tisdag 4 september 2018

Intra muros. Ett besök i Antjeborg:

Det handlar om Svenska kyrkans utbildningsinstitut, SKUI, som fick sin nya organisation för fyra år sedan. Efter något år blev det råddigt. Medarbetare slutade, medarbetare var frustrerade, konflikter var syn- och hörbara. Om denna situation talades det inte öppet i kyrkostyrelsen. Med "öppenhet" menas då det som syster Kerstin har som motto när skandaler ska berättas: "Inga stora drag, bara detaljer!" Styrelsen fick berättelsen i stora drag utan detaljer. Men ledningen för utbildningsinstitutet beslöt att genomföra "en djupare kartläggning av nuläget". Syftet var, och då ringer klockorna, "att nå en samsyn och en samverkan". Då förstår ni hur det var.

Projektet skulle därför säkerställa att "utvecklingen" skulle gå till ett väl fungerande team, stötta individuellt och kollektivt "för att åta oss att bidra till utvecklingen i det dagliga". Nu förstår ni ännu mer. Men generalsekreteraren sa inte i klartext att situationen var så katastrofal som projektbeskrivningen faktiskt tecknar den. Det borde vara rätt självklart att man på en kyrklig arbetsplats bidrar "till utvecklingen i det dagliga". Och här finns ett givet chefsansvar. Samt ett ansvar för generalsekreteraren, som tycks mest benägen att ta sitt ansvar genom att hyra in kompetenser, de som alltså inte finns i den egna dyra organisationen?

Hur fokuserades det projekt som sattes igång? Det är tänkvärt att läsa: "Vårt fokus är nutid, framtid, lösning och resultat." Konsulter kan få till det. Vilka var konsulterna? Sturebadet Health Strategy AB.

Våren 2016 skulle det bli uppföljning. Dessförinnan hade 30 personer intervjuats, kostnad 120 000:- Sedan skulle det bli en webbenkät och därefter analyser.
Genomförande av handlingsplanerna samt uppföljningen ingick inte i arvodena. Kostnaderna för resor och eventuellt uppehälle tillkom liksom, självfallet, moms.

Nu sitter Bloggardag i besvärande eftertanke. Är det etiskt att anförtro läsarna vad det hela kostade?
Bloggardag funderar. Svenska kyrkan har byggt sig en nationell nivå och den kostar mycket pengar. När kompetensbrister antyds eller avslöjas ska vi alltså pumpa in mer pengar så att medarbetarna ska bidra till utvecklingen i det dagliga. Hur mycket tål läsarna nu?

Tål läsarna ens informationen att kyrkostyrelsen inte hade någon vidare pejl på detta utan mest fick veta att konsulthjälp skulle anskaffas. Det är inte enda gången. Miljonrullningen när det handlar om Svenska kyrkan i utlandet, där extern sakkunskap skulle in, är ett belysande exempel. Har vi fått en administrativ kultur som alltid måste skaffa dyr extern hjälp för att sköta sina egna uppgifter? Bloggardag frågar med sina söndagsskolgosseblå ögon uppspärrade.

Nu kunde man tänka att när det handlar om utbildningen av kommande kyrkoarbetare och somligt inte fungerar får det kosta vad det vill för att få ordning på utbildningen. Finns det några alternativ? Det tyckte på sin tid biskoparna Hellström, Fjärstedt och kanske Lars Eckerdal, för de kunde tänka sig prästutbildning i stiften. I Växjö stift fanns kompetenta präster med högre teologiska examina som kunde användas som lärare, sa salig Hellström, och den utbildningen skulle bli väsentligen bättre och bredare än den som erbjöds i Lund och Uppsala. Så dog Hellström och ingen drev tanken. Är det sant att "small is beautiful" så hade biskoparnas lösa tanke kunnat visa sig vara vacker. Man kan anta at de tre biskoparna tänkte sig ett samarbete mellan stiften. Den riktigt intressanta informationen är dock den, att de var missnöjda med prästutbildningen. De som genomgick den är nu präster och fina präster i Svenska kyrkan; kyrkoherdar och kontraktsprostar och Bloggardag vet inte allt. Många av dem sitter nog också på kontor och slipper det mesta som har med det sakramentala prästämbetet att göra.

