söndag 29 januari 2017

Ingen vanlig dag!

I Rydaholm är det ingen högmässa idag. Det gör mitt liv lite enklare. På torsdag är det mässa i Mariakapellet. Då tar jag mig dit. Hade det varit högmässa, hade jag hamnat i beråd. Nåden eller naturen?

I dag blir det Halland och 09.30 ska jag stå uppställd i Tvååker. Dessförinnan ska en av hundarna lämnas på dagis några timmar. Kooikervalpen Loke, 8 veckor idag, ska hämtas. Ni som  vet hur jag har det, förstår att min roll är att vara passopp. Den lilla valpen ska socialiseras. Kompostgaller och hushållspapper är vår arvedel, säger vi passopper. Heter det så i pluralis?

Loke är en pigg ordning, men inte den tuffaste killen i kullen, tror vi. Han går undan när det blir för stökigt. Men dessförinnan är han på'at, som det heter. Besiktningen var utan anmärkning.

Söndag är annars gudstjänstdag.
Men det finns gudstjänster att undvika.
När det heter att tron säkras genom att trosbekännelsen, Fader vår och välsignelsen förekommer, kan jag bara konstatera att den där professorn Martin Luther var en riktig dumming. I den kyrka han menade obetingat måste reformeras, fanns allt detta. Ändå räckte det inte. Här finns något att fundera på i varje fall detta år och i varje fall till och med den 31 oktober.

På Twitter läste jag en underlighet från något som kallar sig "Svenska kyrkan":
"På söndag kl 10.05 håller vännerna i @Pingst_molndal i TV-gudstjänsten. Kolla gärna #visespåsöndag"
Den självklara frågan är förstås om Svenska kyrkan också har ovänner i Pingst? Varför ska det annars särskilt talas om vänner? Kan det finnas någon församling där dessa ovänliga håller gudstjänst om än inte i tv? Det här är lika knepigt som det exkluderande i kyrkomötet, för där sägs "Kära vänner i kyrkomötet" av folk som jag inte är vän med. Det hälsningen är helt exkluderande, förstås. Tillsammans är vi ledamöter och somliga är vänner. I den vänkretsen ingår oftast inte jag, om jag fattat det rätt.

Det finns pingstvänner jag nog är vän med. Men knappast någon i Mölndal, ingen jag vet om i alla fall. Så finns det otrevliga pingstvänner och teologiskt opålitliga. De underkänner de dop jag utfört när barn döpts. Det tycker jag direkt illa om. Med vår bekännelse ska dessa pingstvänner fördömas som vederdöpare. Jag vet att detta nu tonas ner i de fina salongerna - men är det så klokt egentligen? Ska inte motsättningar grävas igenom på ett mer seriöst sätt när det handlar om dop, nattvard och ämbete? Jag återknyter till ett ekumeniskt grunddokument, som ni märker.

Det andra underliga är maningen "kolla gärna". Vad då gärna? Ska inte Svenska kyrkan mana sina sex miljoner medlemmar att pallra sig till sockenkyrkan för att fira högmässa, i den mån den firas? Varför ska man "gärna" sitta i tv-soffan?
Här är det illa tänkt om alls tänkt.
Eller menar det som kallar sig "Svenska kyrkan" på twitter att det är helt betydelselöst om man pallrar sig till kyrkan eller lägger sig i tv-soffan? Var har detta i så fall i demokratisk ordning beslutats och vilka konsekvenser får detta för alla präster som mödat sig med att knåpa ihop en predikan? Det demoraliserande är deras arvedel!

Nu undrar jag, innan någon börjar skrika, om ni märker hur komplicerat allt blir i det kyrkliga så fort det ställs uppföljande frågor. Det är inte säkert att detta är den frågandes fel eller ens ensak.

