måndag 30 december 2013

Oavgjort

Kl 17 i går firades Bergunda församlings sista högmässa och vid nyår upphör församlingen. Series Pastorum börjar 1401, kunde jag se i vapenhuset, sedan stiftsadjunkten för gudstjänstfrågor påpekat saken.

Oavgjort betyder fem i betjäningen och fem som kom för att utgöra de församlade. Jaja. Stiftsadjunkten hade cyklat 15 km enkel resa för att följa den sista högmässan i församlingen men kom 8 minuter för sent. Länge in i högmässan stod det alltså 5-4 i betjäningens favör. 716 medlemmar har Bergunda församling. Tjänstgörande prästen, stiftsadjunkten och jag var alla utsocknes. Blir det inte 1% i högmässan? Så när upphör egentligen en församling.

Det var mässa med en ordning där tre läsningar staplades på varandra efter dagens bön. Vilken förnyelse finns i detta? Men högmässan var snart över. Jag trodde inte jag skulle få höra tre läsningar så entusiastiskt kastade jag mig över GT-läsningen och ägnade mig också något åt episteln. Det slog mig att i Apostlagärningarna talas om Mose som fick undervisning i "den egyptiska visheten" - utan ironi. Det är väl inget nytt att det finns vishet på andra ställen än i den kristna tron - men det är den vishet som läggs under Kristi lydnad som är vishet i eminent mening, om jag fattat saken rätt. Ingen polemik, dock. Den som är klok, ska kunna känna igen visheten där den finns - trygg i Sanningen, den uppenbarade.

Det var mässa - eller? Vad var det pastorn delade ut? Jag kom på mig själv med att drabbas av tvivel och sa inte "Amen" när han räckte mig det han sa var Kristi kropp. Kristus har lovat sin  närvaro i bröd och vin. Var det bröd jag fick - eller en blandning av potatismjöl, gurkakärnmjöl och en del annat? Var har Kristus lovat sin närvaro in en sådan blandning? Är det bara jag som ser problem här?

Min vän den fromme prästen överlämnar den sortens frågor till celebranten. Men vem i Växjö heliga samfällighet har fattat beslut om det glutenfria som är blandningen av konstigheter? Om celebranten tvekar inför mässan, vilka är alternativen? Ställs in mässan eller vad? Jag tror jag skriver till Domkapitlet, som väl ska värna mig och inte låta mig leva i sakramental osäkerhet. Eller köper ni blandningen? Med vilket teologisk argument då? Med ett argument hämtat från frikyrklighet med zwingliansk nattvardssyn, den Luther tog avstånd från, eller från argumenten i någon unierad tysk kyrkokonstruktion? Vart ska då vi evangeliska sakramentsrealister ta vägen, när vi inte kan leva tryggt och sakramentalt i Svenska kyrkan - det vi med gott samvete kunnat i alla år tidigare?

Und der Teufel lacht dazu, för att tala med Jackeléns.

Vi har kanske för stunden tröskat statskyrkosystemets förträffligheter färdigt? Något anslående är det förstås att tonvikten inte ligger på analysfrågor hur det egentligen är utan på frågor som ska bekräfta för-domen, dvs det som bestämts vara förhållandet och som frågan ska bekräfta.

Predikstolens frihet var oomtvistlig när jag var ung - till skillnad från frikyrkan, där styrelsen kunde gå in med synpunkter hade kyrkorådet inget att säga när det handlade om prästens förkunnelse. Nu kan den saken lätt regleras genom lokalanställning och stadganden i KO. Utsorteringsprocesserna är verkliga. Hade jag varit ung, hade jag inte prästvigts i denna kyrka. Och präster undertecknar papper på papper och vet precis vad som inte ska sägas. De säger det inte heller. De är väl i någon mening kloka och idkar teologisk självcensur. Ska de förresten gå emot demokratiskt fattade beslut?

Läronämnden är säkert en fantastisk uppfinning som värnar Kyrkans frihet och lärans primat över tidens växlingar. Kontrollfrågan blir den lilla enkla: Har Läronämnden vid något eller några tillfällen körts över när Kyrkomötet fattat beslut - för i så fall har Läronämnden en svagare ställning och betyder mindre än man kunde tänka? Har det hänt? Aj, tusan. Nå då så. Kritiken sätter inte in mot enskilda ledamöter i Läronämnden utan blir principiell. Läronämnden fungerar inte som någon form av konstitutionellt skydd för Kyrkans lära.