Märker ni Bloggardags pratsamma omsorg, i det längsta vill han skjuta upp beskedet om vad Sturebadet Health Strategy AB offererade för sina insatser, resekostnader, uppehälle och momns som tillkommande kostnader. Det går inte att skjuta upp saken längre. 219 850 kronor exkl moms.
25% moms betyder att vi passerat nivån 1/4 miljon. Det är kostnaden för något som om organisationen fungerat inte skulle kostat ett enda öre. Kostnaden för att få medarbetare att bidra i det dagliga arbetet. Kostnaden för att inte ställa de brutala frågorna om ledarskap eller chefsfasoner i dte kyrkliga.

Kyrkostyrelsen förstod föga. Bloggardag upprepar sig men ber inte om ursäkt för detta. Revisorerna grävde väl inte ner sig i frågorna. Generalsekreteraren fick inga frågor om varför konsulter så ofta behövdes för det som annars skulle vara den dagliga verksamheten. Ingen var så oförskämd att frågan ställdes vad de kompetenta medarbetarna i Antjeborg sysslade med.

Borde ersättaren i Kyrkostyrelsen, han som satt för Frimodig kyrka, sagt något? Han gjorde. Han frågade. Han fick lugnande besked. Det hade varit lite problem, men dessa problem höll på att lösas och allt skulle bli bra.

Det blev det kanske också. Men i dagsläget undrar Bloggardag hur upphandlingen av dessa tjänster sköttes. Varför just Sturebadet Health Strategy AB, varför inte en vanlig präst med själavårdssinne eller en HR-specialist i huset?

Bloggardag låter dyster och det är inte att undra över. Då och då dunsar ett äpple i marken och det låter som man sa att det lät den 11 september i New York, när människor hoppade från tornen. I den underbara septembermånaden antyds förgängelsen när äpplen faller. Bloggardag? Plockar fallfrukt. Ska Bloggardag nu visa sig duktig och baka äpplekaka, koka äppelmos, torka äpplen, göra must och hitta på maträtter där äpplen ingår – för att inte tala om efterrätter? Eller ska Bloggardag bara fundera över om det heter "äppel" eller "äpple" i sammansatta ord och besinna språkbruk i olika landsdelar? Ordet "kex" uttalas uppenbarligen olika för att ta ett enkelt exempel.
Nu föll ett till...
Dysterhet!

16 kommentarer:

 1. Under min tid som missionsdirektor såg jag effekterna av att lägga institutioner, sjukhus mm direkt under centralkyrklig administration. They killed the baby, t.o.m. stabila sjukhus. Det går inte att sköta vitala arbetsenheter från central administration. Subsidiaritetsprincipen om vi så vill. Det som kan överblickas och som berör personligt, beslut så lokalt som möjligt. Det är därför storpastoraten inte fungerar. Och Missionen dog under central styrning. Skut nära nog liksom RKU. Det är inte att de ansvariga centralt är personligt inkompetenta och det hjälper inte med än så många konsulter. Människosläktet är arketypiskt inte gjort för storsystem. Därför fungerade sockenkyrkomodellen. Och pastoralinstitut lokalt, ex, Wäxjö-Visby gemensamt i Oskarshamn hade varit intressant, om Jan-Arvid hade levt och kunnat sitta still en stund i varje fall.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hade i så fall frimurareorden varit de som undervisade prelaterna in spe?

   ANTONIO

   Radera
 2. Arbetsrätten (LAS) ger förtur till anställningen enligt turordningen. Dock inte till befattningen.
  Så om någon visare sig vara en dålig chef och ledare, vilket ALLTID är fallet vid dylika insatser, så behöver bara arbetsgivaren påkalla en MBL §11 och säga åt facket att chefen omplaceras till lämplig befattning som denna förmodas klara och att lönenivån justeras till den nya befattningen. Löjligt mycket billigare och bättre, även om konsulterna gjort ett snabbt jobb som bara fakturerat för en månads heltidsarbete. Självavård för den omplacerade borde kunna ombesörjas via dennes hemförsamling, om nu prästerna där har tid med sådant eller HR-specialisterna är överbelastade.