Ska jag illustrera med den underhållande intervjun i Smålandsposten med nya landshövdingen Ingrid Burman?
Kallar du dig socialist?
- Absolut.
- Men du har aldrig varit kommunist? (Hon gick med i VPK i mitten på 1970-talet, DS)
- Nej, nej.
Beskriv skillnaden?
- Det där är tuffa frågor som jag inte ens tänker försöka förklara.
Vad innebär det att du är socialist?
- Jag tror på solidaritet mellan människor, det är det absolut viktigaste.

1975 kom boken Jörn Svensson, ledande ideolog i VP, skrivit. Du ska ta ledningen och makten. Nog är landshövdingen Burmans avgränsning i detta, låt oss säga litterära, perspektiv märklig. I Jörns bok fanns väl Brechts poem Lärandets lov med, tror jag.

Lär dig det enklaste! Gör det nu,
ty nu är stunden här
det är aldrig försent!
Lär dig ditt ABC, det är inte nog men lär det! Inget får hejda dig, börja nu

Allting bör du veta!
Du skall ta ledningen och makten.


Lär dig, du som är arbetslös!
Lär dig, du som är fängslad!
Lär dig, kvinna i köket!
Lär dig, sextioårige!
Du skall ta ledningen och makten.
Skynda till skolan, du som hemlös är! Öka din kunskap, du som fryser! Du som är hungrig, grip efter boken:
den är ett vapen!
Du skall ta ledningen och makten.


Var inte rädd för att fråga, kamrat
Låt ingen lura dig,
se efter själv!
Vad du inte själv vet
vet du ej!
Granska din räkning,
Du ska ju betala.
Sätt ditt finger på varje siffra,
fråga: hur kom den hit?
Du skall ta ledningen och makten. 


Nu sitter Burman som Konungens befallningshavande just vid ledningen och makten, men kommunist? Nej, nej. 

Väl att jag kunde stärka mig. Både Max Raabe och Kurt Tucholsky på SvT2 i går kväll. Jag drack ut julbrännvinet också! (Till er helnykterister: Det var julbrännvinet 2015, det för 2016 har jag inte öppnat, purist som jag är. Renlevnadsman rentav!)

Nu bär det av. Till Tvååker. När jag kommit hem kanske jag lägger ut ett blogginlägg med ett hundfoto...

50 kommentarer:

 1. Den naturliga följdfrågan till Smålandsposten journalist blir då om denne kan redogöra för de grundläggande skillnaderna mellan en kommunist och en socialist.
  För det skulle vara väldugt slarvigt av en journalist att använda begrepp som denne själv inte förstår.
  Det kan bli lika tokigt som när en svensk partiledare kallade sig för kommunist med den hemsnickrade definitionen "alla människors lika värde".
  Den definitionen skulle man nästan kunna använda även om begreppet Pingstvän.

  Skillnaden mellan kommunism och socialism kan troligen inte ens redogöras för av så politiskt självmedvetna snubbar som John och Bengt Olof Dike.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte alls svårt. Däremot är det anmärkningsvärt att så många så kallade “demokrater” inte känner till grunddragen i de två politiska system som världen i stort består av idag.

   Socialismen är ideologin, tankegodset. Här handlar det om rättvis fördelning av de gemensamma resurserna. Här handlar det om jämställdhet och alla människors lika och okränkbara värde. Jesus från Nasaret talar mycket om vikten av att leva efter detta. Detta är också grunden för alla socialistiska partier.

   Kommunismen är slutmålet för de socialistiska partier som vill genomföra det helt klasslösa samhället: det kommunistiska där tillgångarna (som industrier, banker, infrastruktur) även ägs gemensamt av befolkningen.

   I kommunismens motsats, den kapitalistiska marknadsdiktaturen som sedan länge dominerar större delen av världen, äger tvärtom en ytterst liten del av befolkningen den allra största delen av tillgångarna.