Detta sagt kanske man kan notera att den nyvalda Läronämnden har en vakans. Det fanns en kandidat som sattes åsido. Inte för att den professorns meriter var klena utan därför att han kunde misstänkas hysa meningar som professor Hamberg, som avgick. Och den sortens meningar vill Kyrkomötets majoritet inte ha i Läronämnden. Vakansen har något att berätta, med andra ord. Den andra kandidat som valberedningen förde fram ville ärkebiskopen inte ha. Det räckte som argument. I förberedelsearbetet inför kyrkomötet 2014 finns alltså ingen fulltalig läronämnd. Det går lika bra.

Diskussionen om högkyrkligheten som skulle räcka ut handen till samarbete är fullständigt obsolet.
Vad gäller saken? Var finns numera den högkyrkligheten? Och när vägrade högkyrkligheten - vad detta  med högkyrklighet nu är - att stå samman i den svenskkyrklighet som är det (dop-)vatten högkyrkligheten simmat i?

Gamla moderater talar helst ekonomi för de framträder som genuina materialister. Nu skulle det tydligen predikas utan lön - och pension! - samt reseersättning. Det hade tydligen Bengt Olof Dike inte varit med om? Nej, för välfärdssamhället tänktes inte fungera så att medborgarna skulle vara medellösa. Ingen totalt utfattig präst som dessutom ska betala reseersättningen själv har predikat för Dike. Men vid några tillfällen har Dike, vet jag, varit på högmässor där prästen inte haft ersättning eller reseersättning. Det gick det också. Och finessen är att Dike inte fattade att detta var förhållandet.

Rubriken "oavgjort" ska nog inte tänkas syfta på något annat än gårdagens sista mässa i Bergunda församling.

Har prästerna försett sig med flanellskjorta för den 2 januari firar vi Flanellskjortans dag. Inga prästskjortor då. Flanell! Och det 36-årsjubileum för firandet år 2014. Dressman har kampanj på flanellskjortor just nu. Dressman vet.


44 kommentarer:

 1. Sju eller nio hundra års kyrklig närvaro upphör. Kvar finns en byggnad och några anställda. Några avlönade och några tillresta i kyrkbranschen, samt några lokala (kufar?) utgör gudsfolket vid ändalykten.

  Ingen framgångssaga, direkt. Man frågar sig vad alla dessa havliga, icke dörrstängande präster haft för sig. Utom att lyfta löner, förstås!


  Tant Svart


  SvaraRadera
  Svar
  1. Betänk dock att söndagen efter jul aldrig har varit en stor kyrkogångsdag. Dessutom var säkert många bortresta över helgen. /Gustaf Björck

   Radera
  2. Jo, jag får väl ta en Novalucol mot ev magsurhet, då.

   Bergunda Kyrka är vacker och ännu inte en ruin som närbelägna Bergkvara Slottsruin. Alltid något!

