torsdag 10 maj 2018

Meta i grumligt vatten?

Denna dag, när metet lockar, sitter jag tydligen inte i Guds hus. Det beror inte på naturlig fromhet, sådan som kan utövas med metspö i näven. Det beror djupast sett på att Bloggardag saknar tålamod att meta. Då är det enklare att gå och få anrättningen serverad av kyrkoherde G. Faktiskt utan mässa och utanför kyrkorummet. Denna dag lockar dock till mete i det teologiskt grumliga vatten där heretikerna tycks simma.

Jag lärde mig frågan av dr H i Lund. Han ställde den till Antje utan att få något riktigt svar. Frågan löd: Var befinner sig nu den döda Jesu kropp som då låg i graven?

Om uppståndelsen styr på uppståndelse i våra hjärtan och den inre erfarenheten av livsglädje, say no more, så återstår en fakticitetsfråga som denna. Vad säger prästerna? Finns det ens ett rätt svar numera? Jag menar, uppstigen till himlen, sittande på Gud Faderns högra sida kanske är en metafor? Eller förhåller det sig verkligen så, att den uppståndna kropp, som bär DNA från Maria,  på sin från de döda uppståndna rumpa, sitter på Faderns högra sida? När han visar sina händer, är de då sårmärkta? "Frågar man honom då vad det är för sår han har på kroppen, så svarar han: "Dem fick jag hemma hos mina vänner." (Sak 13:6) Och frågar man om det inte är så att det förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet – vilket blir svaret?

Det kan visa sig att kristologiska frågor denna Kristi Himmelsfärds Dag blir mer revolutionära än vi först trodde. Vi kanske inte alls tror och tänker lika i Svenska kyrkan? Har 300-talets heresier blivit moderna och dagsaktuella igen? Går inte Antje i par med Nestorius, kättaren? Man kan om man läst och sett för många deckare eller lite dogmhistoria få för sig det. Borde det förvåna om världen blir äldre och äldre och därmed närmare sitt slut? Är det då inte högkonjunktur för förvillelser och förförelser? Bloggardag undrar. Drar det liksom ihop sig inför slutstriden?

Den lärde vännen svarade tentativt om Antjes utsaga i predikan.
https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/pedikan-i-the-holy-trinity-church-i-warszawa
Det hon utlägger kan vara ett uttryck för "extra calvinisticum". Vem är jag att säga emot? Antje kommer från en unierad kyrka. I det reformert påverkade blir det fint och fromt, men inte materiellt sakramentalt. Finare än så! Mer upphöjt än det jordiska! Men Bloggardag skulle vilja återföra hela frågeställningen till 300-talets kristologiska strider. Vi kan vara oeniga om småttigheter, men det kan visa sig att det som kallades just "småttigheter" visade sig vara spår till avgörande skillnader, skillnaden mellan Athanasius och majoriteten, dvs katolsk tro som minoritet..

Bloggardag läste §7 Om beskaffenheten af föreningen emellan den gudomliga och menskliga naturen i gudamenniskans person. Det är alltså biskopen Björlings dogmatik, Den Christeliga Dogmatiken, andra delen, tredje avdelningen, Beijers förlag i Stockholm, 1875. Björling går emot den nestorianska ensidigheten, som håller det gudomliga och det mänskliga hos Frälsaren så åtskilda att de inte kan ingå någon verklig förening. Så var ju tydligt fallet i Antjes predikan.

Fäderna gjorde några bestämningar som avvisade irrläror. Föreningen är inte verbalis, ett talesätt, inte betingad av tron, mystica, men inte heller moralis, så som mellan två vänner. Nej så här är det: vere et realis, personalis et perichoristica samt perpetuo durans. 

Nu blev Bloggardag så stimulerad att han tog fram Hollazius, Examinis Theologici, Johann Heinr. Russwormium, Rostock och Lepizig 1725. I första bandet reder Hollazius ut frågorna och drar en gräns mot det metaforiska, s 350ff. Vill någon nöja sig med ett enda bibelord kan Bloggardag föreslå Kol 2:9. Men saken är kristallklar.

Björling är också tydlig med att läran om communicatio idiomatum inte bara handlar om nattvardsläran. Den egentliga betydelsen handlar om tron på försoningens fulla giltighet. Kristus är Gud och människa och kan därmed vara vår försonare. Den kristologiska irrläran står fram klart när det till synes fromt och fint hävdas: "Jesus needs to leave behind all physical and material restraints once and for all. In order to be close to each and every one of us, he needed to be taken away from the physical world. No longer incarnated in a human body. Instead (sic! DS) a presence in word and sacrament and throuóugh the Holy Spirit in the church and in the world." Hollazius men också Björling skulle uppfatta irrläran. Den är igenkännlig också i 300-talets kristologiska strider. Så här uttrycks en heresi. Metar man i detta grumliga vatten dyker det upp en ful fisk, skulle Hollazius konstatera. Konkordieformlen (art VIII) menar detsamma och stöder sig på konciliet i Chalcedon.
V.S.B. eller Q.E.D.

Alla som gnäller över att kyrkliga strider ägnas åt småttigheter har nu fått sitt lystmäte. Ingenting slår en kristologisk strid!

Fråga alltså prästerna idag! Håller de ihop Kristi två naturer eller glider de som Antje i kalvinistisk/zwingliansk riktning och hamnar i heresier? Bekänner de communicatio idiomatum? Vet kommunikatörerna vad detta grundläggande begrepp om kommunikation innebär? Vågar någon fråga pastorn?