   Sverige har, trots dess socialdemokratiska bakgrund under 1900-talet, åter hamnat i den kapitalistiska marknadsdiktaturens giriga klor som bara har maximalt vinstuttag som intresse. Vi hör och läser nästan dagligen i media hur skattepengar öronmärkta för vår välfärd i stället plockas undan av privata “aktörer” och förs över till utländska skatteparadis. Mot denna stöld och förskingring har också åtskilliga med borgerlig politisk grundsyn med skärpa reagerat.

   Den kapitalistiska marknadsdiktaturen leder till grov orättvisa, utplundringar av tillgångar och människor, enorma sociala klassklyftor, fattigdom, krig för att erövra nya marknader att exploatera samt - folkmord: 21 miljoner indianer utrotades när "den vite mannen" ockuperade den nord-amerikanska kontinenten från 1500-talet och framåt.

   Från den kapitalistiska marknadsdiktaturen centrum USA emanerar större delen av världens elände och ondska.

   Jesus från Nasaret stod för motsatsen till den ondskefulla kapitalismen: solidaritet människor emellan - i stället för Mammons omättliga girighet.

   /John

   Radera
  2. John, en stillsam fråga, för att få perspektiv på våldet i det kapitalistiska samhället: Hur många människor gick åt när det klasslösa samhället, med lika rättigheter för alla, skulle etableras i Ryssland resp. Kina?

   Radera
  3. Det föreslår jag att broder Göran själv slår upp i närmaste lexikon.

   Det här är ingen lek med siffror utan handlar om stora mänskliga tragedier. Ett oerhört sorgligt faktum som ser ut att höra mänskligheten till och som förekommit och förekommer i alla slags politiska system. I Rysslands närhet ligger Finland med de vitas politiska folkmord på de röda efter första världskriget.

   Inget folkmord ursäktar det andra. Aldrig någonsin. Inte ett enda mord ursäktar ett annat. Inget kan göras mer acceptabelt än det andra.

   Är vi överens?

   Den borgerligt försåtligt ställda "stillsamma" frågan ger intryck av att vara alltför fast rotad i sitt tankesystem för att frågeställaren objektivt ska kunna tillgodogöra sig det efterfrågade perspektivet.

   Förvåna mig gärna.
   /John

   Radera
  4. John, kan du även eedogöra för skillnaden i synen på kyrkan och religion mmellan sociaöism och kommunism?
   Efter det kan vi skicka en länk till denna bloggpost hela vägen till Smålandaposten.

   Radera
  5. John. jag är inte säker på att vi är överens om att våld alltid måste ursäktas. Jag har just kommit hem från några dagar på Malta. Det krävdes en hel del våld, och beredskap att själv lida, för att sätta stopp för de muslimska ottomanernas strävan efter att lägga också Europa under sitt välde.

   Jag gläder mig dock över att du inte försöker bortförklara kommunisternas våldshandlingar. Det var bara det att du tycks vara mer intresserad av övergrepp från den andra sidan. Men när du nu har gjort detta, är jag mer än villig att dela kritiken över kapitalisters jakt på pengar, utan hänsyn till att det drabbar dem som skulle vara deras medmänniskor.

   Som de säger på det universitet som dock inte är mitt: Ad utrumque paratus.

   Radera
 2. Vad krävs då av "min, Dag Sandahls kyrka"?

  Jag ber nu denna bloggs läsare notera, att DS på nytt skriver om Svenska kyrkan som något från honom fristående. Det bör han upphöra med, eftersom kyrkan är hans, har alltid varit det och med största sannolikhet alltid kommer att förbli det. Jag kan omöjligen förstå denna ständigt blottande distansering från verkligheten; som vill han på en och samma gång inte förknippas med den kyrka, som han sitter i ledningen för. Jag förstår det helt enkelt inte. Är det någon annan som gör det?

  Följande fråga är därför mer än relevant:
  -Skäms den gode bloggaren för att vara en del av kyrkan och en del av dess ledning?

  Och vad skådar därtill mitt öga vid läsningen av dagens bloggtext? Jo, en hänvisning till självaste Luther i ett slags kritik mot mitt konstaterande av vår kyrkas gedigna och mer än tusenåriga kristna identitet och med exemplen som jag gav på detta.

