torsdag 26 maj 2016

Vad nytt i stiftet?

Det var Stiftsfullmäktige i går.
I förväg hade jag undrat vad de rättfärdiga skulle säga om Den Orättfärdige Bruno. Besked lämnades. Partipurgatorium, tänkte jag. Men en äldre prästman hade kollat i matrikeln och bedömde att i regionen var nog alla präster med få undantag sådana som tänkte som Bruno, men kanske inte sa det.

I går eftermiddag fick Bruno understöd i det lokalt kyrkliga.
http://www.smalanningen.se/article/tv-bruno-edgarsson-har-folkets-stod/
Glöm inte att kolla tv-inslaget.  Här hör ni en kompetent yrkesman tala väl. Han heter Sven-Åke Strömgren, vilket ni kan minnas som behöver bygghjälp. Heja, heja!

Vad hände sedan på stiftsfullmäktige?
Centerns Stig-Göran Fransson påstod att det kommit in en skrivelse till stiftskansliet "i går". Det ifrågasatte jag. Någon precisering till svar fick jag inte. Det fanns tydligen ett icke underskrivet mail. Det måste ha kommit in efter stängningsdags på kansliet. Så enkelt kan saker och ting inte hanteras. Frimodig kyrka tyckte i vart fall inte det och då får saken avgöras antingen vid nästa fullmäktige i november eller på ett extra inkallat stiftsfullmäktige, som Centern i detta läge ville ha. Kostar ett sådant möte 100 000:- lågt räknat? Eller 150 000?

Så blir det inte. Bruno är vald ordförande i Stiftsfullmäktige till dess fullmäktige beviljat hans avgång. Det har alltså inte skett. Frimodig kyrka ska ha hedern av att vara den grupp som kastade grus i maskineriet. Vi spelar inte med i elakt spel.
Hade vi vetat att inte heller gruppledare Fransson vill gå med i Prideparader, hade det kanske också blivit en poäng.
http://www.smalanningen.se/article/edgarsson-uppmanades-att-avga/
Men det visste vi inte då. Hur någon kan vilja rösta på Centern, det fattar jag inte. Inte efter detta. I november är det 10 månader kvar till kyrkovalet!

Frimodig kyrka gjorde också ett uttalande, som bemöttes med aktningsvärd och närmast öronbedövande tystnad.
Kan det vara av intresse, så håll till godo.

Vår mening
Uttalande vid Växjö Stiftsfullmäktige den 25 maj 2016

I partiernas värld gör man sig av med de oönskade, och i det politiska spelet är det alls inte främmande att skarpt kritisera någon för något misshagligt — inte minst om det misshagliga inte är riktigt det som uttryckts. Det finns en retorisk glädje i att konstruera sig en halmdocka och gå till beslutsamma angrepp mot den. Halmdockan har just de åsikter som inte framförts. 

Bruno Edgarsson har förvandlats till en sådan halmdocka. 
Han har försökt skilja på sak och person, men har varit tydlig med vad han anser om Pridefestivaler och på förfrågan uttryckt den saken offentligt. Det beror på att han kommenterat något som på begäran skrevs till biskopen och genom beslut av någon fogades till stiftsfullmäktiges protokoll. För sitt svar på en fråga från tidningen Smålänningen tvingas han avgå. Så går det till i politiken och numera också i kyrkopolitiken.

Kyrkans sätt att hantera olika meningar är en annan. 
”I Kyrkan övertygar vi varandra med goda argument”, sa stiftets tidigare biskop, sedermera ärkebiskopen, Olof Sundby. Det var en hållning som biskop Gottfrid Billing, myntat, antagligen för att markera en annan samtalskultur än den politiska, i vilken han också var väl hemma. 

Det finns självfallet inget som helst krav på en kyrkokristen att Pridefestivaler måste gillas, lika lite som den allmänna sexualiseringen i samhället måste uppskattas. Många präster i Växjö stift och många gudstjänstfirare omfattar en kritisk hållning, utan att för den skull förfalla till kärlekslöshet mot personer. När Prideflaggan vajar över Östrabo, biskopen går i Prideparad och Bruno Edgarsson tvingas avgå, blir detta en signal till många. Det är inte säkert att alla uppskattar det budskap som nu sänds ut över stiftet.

Frimodig kyrka beklagar, att Bruno Edgarsson tvingats bort från den uppgift till vilken  Stiftsfullmäktige valt honom, men konstaterar att så här fungerar partipolitiseringen av Svenska kyrkan. 

Frimodig kyrka står för en annan syn än den totalitära som uttrycks genom politiska utrensningar av misshagliga i stället för en öppen debatt och konstruktiv kritik, som styr på sak och inte person.

Frimodig kyrkas stiftsfullmäktigegrupp

Frimodig kyrka får agera opposition.
Hur var det med bestämmelser för identitetsflaggning på Östrabo, biskopssätet? Det finns, medgav biskopen, inga bestämmelser för identitetspolitisk flaggning på Östrabo och det vore av värde om det klargjordes hur det ska vara. Frågan vad det betyder att ta ner sin egen flagga för att hissa en annan identitetsflagga, borde utredas.
Poäng till Frimodig kyrka, tyckte jag.