Det kan dock denna festdag visa sig svårt att hitta en högmässa. Gökottor och utomhusgudstjänster gives. Bloggardag missade årets kosläpp, men i Rydaholm finns det chans att lyssna på ljudet från hornboskap. Horda Musikkår blåser på. Som ersättning för att Jesus kommer till mig i mässan denna dag kanske detta ändå inte är så dumt?

Hur ska Bloggardag i övrigt fira att gerbilerna fått ungar i natt? Tre har jag, ensam djurskötare, sett. Men jag vill inte lysa in i boet och räkna om det är fler i den lilla gerbilhögen.
68 kommentarer:

 1. "Utan åtskillnad, sammanblandning eller förändring".
  Nu undrar jag hur Antony kommer att ställa sig till dagens bloggpost, främst med tanke på att de kaldeiska nestorianerna står i full kommunion med Petri stol sedan 1800-talet.
  Tycker då Antony att Antjes predikan är bra?

  Eller finns det kanske andra skäl att inte dra Nestorius i smutsen genom att jämföra honom med Antje?

  För även om Nestorius ansåg att Jesus fick sin gudomliga natur först efter jungfrufödelsen, så har åtminstone inte jag hört Antje klart och tydligt säga att Jesus har både en gudomlig och mänsklig natur.
  Notera särskilt användandet av presens.
  Till skillnad från Bloggaren så uppfattar jag dock -fortfarande - inte irrläran i citatet från Antjes predikan.
  Möjligen kan det tänja lite på den chalcedonska dogmen om avsaknad av förändring.
  Men ett påstående om att Jesus inte längre är inkarnerad i köttet, skulle även med viss välvilja kunna tolkas som att vi människor på jorden just nu inte kan se Jesus i hans kroppsliga natur på denna jord, då himmelsfärden fysiskt ägde rum för snart 2000 år sedan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu har dock Rom och flera av de non-kalcedoneniska kyrkorna vid ekumeniska samtal konstaterat att man, när det begav sig, i mycket talade förbi varandra. Eftersom man talade utifrån skilda kulturella och politiska sammanhang, missförstod man varandra (gärna medvetet).

   Det problem som kvarstår är inte så mycket teologiskt som hur man skall komma runt besluten om att fördöma varandra.

   Radera
  2. PT är en mästare i att kunna litet om mycket, varför det ofta blir lite galet, men även lite underhållande. Den kaldeisk-katolska kyrkan är katoliker sedan 1552 då de övergav nestorianismen och i obruten full kommunion med Rom sedan 1830.

   Antony

   Radera
  3. Det är, just som Peter T och biskop Göran skriver, alldeles för elakt mot Nestorius att jämföra hans (med nutida mått tämligen lindriga) villfarelser med de djupt vilseledande påståenden som Antje Jackelén gör om man ska tro den text som ligger på Svenska kyrkans hemsida

   Just nu är jag på resande fot och har inte mina dogmhistoriska verk med mig. Därför kan jag inte på rak arm ge en korrekt benämning på Antjes villfarelse, men den ligger närmare "arianism" än nestorianism. Kanske "pseudoarianism" skulle kunna användas som term på Antjes uppfattning men troligen finns det någon term från fornkyrkan som passar bättre.

   Själva poängen är dock klar; Kristi kyrka som helhet har för länge sedan tagit avstånd från hennes position.

   För att göra det konkret: Nestorius lärde att Kristi två naturer var "sammansatta", men inte "förenade". Nestorius skulle därför aldrig förneka den grundläggande kristna trossanningen att Kristi mänskliga natur (med dess fysiska betingelser) efter inkarnationen finns överallt där hans gudomliga natur finns.

   Att som Antje tänka sig att allt det fysiska lämnas kvar på jorden framstår som ett ovanligt dumt självmål. Jag tänker t ex på Kim Phuc Phan Thi, hon som var nio år och fotograferades naken efter bomberna 1972. När hon fick läsa att kristendomen hade frälsare med sår på kroppen blev hon intresserad av kristen tro och så småningom blev hon också kristen

   Det verkar som om Svenska kyrkan leds av en person som förnekar att de händer som tar emot oss i himlen är just Jesu sårmärkta händer. Flera yttranden i hennes predikan indikerar det. Jesu sårmärkta händer i himlen är en omistlig källa till tröst och själavård som det framstår som helt obegripligt att man finner skäl att förneka.

   Det är en helt annan sak, när man tänker sig att människor som exempelvis mist ett ben i en trafikolycka kommer att ha två friska ben i himlen. Detta är endast ett uttryck för att skapelsen är återupprättad i himlen. Jesu sår är däremot en del av segern över det onda och det yttersta beviset på att ondskans makt är slut.

   Jag föreslår att någon eller några snarast skriver ihop en anmälan till domkapitlet så att dessa påståenden får en teologisk och rättslig prövning. Med tanke på att det huvudsakliga bevismaterialet publicerats av Svenska kyrkan själv torde utsikterna för ett fällande avgörande vara utomordentligt goda. Som en extra försvårande omständighet kan anföras att dessa påståenden är framförda i ett internationellt sammanhang. Människor i utlandet kan ju få intrycket av att detta är ståndpunkter som är representativa för Svenska kyrkan som helhet

   Radera
  4. Jag uppskattar att några faktiskt hakar på de grundläggande frågorna om vad kristen tro faktiskt lät. Kanske Nestorius var rätt renlärig om han inte mäts efter Hollazius, Björling och Konkordin utan efter den nuvarande svenskkyrkliga ledningen? På sitt sätt roligt med kätteriet analyserat. Fast tråkigt, naturligtvis.