  Men se det räckte inte för Luther, konstaterar bloggaren. Men kära nån då, de hade väl inte ett dugg med Luthers kritik att göra; den baserades ju på avlatshandeln och (naturligtvis) inte på det jag nämnde. Aja, baja, så får man inte förvanska kyrkohistorien, hr docent!

  Men docenten behöver en motfråga: vad är det då som saknas i Svenska kyrkan för att uppnå den kristna identiteten?
  Om klart och redigt svar anhålles vänligen!

  Slutligen reagerade undertecknad för länge sedan mot Jörn Svenssons citerade texter, särskilt mot orden "Du skall ta ledningen och makten". Tar gör man i diktaturer. I demokratier får man den - i demokratiska val får man den av folket.

  Läs detta noga, ni kritiker av Svenska kyrkans demokratiska val. För ni vill väl inte förknippas med Jörn Svenssons slutsats?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Återigen kan var och en tydligt konstatera att herr förtroendevalde Dike inte varit i gudstjänsten i Mörrums kyrka – inte idag heller. Det verkar nästan vara en barnslig drift hos den store “ideologen” att söndag efter söndag trotsigt utebli från kristenlivets centrum: söndagens gudstjänst. Inte bara det, han verkar närmast stoltsera med det här på bloggen. Hans trovärdighet får därmed ännu en allvarlig törn.

   Herr Dikes inlägg postades som vi ser idag kl 10.12. Klockan 10.00 hade hans hemkyrka i Mörrum: "Gudstjänst med dop... Johannes Börjesson, präst och Marco Bonacci, organist".

   https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1478503

   Herr Dike var uppenbarligen inte där (såvida han nu inte hade laptoppen med sig i kyrkbänken? I så fall postades inlägget nånstans i höjd med trosbekännelsen.)

   Efter att nu ha ertappats med att utebli fjärde gången på kort tid från sin hemkyrkas söndagsgudstjänst träder ett allt tydligare mönster fram:
   Herr förtroendevalde Dike, med alla sina synpunkter om “folkkyrkans” oöverträffade förträfflighet, deltar själv inte i sin Mörrumska hemkyrkas söndagsgudstjänster.
   Några andra förklaringar till detta än några arroganta översittarsvar har inte lämnats.
   Frågorna väntar nu därför ännu mer på svar:

   Varför går inte herr förtroendevalde Dike i kyrkan?

   Varför lever han inte som han “lär”?

   /John

   För närmare studium: https://vimeo.com/61165868

   Radera
  2. Svenska Kyrkan (vars relation till Kyrkan i teologsik mening är oklar: jfr besökarna från den danske Folkekirke som i Svenska Kyrkan såg en "skrækkebilled"!) hade nog varit mera Dags om inte Dike och hans gelikar funnes. Faktaresistens hos kyrkopolitiskt aktiva är anmärkningsvärd. Kan de aldrig sätta sig i någon annans kläder? Får man någon slags preparat i grogglaset, som stoppar spegelneuronerna från att växa, när man rör sig i dedär kretsarna?
   Är det samma som USAs president fick som liten? Man undrar!

   Radera
  3. Mikael Liljeström,

   -Jag noterar särskilt att Du kallar mig och uppenbarligen alla andra kyrkotillhöriga, kanske 6, 2 miljoner minus kanske hundra eller tvåhundra från högkyrkligheten (mpr?)för "gelikar" och att vi inte bryr oss om fakta.

   Jag undrar då bara stillsamt vilka det är som inte bryr sig om dokumenterade fakta om Svenska kyrkliga fast cementerade kristlighet, vilken alla gudstjänstbesökare i våra kyrkor kan vittna om?
   Ja, vilka består denna "faktaresistena" lilla grupp av?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Bengt Olof, till dig ställer jag stillsamt denna fråga: Finns det i in demokratiska folkkyrka plats för en opposition, som har som mål att förändra den ordning som de som makten haver har etablerat, och som då Dag är en av företrädarna för?