   TantSvart

   Radera
 2. Vad gör vi med präster som predikar dumheter? De är ganska många och man kan få finna sig i en situation där kyrkoråd står för klassisk kristen tro och ämbetsbärarna ägnar sig åt privatreligiösa funderingar med vag koppling till evangeliet. Är predikstolens frihet något positivt då?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bäste Jacob,
   Jag kunde ha svarat att den enes dumhet är den andres "evangelium", men det hade ju bara varit dumt, eller hur? Den predikstolens frihet som fanns fortfarande på 1970-talet var en frihet i förhållande till politiska intressen och det lokala kyrkorådet, men inte till kyrkans bekännelse som prästen bundit sig vid genom sina frivilligt avlagda prästlöften. Tillsynen i den delen sköttes av biskop och domkapitel som hade att på förekommen anledning pröva om viss präst hållit sig inom den ramen i sin förkunnelse. Det var inte en gränslös frihet för vilka "privatreligiösa funderingar" som helst, men en generös frihet som rymde både en strikt konservativ förkunnelse som en mer "liberalt" präglad sådan. Det var alldeles utmärkt enligt min mening och gav en kreativ, spännande, rymd i vårt gemensamma samtal kring vår kristna tro. Något annat var inte heller rimligt i det som fortfarande var en folkkyrka, en landskyrka på evangelisk-luthersk grund och inte en föreningskyrka eller religiös sekt. De kyrkoråd som var måna om "klassisk kristen tro" valde givetvis präst därefter. Oavsett den saken är det givetvis så att en präst fungerar i ett samspel med sin församling, den församling man fått sig anförtrodd. Gnisslar det för mycket, för länge, får prästen flytta på sig. Men den tröghet som fanns på den punkten i det gamla systemet var att föredra framför en ordning, där ett nyvalt kyrkoråd med en helt annan teologisk agenda än föregående kyrkoråd, kan sätta sin präst på gatan med samarbetssvårigheter som enda angivna skäl. Kort sagt: kyrkans frihet hänger samman med predikstolens frihet, men därtill kommer att det andliga klimatet i en kyrka mår gott av att det finns ett betydande mått av frihet för den enskilde prästen i den nödvändiga brottning med traditionen som gör prästen till präst, märker honom för livet och tjänsten, och låter honom bli till välsignelse sedan han välsignats. Ett gott slut och ett gott nytt år önskar jag Dig!

   Radera
  2. Jag finner Jacobs fråga högst relevant. Visst är det jobbigt med ett kyrkoråd med en helt ny agenda (särskilt som denna utveckling nästan alltid går åt det sekulärliberala hållet), men inte mindre jobbigt är det när nya präster, ibland alla man får att välja på, är mer eller mindre sekulärliberala. "Våran präst" går i pension om fem år - och det känns som om ungefär precis vad som helst kan komma sedan. Trots - eller på grund av? - det mycket snälla kyrkorådet.

   Radera
  3. @Andreas Holmberg, vem som ska komma efter den präst du har förtroende för, avgör majoriteten i det då aktuella kyrkorådet. Det står dem fritt att välja en präst förankrad i klassisk kristen tro eller en "sekulärliberal" präst. Vad har snällhet med den saken att göra? Helt obegripligt!

   Radera
  4. De får bära flanellskjorta, så vet vi andra hur de ser ut!!
   F Pierre

   Radera
 3. Jodå visste undertecknad att Hjelmserydsstiftelsen, som avses ovan vad gäller mina högmässobesök, har minst sagt ansträngd ekonomi - jag har ju själv berättat om den på nyhetsplats i Kyrkans Tidning - och att dess personal säkerligen ej har feta ersättningar. Men var i övrigt i landet finns präster i Svenska kyrkan som regelbundet arbetar i sina, eller andra, församlingar utan lön och reseersättning?

  Och den gode Mohedabon har tydligen inte upptäckt min återkommande kritik mot den krassa materialismen, vilket inte är detsamma som ett övergivande av realismen.
  Ty realism är att förstå kyrkans finansiella behov! Realism är att begripa nödvändigheten av präster, pastorer och förtroendevalda för att kunna missionera Ordet till svenska folket! Realism är insikten om att bilen stannar, om bensinen tar slut i dess tank!

  Allt detta oberoende av att avståndet mellan Moheda och Hjelmserydsstiftelsen inte är så långt, att predikanten begär reseersättning!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det måste ha varit något fel på julmaten du åt eftersom din mage förefaller vara sur på något sätt. Vad har du för anledning att ge dig på hela Svenska Kyrkans prästerskap? Jag har inte gjort någon undersökning, men på stående fot skulle jag kunna ge en diger lista på präster som utan ersättning tjänar i mässor, dop, begravningar, vigslar m.m. på sin fritid och utan ersättning. Skulle de inte längre kunna avlönas av kyrkan skulle deras arbetsinsats givetvis bli avsevärt mindre men ordet och sakramenten skulle naturligtvis även fortsättningsvis förvaltas.
   Du framstår inte som speciellt seriös eller är det kanske genom en egen girig blick du betraktar dina medmänniskor.
   Bo Nordin

   Radera
  2. Att kyrkligt anställda är i tiden, d v s sekulariserade och av och till smittade av materialism, slapp sexualmoral, pekålikriktning, lättja, bristande bildningslust och allmän gnällighet samt brist på social talang är ingen nyhet. Så var det tydligen redan på apostlarnas tid. Inte heller den här ofta idealiserade Romerska Kyrkan är oanfäktad.