  SvaraRadera
 3. Uppenbarligen tar SvK efter eller är del av en myndighetskultur. Övertramp, slöseri, inkompetens, ersättningar, nepotism och maktmissbruk är inte värre än på annat håll. Rimligen är dock utbildningsraseriet värre i kyrkan, men vad gör en inte för att slippa ta i den olustiga kärnverksamheten och producera det osexiga evangelium, som så många kyrkoanställda ändå känner sig främmande för? Dessutom måste en ju då ha med vanligt folk att göra, och sådana kan vara jobbiga?

  /Conspirator

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lilla jag tycker dock att evangelium är ganska sexigt, om man så säger.

   ANTONIO

   Radera
 4. Tja, detta med att öka administrationen i ett uttalat försök att "förbättra" kärnverksamheten följer helt vad vi varit inne på förut Parkinssons lagar.

  Det gäller tydligen såväl inom det privata som inom det offentliga och där det mest markanta är att toppositionerna nästan uteslutande beläggs av politruker.

  Tag Göteborg som exempel. Sahlgrenska har vårdköer och kan inte tillnärmelsevis uppfylla någon "vårdgaranti". Detta skall nu "avhjälpas" genom att öka administrationen med några hundratal. Samtidigt anser man sig inte ha råd med alla sina läkare utan närmare 150 läkare skall bort. Detta för att kunna finansiera ökningen av administratörer / politruker.

  Jag frågar mig själv -kan någon vara så dum att han/ hon tror man kan minska vårdköerna genom att permittera läkare och ersätta dem med administratörer / politruker?

  Hur resonerar man då? Cyniskt sätt kan man misstänka att man hoppas få ner antalet remisser då minskar ju vårdkön? Visst nekas man vård eller får bara skenbar sådan så minskar ju vårdkön men är det verkligen det man eftersträvar att på byråkratiskt vis få ner vårdköerna?

  Dock övertron på administratörer och politruker är åtminstone inom politrukleden överväldigande. De kallar sig gärna förtroendevalda men har ofta svårt att hänvisa till vem som givit dem "förtroendet" bland dem de förutsätts representera. Det handlar stort sett bara om val politruker emellan enligt metoden krafsar du min rygg så krafsar jag din.

  Detta att som Conspirator ovan nämner "ha med vanligt folk att göra är allt för jobbigt och något man i det längsta undviker. De kan vara jobbiga och ifrågasätter ibland deras kompetens ur annan synvinkel än att agera politruk och leverera lämpliga intetsägande och till intet förpliktande tirader av ordbajs.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH, det läskiga är att administrationen tillåts svälla över alla bräddar i alla sektorer. Hade det hänt inom ett område, "under radarn" för resten av samhället, hade det varit begripligt. Nu ser jag det hända på alla områden där jag har inblick, det rapporteras från område efter området i övrigt och fenomenet är kartlagt. Varför sätter ingen tillräckligt högt placerad ner foten? Ett vallöfte om kraftigt bantade administrativa krav hade kunnat attrahera många.

   Radera
 5. Kontroll mot Bolagsregistret visar att det inte finns något i Sverige registrerat aktiebolag med namnet "Sturebadet Health Strategy AB". Däremot finns registrerat andra aktiebolag med ordet "Sturebadet" ingående. BloggarDag eller SvK borde nog - för klarhets vinnande - närmare kolla vilka fysiska personer som döljer sig bakom konsultupphandlingen. Vilken dokumenterad kompetens har dessa? Föreligger närstående-förhållande med personer i kyrkoledningen eller annan jävsgrund? Josephus

  SvaraRadera
 6. När blir det dags att gå tillbaka till ruta ett? Det dystra är väl själva blindheten.
  Var finns ödmjukheten, Jesus kunde inget göra utan att rådfråga sin Fader, i NT:s brev tar de kristna råd av Den Helige Ande. Den helige Ande och vi har beslutat, Anden hindrade oss att resa.
  Gemensamt för flera andliga ledare i både GT och NT är att dom haft riktigt stora misslyckanden i sina liv - vilket inte hindrade att dom bli stora kyrkoledare som förändrade kyrkohistorien, men någonstans på vägen fanns en omvändelse och senare ett beroende av Herren -i allt.
  SvK förefaller vara mera beroende av folkviljan, pengar ,sex och makt.