Jag frågade aldrig varför Prideflaggan fanns bland bilderna som prydde presentationen av verksamhetsberättelsen, med det gjorde den. Signalpolitik eller en ny bärande del i den kristna bekännelsen till den dogmatiska satsen att "all kärlek är bra kärlek" -?

Stiftsstyrelsens vice ordförande blev upprörd när jag frågade om hans uttalanden, som kommunikatören tydligen gett honom kritik för också. Han menade sig vara felaktigt återgiven av mig eftersom han aldrig sagt att Växjö stift var ett efterblivet stift utan bara "gammelkyrkligt och konservativt". Att åhöraren då hör "efterblivet" är en grundläggande kommunikationsfråga, sa Mattias Fjellander i en paus. När Fjellander fått tänka ett tag till påminde han om Växjö domkapitels tanke om uttalanden som skulle kunna komma att uppfattas som... Roligt det också. Frimodigheten sitter i!

På frågan om rekryteringsläget fick vi inga siffror, så hur attraktivt det är att bli präst i de efterliblivnas stift, det som är "gammelkyrkligt och konservativt" fick inget vettigt svar, men saker och ting kunde förändras, sa vice ordföranden, som höll fram att alla måste vara välkomna. Jag tackade inte på kv*nn*pr*stm*tst*nd*rn*s vägnar - men nog våras det alltid. Nu gick inte förändringar alltid så fort, sa herr vice ordföranden.  Det höll jag med om.  Men de kunde gå fort. Så att herr vice ordföranden bad om ursäkt för sitt tal och avgick, t ex.

Nu kom sig vice ordföranden efter ett tag, och begärde ordet för att föreslå att studiedagen som fullmäktige ska ha i mars 2017 kunde bli en utbildningsdag om hbtq. Kul. Modéus II sliter med att ta fram framtidsfrågor och ta höjd för framtiden, som det heter på kansliet. Luther är högaktuell, men prioriteringen blir mer progressiv än så. HBTQ - och kanske A och I också? Kunde vi få in ett arbetspass på temat "HBTQ i Wittenberg år 1517"? Frågor om kyrkliga satsningar får då anstå till 2018. HBTQ får inte försummas när det nu visat sig hur aktuellt detta tema är.

Men vad avses med utbildning - finns det ett utbildningsmål och en fråga om måluppfyllelse med utbildningen och handlar detta mål om något annat än det som på 1960-talet av Göran Palm kallades "indoktrinering"? Jag har gått en sådan utbildning. Jag bloggade om den och föreläsaren blev arg. Så kan det gå.

Det blev överskott i kassan, vilket betyder att en del av det som skulle ha gjorts i stiftet under 2015 inte blev gjort. Problem? Det sades bero på att det varit vakanser. Någon ledamot från en annan gruppering, som jag känner rätt väl, talade om saken vid lunch och menade, att ett samband mellan antalet anställda och utförda arbetsuppgifter inte är säkerställt. Det kan, antydde han, bli mer gjort med färre anställda. Jag bara lyssnade. Kan han månne ha rätt?

När det som kallades "teknaliteterna" klarats av, for vi hem.
När vi for dit, var Bruno Edgarsson Stiftsfullmäktiges valde ordförande och det är han fortfarande. Utrensning med förhinder. Så egentligen är inget nytt i stiftet. Och verksamhetsberättelsen avslöjade att plus i ekonomin och en del minus i verksamheten. Personalsjälavården kostar dock mer än budget. Ingen frågade om det. Men det finns kyrkliga lägen där sjukdom ska uppfattas vara friskhetstecken.

Denna morgon läser jag Smålandsposten.
Om Modéus II bett mig om ett råd, hade jag med själasörjarsinne manat honom att hålla sig undan och inte riskera biskopsämbetets auktoritet i oträngt länge. Han frågade inte. Han säger att det Edgarsson sa är "djupt problematiskt" och han ser endels: "Vår enda väg framåt är att vara tydliga och jag vill förtydliga att hans uttalande inte är en majoritetsuppfattning." Det vet Modéus II ingenting om. Han kanske skulle läsa Sven-Åke Strömgren och fundera, på ena sidan en kompetent snickare och på den andra - en biskop! Eller skulle han bara fråga vad folk i Stiftsfullmäktige egentligen menar, centerpartisten Fransson till exempel, han som sparkar Edgarsson men själv inte vill gå i sällskap med biskopen i Prideparad.

Torsdagsdepressionen kom i postlådan. Det sägs en del dumt i anledning av Edgarsson där också. Modéus II menar att det är direkt olämpligt att kalla homosexualitet för en "trend". Borde han inte funderat ett varv till över vad Bruno kan ha avsett? Och så ska andra människor mötas med respekt också i media, menar han. Jaha. Vilken människa mötte Edgarsson inte med respekt när han uttalade sig i sak? Har Bruno Edgarsson någonsin mött en människa utan respekt? Det tror jag inte - tills motsatsen bevisats.

Förresten tycker jag man ska passa sig för att bråka med Bruno Edgarsson. Han är begravningsentreprenör. Ni som läst Gudfadern vet hur högt en sådan kompetens kan uppskattas.