   Radera
  5. Antony, jag personligen hört (dåvarande) biskop Anders referera till "Nestorianerna", och detta tyder ju på att han personligen ser på dem som förnekare av "Gudföderskan" även idag, trots föreningen med katolska kyrkan.
   Både du och jag håller nog honom som en mer trovärdig representant av katolska kyrkan än bloggsignaturen Antony.

   Radera
 2. Gerbiler, kosläpp och - förstås - ärkebiskopen!

  -Lägg märke till rubriken på dagens bloggtext: "Meta i grumligt vatten". Där håller då vår ärkebiskop till. Kanske vänder hon sig om och ser ett kosläpp, även om det inte äger rum i Moheda eller Rydaholm.

  Men skulle hon till äventyrs befinna sig i bloggarens stift, kan hon med fördel besöka en djuraffär i Växjö för att studera ett djur, som i varje fall undertecknad var främmande för, när bloggtexten presenterades i dag. Snabbt tog jag dock reda på att gerbiler är gnagare - uppenbarligen dock av en mer sofistikerad sort än dem jag har i min ekonomibyggnad hemma och vilka regelmässigt bör serveras ett kattbesök eller en viss produkt, som Länsförsäkringar ombesörjer.

  Nu har alltså ärkebiskopen också av bloggaren blandats in i gerbilernas och kornas värld och av honom också försetts med ett metspö för att med detta i handen placeras vid grumligt vatten.

  Själv funderar jag över den verkliga betydelsen av ordet "fixering", hur man kan bli fixerad av något eller någon, ständigt uppehålla sig vid personen eller objektet, ständigt se både gult och rött och förmodligen varje dag gå upp i varvtal (hjärtfrekvens), när personen eller objektet kommer i vederbörandes tankevärld.

  Ja, världen är märklig, vissa människor dock ännu märkligare. Nu kastar jag denna helgdag fram en liten fråga till bloggens kommentatorer, vilka alla - utom kanske någon enstaka - torde vara mina svurna vedersakare:

  -Tror ni, kära vänner, att ärkebiskop Antje Jackelén dagligen ägnar lika många tankar åt Dag Sandahl, som denne ägnar henne?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alphadeltagaren10 maj 2018 kl. 08:43

   Nej. Hon är för självcentrerad. Och det är inget positivt.

   Radera
  2. Rolf Pettersson10 maj 2018 kl. 10:08

   Bengt Olof skriver: "Själv funderar jag över den verkliga betydelsen av ordet "fixering", hur man kan bli fixerad av något eller någon, ständigt uppehålla sig vid personen eller objektet, ständigt se både gult och rött och förmodligen varje dag gå upp i varvtal (hjärtfrekvens), när personen eller objektet kommer i vederbörandes tankevärld."

   Så kan det vara.

   Radera
  3. Ursäkta men vattendjupet är ändå farligt stort. Lämpligt att se till att man känner botten genom att sticka i åran/paddeln. an

   Radera
  4. -Du mein schöner Kater!

   Antje stryker mig så där försiktigt som bara hon kan mellan öronen.

   -Alles ginge mir so gut, wenn nur nicht dieser Kerl BloggarDag alles falsch interpretiere!

   Antje lyfter upp mig och begraver sitt lessna ansikte i min täta, röda päls.

   -Du verstehst mich immer, säger hon stilla. Wie gebe ich aber ihm zu, mich zu verstehen? suckar hon, och släpper försiktigt ned mig på garagegolvet.

   Jag har oxå en viktig funktion i Svenska Kyrkan. Ärkebiskopens trofaste förtrogne. Sådeså!


   Elaka Katten Måns

   Radera
  5. Eftersom det s k "kyrkomötet" införde lex Sandahl för att hindra hans anföranden, så är det knappast troligt att Antje ägnar så mycken tid år Bloggaren. Det borde vara en vagel i ögat på henne, eftersom bloggaren värnar om den tro som en gång överlämnats. Detta kan inte kallas fixering, något som Bengt Olof funderar över.
   Stig W

   Radera
  6. Nog har Redaktören en fixering vid Bloggaren? /smun

   Radera
  7. Stig W:s fabricerade åskådningsexempel!

   Se här, hur han degraderar Svenska kyrkans högsta beslutande organ genom att skriva s k om det och därtill påstår, att det beslutat stoppa en ledamots framträdanden!

   Alltså, enligt honom, kyrkomötet versus Sandahl!
   Ibland är det långt till fakta och sk i bloggkommentarerna.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 3. Högmässa i Bjurfors kl11:00 Gunnar Andersson Elm nord

  SvaraRadera
  Svar
  1. I "full kommunion" med en reformert "biskopinna electa"!

   Antony

   Radera
  2. Gunnar Andersson är präst i Missionsprovinsen. Han är inte kommunion med vare sig nuvarande eller kommande stiftschef i Luleå.

   Radera
  3. Är +Göran helt säker på att nuvarande stiftschef i Luleå inte skulla ta emot nattvarden av en präst i Mpr efter pensioneringen?

