Men jag är helt ense med Bengt Olof Dike. Vi behöver inte fejka något i någon annans namn. Inte ens om det är hans egen tidigare text.

   Radera
  2. Vad bör alltså göras, DS?

   -Ja, det är min text - med vissa strykningar. Och detta har alltså skett tidigare. Frågan är alltså vad som bör göras - och görs - för att förhindra upprepningar? Det kan ju vara fler än undertecknad som är i skottgluggen och blir utsatta för detta sabotage.

   Jag gissar att bloggaren har expert i form av digital support. Vad säger han eller hon?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. Om det skulle publiceras omtugg från BENGT OLOF har väl detta inte så stor betydelse i sammanhanget?? /smun

   Radera
  4. Beskedet att en del av BOD:s inlägg har varit fejk, upplever jag som en stor lättnad och befrielse. Jag har ju länge undrat hur en kyrkligt förtroendevald skulle kunna vara så okunnig om t.ex. Treenighetsläran att hen skiljer på Gud och Jesus. Eller hur hen skulle kunna vara så obetänksam att hen publicerar inlägg på söndagsförmiddagar, då väljarna väl självklart förväntar sig att aktiva kyrkomedlemmar - i synnerhet förstås förtroendevalda - deltar i högmässan. Men detta har alltså varit fejk..! Alltså finns det väl heller då inga så "icke-kyrksamma" och/eller om den kristna tron så okunniga personer i kyrkomötet eller på andra viktiga poster i SvK! Jag drar en lättnadens suck och har nog återfått något av min respekt för kyrkopolitiker./Paul

   Radera
 3. Har den ingen legitimitet?

  Dagens "intervju"-skildring i bloggtexten får mig att tänka på historien om när Bertil Ohlin, den förvisso mycket begåvade dåvarande folkpartiledaren vilken dock aldrig blev statsminister, en gång för länge sedan skulle intervjuas i radion. Han infann sig med på förhand utskrivna frågor och svar som överräcktes till radiomannen.

  I dag ser vi alltså två teologiska själars samstämmiga åsikt om handboken satt på pränt - i intervjuform. Det ser ju snyggt ut så. Som om den frågande inte visste svaret. Och den svarande behöver ju inte frukta och besväras av intrikata följdfrågor. Som den om handbokens legitimitet, där den svarande - på fullt allvar - hävdar att boken "sannolikt" inte har legitimitet.

  Kyrkomötets beslut att anta boken - beslut med bred majoritet - är alltså enligt den intervjuade inte legitimt.

  Är då Kyrkoordningen, KO, legitim? Förmodligen i varje fall inte i alla delar. Den svarande lär ju inte, efter vad jag kan förstå, exempelvis acceptera att kyrkorådet är kyrkoherdens arbetsgivare, en gällande ordning som vi har debatterat tidigare här på bloggen.

  Dagens text med dess förhandsuppgjorda, snälla och servila "intervju" är därmed tråkig och ännu ett exempel på enskilda prästers (de blir dock allt färre) obstruktion mot i högsta grad legitima beslut. Förvisso kan man ha invändningar mot vissa texter i handboken (jag är heller inte riktigt nöjd) men att för den skull ifrågasätta legitimiteten i det beslut, som antog den, är just exempel på en avslöjande obstruktion som, när den sätts i system, skadar kyrkan men också i längden de obstruerande själva.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD var finns bryggan över mellan stycke 2 och efterföljande 3 och 4? Är det mindre "servila" följdfrågor med syfte att få mig att säga det som BOD vill mena i stycke 3 och 4 att jag antagligen menar (obstruktion mot breda beslut), som BOD saknar? En bok med ifrågasatta texter och musik har sannolikt svårigheter att ta sig igenom i receptionsprocessen.
   Björn Fyrlund

   Radera
  2. Nu var det väl ändå inte någon bred majoritet i det betydande gudstjänstutskottet?
   Om man nu inte betraktar ordförandens utslagsröst som en bred majoritet.

   Radera
  3. Varför i all sin dar skulle kverulanten Bertil Ohlin ha blivit statsminister? Börjar det inte bli virrigt värre nu i tänkarskallen i Mörrum?

   sign. Något att dölja

   Radera
  4. Jo i KM, Peter!