45 kommentarer:

 1. Bra uttalade av Frimodig kyrka vid stiftsfullmäktiges sammanträde.

  Bernt Fransson,Lindås

  SvaraRadera
 2. Det hela är sakligt lite märkligt.
  Edgarsson påstår att homosexualitet är en trend, ett uttalande biskopen tycker är olämpligt.
  Vilken är den matematiskt statistiska sanningen?
  Har antalet homosexuella partnerskap & dito äktenskap en ökande trend från 1994 eller har andelen juridiska föreningar av detta slag avstannat till en stabil nivå i förhållande till heterosexuella äktenskap?

  Det finns ett matematiskt statistiskt svar på den frågan, men källforskning verkar inte vara relevant i sammanhanget.
  Det finns statistik som visar att risken för att smittas av HIV är högre band homosexuella män än bland befolkningen i stort. Vare sig biskopen eller Edgarsson ifrågasätter den statistiken.
  Det är även en trend att antalet aborter ökar numerärt i Sverige, men inte per capita då befolkningen ökar i minst sammma storleksordning.

  Edgarsson kan inte tänka sig att gå med i ett Pride-tåg. Kan Edgarsson eller biskopen tänka sig att gå med i ett Ja-till-livet-tåg? Eller Jesusmanifestation?
  Om vi pratar om ALLA människors lika värde så innefattas väl även de ofödda? Eller ska dessa beraktas som "livmoderinnehåll" fram till födelseögonblicket?

  Edgarsson vidhåller åsikten om att äktenskap är en förening mellan man och kvinna, en hållning som var svensk lag fram till 2009. Kan det vara kontroversiellt att en företrädare för ett någorlunda konservativt parti fortfarande omfattar en minoritetsuppfattning som så sent som får åtta år sedan var en majoritetsuppfattning?

  Sedan kan jag fortfarande inte förstå hur Stiftstyrelsens sekreterare, ordförande och dåvarande justeringspersoner kunde acceptera att nämnda arbetsmaterial bifogades stiftstyrelseprotokollet?
  Har förtroendevalda av idag ingen koll på vad som är lämpligt att bifoga ett protokoll?
  Personliga anteckningar under en workshop ska betraktas som internt arbetsmaterial, inte som en protokollsbilaga.
  Om det nu inte i förväg framgått att anteckningarna skulle bifogas protokollet, men jag har inte uppfattat att så är fallet.
  Jag skulle vilja uppmana det dåvarande stiftsfullmäktigemötets justeringspersoner att ställa sina platser till förfogande.

  SvaraRadera
 3. Lite fakta... Enligt Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära så som den är definierad enligt portalparagrafen i KO: "9] För det andra. Emedan denna skapelse eller gudomliga ordning i människan är ett uttryck för den naturliga rätten (ius naturale), hava de lagkunniga klokt och riktigt sagt, att förbindelsen mellan man och kvinna tillhör den naturliga rätten. Men då naturrätten är oföränderlig, äger rätten att ingå äktenskap nödvändigtvis alltid bestånd. Ty så länge naturen icke ändras, måste den ordning, som Gud nedlagt i naturen, förbliva, och den kan icke upphävas genom några mänskliga lagar. 10] Löjeväckande är därför motståndarnas prat om att äktenskapet var i begynnelsen av Gud förordnat, men icke nu längre är det. Detta är ungefär, som om de skulle säga: De människor, som föddes fordom, hade från födelsen ett visst kön, men så är nu icke förhållandet; fordom gällde för dem från födelsen den naturliga rätten, men så icke nu längre. Ingen Faber [Hänsyftar på en av konfutatorerna. Den latinska texten inrymmer här en ordlek: Nullus Faber fabrilius cogitare quidquam posset] kunde fabricera något konstigare än dessa dårskaper, som man uttänkt för att slingra sig undan den naturliga lagen. 11] I denna fråga gäller därför alltjämt både vad Skriften lär och de lagkunnige klokt nog hävdat, nämligen att förbindelsen mellan man och kvinna tillhör den naturliga rätten. 12] Den naturliga lagen är i sanning vidare en gudomlig lag, ty den är en av Gud i naturen nedlagd ordning. Då nu denna lag icke kan förändras utan ett Guds särskilda ingripande, så måste rätten att ingå äktenskap bliva beståndande, emedan den förut angivna böjelsen mellan könen är en av Gud i naturen nedlagd ordning och fördenskull rätt. Varför skulle eljest båda könen vara skapade? 13] Vi tala här, såsom ovan sagts, icke om den onda begärelsen (concupiscentia), som är synd, utan om nämnda böjelse, som man kallar naturlig kärlek och som den onda begärelsen icke borttagit ur naturen, utan som den kommit att uppflamma, så att ett botemedel numera är så mycket mera av behovet påkallat. Och äktenskapet är nödvändigt icke blott för fortplantningen, utan även såsom ett sådant botemedel. Detta är uppenbart och så säkert, att det icke på något sätt kan rubbas." (Philipp Melanchthon ur CAA23)
  Tre av biskoparna, Esbjörn Hagberg, Ragnar Persenius och Hans Stiglund, samt Curt Forsbring (M) reserverade sig i läronämnden 2009 med följande ord: "Med starkt teologiskt stöd i Bibeln och vår kyrkas bekännelsetradition hävdar vi därför att äktenskapet inte kan definieras utan hänsyn till kontrahenternas kön." (ur Ln 2009:12y, s. 7)
  Dokumentet Ln 2009:12y kan inte längre återfinnas på Svenska kyrkans hemsida.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svenska Kyrkan har sedan en tid tillbaka satt högre värde vid sin Ordning än vid sin Bekännelse.