   Radera
 4. BOD,

  Nej jag tror inte att Antje bryr sig om vad Dag tycker-lika lite som du bryr dig om vad som predikas i kyrkan du sällan bevistar men påstår dig älska.

  Det hade dock varit bra om hon liksom sådana som du funderade över vad som skrivs här och sedan kommenterade utan politruktjafs vad du anser vara fel. Gjorde det genom giltiga argument och inte bara med obevisade, orealistiska ja tom direkt osanna påståenden.

  Vem vet, då skulle sådana som jag kanske få anledning att erkänna dig som politiker och inte bara politruk och en Antje som åtminstone ärlig och inte endast en anpassling.

  //HH

  SvaraRadera
 5. Ja, Bloggardag, det är verkligen inte klokt. Jag kollade länken till hennes predikan i Polen och det är verkligen klassisk villolära, rakt av!!!

  SvaraRadera
 6. Tack för dagens lektion i dogmatik! Sådant är vi många som behöver mer av.

  86:an

  SvaraRadera
 7. Paulus postulerar, att dom uppståndna har en uppståndelsekropp, vilket är könlös.Om det är materiellt eller andligt, är svårt att avgöra.
  En intressant fråga är ju, att om Jesu kropp var likadan som dom uppståndna människors?Om Jesu uppstod i samma kropp som han levde på jorden, då är hans kropp annorlunda än dom uppbrända troendes kropp i uppståndelse.

  Heresin är alltså det som avviker från 300-talets konsiljebeslut? Men dom hade ingen extra uppenbarelse ,utan dom kom fram till sina formuleringar i vilda debatter.
  Vårat läge är, att av samma bibliska material vaska fram en sanning som bäst överensstämmer med uppenbarelsen. Fäderna i gamla kyrkomöten röstad ju. Är majoritets beslut alltid lika med sanningen? Är inte resultaten en tillfällig arbetshypotes tills man kommer fram något bättre?

  Var inte varje "heresi" ett ärligt försök att vara intellektuellt ärlig ? Att dom röstades ner, kan innebära att man kastade bort barnet med badvattnet?

  Är det fel att predika något man tror på? Skall inte predikan vara resultat av något man har brottats med i sanningssökandet.Predikan skall vara levande och levandegörande ord och inte gammalt skåpmat.

  Den boklärde hämtar från skrifter och tradition gammalt och nytt sade Mästaren.
  Emergent är ordet ,något jäser tills det finner sitt oväntade form.Man prövar sig fram och framförallt när man beträder okänt mark vilket varje andlig företag innebär.

  SvaraRadera
 8. Alla som inte ser en Högmässa inom horisonten en högtidsdag som denna har alla chanser att be grannprästen komma hem och celebrera.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alphadeltagaren10 maj 2018 kl. 22:34

   Gör de det? På en röd dag? Det blir väl OB-tillägg då?

   Radera
  2. Det är generöst om vederbörande bara ber om ersättning för de timmar han var borta från hemmet.
   Denna sjuka naivitet och okunskap vad en församlings gudstjänst faktiskt förutsätter av insatta resurser är den verkliga orsaken varför västkyrkan krackelerar.
   Är det för dyrt att lägga 2-300 på en mässa?? En anständig söndagskollekt för en normalinkomsttagare borde kunna närma sig 500:- an

   Radera
  3. Alphadeltagaren11 maj 2018 kl. 09:31

   Ska jag ge 500 spänn för en moralisk avhyvling och en nattvard som jag inte vet är sakramentalt säker? Låter dyrt.

   Radera
  4. Intressant vinkel. Om du är ensam kan 100:- vara en gest, rimligtvis lägger tillresande summan i kollekten.
   När du kallar präst är du inte bunden av närmast geografiske grannpräst, men somliga får nöja sig med den.
   Oftast ligger tvivlet på rena trivialiteter, tyvärr.
   Om där skulle föreligga valsituation kan det vara vettigt att be om råd.an

   Radera
 9. Otydligheten finns överallt, inte minst i detta läger. Bara "de dumma", som jeppen från Lutherska församlingen, och i viss mån HH, har talat klarspråk om vad man faktiskt tror här. Andra svarar på något annat än frågan gällde eller glider tyst förbi besvärliga frågor. För att i stället med kraft ägna i sig åt att analysera grumligheten i andras metvatten.

  SvaraRadera
 10. Älvestad kyrka Högmässa kl.11.00

  SvaraRadera
  Svar
  1. I full gemenskap med ding-dong heretikern, nygnostikern Modéus I!!

   Antony

   Radera
  2. Älvestad i Fornåsa pastorat,tror jag. Linköpings stift.

   Radera
  3. Just det ja, Bloggardag, i full kommunion med Modéus I!

   Antony

   Radera
  4. Ditt fullkommunionsbegrepp - från vilket århundrade hämtar du det?
   Kan du redogöra för vilken biskop/säte som du tänker dig själv i full gemenskap med? Det som försöker hålla upp en antydan till tuppkam, i all ödmjukhet? an

   Radera
 11. Vilken lisa att få läsa en kristologisk utläggning en dag som denna!
  Stort tack, Bloggardag! från
  GAF

  SvaraRadera
 12. BOD, jag har fått höra att jag är fixerad vid K-G Hammar när jag på ett Efs-forum ofta citerar honom och undrar hur en sådan kunde bli ärkebiskop i en kristen kyrka. Nästan "sjukligt obsessed" får jag höra. Men K-G (och Antje) som person är ju ointressant och snart borta. Det intressanta är ju själva ärkebiskopsrollen och vad som från denna nuförtiden kan läras och förkunnas i en till namnet kristen, enkannerligen evangelisk-luthersk(!) kyrka.