   -Den var bred, mycket bred i KM:s omröstning Peter!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. Om majoritet var bred i KM så motsäger det inte att det saknades djup i förslaget.
   Undrar hur bred majoriteten varit om utslaget i gudstjänstutskottet fallit annorlunda?
   För det är väl rätt sällan KM inte följer utskottets förslag?

   Radera
  6. Alltid i motsatsställning?

   -Står bredd och djup alltid i motsatsställning, Peter? Enligt Din kommentar står ju Du för djup medan KM bara står för bredd.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  7. Bengt Olof Dike verkar förringa medlemmarna i gudstjänstutskottet.
   Det var där det var djup i debatten.
   Bredd i Svenska kyrkan verkar dock var oönskat då det som gäller fr.o.m. pingst 2018 är Handboken, hela Handboken och inget annat än Handboken.
   Några av oss står undrande bredvid och undrar vart sanningen tog vägen?

   Radera
 4. När jag var nybliven kh här för 40 år sedan ville lokalredaktören på Lilla Edet-posten göra en intervju med den då unge kyrkoherden. Han sa: jag skickar frågorna till dig så kan svara skriftligt i lugn och ro. Det lät bra men det kom inga frågor. Efter ett tag ringde redaktören igen och sa: du kan väl skriva ner frågorna själv och besvara dem. Det blev en ganska bra intervju. Jag ställde bra frågor och skrev bra svar. Nästa dag i tidningen var det förstås lokalredaktören som hade gjort intervjun. Det var en bra intervju tyckte flera läsare men jag teg om hur det gått till. Bloggardags intervju är också bra, liksom svaren!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det förstår jag, bäste Anonym!

   -Jag förstår att Du ansåg att Dina frågor och svar var bra.
   Något annat hade ju varit ett eget underbetyg.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 5. BOD,

  Varför vrida och vränga på fakta. Är du inte gammal nog att sluta politrukandet. Det hjälper i alla fall garanterat inte mot vår Herre. Du har fått klara besked om att det handlar om mer än två böner och tom mer om musiken.

  Sannolikheten du talar om är att SVeK som den rike "Herre" de menar sig vara tror sig kunna klara eventuella böter och dessutom räknar med att upphovsrättsinnehavarna inte överklagar- det kan bli kostsamt även om man får rätt.

  Inse att SVeK är en sjuk organisation som inte hjälps av infantila och stupida försvarare som du som enbart begagnar politruktjafs och skyr begrepp som sanning och rätt.

  //HH

  SvaraRadera
 6. Dike - den här är till dig:
  https://open.spotify.com/track/2wfEatNbY4Gv9gwbYV1vsf?si=tOUj4cvOTCq4vkzr89th1g
  PGGF

  SvaraRadera
 7. OBSERVERA!!! NYTT FALSIFIKAT I MITT NAMN!

  -Nu är det dags igen! För andra gången på kort tid har någon saboterat kommentarsfältet genom att med strykningar återge ett gammalt inlägg från mig den 20 mars, kl 8.24.

  Sabotaget är allvarligt från den som på detta sätt vill "komma åt" mig. Tarvligt och ynkligt.

  I ovanstående inlägg kl 9.28 i dag är rubriken från 20/3 struken, liksom viss text i kommentaren.

  Har bloggaren någon teknisk lösning som kan eliminera upprepningar. Eller vad bör göras? Vad kan göras? Vad säger bloggaren?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den enklaste lösningen är väl att skriva signatur med Google-inloggning?
   Då blir den åtminstone mer bökigt för den som vill återpublicera texter i någons namn.
   Oavsett hur den ursprungliga texten kunde komma att uppfattas.

   Radera
  2. Exakt. Kommentera enbart som inloggad, antingen i Google Wordpress eller något annat. Google är förmodligen enklast.

   Radera
  3. Förlåt en gammal oteknisk nörd - hur kommenterar man med Google-inloggning? Måste man ha något speciellt slags konto?/Paul

   Radera
  4. Paul, i rullistan där man väljer vad man vill kommentera som så kan man välja Namn/webbadress och bara skriva namn. E enkel lösning, men försvårar inte förfalskade avsändare.
   Man kan också välja Google och loggar då in med sitt google-konto. Man kan då anonymisera sig något (som jag), helt (som rebellaundrar) eller ibland glömma att anonymisera (vilket hänt HH några gånger).
   Med helt unika namn så kan man vilja anonymisera någon (Jag & HH), men om man heter Paul Olsson kanske man nöjer sig med hela namnet?