   BOD har rätt i att kyrkan behöver en materiell bas, likaväl som skola och universitet behöver en sådan. Det är gott att inte tvingas leva i fattigdom, vare sig som kyrkoanställd eller som församling.

   Riktigt intressant blir, att Hjelmserydsstiftelsen tycks attrahera BOD( liksom mig själv).
   St Laurentii och Ansgars, S:a Klara och koinoniorna är andra församlingar som lever i fattigdom på frivilliga medel och är tilltalande och fungerande.

   Min lite småelaka fråga blir, om sambandet är nödvändigt, tillräckligt eller bara underlättande?
   Blir man om inga pengar finns, av med lata och odugliga tjänare, som skymmer Kristus?


   KJ

   Radera
  3. Att kyrkligt anställda är i tiden, d v s sekulariserade och av och till smittade av materialism, slapp sexualmoral, pekålikriktning, lättja, bristande bildningslust och allmän gnällighet samt brist på social talang är ingen nyhet. Så var det tydligen redan på apostlarnas tid. Inte heller den här ofta idealiserade Romerska Kyrkan är oanfäktad.

   BOD har rätt i att kyrkan behöver en materiell bas, likaväl som skola och universitet behöver en sådan. Det är gott att inte tvingas leva i fattigdom, vare sig som kyrkoanställd eller som församling.

   Riktigt intressant blir, att Hjelmserydsstiftelsen tycks attrahera BOD( liksom mig själv).
   St Laurentii och Ansgars, S:a Klara och koinoniorna är andra församlingar som lever i fattigdom på frivilliga medel och är tilltalande och fungerande.

   Min lite småelaka fråga blir, om sambandet är nödvändigt, tillräckligt eller bara underlättande?
   Blir man om inga pengar finns, av med lata och odugliga tjänare, som skymmer Kristus?


   KJ

   Radera
 4. När jag tuggat i mig majsbrödet på besök i mässa i min dop- och konfirmationskyrka senaste påskdagen hörde jag ett mycket tydligt tilltal. En röst i mitt inre, som inte var min egen, sa: Jag finns dock i min fullhet i vinet.

  Gudomligt tilltal eller fantasi? Det kvittar nog för sant var det i alla fall. Men kanske blir ett framtida beslut istället att lägga handen på axeln om inte fullständig sakramental visshet finns, jag har ändå ynnesten att kunna ta emot rätt hanterade sakrament så ofta jag behöver.

  Är det förresten inte ett intressant sammanträffande att problemen med allergener och alkohol i nattvardselementen uppstår i en tid då de i Svenskav Kyrkan ofta hanteras av personer vars vigning kan ifrågasättas? En rätt invigd oblat framkallar inte allergi hos den som berett sig rätt. Gud är nämligen större, också än allergener.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Glutenfritt (dvs bakat på annat än vete, råg eller korn) bröd och/eller druvsaft i stället för vin - så ser verkligheten ut i många av Svenska Kyrkans mässor i dag.
   Vem har fattat besluten? Fattas de lokalt? I så fall av vem? Kyrkorådet som ju saknar den teologiska skolningen för att fatta den typen av beslut? Kanslisten som fått i uppgift att beställa? Kyrkvaktmästaren som kom på att det är enklare, snabbare och billigare att slinka in på ICA än att kanske köra flera mil till Systembolaget? Finns det rent av ett teologiskt grundat beslut - i så fall fattat av vem?
   Det enda jag numera är helt säker på är att jag inte mera kan gå till kommunion i trygg förvissning om att jag där får del av Herrens kropp och blod, i Svenska Kyrkan!!! Vad gör jag?

   Jag i Halland

   Radera
  2. Någonstans i. Halland bör det väl firas riktiga mässor!