   Det är därför biskopar uttalar att "vi tror inte på Bibeln, vi trro på Gud" och i allmänna ordalag inte svarar på frågor om bekännelseskrifterna.
   Att läronämnden i sitt beslut 2009 inte ens refererade till ovan nämnda Apologi vittnar tydligt om att bekännelseskrifterna är lika främmande för läronämnden som Dag Sandahl är som talare under Pride-festivalen.

   Radera
  2. Tack för denna påminnelse om vad som sägs i Apologin!

   Jag gillar dock inte att man citerar den som Melanchthons produkt. Visst har han i allt väsentligt skrivet texten, men den är dock antagen som en gemensam bekännelseskrift.

   Radera
  3. Kan Peter T lägga upp en tydlig källhänvisning på påståendet om Ordning och Bekännelse?

   Radera
  4. Rickard Lind. Vi testar med een logisk förklaring först.
   Apologien (en del av SvK bekännelseskrifter) du citerat nämner att äktenskapet oupplösligen är förbehållet man och kvinna enligt naturlagen.
   Läronämnden (som ska granska förslag om att ändra Kyrkoordningen ur lärosynpunkt) har i sitt betänkande Ln 2009:12 inte ens nämnt texten i Apologien.
   Läronämnden har sålunda sett det som viktigare att bejaka en förändring av Kyrkoordningen(KO) än att värna om att KO inte förändras i strid med bekännelsen.

   Men källhänvisning, det skulle bara kunna finnas om läronämnden själv skrev att den struntar i bekännelseskriften i detta avseende. Alltså blir reservationen LN 2009:12y en utmärkt källhänvisning.

   Radera
 4. peter T,

  Anledningen till bifogandet vågar jag förmoda är det enkla. Man ville chikanera Edgarsson. Detta av samma anledning som att andra papper gavs offentlighet.

  Ofentlighetsprincipen är nog bra- i princip-men här utnyttjas den- min åsikt- endast för att främja PK-åsikter som man skall veta mycket lite har med majoritetens åsikter att göra.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om man använder stiftstyrelsen förtroende att som justeringsperson chikanera någon i stiftstyrelsen så tycker jag att min uppmaning att ställa sin plats till förfogande är milt uttryckt helt rimlig.

   Radera
 5. Det är uppenbart att HBT är ett större problem i det "efterblivna" Växjö stift än på andra håll. Affären Edgarsson är ett bra exempel på hur splittrad sv"k" är - inte bara i denna fråga.
  Problemet: Officiellt vill den rätt identitetslösa sv"k" vara en samhällsaktör som följer med de gängse politiska strömningarna – detta utan att behöva ta någon hänsyn till besvärliga åsiktsminoriteter som den förgrämda anti-hbt-falangen i Växjö stift. Såvitt jag förstår förekommer ingen större kommunikation mellan dessa storheter, utöver enstaka utspel för att sätta käppar i hjulet, varav fallet Edgarsson är ett.
  Budskapet att Edgarsson inte har avgått är ett annat. Broder Dag meddelade häromkvällen att E avgått på egen begäran. Och i SVT Småland har ett nytt namn presenterats. Tills frågan formellt lösts är posten vakant eller hur? Och det praktiska sköts tills vidare av en vice ordförande?
  Sv"k":s uppdrag är inte att ha uppfattningar om människors sexuella läggning. Det är en grav missuppfattning. Tro handlar inte om att döma människor till helvetet. Den som bygger sin tro på att förakta människor som inte är som man själv har vare sig förstått eller ens vill förstå vad kristendomen är och tillhör i praktiken en dömande sekt med en helt motsatt agenda. Att från diverse prästerligt håll underblåsa detta är anmärkningsvärt. Resultatet blir en högljudd hatreligion med en i många fall tydlig SD-anknytning. Dessbättre lockar den inga i det verkliga livet utanför den "efterblivna" instängdheten. /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Dessbättre lockar den inga i det verkliga livet utanför den "efterblivna" instängdheten."

   Intressant uppgift! Vad bygger du den på? Någon statistik eller forskningsrapport?

   Radera
  2. - "döma människor till helvetet"
   - "bygger sin tro på att förakta människor som inte är som man själv"
   - "en dömande sekt"
   Att få skulle känna sig lockade av något sådant är inte så uppseendeväckande.

   Vilket "diverse prästerligt håll" som underblåser detta skulle dock vara bra att få förtydligat och exemplifierat så att sanningshalten i anklagelserna kan bedömas. Annars kan man lätt få uppfattningen att det bara är oreflekterad halmgubbekonstruktion du sysslar med.

   /Per H

   Radera
 6. Dag, om jag skriver att det mesta här ovan var dumt skrivet, borde du då fundera "ett varv till över vad jag kan ha avsett?" och sedan komma fram till att jag avsåg att det i Stockholmsområdet i dag är ihållande regn?