   Radera
  5. Jag vidhåller det meningslösa i att hela tiden racka på att BOD inte går i kyrkan. Låt hans argument tala för sig - de flesta läsare inser att de inte håller. Det räcker där, och det kan förresten finnas flera anledningar till att man inte kommer iväg till kyrkan.

   I annat fall bör John omedelbart meddela var han bor så att vi övriga bloggläsare kan pröva hans trovärdighet. Vad säger, t.ex., att det inte var gudstjänst kl 14 på hans ort.

   /Sune

   Radera
  6. Med en förtroendevald med hög kyrkopolitisk svansföring är det väl ändå rätt anmärkningsvärt att sätta i system att inte delta i den egna "folkkyrkans" söndagsgudstjänster? Eller har POSK månne fått en ny innebörd (“Personligt obundna till Svenska kyrkan”)?

   Är det inte rentav uppseendeväckande för en person som oförblommerat kan ta över och stå för halva kommentarsutrymmet i bloggen och ständigt skriva alla på näsan om sin "folkkyrkas" oöverträffade förträfflighet?

   Vad vet en pratmakare egentligen om kyrkligt liv om han uppenbarligen sällan eller aldrig deltar i det? Utan tvärtom genom arroganta översittarsvar framhärdar sin "rätt" att utebli. Ger han de egna “väljarna” samma svar i höst? Ses sammanträdesbordet som en gudstjänst som kan kvittas av mot altaret?

   För mig spelar det ingen roll - men en synnerligt högröstad kyrkopolitiker borde väl för att vara trovärdig undvika att förknippas med alltför mycket misstankar om bluff och hyckleri?

   I den sekulära politiska världen leder sådant lätt till stora personliga konsekvenser.
   /John

   Radera
  7. BOD skriver 16:17, som vanligt med breda penseldrag och utan tillstymmelse till preciseringar och definitioner "minus kanske hundra eller tvåhundra från högkyrkligheten (mpr?)". Vad betyder nu begreppet "högkyrkligheten", är den nu liktydig med mpr? Var kommer medlemssiffrorna för "högkyrkligheten" ifrån?
   Björn Fyrlund

   Radera
  8. Ja! Kan man få en förklaring på det där högkyrklig nu, en gång för alla?! Enligt Dike är jag högkyrklig, men jag vet inte ens vad det betyder ...

   Radera
  9. Fyrlund och Alphadeltagaren,

   -Vet ni verkligen inte vad ni tillhör eller är en del av? Och ändock är ni med där!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  10. +Göran,

   -Men det vet Du, att det finns. Men DS och FK:s "ordning" vad gäller den avgörande skillnaden har ju inget stöd av det avgörande beslutsorganet, som Du vet. Detta måste då respekteras av den lilla minoriteten.
   Konstigare än så är det inte.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  11. BOD 08:29
   Nu är ju bevisbördan Dikes. Olika utfall mot något som definieras som högkyrklighet och som beskrivs olika i olika inlägg är ju Dikes argumentation, och dessutom angivna i numerär.
   Jag vet åtminstone vem jag tror på, vilken kyrka jag är tillhörig och vilka officiella och andra uppdrag jag har inom och utom den reglerade strukturen.
   Björn Fyrlund

   Radera
  12. Bäste Fyrlund,

   -Jag har ju redan bevisat det som skall bevisas; en kyrka - kvittar vilken - måste ju ha en jordisk organisation, ett beslutsorgan, som avgör tvister. Och jag vet också vem jag tror på, vilken kyrka som är min och vilka uppdrag jag har haft och har.

   Låt mig slutligen vänligen erinra Dig om ett faktum, vilket lätt kan kontrolleras:
   några "utfall" i jämförelse med dem, som regelbundet görs mot Svenska kyrkan på denna blogg, har varit mig främmande. Kritik och saklig granskning - ja. Utfall, fördömanden, nidbilder och totalt osanna beskrivningar - nej!