   Radera
  3. Vad du gör är att försöka hitta den närmaste församling eller gudstjänstgemenskap där sakrameten rätt förvaltas och Ordet förkunnas rent och klart. Tyvärr finns inte dessa nästgårds för alla men vi lever i en tid då vi måste inse att vi kan behöva resa för att få vara med och fira gudstjänst på rätt sätt. Detta bereder oss naturligtvis olika stora problem beroende på livssituation, men kan inte hjälpas.

   Kyrka och folk har en bra lista på gudstjänster över hela landet: http://kyrkaochfolk.se/index.php/gudstjansttider

   Radera
  4. Ja, någonstans i Halland firas riktiga mässor. Utanför Falkenberg ligger Susedalens församling. Dit kan du söka dej och med förlitande ta del av nattvardens gåvor. På köpet får du också en god förkunnelse och det är vi väl inte bortskämda med i dagens svenska kyrka.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
  5. Tack, Populisten!

   KJ

   Radera
  6. Jodå, NÅGONSTANS i Halland firas det allt s k riktiga mässor, oftast t o m på min ort.
   Vad jag med min kommentar avsåg var egentligen tre saker:
   - Är det bara jag som minns de "trösteorden" vi förr kunde suga på och ge varandra: En präst kan missa att peka på Jesus i sin predikan men miraklet i mässan kan han inte slarva bort! Thoose were the days!
   - Inte minst saknar jag den tidigare möjligheten att lugnt gå till mässan när jag är på annan ort. Numera vet jag ju inte vad jag kommer att få del av, se min punkt 1.
   - Det tyvärr alltför många, hallänningar och andra, som inte har en chans att på hanterbart avstånd få del av sakramentet.

   Jag i Halland

   Radera
  7. Kan inte bloggaren eller någon annan starta ett Ellos för riktiga oblater? Bara en undran från en sydvästgöte om inte en prenumeration kan ordnas? / Magnus Olsson, född enligt almenackan 26 januari en bit in i Knallebygd från Halland sett.

   Radera
  8. "En rätt invigd oblat framkallar inte allergi hos den som berett sig rätt. Gud är nämligen större, också än allergener."

   Så 50mg gluten i en 0,5g oblat framkallar ingen reaktion om 1) oblaten är rätt invigd 2) Om den som äter förberett sig rätt.

   Det är ätaren och drinkarens eget fel om hen får en reaktion av den kannibalistiska ritualen, för då har hen gått till ett icke rättroget sammanhang, alternativt inte förberett sig på rätt sätt.

   Det här är vad religion kan göra med annars säkert förnuftiga människor. /Olof Olsson

   Radera
  9. @Du i Halland
   Visst har det blivit krångligare att vara kyrkokristen. Man kan sörja det, men man kan också fundera på varför Herren låter det ske. Kanske vill han tvinga oss att själva ta ansvar på ett annat sätt istället för att konsumera statskyrkans tjänster? Är man några på en ort som önskar ett rätt firande så får man ordna det helt enkelt. Präster villiga att då och då komma och celebrera finns.

   @MO
   Ellos för oblater: www.katolskbokhandel.com

   Radera
  10. @OO
   Jag brukar försöka undvika polemik i denna bloggs kommentarsfält men gör ett undantag.

   Det där med rätt beredd var nog en onödig basklapp. Jag la till den med syftning till den som lever mycket långt från Gud: satanister och liknande. Jag är inte övertygad om att de utan obehag kan inta invigda nattvardselement oavsett allergier. En vanlig simpel syndare, som jag själv, löper aldrig någon risk.

   I min närhet finns en person som upplevt sig ha svår glutenintolerans. Inte minsta gluteninnehållande brödsmula har fått passera personens läppar då detta givit magproblem. Likväl har personen inte reagerat på invigda oblater. Nu förhåller det sig så att personens allergi efter sent omsider utförd utredning (allergin upplevd i 20 - 25 år) inte finns där och glutenintag är inte längre ett problem. Fanns det någonsin en allergi, läkte den ut eller var det ett gudomligt helande? Ja det får vi aldrig reda på. Det vetenskaplig värdet av denna berättelse blir i alla fall noll genom detta, men kvar finns minnet av en person som tålde oblater men fick ont i magen av knäckebröd.