  Om Edgarsson är så fundamentalt oskicklig på att säga något annat än det han avser, kanske han är olämplig på sin post oavsett?

  Själv erkänner jag att jag valde att bli heterosexuell i ungdomen och sedan har haft svårt att komma ur det.

  SvaraRadera
 7. Peter T: Du antar att antal homosexuella korresponderar med antal äktenskap och registrerade partnerskap? Självklart ökar antalet samkönade äktenskap ju mer accepterat i samhället i det blir, tills det slutligen stabiliserar sig. Antalet homosexuella torde hela tiden ligga på ungefär samma nivå. Varför försöker alltså även du att göra om det Edgarsson sa till något annat? Han uttalade sig om den homosexuella läggningen, framförde att den var självvald och den är något "man dras in i" vilket är skandalöst okunnigt och fördomsfullt. Men okej, vi kämpar i tio skrivmeter till med att få det till att han har sagt något helt annat eller i alla fall menat något helt annat. Vilka bevis finns för det? Har han gått ut och sagt att han blivit felciterad på något sätt eller att han inte menade det han sa?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anna.
   Enligt den nätupplaga av lokalblaskan jag läste så framgick att Edgarsson använt ordet trend.
   Vilken statistik eller forskning bevisar eller motbevisar den tesen?

   Att jag avsåg trenden sedan 1994 beror på att det då blev lagligt att registrera partnerskap och följaktligen samhälleligt accepterat att göra så.
   Om det finns annan tillgänglig statistik (antal medelmmar i RFSL???) som tyder på att antalet homosexuella ökar, så skulle detta visa om det är en positiv trend.

   Edgarsson kan mycket väl ha fel och antalet enkönade äktenskap inte visar någon positiv trend.
   Jag önskar bara att någon kan uppvisa statistiska fakta innan man uttalar sig om huruvisa ordet trend är lämpligt i sammanhanget.

   Om nu Edgarsson var emot äktenskapsreformen 2009 så skulle det väl inte vara så farligt om några individer i en stiftstyrelse omfattar en minoritetsuppfattning?
   Problemet för Edgarsson är i första hand att hans nomineringsgrupp på ett mycket tydligt sätt prioriterar majoritetsuppfattningen i sitt valmanifest.

   Om det skulle vara problematiskt att omfatta en minoritetsuppfattning, så skulle det vara lika problematiskt före som efter beslut fattade av kyrkomötet 1957, 1958 eller 2009.

   Jag har för övrgt ingen anledning att anta att Edgarsson inte menade vad han sa, jag är mer förundrad över kritiken för användandet av ordet trend.

   Radera
  2. Peter T: Fast Edgarsson sa inte att det var de enkönade äktenskapen som ökade, utan just homosexualiteten. (Det styrker ju det han la till, att "man dras in i det" dessutom.) Och det var det som var problemet med hans uttalande då folket kanske väntar sig lite mer bildning av en vald politiker. Jämför med Åsa Romson som också fick gå p g a grodor även om hon kanske var kunnig inom sitt område.

   Radera
 8. Kraftig ökning av utträden: Närmare 8.000 personer valde att lämna svk under april månad 2016. Det framgör av färsk statistik som nyligen publicerats. Det motsvarar en 25-procentig ökning av utträdena jämfört med april månad förra året. För mars månad var utträdesfrekvensen ca 20 procent större jämfört med 2015. /John

  statistik här: https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1467180

  SvaraRadera
  Svar
  1. Statistik vad gäller utträden är ju helt ointressant när man inte vet varför folk utträtt. Jag känner en hel del som gått ur pga beslutet om enkönade par t.ex., likaväl som en hel del som gått ur för att spara skattepengar.
   Eva H

   Radera
  2. Det där med utträden till höger och vänster börjar likna historien om mannen med två älskarinnor, en äldre och en yngre. Den yngre plockade av honom hans grå hårstrån, den äldre plockade av honom hans svarta. Det blev inte mycket kvar.

   Radera
 9. Anna,
  jfr med "biskop" Brunne. Har hon "gift" sig? Är hennes förhållande även om det varit hetero acceptabelt ur kristen synpunkt?

  Altså. Vad har vi egentligen för biskopar och vad skall vi "skylla på". Tolerans och empati?


  Nej, jag ser det som exempel på vad som sker när man vill agera enligt egen uppfattning och liksom Dig hela tiden försöker vränga läran med att hitta vad du tycker är inkonsekvenser enligt "logiken" följer de inte A så skall de inte heller följa B dvs motsatsen till har man sagt A så följer som ett brev på posten B och senare hela alfabetet.

  Det är inte fråga om lagiskhet utan om att försöka förstå vad sa Jesus, vad sa och dog apostlarna för?

  Istället försöker du och dina gelikar att hitta anledningar till att strunta i vad apostlarna lärde och då främst Paulus som blivit ert personliga hatobjekt.


  Ni vill inte låtsas om att Resultatet i slutänden är att ni helt negligerar Jesus och tycks tro att Jesus "kanske" sa bra saker men var okunnig om "verkligheten" och att apostlarna vidareutvecklade denna okunnighet?

  Ironiskt nog har vi i mina trakter en kvinnlig präst jag vägrar åhöra men har ord om sig att tala klarspråk i enlighet med Guds ord.