  SvaraRadera
 13. Nuförtiden ägnar jag även Åke Nordström i Gustav Vasa rätt många tankar. Inte som person, utan som fenomen. Det är alltså möjligt att i Svenska kyrkan verka som icke-teistisk präst (det vi förut kallade a-teist). Som jag frågade i KT: Är det då inte rimligare att åter prästviga högkyrkliga och laestadianer? Eller vad säger du, Bengt-Olof?

  SvaraRadera
 14. Andreas Holmbergs kardinalfel.

  -Han upplyses härmed om, att såväl K-G Hammar som Antje Jackelén har utsetts till ärkebiskop enligt gällande regler för valet och att Svenska kyrkan ej blott till namnet men till gagnet är en genuint kristen kyrkan.

  AH:s kardinalfel är här, att han utgår ifrån att Svenska kyrkans åsikt skall vara hans och ingen annans.

  Alltså som mamman till den i värnplikten nyinryckte Kalle uttryckte saken, när hon såg truppen marschera:
  -Alla utom min Kalle går ju i otakt!

  Gå i takt nästa gång AH!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD bör också upplysas om att Adolf Hitler blev rikskansler genom en "demokratisk" process!

   Antony

   Radera
  2. Antonys klavertramp!

   -Din jämförelse mellan processen för ärkebiskoparnas tillträde och Hitlers dito är ett groteskt klavertramp och lika groteskt malplacerat, Antony!

   Ser du verkligen likheter mellan våra ärkebiskopar och den nazistiske diktatorn?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. Vill du, Bengt Olof, verkligen påstå att Hitler inte var demokratiskt vald? Sedan är det en annan sak i vilken mån Antje och KG har något gemensamt med Hitler. Lite reda i tankarna kan vi kanske förvänta oss.

   Radera
  4. Hr Dike upplyses härmed om att hans ständiga 'upplysningar' är tämligen tröttsamma, förutom att de ofta är felaktiga och/eller irrelevanta.

   den Lea

   Radera
  5. Däri ligger det, Elisabeth!

   -Jämförelsen, Elisabeth, är grotesk. Att bara komma på tanken att sätta den på pränt lika grotesk. Vad menar Antony med detta om inte att nämnda ärkebiskopar inte är riktiga kristna. Eller ser Du något annat syfte med den?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Bengt Olof Dikes kardinalfel är att han i alla lägen sätter form före lära.
   Vilket rättesnöre ska biskopar och läronämnden kalibreras emot?

   Radera
 15. BOD,

  Kanske du istället för att hela tidenkomma med osanna påståenden försöka belägga dina åsikter med fakta?

  Sedan vore det önskvärt att du lärde dig skilja mellan att ha fått svar som du kanske ogillar(?) av skäl som närmast kan refereras som antingen politrukiska eller oförfalskad dumhet.

  Försök någon gång att helt enkelt svara på varför ett påstående jag ,men inte bara jag gör / gjort med motiveringar / argument som kan prövas och inte bara påståenden som då antingen är helt osanna-ganska vanligt eller förmodanden som i vartfall inte grundas på empiri utan bara är önsketänkanden.

  Lite logik vore sedan förträffligt men det saknar du helt. Framförallt är du "mästare" i att göra påståenden som i sig är sanna men inte har med saken som diskuteras att göra och till detta addera ytterligare påstående / påståenden som inte på något sätt stöds av det tidigare påståendet.

  Det är just det jag kritiseras när jag t.ex talar om politruktjafs. Låt mig exemplifiera från din senaste dagliga drapa.

  citat:Han upplyses härmed om, att såväl K-G Hammar som Antje Jackelén har utsetts till ärkebiskop enligt gällande regler för valet... slut citat

  Detta är ett påstående varken jag eller någon annan direkt invänder mot. Vi klagar över hur KM bl.a utses och utsetts . Det gör även din "nomineringsgrupp" POSK men där tycker du att man skall vara illojal?

  Du fortsätter därefter direkt med

  citat:och att Svenska kyrkan ej blott till namnet men till gagnet är en genuint kristen kyrkan.
  Slut citat.

  Tom du borde kunna inse att dessa två påståenden inte har med varandra att göra och framförallt stöds inte det senare påståendet av det första. Jag påstår att det senaste påståendet är en direkt lögn och kan styrka det med exempel och hänvisningar till skrift och bekännelse-not ännu gällande. Du iden mån du stöder dig på något så är det tron att ett kyrkomöte alltid har rätt. Du agerar dr Eck om än utan hans kunnande.

  Sedan tjafsar du återigen som en infantil politruk.
  citat:AH:s kardinalfel är här, att han utgår ifrån att Svenska kyrkans åsikt skall vara hans och ingen annans.Slut citat.

  Den Kyrka vi talar om är Kristi Kyrka.Hans och ingen annans . Dit är alla välkomna men sannerligen inte alla till att styra och ställa där. SVeK påstår sig vara en Kristi Kyrka på jorden och du som sällan bevistar en gudstjänst talar som om det vore ett faktum trots alla avvikelser som du fått oräkneliga exempel på. SVeK frånsett vissa raskt försvinnande öar, enklaver är sannerligen ingen Kristi Kyrka och verkligen inte styrda av någon Helig Ande utan av tidsanda, PK-skäl och politruker varav många helt okunniga i allt som rör den kristna tron.