   En Gud som inte ens skulle kunna utföra detta pyttelilla mirakel att undanta den mycket lilla glutenmängden i sin egenhändigt instiftade måltid från allergiska reaktioner; Varför skulle jag tro på en sådan? Det vore ju en helt kraftlös Gud. Sannolikt en tankekonstruktion.

   Sedan ska man inte vara dumdristig. Den som kan få livshotande akuta reaktioner av minsta glutenintag bör självklart inte chansa på gudomliga mirakel. Men den helt dominerande majoriteten med glutenproblem får bara ont i magen.

   Radera
  11. Jaha populisten, så du menade satanister och liknande, som går till nattvarden. Ursäkta, jag förstod inte att det var den gruppen som avsågs. Nej, man ska inte chansa på gudomliga mirakel. Gott nytt år! /Olof Olsson

   Radera
  12. Susedalens församling har numera glutenfritt. Men Falkenbergs församling använder bröd och vin.

   Radera
 5. Intressant hänvisning till Mose bildningserfarenhet. Observera då vad som sker sedan han gjort en liten nostalgitripp till sitt ursprung och får se hur det går till bakom kulisserna och pga den naturliga lagen agerar med följd av 40 års retreat. Sedan behagar det Gud att låta sig HÖRAS och när sedan St Stefanus förklarar detta får ängeln och Gud bli något av detsamma, med effekten att himlen öppnar sig sedan den distinktionen mellan Guds hörbara röst och änglars förmedling av Lagen blivit gjord, och detta väckt ursinne hos de som hört översteprästens fråga, den som igångsatte hela scenariot. Förvånande? Vers 35 har en hel del att säga om saken, men den egyptiska dödskulten kunde inget säga om öppnade himlar, inte heller översteprästen som frambar sitt offer, vilket nu blev St Stefanus. Så öppnar Gud himlar, liksom Josef först gav säd sedan avslöjade vem han var. / Magnus Olsson, vars almenacka snart slås igen för att öppna en ny. Ps vill man bilda sig om änglar läser man Francks avh om dem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mikaelidagens predikan?

   Radera
  2. Så är nog titeln på Francks avh, om minnet inte sviker men kan inte kolla då jag tjänstgör i skärgården över helgen bortom biblioteket mitt. / MO

   Radera
 6. Jag är helt övertygad pm att majoriteten av prästerna är beredda att celebrera mässan utan betalning om det skulle behövas. Ett annat jobb på vardagarna, präst i gudstjänsten på söndagarna.

  SvaraRadera
 7. Jag vill tacka för nyårshälsningen från er alla på min blogg! (Klicka på mitt namn för att komma till denna.)
  Ert bidrag uppskattades verkligen!

  Gott nytt år!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Själv missade jag tyvärr den kollektiva hälsningen, men jag måste erkänna att jag fann den kul.

   Tant Svart

   Radera
 8. Pierre Falk,
  Ack jag skulle önska att Du hade rätt men där tror jag Du är överoptimistisk. Jag kan sträcka mig till många präster , framförallt bland de pensionerade, vilket jag ser som vackert så .Tyvärr är jag pessimistisk om framtiden och tror att de blir färre och färre.
  En annan sak är att det knappast är lagligt inom SveK - vad skulle fackföreningsrörelsen säga om några präster "illojalt" arbetade gratis?

  Jag misstänker att skulle de verkligen börja celebrera mässor i någon märkbar skala i nu stängda /lagda mer elller mindre malpåse varande kyrkor skulle SveK finna anledning att avkraga dem.

  Misstänker att Dike skulle finna det helt korrekt eftersom det ju är lagligt och korrekt. Detta oavsett att han tidigare raljerade över fenomenet som han först irågasatte ens existerade.
  / HH

  SvaraRadera
 9. Kanske skulle vi som inte har frimärksskjorta till vardags låna en den 2 januari? Vad anser bloggaren om det?

  SvaraRadera
 10. Är det sant, att varje gång en församling läggs ner, så dör en kyrkopolitiker?
  fm

  SvaraRadera
 11. Guarkärnmjöl, Dag, inte gurka, snarare ärta: E412.
  Mjölet i den brödfria oblaten kräver omdiktning av den kyrkliga sångskatten:
  Här kommer ett anspråkslöst första bidrag!