  Välan, hon drabbas nu av det jag utan att vara profet-notera att jag påpekat detta faktum åtskilliga gånger tvingas försvara sig mot det faktum att hon förlöjligas när hon hävdar icke PK-åsikter med det iofs relevanta påpekandet / frågan. Varför nu tjata om "Herrens bud"? Det var ju ointressant den gång du vigdes till präst?

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH: Vill du vara vänlig och låta bli det som du verkar ha väldigt svårt för, att gräla mot vad du vill tro att jag tycker. Det är påfrestande och jag har sagt det förut. Jag har nämligen inte Paulus som "personligt hatobjekt". Jag har på många sätt lättare att ta till mig Paulus än Jesus och läser hellre hans brev än evangelierna som jag ska vara ärlig. Däremot finns det verser också i dem som är svårsmälta och det är dem som brukar hänvisas till när kvinnliga präster eller homosexualitet diskuteras på kristna bloggar.

   Du skriver att jag "försöker vränga läran" genom att jag påpekar inkonsekvenser. Kanske. Eller så har Kyrkan förvrängt läran - skulle kanske många frikyrkor också påstå? Så "självupptagen" som påstods var jag nu inte då inte bara jag sett att det som försiggår i en svenskkyrklig eller katolsk gudstjänst på många sätt uppvisar olikheter mot Paulus föreskrifter - inte bara genom att i den förra så tiger inte kvinnan.

   Radera
 10. Inte kan ngn vara okunnig om att den världsvida kyrkan ser bibelns äktenskap välsignat såsom en förening av man och kvinna. Detta utgör ju också grundförut-sättningen för vårt släktes fortlevnad.
  Att Sv.Kyrkan som säger sig "gå före" har öppnat för
  vigsel av samkönade par, ändrar inte på vad bibeln
  och Paulus sagt. Sedan må vi vara både ömsinta och
  förstående för dem med homosexuell läggning. Natur-
  ligtvis har alla samma människovärde och älskas och
  respekteras. MEN MÅSTE HETEROSEXUELLA FÖRFÖLJAS för
  sin tro och åsikt, om man inte skall FÖRFÖLJA DE
  HOMOSEXUELLA??? Inskränkta Sverige fosterland!

  SvaraRadera
 11. Sven! hur upplever heterosexuella att de är "förföljda" i detta sammanhang? Jag vill uppriktigt veta. /John

  SvaraRadera
 12. Bra med markeringen - men den kunde gått längre!

  -Varför skulle bara FK protestera, undrar en kommentator i tidigare kommentar.

  Jo, jag skrev så därför att bloggaren frågade på förhand om det skulle bli tystnad på stiftsfullmäktigemötet. Här hade alltså hans egen grupp chansen att svara på frågan.

  Nåja, nu blev det en markering, som jag också läste om i SmP, där dock bloggaren - helt onödigt och irrelevant - kastade ett gruskorn mot partipolitiker.
  Det handlar saken inte om men väl att varje medborgare har sin åsikts- och yttrandefrihet. Den skall försvaras, oavsett om det är en C- eller FK-företrädare som kritiseras.

  En liten jämförelse kan göras med dagens debattartikel i KT av Gunnar H-C om det han kallar partipolitiseringen av kyrkan. Även denne gentleman, som likt bloggaren (sedan han blev omvänd i saken) och undertecknad har med skärpa krävt forskning i kyrkans samröre med kommunistdiktaturer, bortser ifrån att det är upp till de kyrkliga väljarna att ta ställning. Vill de rösta på S- eller C-listor, vilket de bevisligen vill, so what? Skall partierna FÖRBJUDAS ställa upp? Vilken blir skillnaden om det står Socialdemokraterna på listan eller det står Socialkyrkodemokraterna?

  Låt mig därför ingen INSKÄRPA att vem som helst får starta kyrkliga nomineringsgrupper.
  Förstått???
  Punkt och slut!
  Och tack, hr bloggare, för att Du inte var tyst i Edgarssonfrågan. Men hade M och KD tunghäfta?

  BENGT OLOF DIKE

  BENGT OLOF

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som svar p åden direkta frågan "Skall partierna FÖRBJUDAS ställa upp?" så är svaret tveklöst JA.
   Det framgår idag enligt kyrkoordningen att ingen nomineringsgrupp får ta ett namn som riskerar att förväxlas med en annan nomineringsgrupp.

   Den kan textmässigt förändras till att även omfatta att förväxling inte heller ska kunna ske med partier som kandiderar till Sveriges Riksdag.

   Radera
  2. Kommunism är inte diktatur utan helt tvärtom en genuin folkdemokrati med rötterna på gräsrotsnivå. Mer demokratiskt kan det inte bli. Sverige är ingen demokrati utan, precis som den påtvingade förebilden USA, en marknadsdiktatur. En marknadsdiktatur uppstår när kapitalet, som äger den ekonomiska makten i ett samhälle, även tillgriper den politiska makten genom att manipulera människor att rösta på den. Då försvinner demokratin och ersätts av marknadsdiktatur. Denna har alltid girigheten som mål, att göra de rika ännu rikare. Under de åtta borgerliga åren i Sverige plundrades samhället medvetet av kapitalägarna på folkets gemensamma egendom. Att vara kapitalist och kristen går inte. Det är varandras absoluta motsatser och helt oförenliga. Du måste välja - antingen Gud eller Mammon. /John

   Radera
  3. Alphadeltagaren26 maj 2016 kl. 22:47

   Va?! Får vem som helst starta en nomineringsgrupp?! Räcker en Alphakurs? Kanske ska registrera in "Sökare Trevandes Utanför Ruinerna av Svenska Kyrkan"; STURSK. Är det upptaget?