  Re mitt svar tidigare och som Du av andra sedan påmints om är att steg 1 faktiskt är vad POSK har som huvudfråga i sitt valmanifest.

  "Lustigt" att en som kan beskylla DS för att vara illojal när han motarbetar avarter som är emot SVeK´s änu gällande "normer" medan du med berått mod sniker dig till en post i POSK och motarbetar deras program.

  Allt medan du håvar in arvoden.

  //HH

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alternativet då, HH?

   -Jag har flera gånger frågat vilket alternativ för kyrkans ledning som Du har. Du dömer ju ut den nuvarande ordningen. Dock ännu inget svar.

   Svagt HH, mycket svagt!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Om man nu tänker sig att församlingarna - i direkt anslutning till söndagens huvudgudstjänst - väljer kyrkoråd etc., och att dessa valda ombud sedan väljer ledamöter till stifts- och riksnivå, - på vilket sätt skulle detta vara odemokratiskt? Det är väl så det går till i de flesta folkrörelser? De okyrkliga får väl masa sig till högmässan, om de har något intresse av hur kyrkan styrs?/Paul

   Radera
  3. De andra då, Paul!


   Du förespråkar alltså indirekta val i direkt anslutning till gudstjänsten. Men varför just då, kan man undra. Kan valet inte förrättas exempelvis en vardagskväll i församlingshemmet? Och, om det nu skall ske efter högmässan, får de vara med och välja som dyker upp då utan att delta i gudstjänsten? Kanske den lokala arbetarekommunen har uppmanat sina medlemmar att i samlad tropp gå dit. Vad säger Du då?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Alternativet för BOD är att avstå att kandidatur för POSK, vars kardinalpunkt han i grunden avskyr.

   Radera
  5. De som kommunicerat tre av fyra söndagar vid samma altare. Det brukar ta udden av intresset för kupper.an

   Radera
  6. Nej, BOD, min skiss handlar om DIREKTA val till församlingens/pastoratets styrande organ. Men indirekta val till högre nivåer. Jag betvivlar att den lokala arbetarekommunen skulle kunna uppamma något större intresse för de lokala valen, i synnerhet som de bör ske i kyrkan, i anslutning till söndagens högmässa. Men OM - i så fall vore det väl bara en fortsättning av det befintliga system som Du försvarar?/Paul

   Radera
 16. Se det positiva i försommarens ljus - inte grumligt vatten!

  Ofta, alltför ofta och som nästan ett mantra, tuggas på denna blogg påståendet att bara ett fåtal personer återfinns i kyrkorna på sön- och helgdagarna och att församlingarna lider av stora problem.
  Är det så?

  Allt är som bekant relativt, men i sistlidna söndags familjegudstjänst kunde jag konstatera cirka ett 60-tal personer, som fick ta del av komministerns uppmaning att aldrig ge upp bönen, dvs att uthålligt fortsätta att be.

  Ungefär lika många fanns på plats i det för dagen sommaröppnade missionshus, där den kvinnliga pastorns Jesuscentrerade predikan var något längre tidsmässigt än vad motsvarande i Svenska kyrkan brukar vara. Och visst hade han rätt, den fantastiske Lewi Pethrus i sin psalm "Löftena kunna ej svika"! Det känns alltid lika fint att höra och kunna sjunga med i den.

  Själv glömmer jag för övrigt aldrig när jag som ung journalist fick träffa och intervjua denna stora personlighet vilket skedde i den lokala pingspastorns lägenhet några timmar innan Pethrus skulle predika inför fullsatt kyrka på kvällen.

  Tala om en predikan som "gick hem" och gjorde anklang! Här fanns inga prästerliga divalater, riter och fasoner! I predikstolen stod den kostymklädde Pethrus, som också visade sig kunna skämta, om nu ingen trodde detta. Även om naturligtvis skillnaderna mellan denne oerhört karismatiske pingstledare och Dag Sandahl var oerhört många fler än likheterna, fanns dock även de senare.

  Låt oss alltså se det positiva för kyrkorna och för tron. Den samlade kristenheten i vårt land har allo anledning att inte ge upp. Ekumeniken och det som förenar våra kristna kyrkor måste sättas i centrum. Skillnaderna bör start tonas ned. I centrum står nämligen strävan att vinna människorna för tron. Han som står i centrum sviker oss nämligen inte, som Pethrus skrev.
  Se alltså det gemensamma, se den gemensamma nämnaren och notera det friska vatten som finns i denna sanning. Fiska inte i grumligt vatten och påstå inte att Guds tjänare i Svenska kyrkan eller Hans tjänare i andra kyrkor håller på med tjuvfiske!

  Vi har alla ett ansvar att se framåt, inte gräva ned oss i det förflutnas sorger och bekymmer. Dåtiden är för evigt förbi. Bara framtiden väntar. Är det verkligen någon, som inte vill hoppa på framtidens tåg utan hellre tjurigt står kvar på perrongen och ser bakdelen på sista vagnen, när den snabbt försvinner? Då får han (ty det är säkert just en han) skylla sig själv.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Där gick tåget åt helvete och jag som skulle med", kanske?

   den Lea

   Radera
  2. Dåtiden är förbi? Varje gång vi firar nattvard följer vi uppmaningen: "Gör detta till min åminnelse!"