   Radera
  5. ... ett Google-konto, ja.
   https://accounts.google.com/SignUp?hl=sv
   Blogspot är kopplat till Google.

   Själv signerar jag från Wordpress. Snäppet bökigare men logiskt eftersom jag bloggar där.
   https://wordpress.com/start/account/user

   Radera
 8. Christer, präst8 april 2018 kl. 18:41

  Då det nu är aktuellt igen vill jag gärna framföra att vad som sker här på kommentatorsfältet oftast inte har med bloggposten att göra, utan snarare bör finnas i de publikationer där de här hemma – som journalanteckningar ifrån någon psykiatrisk/rättspsykiatrisk klinik, och inte som inlägg vad gäller Svenska Kyrkan eller kristliga frågor. Det ska inte behöva vara så att jag drar mig för att skriva kommentarer här då jag misstänker att några av kommentatorerna är ostabila psykiskt och jag (eller någon annan) kan förvänta mig precis vad som helst IRL. Det GÅR uppenbarligen att stänga av kommentatorer, och då bör det också gå att låsa på dessas IP-adress, speciellt när de postar under inte bara varierande utan också knyckta signaturer. Därmed bör det ju gå att rensa bland kommentatorerna om man vill.

  Jag tyckte för länge sedan att all denna yvighet här var humoristisk och fniss-befrämjande, men numera blir jag faktiskt genuint rädd när vissa kommentatorer lägger i dagen något som inte ens om man tänjer ut det hela som en av Svenska Kyrkans Pride-utdelade kondomer kan återbördas till en omvänd kristen som i sitt nit ibland låter bli att kolla att hjärnan är inkopplad innan munnen öppnas. Här ryker det bokstavligt talat av någon annan os än Guds Helige Ande. Och då jag tillsammans med min familj under lång tid levt under dödshot och inte vill väcka ondskan i religiös gestalt kommer jag att tänka mer än en gång innan jag kommenterar här framöver.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Korrekt iakttagelse!

   Kommentarsfältet är vildvuxet. Sådant driver bort seriösa kommentarer och ger den kyrkliga majoritetslinjen ammunition.

   Det där med dödshot är intressant. Anonymitet behövs tydligen. Vill du berätta mer, Christer?

   Lars Jensen

   Radera
  2. Christer, präst10 april 2018 kl. 11:26

   Lars Jensen – Jag har bl a hotats av en galen diakon där den utlösande faktorn var missnöje över att reseräkningarna ifrågasattes av mig som helt orimliga, och där hoten var både avancerade och påtagliga, framförda både praktiskt med t ex död råtta på kökstrappan och verbalt via uppringda kollegor som menade sig vara bundna av tystnadsplikt och inte vågade framträda, men kunde förmå sig att varna mig. Och då mina ställningstaganden utifrån min tro inte faller alla i smaken och de här med patologisk aggressivitet verbalt gjort utfall mot andra – har en röd varningslampa börjat blinka i att dessa inte skulle dra sig för att i verkliga livet hota, skriva anonyma brev osv för att göra illa. Därför har jag valt anonymitet där jag kan. Det räcker tillräckligt med de reella hot vi alla lever under som kristna – hot som av oss kan kräva bekännarmod när det väl gäller.

   Radera
 9. Angående detta med förfalskade(?) inlägg.

  Förstår inte att vari problemet ligger. Oavsett hur exempelsevis jag skulle logga in är det väl inget som hindrar någon från att "klistra och klistra" eventuell text vare sig det är BOD´s tirader eller någon annans?

  Vidare som anonym kan jag ju underteckna med vilken signatur som helst då även BOD´s.

  Jag personligen känner mig varken skyldig eller speciellt upprörd. Använder ibland klippa -klistra metoden om jag t ex svarar på specifika frågor. När det gäller BOD är det dock meningslöst. Han har ju politrukmetoden att om svaren inte "passar" fortsätta påstå att han inget svar fått. ( Undra kan man ju göra vem han då vill imponera på? I det fallet är t.ex Anna bättre-not i det fallet-hon brukar åtminstone förklara på vilket sätt hon menar sig inte fått svar. Detta bara som en passus).

  Försöker vara konsekvent såtillvida att om det handlar om längre stycken inleda med "citat:" och avsluta med "Citat slut".