   Radera
  4. Alphadeltagaren, mitt förslag för något år sedan var att man skulle gå ihop några personer och registrera nlmineringsgruppen Liberaler i Svenska Kyrkan (LiSK), givetvis bara för att hindra någon annan att göra det.

   Radera
  5. Alphadeltagaren27 maj 2016 kl. 11:43

   Men får alltså verkligen vem som helst starta en grupp? Det var det BOD sa som jag reagerade på. Känns lite ... ehh ... otryggt.

   Radera
  6. Alphadeltagaren: Enligt KO § 21 & 21 så beslutar Kyrkostyrelsen om vilka nomineringsgrupper som får ställa upp (de skulle alltså i princip kunna neka rena sekulärpartier).
   Sedan måste man visa sig ha ett väljarunderlag:
   "En ansökan om registrering för val till Kyrkomötet skall ha stöd av minst 300 personer som är
   röstberättigade vid detta val.
   En ansökan om registrering för val till stiftsfullmäktige skall ha stöd av minst 100 personer som
   har rösträtt i stiftet.
   En ansökan om registrering för val till samfällda kyrkofullmäktige i samfällighet eller till
   kyrkofullmäktige eller direktvalt kyrkoråd i församling skall ha stöd av minst 10 personer som har
   rösträtt i den samfällighet respektive den församling som ansökan gäller. "

   Så om tio röstberättigade i en församling som t.ex. Malmö storförsamling beslutar sig för att bilda nomineringsgruppen LiSK så kan KS i princip inte stoppa denna frånn att kandidera på lokal nivå då det inte finns någon nuvarande nomineringsgrupp som denna riskerar att förväxlas med.
   Namnet på den nomineringsgruppen kan sedan inte användas av någon annan i hela landet.

   Borgerlig Allians skulle kunna ledas av Bengt Olof Dike om han hittar 10 personer i sin församling som skriver under nomineringen.
   Eller varför skapar han inte StatskyrkoSystemsInititivet (StaSI)?

   Radera
  7. Alphadeltagaren27 maj 2016 kl. 22:51

   Aha! Tack! Står det inget om teologisk förståelse i regelverket? Är allt jag behöver tio olyckliga församlingsmedlemmar? Det fixar jag lätt :-).

   Radera
 13. Utan tvekan är det så att bejakelsen och bekräftelsen av en homosexuell livsstil är en trend som ökat, men homosexualitet i sig är lika gammal som synden. Petrus Damianus kämpade mot den kyrkliga korruptionen på 1000-talet där sodomi var en ingrediens. Likaså Luther mot renässanskyrkan. Att bejaka och bekräfta denna livsstil är då sannerligen inte att "gå före" utan det är att hämta upp något gammalt. I Kyrkan borde det finnas själavård för människor med homosexuell orientering, men nu tycks det bara vara att man vill ha kyrkan som megafon för att förverkliga sina identitetspolitiska krav. En biskop som med stolthet firar pride har sannolikt aldrig läst pastoralbreven och förstått apostelns förmaningar. Då måste vi agera med Petrus Damianus och Martin Luther.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack, Thomas Andersson, för kloka ord i denna förvirrade tid.

   Radera
  2. Påståendet att "homosexualitet i sig är lika gammal som synden" faller på sin egen orimlighet. Sexualitet är i sig aldrig en synd. Hävdar man det pratar man i nattmössan. Det är tvärtom intentionen med sexualiteten som kan leda till synd.
   Och - vem i ärlighetens namn i Sverige idag läser och rättar sig efter Damianus och Luther? /John

   Radera
  3. John är Du inte med på att fira Lutherjubileet? Du har nu chansen att lära känna Luther.

   Radera
  4. John: Hur definierar du "synd"? Är det lika fel att säga att akrotomofili, pedofili, nekrofili, zoofili m.m. är synd? Och vad är det som, enligt dig, kännetecknar/definierar en "osyndig" sexuell intention?

   Och vilken betydelse för sanningshalten av en författares alster har antalet läsare?