   Allra sist har jag gjort en numerär uppskattning av mpr. Detta därför att provinsens ledning vägrar redovisa den öppet.
   Jag kan ha fel. När siffran läggs på bordet och det visar sig att jag har det, erkänner jag oförbehållsamt detta, skall Du veta.

   Men varför skall man, för att få fram sådana här fakta, behöva gå omvägar och bedriva granskande journalistik? Ge oss, snälla Du, ett enda skäl till att numerären skall hemlighållas!

   Jag har tidigare skrivit, att jag skall ta fram siffran, om den inte läggs på bordet. Låt mig slippa arbetet; öppen redovisning, liksom Svenska kyrkans, är absolut bäst också för mpr. Tro mig. Detta betonat också med stor respekt för provinsen. Tror Du ett ögonblick att jag vill den något ont, har Du helt fel!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  13. BOD. Då vill du nu plötsligt få oss att tro att du med högkyrklighet avser mpr?
   Varför kan du inte öppet och ärligt redovisa vad du menar med högkyrklighet och sluta att på varje fråga som ställs till dig svara med att krångla in dig i nya än mer förvirrande resonemang?
   Björn Fyrlund

   Radera
  14. Men snälla BOD, nu blandar du ihop högkyrkligheten och Mpr. Mpr är inte högkyrkligt, även om det finns högkyrkliga inom Mpr. Inom Mpr samsas såväl hög-, låg- som gammalkyrkliga och såvitt jag vet är de högkyrkliga i minoritet.

   För övrigt blir dina utfall alltmer groteska. Du skriver: "Kritik och saklig granskning - ja. Utfall, fördömanden, nidbilder och totalt osanna beskrivningar - nej!", när sanningen är den att du aldrig, aldrig, aldrig accepterar "kritik och saklig granskning" utan att genast gapa om "utfall, fördömanden, nidbilder och totalt osanna beskrivningar". Skärp dig!

   Radera
 3. Vill man ha en moralisk övertag och makt över sitt och dom sina liv , är Brecht´ poem riktig bra som en handlingsplan.

  Ingen ide att vara spydig mot landshövdingen,en praktiker är sällan ideologiskt renlärig eller ens särskilt bevandrad i skrifterna. Några slagord räcker långt som vägvisare för dom.

  Sak samma, när det gäller dom kristna.Utom dom vilka anser, att just renlärighet och inte etiska handlingar i solidaritet med dom nödlidande, är lika med kristendomen.

  Det är märkligt att kallelsen till uppoffrande liv och allt vad det innebär, utan den rätta dogmatiska förtecken, underkänns av dom "kristet ideologiska narcissister". Av dom som identifierar sig med dogmer men är okänsliga andemeningen i dom.


  Tyvärr den motsätta är lika sant. Handlingsinrikade föraktar teoretiker som akademiska utan kontakt med verkligheten.

  Luther hade rätt åtminstone i det, att en kristen är en sällsynt fågel.

  SvaraRadera
 4. Jag tittar på tv-gudstjänsten nu.
  Och Jesus drog ju upp Petrus UTAN att fråga efter om han skrivit på några upprop!!!

  SvaraRadera
 5. Hundar är underbara. Men, var inte Loke en otäcking i den nordiska mytologin?

  SvaraRadera
 6. BOD,

  Tänk om Du kunde lära Dig at dels läsa innantill och dels förstå vad Du läser. Är denna din oförmåga något man erhåller som journalist?

  Du bortförklarar , förnekar allt missbruk, all diskrepans mellan vad SVeK officiellt lär, vad bekännelsen säger , vad apostlarna lärde mm.mm och envist som synden ller snarare token påstr Du att visst är SVeK en "Kristi Kyrka på jorden" och motiverar det med ännu läses "fader vår, trosbekännelsen och välsignas det. Att det dels är si och så med det i vissa församlingar med egensnickrad trosbekännelse, utebliven syndabekännelse och en variant på fader vär betyder inget för Dig. (Kanske därför att Du sällan överhör en Gudstjänst på plats?).