   Radera
 17. Jag blir faktiskt förundrad. Bloggardag räknar tydligen inte med att gå i högmässan (eller hann han ändå iväg till någon, eller skrev han sitt inlägg efter något slags gökotta?), medan BOD beger sig till ett missionshus (uppenbarligen tillhörande ett annat samfund än SvK). Och ändå är denna dag en av de STORA högtiderna som fullbordar Påsktiden. Dr. Luthers förklaring (som jag i ungdomen fick lära mig utantill) till Tredje budet är väl ändå tydlig (men gäller kanske inte helger som infaller på annan dag än söndag?). Ändå ifrågasätter BOD utsagan att "bara ett fåtal personer återfinns i kyrkorna på sön- och helgdagarna". Men denna utsaga är väl faktiskt HELT SANN - åtminstone för SvK? Och detta borde väl bekymra både f. Dag och BOD? Det må - förhoppningsvis - vara sant, som BOD skriver, att "den samlade kristenheten" har anledning att inte ge upp. Men SvK, då??? Hur länge till är den faktiskt en del av svensk kristenhet? Om - som BOD vill - skillnaderna bör tonas ned, vilken tro är det då som människorna skall - eller kan - vinnas för? Duger det lika bra med någon annan monoteistisk religion? Eller med i princip vad som helst?/Paul

  SvaraRadera
  Svar
  1. -Nedvärderande Paul!

   Du är förundrad Paul, förundrad över att jag deltar i en gudstjänst i ett missionshus - en gudstjänst, vilken det inte finns ett ord att invända emot. detta är alltså fel av mig.

   Säger Du så till alla andra, som också fanns där, bad till Jesus, sjöng psalmen "Löftena kunna ej svika" och andra psalmer?

   Och Ditt ifrågasättande av Svenska kyrkan som en del av vårt lands kristenhet är lika märkligt. Varför reducerar Du vår kyrka på detta sätt? Med önskvärd tydlighet visar Du därtill ett ointresse för en samlad kristenhets missionsoffensiv, där man lägger alla i sammanhanget småfuttiga problem församlingarna emellan åt sidan för det allt överskuggande målet.

   Den inställningen är liktydig med att sitt och tjura i egen sandlåda, bara för att någon kompis har lagt beslag på spaden.

   Sekulariseringen kräver offensiva insatser från kristenheten. Missionsbefallningen måste följas (den nämndes för övrigt också i gårdagens gudstjänst i missionshuset) av alla i samfunden engagerade. Här kan ingen vara passiv och grina i sandlådan, om det skall bli resultat.
   Se verkligheten i vitögat Paul! Den är mycket större och viktigare än tjafset om K-G Hammars tro!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Bengt Olof,
   det skulle vara väldigt bra om du redogjorde för vad du anser vara "småfuttiga problem församlingarna emellan" respektive "det allt överskuggande målet".

   Jag tror nämligen att oenigheten är stor i de frågorna och för att komma någon vart måste man först komma fram till vad man är ense respektive oense om.

   Radera
  3. BOD - Nu försöker Du blanda bort korten! Jag är inte det minsta förundrad över att Du kunde känna Dig hemma i missionshuset, men - över att Du denna högtidsdag inte återfanns i Din församlingskyrka (där Du väl möter Din väljarbas?), eller åtminstone i en kyrka tillhörig det samfund där Du är en hög förtroendevald och ansvarig makthavare. F.ö.- när skulle jag någonsin ha "tjafsat" om K-G Hammars tro?/Paul

   Radera
 18. Hur kan prata om genuint kristen och samtidigt nämna KG Hammar, han som uppskattade Ecce Homo i Uppsala Domkyrka, ville slänga centrala Bibeltexter på historiens skräphög, som uttryckligen inte tror på allt i trosbekännelsen och varit aktiv i Institutet för kontextuell teologi.

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Se väsentligheterna Paul och Jonas M,

   -Varför ser ni inte huvudsaken utan uppehåller er vid bisaken? Det är ju huvudsaken som jag inskärpte i mitt tidigare inlägg, medan ni kommenterar bi- och struntsaker och försöker slå i oss att Svenska kyrkan är mer eller mindre på utdöende.

   Kära vänner, samla era tankar, fundera över hur kristenheten gemensamt kan återta en vinnarposition och förändra vårt land. Se positivt på alla kristna samfund. Det är ju huvudsaken - eller hur?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Käre vän - naturligtvis vore det fantastiskt om "kristenheten gemensamt" kunde "återta en vinnarposition". Men vilken skulle SvK:s roll vara i detta? SvK (eller åtminstone dess sekulärpolitiska makthavare) tycks ju sätta en ära i att - steg för steg, och på punkt efter punkt - distansera sig från övrig kristenhet./Paul

   Radera
  3. BOD - Förmodligen är det så att vi har olika åsikter om vad som är "huvudsaken". Att genuint kristen tro är på utdöende inom SvK är jag - tyvärr - inte ensam om att tro. Eller är t.ex. "Livgiverskan" eller äktenskapssynen "bi- och struntsaker"? I så fall - i jämförelse med vad? Det sekulärpolitiska styrsystemet?/Paul

   Radera
 19. Trettiofem kommentarer på en handfull kommentatorer! Hur skall lilla söta ja, som äger kommentatorsfältet sedan ja, lilla söta lolla ja, okuperade det, kunna tala om hur det e?