  Jag är Livets knöl! Jag är Livets knöl!
  Den som äter potatis slipper att hungra:
  Jag är Livets knöl!

  Guarkärnmjöl är jag och majs! Guarkärnmjöl är jag och majs!
  Till soppa och popcorn duger jag säkert, men inte till mässan alls!

  Här ges utblandat vatten! Här ges utblandat vatten!
  den som kommer hit får nå't blaskigt att dricka:
  Här finns utblandat vatten!

  fm

  SvaraRadera
 12. JAG i halland.

  Katolska mässor firas i hela halland. Kyrkan är världsvid, hon når från öster till väster och från söder till norr.

  Tyvärr har hennes präster ingen karriärsstege. En präst har några tusenlappar. En biskop ca 10000.

  Ingen med allmänreligiösa intressen o karriärshets blir präst där... :-)

  SvaraRadera
 13. Bo Nordin,Anonym och några andra ovan:

  -På vilket sätt jag ger mig på hela prästerskapet vet nog bara Nordin, som i likhet med flera andra vägrar se finansieeringsfrågan i ett vidare perspektiv.Vad hjälpet det kyrkan i stort, om någon eller några pensionerade präster är villiga en eller annan gång att utan ersättning predika i någon kyrka, när den långsiktigare ekonomiseringen hotas?

  Många kyrkordelöner är i dag också - på grund av fackets och enskildas krav - mycket höga och har procentuellt stigit mer än annan personals löner under de senaste åren. Var finns idealiteten då, den idealitet som för övrigt bara gäller ett fåtal präster?

  Anonyms s k lustiga fråga om en församlingsnedläggning alltid innebär att en säkerligen flitig och engagerad förtroendevald man eller kvinna går ur tiden, tarvar ingen kommentar. Den är nämligen på förhand överlägset raljerande mot alla de tusentals och åter tusentals just förtroendevalda, vilka gör oskattbara insatser för Svenska kyrkan.

  Anonym måste en gång för alla förmås inse, att Svenska kyrkan ej blott är prästernas kyrka utan också de förtroendevaldas!

  Är det uppfattat?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kyrkan är varken prästernas eller de förtroendevaldas. Kyrkan är
   Kristi kyrka. Ingen annans/Sven-Åke Nilsson

   Radera
 14. Ja, det skall verkligen understrykas, att vi har många trogna, hängivna och lojala förtroendevalda i Svenska kyrkan! / Kh em

  SvaraRadera
 15. Fast om förtroendet skall bevaras, så måste de vara "trogna, hängivna
  och lojala" först och främst gentemot Kristus och Hans Kyrka.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sven A
   Det var det jag avsåg.
   Kh em

   Radera
 16. Vad gäller nattvardsbrödet får man nog acceptera att det kan finnas olika syn på vad som är godtagbart. För egen del vill jag gärna ha osyrat bröd av gjort på vete och vatten eftersom det är troligast att det var detta Jesus och hans lärjungar använde (även om matza också verkar ha gjorts på kornmjöl). Men är det glutenfritt eller av majsmjöl eller liknande tror jag ändå att Jesus är närvarande i måltiden. Tror man inte detta ska man avstå nattvarden. Det vore intressant att veta vad Dag stöder sig på när han menar att potatismjöl och liknande inte skulle vara godkänt i brödet. Inte codex iuris canonici hoppas jag
  / Hans

  SvaraRadera
 17. Jag ser det såsom ett LITET problem, vilken sorts bröd och vin som man
  använder, eftersom jag tror att Gud/Jesus lika lätt förvandlar detta till
  sin kropp och sitt blod. Själv önskar jag riktiga oblater och riktigt vin
  och förstår syftet till lydnad av Skriften, men det är mera av känsla och
  tycke. Är jag ogudaktig?

  SvaraRadera
 18. Sven-Åke Nilsson,

  Men vilka är då kyrkan till - och avsedd - för? Och vilka skall styra/administrera den? Och varför är det demokratiska val till kyrkan?
  För mig är svaren på frågorna givna. Men är de det för Dig? Låt oss läsa dem i så fall!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera