onsdag 11 maj 2016

Kyrkooffensiven

Det har av en flitig kommentator manats till uppställning för ett offensivt kyrkoprogram. Det finns ett sådant. Vad säger ni?

Vi satsar på personer, som veterligen med personlig övertygelse och god förmåga kan utöva en verksamhet i tal och skrift eller på annat sätt, åsyftande att bland Sveriges folk väcka och stärka en kristen livsåskådning, och levandegöra de sedliga uppgifterna för män och kvinnor, framförallt bland den vuxna ungdomen, så att lära sig och förstå sitt eget människovärde samt få lust att leva för hemmets och det lagbundna samhällets höga pliktuppgifter, för allt som kan innefattas i främjandet av Gudsrikets utbredande inom det svenska folket.

Här åsyftas en agitation, så att säga, en missionsgärning i etiskt syfte på evangelisk grund, avsedd att öppna de ungas ögon och värma deras hjärtan för det ärliga arbetets, sedlighetens, hemlivets, äktenskapets och fosterlandstjänandets uppgifter samt verka för förtroende, försonlighet och ömsesidighetskänsla mellan olika klasser samt mellan över- och underordnade.

Jag är osäker om Svenska Riksförbundet för sedlig kultur fortsätter sitt arbete och verkar effektivt och i välsignelserik anda, men är så fallet bör riksförbundet stödjas.

Det finns redan pengar för detta offensiva arbete. 413 866:-
Några anslag har dock inte delats ut. Hur nu det kan komma sig.
Så vad säger ni? Har vi ett program för en kyrkooffensiv? Och vad är det för slags tro som avslöjas genom programmet? Fundera.

Jag har funderat sedan i måndags kväll fast på annat.
Begravningsfrågorna har aldrig synnerligast engagerat mig, men det drar ihop sig. Stockholm med 7 öre i begravningsavgift ska slippa vara med när det blir enhetlig avgift i landet. Stockholmarna ville inte solidariskt höja sin avgift till 24 öre. Det köpte regeringen. Men vad händer när Danderyd, Täby eller Gustavsberg kommer på att där ska begravningsavgiften vara 24 öre medan andra i regionen kommer undan med sju?
Om någon enda kommun då begär att få kommunalisera begravningsväsendet kommer hela systemet att falla ihop.
Ska kommunen förvägras att ta ett sådant beslut?
När det börjar falla ihop, får kanske övriga en begravningsavgift på 30 öre. Det betyder på sluttampen att kommunerna kommer att räkna på vad som lönar sig och ingen kommer att stå solidarisk med Svenska kyrkan, som utan att kunna göra något, får det sämsta utfallet av alla alternativ. Det dyra får vi ha kvar, eller? Och hur regleras kommunaliseringen av begravningsväsendet? Det kan gå lika kvickt undan som när folkbokföringen flyttades. Vår framtidsdag är ljus och lång!

Ska jag fördystra min tillvaro med ekonomi, kan jag också fundera över de 70 miljarder som saknas i välfärden om tre år (Dagens Samhälle #17. 2016) Detta innebär stora skattehöjningar och därmed löper Svenska kyrkan risken att medlemmar i accelererande hastighet väljer att lämna. De kan använda sin kyrkoavgift för att kompensera sig för de höjda skatterna och ska en semesterresa ställas mot kyrkomedlemskap, kan man förstå utfallet. Självfallet ska detta dystra perspektiv inte målas upp, ty det är att måla Fan på väggen, och det är aldrig populärt, allra minst i kristliga kretsar. Men icke desto mindre? Hur stark står egentligen Svenska kyrkan? Hur väl står Svenska kyrkan pall?

Det kanske inte blir så mycket med kyrkooffensiven?


27 kommentarer:

 1. Jag för min del är på offensiven sedan 35-årsåldern. (SSU-offensiven sedan 18-årsåldern stagmerade lite pö om pö).
  Kan ni stava till antroposofi-det vishetsmässiga hos oss människor i denna helhet av Guds skapelse. Ja, vad det är ätt varamänniska.
  Kan ni fördomsfritt stava till antroposofi kan ni också stava till biologisk-dynamisk odling, waldorfpedagogik, den antrposofiska läkekonsten mm. Inte bara grå teori utan också handfasta praktiska verksamheter.
  Den sociala tregreningen ej att förglömma.
  Vad sägs om inspirerande källor utöver Rudolf Steiner-de första kristna liv så som det skildras i Apg.Eller Pauls och hans tankarom hur vårt samarbete med Gud kunde te sig.Synergoi var ordet. Gå på offensiv lutheraner. Vi inväntar er. ..
  -
  Låt de döda begrava sina döda.
  Ulf Berggren

  SvaraRadera
  Svar
  1. Slarvpellen går igen; ni skulle se min handstil...
   Det skulle stå Saulus förstås.
   Och kör för detta:kan ni stava till erytmi, läkepedagogik.Jag trodde väljer det. ..
   -u-

   Radera
 2. Den dryga krona som kyrkoavgiften utgör är diskutabel:

  En väldig påbyggnad av anställda med oklara arbetsuppgifter, åsidosatt kärnverksamhet, ideologiproduktion som det progressiva överhetssamhällets megafon; se där vad man alltmer ifrågasätter att betala till.
  Blodbadet kommer snabbt att vara överståndet. Olika islamiska föreningar kommer sammantagna om 20 år att vara större än Svenska Kyrkan.

  P

  SvaraRadera
 3. Ska vi snacka evangeliserande offensiv på luthersk grund inom Sverige?
  Då kan jag rekommendera http://ungdomsoas.se/?Itemid=129

  Det finns även liknande för gamlingar för den som letar idogt.

  SvaraRadera
 4. Javisst - offensiv i stället för defensivt stillasittande!

  När ett företag och en idrottsklubb har röda siffror, respektive förlorar match efter match, måste offensiva satsningar göras. Detsamma gäller förstås Svenska kyrkan: att satsa framåt, modigt offensivt!

  Ingen annan väg finns för att vända minustrender. Inget konstigt med detta, eller kan någon på denna blogg - utan att ironisera - presentera någon annan väg? Bloggaren har ju så ofta, se ovan, lamenterat över problemen för den kyrka, som han ingår i ledningen för, så han bör väl veta vad som måste göras.

  Ty det duger sannerligen inte att sitta still i båten.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Problemet är väl knappast att pengarna saknas.
   Problemet är snarare att en stor majoritet i kyrkomötet inte vill få en massa fler gudstjänstbesökare som börjar ta bibelns ord på allvar och därefter som en konsekvens ifrågassätter nuvarande ordning?

   Hoppsan, nu glömde jag ju bort att BOD tidigare skrivit att syftet med offensiven är att skaffa fler medlemmar, inte fler gudstjänstfirare. Medlemmar bara för matrikelns skull hinner åtminstone jag föga värt.

   Radera
 5. Så vad om det offensiva program som skissades?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är klart att du inte kommer att få något svar. I så fall så skulle BOD inte kunna fortsätta att påstå att inga alternativ ges. Trots att du har givit många fungerande alternativ i flera decennier. I praktiskt församlingsarbete. I skrifter. På kyrkomötet. I debattartiklar. Osv

   PGGF

   Radera
 6. Jag tror kombinationen av förlorad begravningsverksamhet och förlorad möjlighet att ta upp medlemsavgiften via skattsedeln skulle innebära en andlig förnyelse och uppryckning av SvK. I ett huj skulle både ett organisatoriskt distraktionsmoment och en massa icke-troende medlemmar försvinna och det riktiga kyrkfolket skulle tvingas kavla upp skjortärmarna och ta tag i kärnverksamheten utan onödiga anställda. Fattigt, men inte i anden.

  SvaraRadera
 7. Dag, kan du skriva din mailaddress?

  ,
  J

  SvaraRadera
 8. Dagens seglora är nere, är det tillfälligt eller har månne pengarna tagit slut?

  Mvh TuomasA från Helsingfors

  SvaraRadera
 9. En ekumenisk reflektion: Tänket är moralistiskt och förkrympt: kristen tro är inte en "livsåskådning" utan ett gudomligt liv som skänks av Gud. Detta liv väller upp i gemenskapen med den uppståndne Kristus i hans kyrka och inte som politiska reformprogram. Drastiskt kunde man säga: om ett sådant program skulle lyckas, så vore det ett ifrågasättande av sanningen i kristen tro!

  SvaraRadera
 10. BOD

  ..."När ett företag och en idrottsklubb har röda siffror, respektive förlorar match efter match, måste offensiva satsningar göras. Detsamma gäller förstås Svenska kyrkan: att satsa framåt, modigt offensivt!"

  Mja, det som sker är att att man byter ut VD:n och i allvarliga fall hela styrelsen.

  SVeK är illa ute . Det räcker inte att byta enbart VD. Styrelsen måste bytas ut.

  Du inser vilka vilka som avses med styrelse även om det är "synd att tala om styrelse i denna lekstuga som SVeK blivit.

  //HH

  SvaraRadera
 11. Peter T: kränkande slutsats.

  -Varför skulle KM-ledamöter i konspiratorisk anda motsätta sig fler gudstjänstbesökare? Och varför denna ständiga motsättning mellan medlemmar och gudstjänstbesökare? Som om man inte kan vara både-och!

  Peter T:s påstående är lika falskt som det är kränkande mot de förtroendevalda KM-ledamöterna och bygger bara på skribentens förutfattade åsikter om kyrkan. De är i sin tur - ty han är inte ensam - ett resultat av att högkyrkligheten inte tycks kunna förlika sig med att Svenska kyrkan har en demokratisk styrning.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt Oof, jag förstår att det är kränkande för dig att påminna om att du på denna blogg påstått att det inte är fler gudtjänstbesökare du ser som målet med din efterlängtande kyrkliga offensiv.

   Jag vill minnas att jag tyckte att den synpunkten var synnerligen kränkande för mig och alla andra som menar att en kyrkas uppgift är att samla folk till gudstjänst och utrusta lärjungar.

   Om du sedan dess ändrat dig och även du numera tycker att kyrkans huvudsyfte är att samliga till gudstjänst och utrusta lärjungar så är det mnog fler än jag som blir glada.

   Jag ser personligen ingen som helst motsättning mellan att vara gudstjänstbesökare och medlem. Men jag ser en viss vits i en korrelation, så därför lämnade jag medlemskapet när jag insåg att mina gudstjänstbesök inom oöverskådlig framtid i huvudsak skulle ske utanför SvK. Därmed inte sagt att jag på något sätt föringar mitt dop i SvK, men att vara ständig medlem i en kyrka p.g.a. sitt dop finner jag vara ett svagt argument. Både jag oh kyrkan kan utvecklas teologiskt åt så olika håll att ett medlemskap inte längre bli teologiskt motiverat.

   Radera
 12. Peter T,

  -Det jag starkt reagerade mot var Ditt påstående att kyrkoledningen inte vill se fler gudstjänstbesökare. Aldrig, aldrig någonsin har jag hört något dylikt från förtroendevalda kyrkoföreträdare. Att kyrkorna åter skall fyllas vid gudstjänsterna önskar förstås alla, som är engagerade i deras arbete. Men medlemskapet är naturligtvis också viktigt. Som jag brukar betona: varje flyktad medlem är en för mycket för Svenska kyrkan - en förlust. Vad vore vår kyrka utan tillhöriga. Det handlar ju också i botten om ekonomisk trygghet för kyrkan. Utan sådan ekonomi ingen kyrka, inga präster, ingen annan personal, ty varifrån skall personalen få sin lön?