  Är stycket däremot både kort och rimligtvis inte kan missförstås att det är fråga om citering brukar jag nöja mig med ny rad ,inledande citationstecken och naturligtvis avslutande citationstecken sedan ny rad.

  Försöker också mest möjligt att just använda klippa -klistra metoden för att undvika anklagelser för felcitat. (Lätt gjort).

  I övrigt ser jag inte att någon har anledning att klaga om han citerats korrekt bara om citatet förvanskats.

  Naturligtvis kan man fråga sig om det verkligen finns någon som klipper och klistrar in BOD´s gamla kommentarer som nya självständiga sådana?

  Tycker det snarare verkar som en, vänligt sagt, disträ Herres , (senildement kanske(?)) som sparat sina inlägg och ibland skickar iväg "fel" sådant?

  Oavsett, om någon roar sig med att skicka iväg BOD´s tirader och sedan dessutom förvanskar dem-vet inte om det är fallet här men om så är det onekligen ett ofog som vuxna personer borde ha vett nog att avstå från.

  Förstår inte heller "nöjet" eller avsikten med ett sådant förfarande. Det skadar knappast BOD men däremot bloggen och dess kommentatorer om den välkände politruken iklädes rollen som "martyr" och vi andra då eventuellt kommenterar något som BOD mot förmodan inte ens har skrivit och kan göra stor "afr" av.

  BOD kan dock "trösta" sig med att jag inte skickar in sådan gammal skåpmat -möjligen någon gång skulle kunna tänka mig att i relevant sammanhang klippa och klistra in vad han tidigare påstått om det t ex handlar om att visa på inkonsekvens i uttalanden.

  Tyvärr skulle det bli ett alltför jobbig tillvaro och därför knappast aktuellt ty så gott som alla BOD´s tirader är just inkonsekventa och ologiska utifrån vad han i andra sammanhang hävdar som nu t ex senaste om "småtterier" eller var det det inlägget han (BOD) menade var falskt?

  //HH

  SvaraRadera
 10. Handboken och förarbetet är fel från början till slut. Den iscensattes för att omgående rätta HB86, den hitintills rikaste handboken som Svenska kyrkan haft. Den innehåller redan de möjligheter till tveksamheter som efterfrågats.
  Temamässan var ingången. Parentesen kring Högmässan var självklar. Man läste medvetet eller okunnigt Temamässans TVÅ varianter fel när man påstod att det minimala var en präst som läste instiftelseorden och tillät sig en experimentverkstad utan motstycke (Tänker inte citera nu ännu gällande text för Temamässan.)
  När nu Per Eckerdal försöker trösta sig och oss med att man nu får ordning på något som varit förvirrat så lurar han både oss och sig själv. Underkänner man den oordning som rått så underkänner man själva grunden för hela förarbetet.
  Långsökt koppling? Ingalunda.
  En av de medvetna eller omedvetna huvudarkitekterna (liturgiklärare på pastis i Lund under 90-talet) trädde slutligen fram i den märkligt klargörande intervju som PBS producerade: https://www.pbs.org/newshour/show/is-god-is-beyond-gender-swedish-church-challenges-traditional-perception
  För Lena Sjöstrand är det en självklar ingång att de som hon hört känner sig utanför ska motivera den handbokskatastrof som nu råder.
  Jag är inte säker på att ÄB själv trodde/tror på det hon nu får försvara. Lena Sjöstrand plockades in i den slutliga revisionsgruppen 2016.an.

  SvaraRadera
 11. BOD,

  Om du kunde läsa innantill och sedan förstå vad Du läser behövde du inte försöka plocka billiga poäng med att vränga vad andra skrivit-här anonym 16:05

  citat: Det var en bra intervju tyckte flera läsare men jag teg om hur det gått till.". Slut citat.

  I övrigt tycker jag att om man som Du gnäller över felciteringar(?) bör man kanske vara mera noggrann själv. Men det är väl här som på andra ställen. En etik för politruker och en annan för oss andra?

  Ni politruker arbetar ju med lögn och faktaförvrängning som redskap i påstådd jesuitisk anda att ändamålet helgar medlen.

  Väl om devisen någon gång är sann(?) så gäller den i vart fall inte om ändamålet enbart är att sko sig själv.

  //HH

  SvaraRadera