  Oavsett, du motiverar din folkkyrka SVeK med just vad DS citerade och DS påpekar att det knappast imponerade på Martin Luther. Reformationen gällde missbruk . Det vi kritiserar och Du tydligen inte kan /vill inse är att det är sådant vi nu kritiserar och gör att ett SVeK måste reformeras eller gå under ty nu är det ingen "Kristi Kyrka på jorden. Inte när den flagrant hellre lyder tidsandan, sekulära påfund och direkt går emot den apostoliska läran dessutom tom direkt uttalar att det är ointressant / oviktigt vad Du själv tror bara du är medlem?

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dikes oförmåga kanske beror på mer mänskliga skäl som visar sej sent i livet? Marcus

   Radera
  2. HH,

   -Din karakteristik över Svenska kyrkan är, dessbättre, varken representativ för kyrkan och folket eller ett sakligt vittnesbörd om sanning.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 7. Nog för att de pingstvänner inte kan stämma in i Augsburgska bekännelsen text om vederdöpare, men de kan nog tillsammans med f GDag läsa både apostoliska och nicenska bekännalserna och tro på dem bokstavligt.
  Ger det upphov till större eller mindre gemenskap med pingstvänner, eller med dem som erkänner barndopet, men inte vill tolka trosbekännelserna bokstavligt? (Det finns faktiskt sådana inom SvK, oavset5 vad BOD påstår.)
  Vilka av dessa två grupper vill mest göra nåden om intet?

  SvaraRadera
 8. Ett blogginlägg med hundfoto: det ser vi fram emot och gläds åt!

  SvaraRadera
 9. Ett bra exempel på det John skriver är hur illa Sveriges vänsterregering behandlar Sveriges pensionärer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och vad gör herr Sneiders såta borgarvänner åt den saken? De som har drivit igenom inte bara detta missförhållande bara för att få över några miljoner extra till sina skatteparadis? /John

   Radera
  2. Min politiska hemvist är ganska ointressant i sammanhanget.Mer intressant är varför mina pensionärs kamrater inte kan leva ett anständigt liv under socialistiskt styre. Under mina över 80 år här på jorden har jag tvingas leva i det "socialistiska himmelriket"och under dessa år har alltid dina politiker ståt först vid köttgrytorna. Däremot har pensionärerna alltid fått stå sist i kön.

   Radera
  3. Det var tråkigt att höra. Märkligt dock att trots att herr Sneider befriats från livet i det "socialistiska himmelriket" så fortsätter klagolåten ännu 30 år efteråt här i det "kapitalistiska himmelriket". /John

   Radera
 10. Låt inte vänster/höger-politiska resonemang komma in på
  denna blogg. Inte heller hög/låg-kyrklighet, men om någon kunde få Dike att förstå skillnaden emellan KRISTI KYRKA och den demokratiska organisationen Svenska
  Kyrkan, kunde vi spara metervis av Dikes-resonemangen.
  och den demokratiska organisationen Svenska Kyrkan, då
  skulle vi kunna slippa metervis

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym kl 19.12

   -Det finns ingen som helst skillnad. Svenska kyrkan är KRISTI KYRKA och har en demokratisk organisation. Jag har ju vid flera tillfällen påvisat och exemplifierat kyrkans totala kristlighet. Vad står den annars för?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Den kallar ju sig själv för "civilsamhälle", "samhällsaktör" och "mötesplats för alla oavsett tro".
   (Om du inte tror att äktenskapet är för man och kvinna, alltså, för då kan du dra)

   Och detta är inget hatiskt ogrundat utfall mot vår älskade folkkyrka med sex miljoner tillhöriga, utan grundat på min erfarenhet som misslyckad hangaround till denna mer än lovligt luddiga idéburna verksamhet.