  Nu deltar Du i gudstjänster utanför Svenska kyrkans ram. Det är förstås Ditt val. För den skull behöver Du inte kritisera Svenska kyrkans organisation med tillhöriga och inte heller - som Du faktiskt delvis gör i sista meningen ovan - i allmänna termer ifrågasätta kyrkans teologi. Varför skall det behöva upprepas på dessa spalter, att Svenska kyrkan är en kristen kyrka, precis som den alltid har varit, nu är och skall förbli?

  Välkommen Peter in i folkkyrkans varma gemenskap. Den skall få Dig att inse, att Du säkerligen förhastat Dig i omdöme om kyrkan!

  Glad Pingst!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD, du blir ipprörd över att jag påstår att en majoritet i KM inte vill ha fler gudstjänstbesökare.
   Har du belägg för det i form av kyrkomötesbeslut?
   Vilket beslut i KM de senaste 15 åren tyder på en önskan om fler gudstjänstdeltagare?

   Vilka beslut har fattats i syfte att öka gudstjänstfirandet?

   Du kan bli hur upprörd du vill, men du får änne hellre komma med belägg för att jag har fel.

   Mitt omdöme om SvK hrundar sig i huvudsak från den tiden jag var en del av den. Av det jag hör så är det inte mycket jag hört som tyder på att trenden vänt sedan dess.

   Radera
 13. Peter T,

  -Försöker Du tillämpa den omvända bevisbördan? Det är ju Du som kommer med påståendet och har att styrka detta med fakta. Kan Du visa något KM-beslut, som har Ditt påstående som syfte?

  För mig är det obegripligt att någon kyrklig person på fullt allvar gör gällande att kyrkans högsta beslutande organ strävar efter att minska antalet gudstjänstbesökare. Ungefär som skulle Malmö FF eller Norrköping i fotbollsallsvenskan avsiktligt förlora sina matcher.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. I det senaste KM-protokollet hittar jag inget beslut som ens implicit antyder att fler gudstjänstbesök skulle vara en positiv effekt.
   Inte speciellt många nomineringsgrupper nämner det i sitt program heller.
   Så hos vem ligger bevisbördan?

   Radera
 14. Peter T,

  -Naturligtvis hos den - Du - som kommer med påståendet.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kan visa på minst en proposition/motion som klubbats av KM som inte syftar till ökat gudstjänstdeltagande. (Jag väljer att exemplifiera med beslutet om strukturförändringen av församlingsbegreppet.)

   Nu är det din tur att peka på ett beslut de senaste 15 åren som syftar till att öka gudstjänstdeltagande.
   Eller en enda motion från din egen tid i KM i det syftet som gick igenom?

   Radera
 15. Peter T,

  -Står det i den berörda handlingen, att syftet är att minska gudstjänstdeltagandet?

  Jag förstår inte Din uppfattning, att KM medvetet har som syfte att MINSKA deltagandet! Tan ken är ju absurd. Som om SJ:s styrelse skulle fatta beslut om att tågen hädanefter alltid skall köras långsammare för att uppnå garanterade förseningar!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har stuckit ut hakan och påstår att KM INTE tagit någon beslut som syftar till att ÖKA gudstjänstdeltagandet.

   Jag har aldrig påstått att ALLA, eĺler ens NÅGOT beslut tagits i syfte att MINSKA gudstjänstdeltagandet.

   Man kan inte bara använda en motsats och en negation för att försöka uttrycka samma sak, det svenska språket kräver mer nyansering än så.

   Utifrån mitt ursprungliga påstående så hävdar jag att den är sann, för inga belägg har presenterats som tyder på att jag har fel.

   Radera
 16. Peter T,

  Jo, naturligtvis har Du fel, rungande fel. Detta därför att bevisbördan alltid åvilar den som påstår något, dels också därför att - som jag har påpekat - anklagelsen mot KM faller på sin egen fullständiga orimlighet.
  Anklagelsen förutsätter ju att huvudmannen skulle svika sig själv, dvs motarbeta utvecklingen för Svenska kyrkan, som den är vald att leda.