  Hoppar med sjumilakliv över det mesta söder om kattrumpan och även norr om.

  Alla h ar f e l. Väser lilla söta ja, med mina gula falska ögon.

  Min människa är en odåga. Sitter och solar sig i ponerad kattrumpa i sina reformerta kalsonger. Klena saker.

  Så hade aldrig Björling gjort. Tänk den som fått vara huskatt där!

  / utan signatur

  SvaraRadera
 20. BOD,

  Svagt, mycket är svagt och ynkligt men frågan är om inte dina utgjutelser toppar allt av svaghet?

  Du sniker dig in som POSK och där motarbetar du deras hjärtefråga- det är svagt men som sagt arvodena lockar och får all heder hos en politruk att blekna bort.

  ARbeta för steg 1 så löser sig nog resten pö om pö.

  Du är som patienten som gnäller på läkaren att medicinen är besk och därför inget för dig trots att denna medicin då är den enda som hjälper.

  //HH

  SvaraRadera
 21. Antjes styrka har aldrig legat i dogmatiken. Hon är på tyskt vis mer allmänbildad än andra svenska biskopar, men blir därför också oförsiktig. Hon är däremot dogmatisk som få. Den lutherska fromheten är inte hennes, än mindre Svenska kyrkans.

  /TD

  SvaraRadera
 22. Marrku,

  Re din fråga jag citerar:

  Är det fel att predika något man tror på? Skall inte predikan vara resultat av något man har brottats med i sanningssökandet.Predikan skall vara levande och levandegörande ord och inte gammalt skåpmat.
  Slut citat.

  En underlig fråga? Prästens uppgift är ju att i predikstolen predika Guds ord occh utlägga texten i enlighet med Kyrkans lära och bekännelse. Notera versalen!

  Helt klart kan han inte predika vad som helst bara för att han tror så. Han kanske är som dansken som tyckte att det faktum att han var ateist inte skulle ha någon betydelse så länge han bara sa de rätta sakerna och utförde alla riter enligt Kyrkans tradition. Dvs inte ens han gick så långt att han menade att i predikstolen skulle han utlägga sina tvivel och egna tolkningar.

  Nå, nu tror jag inte så illa om dig att jag tror att du menade att han skulle få predika "vad som helst" men faktum kvarstår. Ämbetet förpliktar och den präst som känner tvivel borde ta konsekvensen av sina tvivel och nedlägga ämbetet. Det vore det bästa för honom med tanke på evigheten och det ansvar som en dag kommer att utkrävas av honom liksom för oss andra men bestraffas än hårdare för en präst som sviker sin roll som herde i sitt ämbete.

  Tyvärr har vi näppeligen sådana rakryggade präster. Mammon är stark och få präster inom SVeK är pekuniärt oberoende eller kan räkna med att få sin försörjning i något annat yrke eller av SVeK ges en annan likvärdig-dvs ekonomiskt sett anställning. Inte ens SVeK kan väl flytta ännu några hundratal tvivlande präster till de olika kanslierna- de är redan nu överbefolkade.

  Inte heller är det om man ser till resultatet och efter vad som kommer ut från kanslierna något som främjar den kristna tron och läran.

  Vi får nog åtminstone tv och med det SVeK till kyrka har be en stilla bön att de åtminstone låter sin egen otro vara en sak mellan dem och Gud- möjligen diskutera de svåra frågorna med andra präster eller lekmän men som de vet är både troende och förnuftiga.

  Under inga omständigheter falla för frestelsen att predika vad som passar världen, "går hem" bland agnostiker och andra religionsutövare för att inte tala om rena humanister.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vet inte om du HH kommer nogonsin att se detta svar.

   När jag skriver att prästen skall predika vad han tror på , är det införstått att han/hon är "programmerad" genom sina studier, egna andliga erfarenheter både som privat person och som en medlem i ett samfund, förankrad i identifikation med det.

   Då är man långt ifrån fri att predika vad som hälst.

   Det finns naturligtvis nyanser hur prästen uppfattar sin uppgift som herde. Vissa se sig själv som pedagoger, andra som missionärer vilka önskar framkalla väckelse, många som själasörjare ( Dags MTD predikanter är en milt försökt att ha den rollen).

   Men predikan skall vara förankrad i prästens person annars är det bara propaganda.

   Radera
 23. BOD

  "Kanske den lokala arbetarekommunen har uppmanat sina medlemmar att i samlad tropp gå dit. Vad säger Du då?
  "

  Tja, det är väl ungefär vad som i sak sker idag förutom att de nu inte ens ids bevista en mässa. En skillnad är det dock som inte bör försummas.

  Dessa medlemmar kan kanske mha din omhuldade majoritet tvinga in sig (ungefär som när du blev POSK:are till namnet men i din verksamhet motarbetar vad de står för). Oavsett är det någon ryggrad i kyrkfolket kommer de att påpeka att de verkligen inte känner dessa som nu vill styra och ställa ...

  En del kanske har vett att då skämmas och avstå även om det innebär förlust av arvoden. Kyrkfolket är sedan inte helt maktlösa då de då lättare kan visa hur femtekolonnare tagit över Kyrkan.

  //HH

  SvaraRadera
 24. BOD, Svenska kyrkan är måhända inte utdöende - i egenskap av andlig intresseförening.

  Jonas M

  SvaraRadera