  SvaraRadera
 7. Det kan nog vara Sturebadet Health AB. Den löpande verkamheten har varit usel, men det finns en del anläggningstillgångar.
  Verksamheten är ”Konsultverksamhet avseende företags org.” vilket förmodligen passar in med det angivna uppdraget.
  Man kan läsa lite på https://www.allabolag.se/what/Sturebadet%20Health

  SvaraRadera
 8. Hypet relevant och känsligt ämne. Tack för det.
  Detta är SvKs o Sveriges största Quickfall: en terapeutisk verklighet som har briserat. Symptomatiskt att det enda konkreta är konsultkostnaderna. Finns det inget innehåll att förhålla sig till? Nej.
  Utan moderhuset kommer många utbildade att tappa orienteringen.
  Handboken är i hamn men vad göra när kockarnas firma går i graven (pensionen).
  De lite mer insiktsfulla har satsat på mer bärkraftiga politiska karriärer.
  Fjellstedtska lever upp igen?! an

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ack, om så bleve!

   Elof Sundin, teol.dr, hemit, gammal fjellstedtare

   Radera
 9. Vid närmare kontroll av årsredovisningarna 2016 och 2017 rö Sturebadet Health AB (556648-9455) visar det sig att detta bolag (troligen under år 2016) ändrat namn från Sturebadet Health Strategy. Vidare framgår att nettoomsättningen under år 2016 uppgick till + 627 tkr och rörelseresultatet till - 1587 tkr. Det negativa årsresultatet detta år krävde ett aktieägartillskott på 1900 tkr. Även för de närmast föregående räkenskapsåren hade rörelse- och årsresultat varit så dåliga att det krävts aktiägartillskott på sammanlagt 4000 tkr, varigenom sammanlagda aktiägartillskott per 31 dec 2016 uppgick till 5900 tkr. Antalet anställda var i genomsnitt 1 person. Resultatet för år 2017 innebär att nettoomsättningen är ännu lägre än år 2016 eller 307 tkr med i genomsnitt 2 personer anställda. Rörelseresultatet dyker ned till - 3423 tkr. Det negativa årsreultatet kräver att ytterligare ett aktieägartillskott sker, uppgående till 1251 tkr. Per 31 dec 2017 har bolagets kapital nedgått till 55 tkr, vilket innebär att bolaget legat nära gränsen för likvidationsplikt. Hälften av det bundna kapitalet har gått förlorat. Det är anmärkningsvärt att SvK anlitar ett konsultbolag med så svag ekonomi och bristande lönsamhet. Det ligger snubblande nära att ställa sig frågan om bolaget gjort sig känt för hög kvalitet på sina konsulttjänster. Josephus

  SvaraRadera
 10. Då undrar en ekonomisk oskuld som Bloggardag hur detta ska förstås. Kan någon förklara? Är det ett bulvanbolag med knepigheter bakom kulisserna?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dag, det finns väl bara en fråga att ställa: Vad vill Herren lära oss med detta?

   Radera
 11. Svar på BloggarDags fråga: Det går inte att få fram mer ur de offentliga årsredovisningarna för 556648-9455 för Sturebadet Health AB (det namnändrade Sturebadet Health Strategy AB) som skulle kunna förklara hur intäkterna från SvK (och SKUI-frågan) redovisats. I brist på annan info får man därför utgå från att ifrågavarande intäkter intäktsbokförts i bolaget. Det bör betonas - och detta är viktigt - att det finns absolut inte grund att påstå att namnbytet och det oroväckande dåliga resultatet skulle ingå som led i bedrägliga beteenden. För bolaget har det gällt att överleva och hålla näsan över vattenytan, sedan man enligt 2015 års årsredovisning gjort stora investeringar i ett datasystem "för att utveckla analysverktyg och nya koncept omfattande både organisatorisk och medicinsk hälsa". Det anmärkningsvärda är att SvK köper konsulttjänster från ett konsultbolag med så svag ekonomi. År 2015 var nettoomsättningen högre men rörelseresultatet lika dåligt som år 2016. För år 2014 var rörelseresultatet - 136 tkr.

  SvaraRadera