   Radera
  3. Frågan kvarstår: Varför går då herr Dike inte dit? Vad är det som hindrar honom? /John

   Radera
  4. John,

   -har Du ens en aning om var jag befinner mig på söndagarna?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. Herr Dike har ju själv tillstått att han sitter och zappar framför TV:n. Stämmer inte det heller? /John

   Radera
 11. Nu börjar fler än BENGT OLOF få problem med /John, en ofta fyndig och välformulerad skribent. Kul med lite drag under galoscherna!!

  /smun

  SvaraRadera
 12. Man undrar ju stilla om Bengt Olof kan nämna något mer samfund i Sverige som är en delmängd av Kristi kyrka?

  Oops, nu använde jag visst för svåra ord som "delmängd" och "likhetstecken" igen bland matematiskt illiterata.

  SvaraRadera
 13. Peter T,

  -Använd gärna subtraktion i stället, exempelvis när det gäller att räkna samman alla landets Svenska kyrkan tillhöriga.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Subtraktion enligt BOD:
   Kristi Kyrka - SvK = 0

   Subraktion enligt mig:
   Kristi Kyrka - SvK = Kristi Kyrka *0,002
   (6 miljoner av 3 miljarder kristna blir 2 promille)

   Subraktion enligt de som anser SvK helt avfällig (kanske någon välartikulerad gubbe i Ucklumstrakten?):
   Kristi Kyrka - SvK = Kristi Kyrka

   Nu vet jag inget om den akademiska bildningsgraden hos Bengt Olof Dike, men jag antar att mina högskolepoäng i matematik är betydligt fler. Exempelvis vet jag att man inte använder Subtraktion när man räknar Samman. I min värld heter det Addition.

   Radera
 14. BOD,

  Nej, Du har sannerligen inte vare sig påvisat eller exemplifierat SVeK´s kristlighet. Absolut inte påvisat att denna organisation skulle vara en Kristi Kyrka. Du har bara som en tok upprepat påståendet trots att vi är många på denna blogg som gång på gång har påvisat hur SVeK avlägsnat sig från tom ambitionen att vara en Kristi Kyrka på jorden.

  SveK har sedan länge slagit in på en väg som leder till gnostisism, synkretism och i slutänden sekularisering.

  Att det ännu finns öar kvar där ordet rätt predikas och sakramenten rätt förvaltas förnekas inte men dessa finns ännu om än raskt försvinnande till trots för dina och dina kollegers arbete för att marginalisera och elimeinera dessa.

  Tyvärr ...

  //HH

  SvaraRadera
 15. BOD,

  Vilka skall subtraheras? De Du och dina kolleger gör ert bästa att eliminera?

  Vet Du vad som menas med subtraktion?

  //HH

  SvaraRadera
 16. Rättelse.

  Jag beklagar min felskrivning; det skall naturligtvis vara addition som avses: att alltså räkna samma alla som tillhör Svenska kyrkan, Är det någon annan kyrka och samfund som kommer i närheten av den adderade summan?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej herr Dike, det är det naturligtvis inte.
   I alla andra samfund har medlemmarna sökt inträde frivilligt. I sv"k" har de tvångs- och kollektivanslutits. Det förklarar skillnaden. /John

   Radera
  2. I anslutning till Johns kommentar kan jag påminna om att antalet medlemmar i S sjönk med 90% årtiondet efter att kollektivanslutningen från LO upphört.

   Att SvK numerärt omfattar några promille av alla (namn-)kristna i världen har fortfarande på denna blogg inte uppmärksammats av BOD.
   Något att tänka på för den som hävdar att majoriteten alltid har rätt.

   Radera
 17. Ding-dong socialisten John blir ibland närmast tragikomiskt. Om han, mot förmodan, tillhör den Katolska Kyrkan är han i full schism mot hennes sociallära!
  Antony

  SvaraRadera