   /Per H

   Radera
 14. Jo, jag ser fram mot 2017 och allt vad det kommer att innebära. Inte minst hur sv"k", den avgjort minst “lutherska” inom protestantismen, kommer att utforma "Lutherjubiléet". Stor hycklerivarning. Den insiktsfulle katolske munken Martin Luther själv ville ju som bekant vare sig veta av nån ny lära "lutherdom" eller allra minst bli upphov till en en kyrka. Splittring vad det absolut sista han var ute efter. Nu blev det så ändå genom den gnidna politiska maktens försorg. Sverige skildes brutalt från den världsvida kristenheten och fick en klumpig statlig provins-"kyrka" som sedan dess stadigt avhänt sig Kyrkans främsta uppdrag: att missionera. Statskyrkotidens förbannelse påminns man bl a om i torsdagens KT där man glädjer sig åt alla sina "vuxenverksamheter" som “språkcaféer” men hit räknas även den famösa qigongen och yogan framför altaret. På annat håll framgår att medlemsraset ökat med 25% jämfört med förra året och det kommer definitivt att fortsätta. 2017 är ju ett kyrkovalsår när många förbluffat kommer att inse det totalt meningslösa i att låta sig avplockas 3.000 kr om året i så kallad "kyrkoavgift" - i magert utbyte mot svamlande prästinnor och halvtaskig sång från statisterna i "kyrkokören". Korkad kan man säga att svensken ofta är - men ekonomisk är han. Utfallet av detta skälmartade bedrägeri kommer definitivt att visa sig i nya medlemsstörtdyk 2017.
  Därför: Framåt mot 2017! /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den katolske prästen professorn och ledamot av troskongregationen Krzystof Charamsa skulle nog ha fördjupat sig i S:t Petrus Damians "Gomorrabok" för att kontrollera sin libido. Nu skrev han istället ett bittert och hatfyllt brev till påven där han på ett fint sätt ber Kyrkan hålla käft. Så går det när dödssynden Pride tar över

   Radera
 15. Den "kompetente yrkesmannen", som inte tycker att "den opolitiska" kyrkan ska vara vänster när vänsterpartierna dominerar eller höger när högerpartierna gör det, lyckas ju dock i sitt försvar för Edgarsson inte förklara varför i så fall Edgarsson blivit ordförande för stiftsstyrelsen just som företrädare för ett politiskt parti (C).

  SvaraRadera
 16. Förfallet i det postkristna samfundet har nu gått så långt att, om hierarkin hade någon heder, de borde byta ut korset som symbol och enbart använda hbtq-regnbågen!
  Anrony

  SvaraRadera
 17. Peter T avslöjad - ropar på förbud!

  -Ja, politiska partier skall förbjudas att ställa upp nomineringsgrupper i Svenska kyrkan, kräver han på fullt allvar. Förmodligen är de väl nu, för honom, alltför framgångsrika i kyrkovalen, då de samlar flest röster där.
  "Fel" nomineringsgrupper vinner alltså där. Detta plågar Peter och andra på denna bloggs kommentarsfält. Därför förbudskravet. Peter är säkert inte ensam om kravet, vilket ju inte gör saken bättre. Sitter inte demokratisynen djupare hos vissa kyrkliga företrädare? Osökt erinrar jag mig vad en god vän sa för en tid sedan - en man som är väl hemmastadd i Svenska kyrkan, kommer från det schartauanska Bohuslän och som ibland brukar påpeka det som ingen kan bestrida: att dagen prästutbildning är mycket sämre än gårdagens, den som större delen av landets återstående högkyrkliga präster genomgick. Men deras attityd och hållning i den demokratiska folkkyrkan fick följande betyg - och jag citerar alltså honom:
  "De är inte demokrater"

  Är det så illa, undrar jag kritiskt efter att ha funderat över vännens slutsats. Densamma kom ju inte från en kyrklig novis utan från en lekman, som vet och kan mer om kyrkan än många präster.
  Raskt drog jag mig till minnes alla högkyrkoföreträdares utfall på dessa spalter mot förtroendevalda, mot valen som sådana, mot politiska partier och andra. Finns inom högkyrkligheten ett slags von obenperspektiv, där frågor om just demokrati och respekt för andra(s)kyrkouppfattningar trivialiseras, starkt förminskas? Ett självutnämnt sådant alltså?
  -Säg inte emot mig, ifrågasätt inte min teologiska tolkning! Gör du detta, vet du ej vad du talar om

  Ligger det något i vännens slutsats, undrar jag ibland. Jag vill ju innerst inne inte tro det men funderar.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja Bengt Olof, jag tycker att alla kyrkor i alla tider har haft ett bättre styresskick än Svenska Kyrkan efter 1982.
   Jag önskar att denna historiska parentes snarast förpassas till historiens skräpkammare.
   Varför skulle just denna styresform vara den bästa när nu ingen annan kyrka i världshistorien anammat den?

   Jag är nämligen inte demokrat i första hand, jag är en syndare fräslr av nåd som vill vara en lärjunge till Jesus Kristus.

   Svenska kyrkans styresskick fram till 1931 är mig mycket mer tilltalande än dagens.
   Mer detaljer finns på kyrklig dokumentation.nu

   Radera
 18. -Inte diktatur, påstår han!

  -Skall man ta John på allvar, eller skämtar han ovan i sin beskrivning av kommunismen?

  Han kan ju fråga alla dem, som har bott och levt under kommunistiska regimer om de delar hans slutsats.
  I övrigt finns inte mer att tillägga. Låt John leva i sin drömvärld!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 19. Peter T,

  -Kan in te syndare vara demokrater?


  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra fråga Bengt Olof.
   Man skulle be ledamöterna i kyrkomötet svara på frågan om de är syndare.
   Nästa frågan kan vara om de är demokrater.
   Då får man se hur stor den statistiska korrelationen är.

   Radera