  Jag häpnar, Peter T, hur kan Du komma på något dylikt? Fråga bloggaren om han i sin ledande kyrkoroll håller med Dig!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag påstår att syftet inte är A.
   Du påstår att syftet är A.
   Jag kan peka på att A inte nämns på några ställen.
   Du kan inte peka på ett enda ställe där A nämns.

   Varför skulle jag sitta med bevisbördan och inte du?

   Vi kan vara överens om att det BORDE vara ett syfte för KM att verka för ökat gudstjänstfirande. Men var finns beläggen?

   Tips, plocka fram KM:s protokoll i pdf-format och textsök först på ordet gudstjänst.
   Sök sedan bland träffarna och se om motion/propostion någonstans uttrykligen syftar till ökat gudstjänstfirande.

   Gudstjänstutskottet yrkade 2015 avslag på samtliga motioner utom en: 2015:40 Liturgistipendium.
   Utskottets motivering anser jag inte omfatta syftet att få fler gudstjänstfirare.
   Men du kanske tolkar texten annorlunda? ("Gudstjänsten har sin grund i arvet och traditionen och behöver ständigt på nytt förankras och vitaliseras")

   Det är genom att gå til de skriftliga källorna som man skaffar sig en förståelse av sanningen, inte genom sina egna förutfattade meningar.
   Det gäller oavsett om man söker sanningshalten i Jesu jungfrufödsel eller Kyrkomötets förmåga att befrämja gudstjänstfirandet.

   Radera
 17. Peter T,

  Du ådadalägger en fullständigt obegriplig envishet i fasthållandet av den omvända bevisbördan, som naturligtvis varje domstol i vårt land avvisar med besked.

  Än en gång påminns Du om att Du har kommit med det groteska påståendet. Men Du kan förstås inte bevisa det, varpå jag krävs på bevis för att det inte är som Du hävdar.
  Och Du inser inte - eller gör Du det innerst inne - att kyrkans högsta ledning givetvis inte arbetar för att skada kyrkan. Som om (ännu ett exempel) en präst i predikstolen skulle uttala hot, hat och underkänna den gudstjänstbesökarna i akt och mening att de inte återkommer till kyrkan!

  Har Du fortfarande inte förstått att såväl KM, som andra kyrkliga beslutsinstanser, biskopar, präster och förtroendevalda alla vill ha FLERA och inte färre kyrkobesökare?
  Då, Peter T, är *Du mer än lovligt naiv och hyser förutfattade meningar. Är det verkligen så illa.
  För övrigt bad jag Dig fråga bloggaren, som här sitter inne med sanningen, då han själv har tagit upp gudstjänstsiffrorna och uttryckt stor oro för minskningen.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt Olof, om nu mitt påstående om att KM inte bifallit något beslut i syfte att öka gudstjänstdeltagandet är så absurt, varför kan du då inte hänvisa till ett enda beslut som motbevisar mig. Lite märkligt att inte ens ett enda beslut från din egen tid kommer dig till minnes.
   Jag har aldrig ifrågasatt att många höga potentater inom SvK gärna ser fler gudstjänstdeltagare. Vad man önskar och vad man beslutar behöver dock nödvändigtvis inte vara överensstämmande.
   Nomineringsgruppernas program visar en slående avsaknad av visioner om ökat gudstjänstfirande. Det är fakta, till skillnad mot dina propåer om vad som är "självklart".


   Jag anser alltså att min tes, om inte bevisats, så åtminstone inte funnits motbevisad. Tes mot antites är ett vetenskapligt sätt att utforska sanningar, något som använts mycket genom kyrnohistorien. Att en mångårig KM-ledamot inte kan finna motbevisande belägg till min tes, det kallar jag groteskt.

   Peter T


   PS. När ärkebiskopen sa att "de som tolkar jungfrufödelsen har inte fattat någonting", på vilket sätt var det inte att underkänna de gudstjänstbesökare som faktiskt tolkar trosbekännelsen bokstavligt? DS

   Radera